زمین صنعتی برای فروش

سیرجان ، شهرک صنعتی 2 قسمت نجاران گرو دی

قیمت: 450,000,000 تومان
مبلغ وام: ثبت نشده
مساحت: 500
نوع کاربری: صنعتی
جهت: شمالی,جنوبی
نوع سند: برگ واگذاری
شماره قطعه: 31 و 32

توضیحات

از زمان که زمین را تحویل گرفتین یکسال فرصت ساخت داده میشود.
+ثبت آگهی رایگان
در حال ارسال اطلاعات به سرور است ...