فیلتر بیشتر

💬 فروش

🏠 خانه ویلایی 300 متری 3 خوابه ،

بلوارموسی ابن جعفر

📐 زیربنا:280

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:25 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:550,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2860

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2860

💬 فروش

🏠 زمین 250 متری ،

شهرک آب بلوک 7

🌤 موقعیت:شمالی

📜 سند:واگذاری

🧾 گواهی:175 متر پروانه

💰 قیمت:320,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2859

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2859

💬 رهن و اجاره

🏠 خانه ویلایی 200 متری 2 خوابه ،

شهرک طالقانی لب بلوار

📐 زیربنا:150

🌤 موقعیت:دو نبش

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:5 سال

💰 رهن:20,000,000 تومان

💰 اجاره:2,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2858

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2858

💬 رهن و اجاره

🏠 آپارتمان 100 متری 2 خوابه ، طبقه 2

مجتمع ایساکو

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:ندارد

⏳ سن بنا:15 سال

💰 رهن:10,000,000 تومان

💰 اجاره:1,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2857

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2857

💬 فروش

🏠 خانه ویلایی 300 متری 2 خوابه ،

بلوار عباسپور فرعی دانشجو

📐 زیربنا:180

🌤 موقعیت:شمالی

🚘 پارکینگ:دارد

💰 قیمت:1,000,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2856

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2856

💬 فروش

🏠 خانه ویلایی 250 متری ،

فاز 4 گل گهر

📐 زیربنا:135

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:1,400,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2855

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2855

💬 فروش

🏠 خانه ویلایی 200 متری 3 خوابه ،

بلوار ولایت

📐 زیربنا:215

🌤 موقعیت:دو کله

⏳ سن بنا:نوساز

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:1,800,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2854

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2854

💬 فروش

🏠 خانه ویلایی 300 متری ،

خسروی

📐 زیربنا:120

🌤 موقعیت:شمالی

⏳ سن بنا:7 سال

📜 سند:قولنامه ای

💰 قیمت:0 تومان

🗄 کد ملک:2853

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2853

💬 فروش

🏠 خانه ویلایی 262 متری ،

صدر آباد

📐 زیربنا:160

⏳ سن بنا:نوساز

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:1,000,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2852

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2852

💬 فروش

🏠 خانه ویلایی 450 متری ،

کوی امام

🌤 موقعیت:دو نبش

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:2,800,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2851

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2851

💬 فروش

🏠 آپارتمان 135 متری 2 خوابه ،

مجتمع سلامت

🚘 پارکینگ:ندارد

📜 سند:واگذاری

💰 قیمت:360,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2850

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2850

💬 فروش

🏠 آپارتمان 135 متری 3 خوابه ،

مجتمع سلامت

🚘 پارکینگ:دارد

📜 سند:واگذاری

💰 قیمت:0 تومان

🗄 کد ملک:2849

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2849

💬 فروش

🏠 کلنگی 300 متری ،

حجت آباد

📐 زیربنا:140

🌤 موقعیت:دو نبش

⏳ سن بنا:40 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:350,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2848

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2848

💬 فروش

🏠 آپارتمان 83 متری 2 خوابه ، طبقه 1

سیرجان.بلوار صفارزاده ۵

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:۱۲

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:520,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2846

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2846

💬 رهن و اجاره

🏠 آپارتمان 100 متری 3 خوابه ، طبقه 1

بلوار دکتر صادقی کوچه کندو

🌤 موقعیت:غربی

⏳ سن بنا:15 سال

💰 رهن:80,000,000 تومان

💰 اجاره:50,000 تومان

🗄 کد ملک:2845

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2845

💬 فروش

🏠 زمین 275 متری ،

هماشهر فاز6

🌤 موقعیت:دوکله

📜 سند:واگذاری

💰 قیمت:50,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2843

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2843

💬 رهن و اجاره

🏠 آپارتمان 100 متری 2 خوابه ، طبقه 1

بلوار فاطمیه مجتمع ایساکو

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:10 سال

💰 رهن:70,000,000 تومان

💰 اجاره:0 تومان

🗄 کد ملک:2842

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2842

💬 رهن و اجاره

🏠 مغازه 20 متری ، همکف

خیابان غفاری بر خیابان اصلی

⏳ سن بنا:10 سال

💰 رهن:2,000,000 تومان

💰 اجاره:350,000 تومان

🗄 کد ملک:2839

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2839

💬 فروش

🏠 اپارتمان 120 متری 2 خوابه ، طبقه 1

خیابان 15 خرداد

🚘 پارکینگ:ندارد

⏳ سن بنا:12 سال

📜 سند:اوقافی

💰 قیمت:500,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2837

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2837

💬 فروش

🏠 خانه ویلایی 225 متری 1 خوابه ،

خیابان ابن سینا بدر آباد

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:25 سال

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:پایان کار

💰 قیمت:450,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2835

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2835

💬 رهن و اجاره

🏠 آپارتمان 90 متری 2 خوابه ، طبقه 2

رزمندگان خیابان پیام

🌤 موقعیت:شمالی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:نوساز

💰 رهن:20,000,000 تومان

💰 اجاره:2,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2834

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2834

💬 فروش

🏠 آپارتمان 112 متری 2 خوابه ، طبقه 2

شیخ فضل الله نوری

🌤 موقعیت:شمال

🚘 پارکینگ:دارد

📜 سند:وکالتی

💰 قیمت:420,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2832

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2832

💬 رهن و اجاره

🏠 خانه ویلایی 200 متری 3 خوابه ،

خیابان وحید خیابان رزم آوران

🌤 موقعیت:شمالی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:15 سال

💰 رهن:110,000,000 تومان

💰 اجاره:500,000 تومان

🗄 کد ملک:2828

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2828

💬 فروش

🏠 خانه ویلایی 250 متری 2 خوابه ،

شهرک صدف کوچه پیش دبستانی گل گندم

📐 زیربنا:140

🌤 موقعیت:شمالی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:8 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:750,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2823

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2823

💬 فروش

🏠 خانه نیمه ساز 250 متری ،

اراضی بهرامی فاز 3

📐 زیربنا:150

🌤 موقعیت:شمالی

⏳ سن بنا:2 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:150,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2821

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2821

💬 رهن و اجاره

🏠 اپارتمان 190 متری 3 خوابه ، همکف

نجف شهر فاز 3

🌤 موقعیت:شمالی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:12 سال

💰 رهن:50,000,000 تومان

💰 اجاره:0 تومان

🗄 کد ملک:2819

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2819

💬 رهن و اجاره

🏠 مغازه 20 متری ، همکف

چهارراه طلوع

💰 رهن:10,000,000 تومان

💰 اجاره:800,000 تومان

🗄 کد ملک:2818

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2818

💬 رهن و اجاره

🏠 خانه کلنگی 120 متری ،

بلوار موسی ابن جعفر داخل فرعی

🌤 موقعیت:جنوبی

⏳ سن بنا:30 سال

💰 رهن:70,000,000 تومان

💰 اجاره: تومان

🗄 کد ملک:2817

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2817

💬 رهن و اجاره

🏠 آپارتمان 90 متری 2 خوابه ، طبقه 1

غفاری فرعی امین عباسی

🌤 موقعیت:شمالی

🚘 پارکینگ:ندارد

⏳ سن بنا:8 سال

💰 رهن:50,000,000 تومان

💰 اجاره:300,000 تومان

🗄 کد ملک:2812

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2812

💬 فروش

🏠 خانه ویلایی 312 متری 2 خوابه ،

خیابان غفاری بر خیابان اصلی

📐 زیربنا:195

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:30 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:1,200,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2810

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2810

💬 فروش

🏠 زمین 250 متری ،

فخر آباد فاز 3

📜 سند:واگذاری

🧾 گواهی:270 متر پروانه

💰 قیمت:140,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2806

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2806

💬 فروش

🏠 خانه ویلایی 250 متری 3 خوابه ،

بلوار دکتر صادقی فرعی شهید رفیع زاده

📐 زیربنا:170

🌤 موقعیت:شمالی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:11 سال

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:پایان کار

💰 قیمت:600,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2805

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2805

💬 فروش

🏠 زمین 209 متری ،

حجت آباد خیابان شهید عربی

🌤 موقعیت:جنوبی

📜 سند:قولنامه ای

🧾 گواهی:پروانه 200 متر

💰 قیمت:158,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2804

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2804

💬 رهن و اجاره

🏠 مغازه 25 متری ،

بلوار فاطمیه

🌤 موقعیت:شمالی

💰 رهن:5,000,000 تومان

💰 اجاره:600,000 تومان

🗄 کد ملک:2803

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2803

💬 فروش

🏠 آپارتمان 78 متری 2 خوابه ، طبقه 7

خیابان خواجو مجتمع ذکری

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:2 سال

📜 سند:واگذاری

💰 قیمت:320,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2801

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2801

💬 فروش

🏠 آپارتمان 78 متری 2 خوابه ، طبقه 6

خیابان خواجو مجتمع ذکری

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:2 سال

📜 سند:واگذاری

💰 قیمت:330,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2800

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2800

💬 فروش

🏠 زمین 325 متری ،

مکی آباد کوچه روبروی بسیج

🌤 موقعیت:جنوبی

📜 سند:قولنامه ای

💰 قیمت:195,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2799

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2799

💬 فروش

🏠 آپارتمان 95 متری 2 خوابه ، طبقه 1

نجف شهر فاز 5

🌤 موقعیت:شمالی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:1 سال

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:پایان کار

💰 قیمت:350,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2798

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2798

💬 فروش

🏠 آپارتمان 96 متری 1 خوابه ، طبقه 4

خیابان شهید شفیعی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:12 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:370,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2797

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2797

💬 رهن و اجاره

🏠 مغازه 16 متری ، همکف

امام حسین 16

⏳ سن بنا:15 سال

💰 رهن:500,000 تومان

💰 اجاره:200,000 تومان

🗄 کد ملک:2796

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2796

💬 رهن و اجاره

🏠 خانه کلنگی 150 متری ،

آباد ه خیابان تخت جمشید

🌤 موقعیت:شمالی

⏳ سن بنا:40 سال

💰 رهن:35,000,000 تومان

💰 اجاره:0 تومان

🗄 کد ملک:2794

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2794

💬 رهن و اجاره

🏠 مغازه 36 متری ، همکف

بلوار فاطمیه

⏳ سن بنا:نوساز

💰 رهن:5,000,000 تومان

💰 اجاره:2,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2792

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2792

💬 فروش

🏠 آپارتمان 130 متری 3 خوابه ، طبقه 3

فاز یک ملک زاده

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:3 سال

📜 سند:واگذاری

💰 قیمت:670,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2791

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2791

💬 فروش

🏠 زمین 1060 متری ،

گمرک منطقه ویژه اقتصادی

📜 سند:واگذاری

💰 قیمت:0 تومان

🗄 کد ملک:2783

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2783

💬 رهن و اجاره

🏠 آپارتمان 90 متری 2 خوابه ، طبقه 1

محمود آباد انتهای خیابان امام

🚘 پارکینگ:ندارد

⏳ سن بنا:8 سال

💰 رهن:30,000,000 تومان

💰 اجاره:0 تومان

🗄 کد ملک:2778

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2778

💬 فروش

🏠 تجاری مسکونی 512 متری ،

ایت الله سعیدی

🌤 موقعیت:دو نبش

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:6,000,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2776

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2776

💬 فروش

🏠 دو طبقه 200 متری ،

خیابان عباسپور فرعی دانشجو

📐 زیربنا:260

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:دارد

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:850,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2774

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2774

💬 رهن و اجاره

🏠 مغازه 40 متری ، همکف

بلوار فاطمیه

⏳ سن بنا:نوساز

💰 رهن:10,000,000 تومان

💰 اجاره:700,000 تومان

🗄 کد ملک:2770

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2770

💬 فروش

🏠 آپارتمان 90 متری 2 خوابه ، همکف

گمرک منطقه ویژه اقتصادی

🌤 موقعیت:دو نبش

🚘 پارکینگ:ندارد

⏳ سن بنا:6 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:280,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2769

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2769

💬 فروش

🏠 زمین 225 متری ،

فخر آباد فاز 3

🌤 موقعیت:دو نبش

📜 سند:واگذاری

💰 قیمت:150,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2768

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2768

💬 فروش

🏠 خانه ویلایی 300 متری 3 خوابه ،

بلوار صفارزاده بعد از چهارراه میدان تره بار

📐 زیربنا:180

🌤 موقعیت:دو کله

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:25 سال

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:پروانه

💰 قیمت:1,300,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2767

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2767

💬 رهن و اجاره

🏠 آپارتمان 89 متری 2 خوابه ، طبقه 1

آباده خیابان امام محمد باقر

🌤 موقعیت:شمالی

🚘 پارکینگ:ندارد

⏳ سن بنا:8 سال

💰 رهن:8,000,000 تومان

💰 اجاره:850,000 تومان

🗄 کد ملک:2766

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2766

💬 فروش

🏠 آپارتمان 88 متری 2 خوابه ، طبقه 4

نجف شهر فاز 3 مجتمع جهان عمران

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:1 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:260,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2760

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2760

💬 رهن و اجاره

🏠 آپارتمان 130 متری 2 خوابه ، طبقه 2

شهرک فدک خ یاقوت

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:ندارد

⏳ سن بنا:نوساز

💰 رهن:65,000,000 تومان

💰 اجاره:200,000 تومان

🗄 کد ملک:2759

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2759

💬 فروش

🏠 آپارتمان 134 متری 2 خوابه ،

فلکه ابوریحان لب بلوار موسی ابن جعفر

📐 زیربنا:106

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:ندارد

⏳ سن بنا:10 سال

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:پایان کار

💰 قیمت:1,200,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2758

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2758

💬 رهن و اجاره

🏠 سوله 300 متری ،

شهرک صنعتی یک

⏳ سن بنا:2 سال

💰 رهن:20,000,000 تومان

💰 اجاره:3,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2754

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2754

💬 رهن و اجاره

🏠 سوله 350 متری ،

شهرک صنعتی یک

⏳ سن بنا:5 سال

💰 رهن:15,000,000 تومان

💰 اجاره:5,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2753

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2753

💬 فروش

🏠 زمین 256 متری ،

فخر آباد فاز 3

🌤 موقعیت:دو نبش

📜 سند:واگذاری

💰 قیمت:132,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2749

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2749

💬 فروش

🏠 آپارتمان خام 112 متری 2 خوابه ، طبقه 5

بلوار شیخ فضل الله نوری

🌤 موقعیت:دو نبش

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:نوساز

📜 سند:وکالتی

💰 قیمت:455,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2741

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2741

💬 فروش

🏠 زمین 238 متری ،

نجف شهر روبروی مجتمع جهان عمران

🌤 موقعیت:دو نبش

📜 سند:واگذاری

🧾 گواهی:پروانه

💰 قیمت:240,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2734

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2734

💬 فروش

🏠 خانه ویلایی 150 متری 2 خوابه ،

بلوار فاطمیه خیابان صائب

📐 زیربنا:120

🌤 موقعیت:دو نبش

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:40 سال

📜 سند:منگوله دار

💰 قیمت:650,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2730

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2730

💬 فروش

🏠 مسکونی تجاری 300 متری 3 خوابه ،

بر بلوار غفاری

📐 زیربنا:210

🌤 موقعیت:شمالی

⏳ سن بنا:20 سال

💰 قیمت:1,000,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2726

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2726

💬 فروش

🏠 آپارتمان 80 متری 2 خوابه ، طبقه 2

نجف شهر فاز 3 مجتمع جهان عمران

🌤 موقعیت:شمالی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:1 سال

📜 سند:واگذاری

💰 قیمت:235,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2721

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2721

💬 فروش

🏠 زمین 250 متری ،

هماشهر فاز 4 پشت بلوک زنی

🌤 موقعیت:جنوبی

📜 سند:واگذاری

💰 قیمت:50,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2718

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2718

💬 فروش

🏠 آپارتمان 100 متری 2 خوابه ، طبقه 4

بندرعباس-بیمارستان خلیج فارس

🌤 موقعیت:شمالی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:6 سال

📜 سند:واگذاری

💰 قیمت:460,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2711

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2711

💬 رهن و اجاره

🏠 مغازه 31 متری ، همکف

کمربندی روبروی کارخانه آرد

💰 رهن:2,000,000 تومان

💰 اجاره:600,000 تومان

🗄 کد ملک:2709

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2709

💬 فروش

🏠 آپارتمان 130 متری 3 خوابه ، طبقه 4

بلوار هجرت مجتمع سلامت

🌤 موقعیت:شمالی غربی

🚘 پارکینگ:ندارد

⏳ سن بنا:8 سال

📜 سند:واگذاری

💰 قیمت:380,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2708

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2708

💬 رهن و اجاره

🏠 مغازه 100 متری ، همکف

جاده بندر -سیرجان نرسیده به سه راه اکبر آباد

⏳ سن بنا:10 سال

💰 رهن:0 تومان

💰 اجاره:0 تومان

🗄 کد ملک:2706

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2706

💬 فروش

🏠 آپارتمان 105 متری 2 خوابه ، طبقه 2

بلوار فاطمیه مجتمع ایساکو

🚘 پارکینگ:ندارد

⏳ سن بنا:15 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:360,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2679

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2679

💬 رهن و اجاره

🏠 مغازه 50 متری ،

شهرک آب پشت سیلو آرد

🌤 موقعیت:دونبش

⏳ سن بنا:5 سال

💰 رهن:2,000,000 تومان

💰 اجاره:650,000 تومان

🗄 کد ملک:2663

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2663

💬 فروش

🏠 آپارتمان 135 متری 3 خوابه ، طبقه 2

بلوار هجرت مجتمع سلامت

🚘 پارکینگ:مشترک

⏳ سن بنا:ا سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:300,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2662

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2662

💬 فروش

🏠 کلنگی 331 متری ،

انتهای بلوار دکتر صادقی

📐 زیربنا:180

🌤 موقعیت:شمالی

📜 سند:منگوله دار

💰 قیمت:1,100,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2653

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2653

💬 رهن و اجاره

🏠 مغازه 80 متری ، همکف

خیابان آیت الله سعیدی

💰 رهن:10,000,000 تومان

💰 اجاره:3,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2648

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2648

💬 فروش

🏠 خانه ویلایی 150 متری 2 خوابه ،

بلوار عباسپور شهرک تعمیر کاران خ کوشش غربی

📐 زیربنا:100

🌤 موقعیت:شمالی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:10 سال

📜 سند:قولنامه ای

🧾 گواهی:پروانه

💰 قیمت:350,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2644

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2644

💬 فروش

🏠 واحد تولیدی 750 متری ،

شهرک صنعتی شماره یک روبروی کارخانه میل گرد

🌤 موقعیت:شمالی

⏳ سن بنا:4 سال

📜 سند:واگذاری

💰 قیمت:1,000,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2632

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2632

💬 فروش

🏠 آپارتمان 89 متری 2 خوابه ، طبقه 1

مجتمع جهان عمران

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:نوساز

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:260,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2630

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2630

💬 فروش

🏠 آپارتمان 95 متری 2 خوابه ، همکف

شهرک سی بی جی مسکن مهر ارغوان پویا

🌤 موقعیت:دو نبش

🚘 پارکینگ:ندارد

⏳ سن بنا:3 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:270,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2627

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2627

💬 فروش

🏠 زمین 216 متری ،

بلوار صفار زاده نظام مهندسی

🌤 موقعیت:شمالی

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:300 متر پروانه

💰 قیمت:700,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2604

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2604

💬 فروش

🏠 مغازه 14 متری ، طبقه 1

خیابان امام پاساژکوثر

⏳ سن بنا:15 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:300,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2594

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2594

💬 فروش

🏠 خانه ویلایی 250 متری 3 خوابه ،

بلوار خبر نگاران

📐 زیربنا:203

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا: سال

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:پایان کار

💰 قیمت:1,200,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2578

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2578

💬 فروش

🏠 کارگاه 1000 متری ،

شهرک تعمیر کاران

🌤 موقعیت:دو نبش

📜 سند:منگوله دار

💰 قیمت:1,400,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2577

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2577

💬 فروش

🏠 مغازه 175 متری 2 خوابه ، همکف

بلوار فاطمیه فرعی شهید بنی اسدی

🌤 موقعیت:شرقی

📜 سند:مشاعی

💰 قیمت:420,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2576

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2576

💬 فروش

🏠 آپارتمان 85 متری 2 خوابه ، طبقه 1

مسکن مهر فردای ماندگار

🌤 موقعیت:شمالی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:3 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:195,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2554

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2554

💬 فروش

🏠 زمین صنعتی 2400 متری ،

شهرک صنعتی شماره دو

🌤 موقعیت:سه نبش

📜 سند:واگذاری

💰 قیمت:500,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2550

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2550

💬 رهن و اجاره

🏠 مغازه جهت انبار 64 متری ،

بلوار فاطمیه فرعی امین عباسی

🌤 موقعیت:جنوبی

⏳ سن بنا:15 سال

💰 رهن:3,000,000 تومان

💰 اجاره:350,000 تومان

🗄 کد ملک:2538

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2538

💬 فروش

🏠 مسکونی تجاری 444 متری 3 خوابه ،

خیابان وحید فرعی نواب

📐 زیربنا:324

🌤 موقعیت:غربی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:30

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:2,300,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2526

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2526

💬 فروش

🏠 زمین 80 متری ،

کمربندی روبروی دهیادگار

📜 سند:قولنامه ای

💰 قیمت:100,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2519

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2519

💬 فروش

🏠 زمین 6213 متری ،

جاده امامزاده علی -علی آباد

💰 قیمت:3,000,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2503

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2503

💬 فروش

🏠 خونه باغ 2500 متری ،

عرب آبادپایین دست سد تنگوییه

📜 سند:وکالتی

💰 قیمت:180,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2395

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2395

💬 فروش

🏠 مغازه 30 متری ، همکف

خیابان میرزا رضا

📐 زیربنا:30

🌤 موقعیت:شمالی

⏳ سن بنا:2سال

📜 سند:اوقافی

💰 قیمت:100,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2302

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2302

💬 فروش

🏠 زمین تجاری 187 متری ،

ابوریحان نرسیده به گیتی نورد

🌤 موقعیت:جنوبی

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:2,200,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2258

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2258

💬 فروش

🏠 خانه باغ 2819 متری ،

حجت آباد

📐 زیربنا:300

⏳ سن بنا:7 سال

📜 سند:قولنامه ای

💰 قیمت:1,400,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2221

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2221

💬 فروش

🏠 تجاری انبار 225 متری ،

خیابان آیت الله غفاری

🌤 موقعیت:شمالی

⏳ سن بنا:3 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:1,700,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2210

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2210

💬 فروش

🏠 مغازه 45 متری ، همکف

خیابان شهید شفیعی

📜 سند:قولنامه ای

💰 قیمت:250,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2196

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2196

💬 فروش

🏠 مغازه 30 متری ، طبقه 1

شهید شفیعی

⏳ سن بنا:5 سال

📜 سند:قولنامه ای

💰 قیمت:240,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2190

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2190

💬 فروش

🏠 آپارتمان 90 متری 2 خوابه ، طبقه 2

120 هکتاری شهرک رسالت

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:ندارد

⏳ سن بنا:5 سال

📜 سند:وکالتی

💰 قیمت:270,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2169

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2169

💬 رهن و اجاره

🏠 مغازه 50 متری ،

بلوار سیدجمال فرعی فیاض بخش

🌤 موقعیت:غربی

⏳ سن بنا:نوساز

💰 رهن:10,000,000 تومان

💰 اجاره:2,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2114

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2114

در حال ارسال اطلاعات به سرور است ...