لیست آخرین فایل های فروش

زمین مسکونی برای فروش سیرجان حجت آباد شهرک گلها

کد ملک: 1004644
قیمت کل: 60,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت جنوبی ، سند شخصی ، سال ساخت
گواهی

250 متر

زمین مسکونی برای فروش حجت آباد جنب کوچه آسیاب

کد ملک: 1004643
قیمت کل: 50,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت جنوبی ، سند تک برگ ، سال ساخت 0
گواهی

229 متر

زمین مسکونی برای فروش محمود آباد محمود آباد سادات

کد ملک: 1004642
قیمت کل: 50,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت شمالی ، سند تک برگ ، سال ساخت 0
گواهی

200 متر

زمین مسکونی برای فروش : بلوار پیروزی

کد ملک: 1004590
قیمت کل: 900,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت جنوبی ، سند تک برگ ، سال ساخت 0
گواهی

300 متر

زمین مسکونی برای فروش زیدآباد شهرک امام رضایا شهرک شهرداری

کد ملک: 1004587
قیمت کل: 40,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت شمالی ، سند تک برگ ، سال ساخت 0
گواهی

290 متر

زمین مسکونی برای فروش : بلوار فاطمیه خ انصار

کد ملک: 1004568
قیمت کل: 200,000,000 تومان شرح قیمت: مقطوع

موقعیت ، سند اوقافی ، سال ساخت 0
گواهی

300 متر

زمین تجاری-مسکونی برای فروش بندرعباس بر بلوار اصلی 12 فروردین

کد ملک: 1004170
قیمت کل: 7,000,000,000 تومان شرح قیمت: کارشناسی

موقعیت جنوبی ، سند شخصی ، سال ساخت
گواهی

1,050 متر
صفحه 4 از 4
در حال ارسال اطلاعات به سرور است ...