فیلتر بیشتر

💬 رهن و اجاره

🏠 خانه ویلایی 150 متری 2 خوابه ،

علیارشول

📐 زیربنا:150

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:10

💰 رهن:50,000,000 تومان

💰 اجاره:1,500,000 تومان

🗄 کد ملک:2904

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2904

💬 فروش

🏠 زمین 275 متری ،

آباده خیابان کاروان

📜 سند:قولنامه ای

💰 قیمت:60,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2903

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2903

💬 فروش

🏠 زمین مسکونی 220 متری ،

شهرک ۱۲۰ هکتاری

📐 زیربنا:0

📜 سند:واگذاری

💰 قیمت:420,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2897

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2897

💬 فروش

🏠 آپارتمان 83 متری 2 خوابه ، همکف

بلوار صفار زاده فرعی آپادانا

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:۱۱

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:پایان کار

💰 قیمت:514,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2892

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2892

💬 فروش

🏠 زمین 250 متری ،

خیر آباد

📜 سند:قولنامه ای

💰 قیمت:40,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2891

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2891

💬 فروش

🏠 زمین 2500 متری ،

عماد آباد

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:400,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2890

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2890

💬 فروش

🏠 زمین 2800 متری ،

نصرت آباد

📜 سند:قولنامه ای

💰 قیمت:784,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2889

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2889

💬 رهن و اجاره

🏠 آپارتمان 120 متری 2 خوابه ، طبقه 1

خیابان 15 خرداد

🚘 پارکینگ:ندارد

⏳ سن بنا:10 سال

💰 رهن:30,000,000 تومان

💰 اجاره:1,200,000 تومان

🗄 کد ملک:2888

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2888

💬 رهن و اجاره

🏠 مغازه 35 متری ،

ابن سینا جنب مساجد

⏳ سن بنا:3 سال

💰 رهن:3,000,000 تومان

💰 اجاره:600,000 تومان

🗄 کد ملک:2887

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2887

💬 رهن و اجاره

🏠 آپارتمان 65 متری 1 خوابه ، طبقه 1

خیابان غفاری فرعی شهید تعویقی

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:ندارد

⏳ سن بنا:5 سال

💰 رهن:6,000,000 تومان

💰 اجاره:750,000 تومان

🗄 کد ملک:2885

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2885

💬 فروش

🏠 زمین 250 متری ،

فاز 4 ملک زاده

🌤 موقعیت:شمالی

📜 سند:واگذاری

💰 قیمت:700,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2884

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2884

💬 فروش

🏠 ویلایی 200 متری 2 خوابه ،

شهرک آب

📐 زیربنا:100

🌤 موقعیت:شمالی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:13 سال

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:پروانه ساختمانی

💰 قیمت:600,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2882

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2882

💬 فروش

🏠 فیش واگذاری چمران 125 متری ،

بلوار چمران فاز 2

💰 قیمت:325,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2880

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2880

💬 فروش

🏠 زمین 250 متری ،

بلوار ولایت فاز 4 ملک زاده

🌤 موقعیت:جنوبی

📜 سند:واگذاری

💰 قیمت:600,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2879

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2879

💬 فروش

🏠 خانه ویلایی 548 متری 4 خوابه ،

نجف شهر بافت قدیم

📐 زیربنا:180

🌤 موقعیت:غربی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:25 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:1,000,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2878

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2878

💬 رهن و اجاره

🏠 ویلایی 140 متری 3 خوابه ،

کمر بندی شهرک ابوالفضل

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:4 سال

💰 رهن:100,000,000 تومان

💰 اجاره: تومان

🗄 کد ملک:2877

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2877

💬 رهن و اجاره

🏠 آپارتمان 120 متری 2 خوابه ، طبقه 2

کوچه دکتر ادیب پور کوچه پشت فرش فروشی

🌤 موقعیت:شمالی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:نوساز

💰 رهن:70,000,000 تومان

💰 اجاره:700,000 تومان

🗄 کد ملک:2876

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2876

💬 فروش

🏠 خانه قدیمی 325 متری 2 خوابه ،

غفاری لب خیابان غفاری

🌤 موقعیت:شمالی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:40 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:1,600,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2875

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2875

💬 رهن و اجاره

🏠 آپارتمان 110 متری 2 خوابه ، طبقه 2

بلوار سردار جنگل

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:5 سال

💰 رهن:90,000,000 تومان

💰 اجاره:0 تومان

🗄 کد ملک:2873

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2873

💬 فروش

🏠 آپارتمان اداری 120 متری 3 خوابه ، طبقه 4

خیابان ولی عصر

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:3 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:800,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2870

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2870

💬 رهن و اجاره

🏠 خانه ویلایی 120 متری 2 خوابه ،

بلوار امام رضا شهرک لاله

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:ندارد

⏳ سن بنا:15 سال

💰 رهن:5,000,000 تومان

💰 اجاره:1,100,000 تومان

🗄 کد ملک:2868

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2868

💬 فروش

🏠 زمین 260 متری ،

نجف شهر روبروی مجتمع جهان عمران

🌤 موقعیت:جنوبی

📜 سند:واگذاری

💰 قیمت:320,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2866

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2866

💬 رهن و اجاره

🏠 آپارتمان 90 متری 2 خوابه ، طبقه 1

بلوار مالک اشتر

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:ندارد

⏳ سن بنا:5 سال

💰 رهن:15,000,000 تومان

💰 اجاره:1,200,000 تومان

🗄 کد ملک:2865

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2865

💬 فروش

🏠 آپارتمان 100 متری 1 خوابه ،

خیابان ابن سینا پشت هتل عطر سیب

📐 زیربنا:370

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:نوساز

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:پروانه

💰 قیمت:1,000,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2863

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2863

💬 فروش

🏠 زمین 300 متری ،

گمرک نزدیک بیمارستان گل گهر

🌤 موقعیت:جنوبی

📜 سند:واگذاری

💰 قیمت:450,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2862

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2862

💬 فروش

🏠 زمین 250 متری ،

شهرک آب بلوک 7

🌤 موقعیت:شمالی

📜 سند:واگذاری

🧾 گواهی:175 متر پروانه

💰 قیمت:350,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2859

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2859

💬 رهن و اجاره

🏠 آپارتمان 100 متری 3 خوابه ، طبقه 1

بلوار دکتر صادقی کوچه کندو

🌤 موقعیت:غربی

⏳ سن بنا:15 سال

💰 رهن:80,000,000 تومان

💰 اجاره:50,000 تومان

🗄 کد ملک:2845

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2845

💬 فروش

🏠 زمین 275 متری ،

هماشهر فاز6

🌤 موقعیت:دوکله

📜 سند:واگذاری

💰 قیمت:50,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2843

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2843

💬 فروش

🏠 اپارتمان 120 متری 2 خوابه ، طبقه 1

خیابان 15 خرداد

🚘 پارکینگ:ندارد

⏳ سن بنا:12 سال

📜 سند:اوقافی

💰 قیمت:500,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2837

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2837

💬 فروش

🏠 خانه ویلایی 225 متری 1 خوابه ،

خیابان ابن سینا بدر آباد

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:25 سال

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:پایان کار

💰 قیمت:450,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2835

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2835

💬 رهن و اجاره

🏠 آپارتمان 90 متری 2 خوابه ، طبقه 2

رزمندگان خیابان پیام

🌤 موقعیت:شمالی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:نوساز

💰 رهن:20,000,000 تومان

💰 اجاره:2,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2834

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2834

💬 فروش

🏠 آپارتمان 112 متری 2 خوابه ، طبقه 2

شیخ فضل الله نوری

🌤 موقعیت:شمال

🚘 پارکینگ:دارد

📜 سند:وکالتی

💰 قیمت:420,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2832

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2832

💬 رهن و اجاره

🏠 خانه ویلایی 200 متری 3 خوابه ،

خیابان وحید خیابان رزم آوران

🌤 موقعیت:شمالی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:15 سال

💰 رهن:110,000,000 تومان

💰 اجاره:500,000 تومان

🗄 کد ملک:2828

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2828

💬 فروش

🏠 خانه نیمه ساز 250 متری ،

اراضی بهرامی فاز 3

📐 زیربنا:150

🌤 موقعیت:شمالی

⏳ سن بنا:2 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:150,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2821

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2821

💬 فروش

🏠 خانه ویلایی 312 متری 2 خوابه ،

خیابان غفاری بر خیابان اصلی

📐 زیربنا:195

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:30 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:1,300,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2810

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2810

💬 فروش

🏠 خانه ویلایی 250 متری 3 خوابه ،

بلوار دکتر صادقی فرعی شهید رفیع زاده

📐 زیربنا:170

🌤 موقعیت:شمالی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:11 سال

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:پایان کار

💰 قیمت:645,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2805

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2805

💬 رهن و اجاره

🏠 مغازه 25 متری ،

بلوار فاطمیه

🌤 موقعیت:شمالی

💰 رهن:5,000,000 تومان

💰 اجاره:750,000 تومان

🗄 کد ملک:2803

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2803

💬 فروش

🏠 آپارتمان 78 متری 2 خوابه ، طبقه 7

خیابان خواجو مجتمع ذکری

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:2 سال

📜 سند:واگذاری

💰 قیمت:320,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2801

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2801

💬 فروش

🏠 آپارتمان 78 متری 2 خوابه ، طبقه 6

خیابان خواجو مجتمع ذکری

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:2 سال

📜 سند:واگذاری

💰 قیمت:330,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2800

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2800

💬 فروش

🏠 زمین 325 متری ،

مکی آباد کوچه روبروی بسیج

🌤 موقعیت:جنوبی

📜 سند:قولنامه ای

💰 قیمت:195,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2799

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2799

💬 فروش

🏠 آپارتمان 95 متری 2 خوابه ، طبقه 1

نجف شهر فاز 5

🌤 موقعیت:شمالی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:1 سال

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:پایان کار

💰 قیمت:350,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2798

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2798

💬 رهن و اجاره

🏠 مغازه 16 متری ، همکف

امام حسین 16

⏳ سن بنا:15 سال

💰 رهن:500,000 تومان

💰 اجاره:200,000 تومان

🗄 کد ملک:2796

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2796

💬 رهن و اجاره

🏠 مغازه 36 متری ، همکف

بلوار فاطمیه

⏳ سن بنا:نوساز

💰 رهن:5,000,000 تومان

💰 اجاره:2,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2792

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2792

💬 فروش

🏠 آپارتمان 130 متری 3 خوابه ، طبقه 3

فاز یک ملک زاده

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:3 سال

📜 سند:واگذاری

💰 قیمت:670,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2791

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2791

💬 فروش

🏠 زمین 1060 متری ،

گمرک منطقه ویژه اقتصادی

📜 سند:واگذاری

💰 قیمت:0 تومان

🗄 کد ملک:2783

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2783

💬 فروش

🏠 تجاری مسکونی 512 متری ،

ایت الله سعیدی

🌤 موقعیت:دو نبش

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:6,000,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2776

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2776

💬 رهن و اجاره

🏠 سوله 300 متری ،

شهرک صنعتی یک

⏳ سن بنا:2 سال

💰 رهن:20,000,000 تومان

💰 اجاره:3,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2754

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2754

💬 رهن و اجاره

🏠 سوله 350 متری ،

شهرک صنعتی یک

⏳ سن بنا:5 سال

💰 رهن:15,000,000 تومان

💰 اجاره:5,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2753

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2753

💬 فروش

🏠 آپارتمان خام 112 متری 2 خوابه ، طبقه 5

بلوار شیخ فضل الله نوری

🌤 موقعیت:دو نبش

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:نوساز

📜 سند:وکالتی

💰 قیمت:455,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2741

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2741

💬 فروش

🏠 مسکونی تجاری 300 متری 3 خوابه ،

بر بلوار غفاری

📐 زیربنا:210

🌤 موقعیت:شمالی

⏳ سن بنا:20 سال

💰 قیمت:1,000,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2726

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2726

💬 فروش

🏠 آپارتمان 80 متری 2 خوابه ، طبقه 2

نجف شهر فاز 3 مجتمع جهان عمران

🌤 موقعیت:شمالی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:1 سال

📜 سند:واگذاری

💰 قیمت:235,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2721

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2721

💬 فروش

🏠 زمین 250 متری ،

هماشهر فاز 4 پشت بلوک زنی

🌤 موقعیت:جنوبی

📜 سند:واگذاری

💰 قیمت:50,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2718

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2718

💬 فروش

🏠 آپارتمان 100 متری 2 خوابه ، طبقه 4

بندرعباس-بیمارستان خلیج فارس

🌤 موقعیت:شمالی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:6 سال

📜 سند:واگذاری

💰 قیمت:460,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2711

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2711

💬 رهن و اجاره

🏠 مغازه 31 متری ، همکف

کمربندی روبروی کارخانه آرد

💰 رهن:2,000,000 تومان

💰 اجاره:600,000 تومان

🗄 کد ملک:2709

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2709

💬 رهن و اجاره

🏠 مغازه 100 متری ، همکف

جاده بندر -سیرجان نرسیده به سه راه اکبر آباد

⏳ سن بنا:10 سال

💰 رهن:0 تومان

💰 اجاره:0 تومان

🗄 کد ملک:2706

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2706

💬 فروش

🏠 آپارتمان 105 متری 2 خوابه ، طبقه 2

بلوار فاطمیه مجتمع ایساکو

🚘 پارکینگ:ندارد

⏳ سن بنا:15 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:360,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2679

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2679

💬 فروش

🏠 کلنگی 331 متری ،

انتهای بلوار دکتر صادقی

📐 زیربنا:180

🌤 موقعیت:شمالی

📜 سند:منگوله دار

💰 قیمت:1,100,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2653

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2653

💬 رهن و اجاره

🏠 مغازه 80 متری ، همکف

خیابان آیت الله سعیدی

💰 رهن:10,000,000 تومان

💰 اجاره:3,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2648

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2648

💬 فروش

🏠 خانه ویلایی 150 متری 2 خوابه ،

بلوار عباسپور شهرک تعمیر کاران خ کوشش غربی

📐 زیربنا:100

🌤 موقعیت:شمالی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:10 سال

📜 سند:قولنامه ای

🧾 گواهی:پروانه

💰 قیمت:350,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2644

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2644

💬 فروش

🏠 واحد تولیدی 750 متری ،

شهرک صنعتی شماره یک روبروی کارخانه میل گرد

🌤 موقعیت:شمالی

⏳ سن بنا:4 سال

📜 سند:واگذاری

💰 قیمت:1,000,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2632

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2632

💬 فروش

🏠 آپارتمان 95 متری 2 خوابه ، همکف

شهرک سی بی جی مسکن مهر ارغوان پویا

🌤 موقعیت:دو نبش

🚘 پارکینگ:ندارد

⏳ سن بنا:3 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:270,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2627

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2627

💬 فروش

🏠 مغازه 14 متری ، طبقه 1

خیابان امام پاساژکوثر

⏳ سن بنا:15 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:300,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2594

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2594

💬 فروش

🏠 کارگاه 1000 متری ،

شهرک تعمیر کاران

🌤 موقعیت:دو نبش

📜 سند:منگوله دار

💰 قیمت:1,400,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2577

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2577

💬 فروش

🏠 آپارتمان 85 متری 2 خوابه ، طبقه 1

مسکن مهر فردای ماندگار

🌤 موقعیت:شمالی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:3 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:195,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2554

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2554

💬 فروش

🏠 زمین صنعتی 2400 متری ،

شهرک صنعتی شماره دو

🌤 موقعیت:سه نبش

📜 سند:واگذاری

💰 قیمت:500,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2550

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2550

💬 رهن و اجاره

🏠 مغازه جهت انبار 64 متری ،

بلوار فاطمیه فرعی امین عباسی

🌤 موقعیت:جنوبی

⏳ سن بنا:15 سال

💰 رهن:3,000,000 تومان

💰 اجاره:350,000 تومان

🗄 کد ملک:2538

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2538

💬 فروش

🏠 زمین 6213 متری ،

جاده امامزاده علی -علی آباد

💰 قیمت:3,000,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2503

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2503

💬 فروش

🏠 خونه باغ 2500 متری ،

عرب آبادپایین دست سد تنگوییه

📜 سند:وکالتی

💰 قیمت:180,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2395

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2395

💬 فروش

🏠 زمین تجاری 187 متری ،

ابوریحان نرسیده به گیتی نورد

🌤 موقعیت:جنوبی

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:2,200,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2258

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2258

💬 فروش

🏠 خانه باغ 2819 متری ،

حجت آباد

📐 زیربنا:300

⏳ سن بنا:7 سال

📜 سند:قولنامه ای

💰 قیمت:1,400,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2221

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2221

💬 فروش

🏠 مغازه 45 متری ، همکف

خیابان شهید شفیعی

📜 سند:قولنامه ای

💰 قیمت:250,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2196

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2196

💬 فروش

🏠 مغازه 30 متری ، طبقه 1

شهید شفیعی

⏳ سن بنا:5 سال

📜 سند:قولنامه ای

💰 قیمت:240,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2190

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2190

در حال ارسال اطلاعات به سرور است ...