فیلتر بیشتر

💬 رهن و اجاره

🏠 خانه ویلایی برای اجاره 100 متری 2 خوابه ،

خیابان ابوریحان فرعی شهید مکی آبادی

🌤 موقعیت:شمالی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:5 سال

💰 رهن:20,000,000 تومان

💰 اجاره:2,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3677

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3677

💬 رهن و اجاره

🏠 آپارتمان برای اجاره 135 متری 2 خوابه ،

بلوار عباسپور

💰 رهن:20,000,000 تومان

💰 اجاره:2,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3676

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3676

💬 رهن و اجاره

🏠 خانه ویلایی برای اجاره 120 متری 2 خوابه ،

بلوار فاطمیه

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:20سال

💰 رهن:20,000,000 تومان

💰 اجاره:2,500,000 تومان

🗄 کد ملک:3675

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3675

💬 رهن و اجاره

🏠 آپارتمان برای اجاره 110 متری 2 خوابه ، طبقه 1

انتهای بلوار فاطمیه

🌤 موقعیت:شمالی

🚘 پارکینگ:مشترک

⏳ سن بنا:8 سال

💰 رهن:20,000,000 تومان

💰 اجاره:2,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3674

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3674

💬 فروش

🏠 آپارتمان برای فروش 85 متری 2 خوابه ، طبقه 3

خیابان قدس جنوبی

🌤 موقعیت:جنوب شرقی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:2 سال

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:پایان کار

💰 قیمت:950,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3673

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3673

💬 فروش

🏠 خانه ویلایی برای فروش 330 متری 3 خوابه ،

خیابان 17 شهریور

📐 زیربنا:170

🌤 موقعیت:شمالی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:30 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:1,800,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3672

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3672

💬 فروش

🏠 زمین برای فروش 220 متری ،

بلوار غدیر مکی آباد

🌤 موقعیت:شمالی

📜 سند:واگذاری

🧾 گواهی:320 پروانه

💰 قیمت:1,150,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3671

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3671

💬 رهن و اجاره

🏠 آپارتمان برای اجاره 80 متری 1 خوابه ، طبقه 1

انتهای بلوار فاطمیه

🌤 موقعیت:شمالی

🚘 پارکینگ:ندارد

⏳ سن بنا:2 سال

💰 رهن:10,000,000 تومان

💰 اجاره:1,500,000 تومان

🗄 کد ملک:3670

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3670

💬 فروش

🏠 زمین گلخانه ای 5250 متری ،

حسین آباد روبروی صدا وسیما

📜 سند:واگذاری

💰 قیمت:0 تومان

🗄 کد ملک:3669

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3669

💬 فروش

🏠 خانه ویلایی برای فروش 260 متری 2 خوابه ،

غفاری خیاباب صائب سمت مالک اشتر

📐 زیربنا:150

🌤 موقعیت:دو نبش

🚘 پارکینگ:دارد

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:1,700,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3668

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3668

💬 فروش

🏠 زمین برای فروش 2400 متری ،

انتهای آباده

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:0 تومان

🗄 کد ملک:3667

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3667

💬 فروش

🏠 زمین برای فروش 466 متری ،

آباده روبروی مدرسه

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:100 متر

💰 قیمت:700,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3666

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3666

💬 فروش

🏠 کلنگی تجار ی مسکونی 182 متری ،

خیابان امام روبروی پاساژ

📐 زیربنا:280

⏳ سن بنا:30 سال

📜 سند:منگوله دار

💰 قیمت:9,000,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3665

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3665

💬 رهن و اجاره

🏠 آپارتمان برای اجاره 105 متری 2 خوابه ، طبقه 1

بلوار فاطمیه منازل ایساکو

🌤 موقعیت:شمالی جنوبی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:15سال

💰 رهن:50,000,000 تومان

💰 اجاره:1,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3664

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3664

💬 فروش

🏠 تجاری مسکونی 360 متری ،

خیابان شهید شفیعی

💰 قیمت:0 تومان

🗄 کد ملک:3657

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3657

💬 رهن و اجاره

🏠 سوله برای اجاره 100 متری ،

شهرک صنعتی یک

⏳ سن بنا:2 سال

💰 رهن:10,000,000 تومان

💰 اجاره:2,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3656

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3656

💬 فروش

🏠 آپارتمان برای فروش 98 متری 2 خوابه ، طبقه 2

خیابان فردوسی

🚘 پارکینگ:دارد

💰 قیمت:1,000,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3655

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3655

💬 رهن و اجاره

🏠 آپارتمان برای اجاره 100 متری 2 خوابه ، طبقه 3

بلوار سردار جنگل

🚘 پارکینگ:دارد

💰 رهن:30,000,000 تومان

💰 اجاره:2,800,000 تومان

🗄 کد ملک:3654

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3654

💬 فروش

🏠 آپارتمان 60 متری 1 خوابه ، طبقه 2

پلیس راه شهرک امام علی

🌤 موقعیت:شمالی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:15 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:400,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3653

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3653

💬 فروش

🏠 آپارتمان برای فروش 133 متری 3 خوابه ، طبقه 2

بلوار ولایت

🌤 موقعیت:شمال غربی

⏳ سن بنا:2 سال

📜 سند:وکالتی

💰 قیمت:1,500,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3652

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3652

💬 فروش

🏠 خانه ویلایی برای فروش 250 متری 2 خوابه ،

بلوار هجرت هجرت 10

📐 زیربنا:140

🌤 موقعیت:شمالی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:16سال

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:100 متر

💰 قیمت:2,300,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3651

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3651

💬 رهن و اجاره

🏠 مغازه برای اجاره 28 متری ،

بلوار دکتر صادقی

🌤 موقعیت:شمالی

⏳ سن بنا:10 سال

💰 رهن:10,000,000 تومان

💰 اجاره:2,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3650

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3650

💬 فروش

🏠 آپارتمان 105 متری 2 خوابه ، طبقه 3

خیابان ابن سینا

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:6 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:800,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3649

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3649

💬 رهن و اجاره

🏠 آپارتمان برای رهن 110 متری ، طبقه 2

خیابان نصیری جنوبی

🚘 پارکینگ:دارد

💰 رهن:200,000,000 تومان

💰 اجاره: تومان

🗄 کد ملک:3648

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3648

💬 رهن و اجاره

🏠 آپارتمان برای اجاره 140 متری 3 خوابه ، طبقه 2

پزشکان 2

🚘 پارکینگ:دارد

💰 رهن:20,000,000 تومان

💰 اجاره:3,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3645

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3645

💬 رهن و اجاره

🏠 آپارتمان 120 متری 2 خوابه ، طبقه 1

کوی فرهنگیان

💰 رهن:50,000,000 تومان

💰 اجاره:2,500,000 تومان

🗄 کد ملک:3644

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3644

💬 رهن و اجاره

🏠 آپارتمان برای اجاره 100 متری 2 خوابه ، طبقه 1

خیابان وحید

🚘 پارکینگ:دارد

💰 رهن:15,000,000 تومان

💰 اجاره:1,600,000 تومان

🗄 کد ملک:3643

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3643

💬 رهن و اجاره

🏠 خانه ویلایی برای اجاره 175 متری 2 خوابه ، همکف

بلوار هجرت

💰 رهن:40,000,000 تومان

💰 اجاره:2,100,000 تومان

🗄 کد ملک:3641

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3641

💬 رهن و اجاره

🏠 مغازه برای اجاره 38 متری ،

بلوار سید جمال الدین بازار روز

💰 رهن:80,000,000 تومان

💰 اجاره:50,000 تومان

🗄 کد ملک:3640

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3640

💬 فروش

🏠 آپارتمان برای فروش 105 متری 2 خوابه ، طبقه 4

ابن سینا مجتمع مساجد

🌤 موقعیت:شمالی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:5 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:820,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3637

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3637

💬 فروش

🏠 آپارتمان طبقه اول برای فروش 150 متری 3 خوابه ، طبقه 1

بلوار صفار زاده گل گهر فاز 4

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:10 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:1,550,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3636

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3636

💬 فروش

🏠 زمین برای فروش 215 متری ،

شهرک مشتاق

🌤 موقعیت:جنوبی

📜 سند:واگذاری شهرداری

🧾 گواهی:140 متر پروانه

💰 قیمت:1,600,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3634

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3634

💬 رهن و اجاره

🏠 مغازه 24 متری ، همکف

بلوار دکتر صادقی چهارراه 17 شهریور

💰 رهن:20,000,000 تومان

💰 اجاره:2,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3633

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3633

💬 رهن و اجاره

🏠 مغازه با زیرزمین 20 متری ، زیرزمین

خیابان صفاری چهارراه بلال

⏳ سن بنا:30 سال

💰 رهن:10,000,000 تومان

💰 اجاره:1,500,000 تومان

🗄 کد ملک:3631

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3631

💬 فروش

🏠 خانه ویلایی برای فروش 279 متری 2 خوابه ،

خیابان غفاری

📐 زیربنا:150

⏳ سن بنا:30 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:2,800,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3628

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3628

💬 رهن و اجاره

🏠 آپارتمان 160 متری 3 خوابه ، طبقه 1

بلوار فاطمیه فرعی شهید محمودی

⏳ سن بنا:3 سال

💰 رهن:100,000,000 تومان

💰 اجاره:1,500,000 تومان

🗄 کد ملک:3627

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3627

💬 فروش

🏠 آپارتمان خام برای فروش 86 متری 2 خوابه ، طبقه 1

بلوار ولایت مسکن مساجد

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:نوساز

📜 سند:وکالتی

💰 قیمت:600,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3625

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3625

💬 رهن و اجاره

🏠 زیرزمین 64 متری بدون خواب ، زیرزمین

بلوار چمران

🚘 پارکینگ:ندارد

⏳ سن بنا:نوساز

💰 رهن:30,000,000 تومان

💰 اجاره:1,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3624

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3624

💬 فروش

🏠 مغازه برای فروش 70 متری ، همکف

خیابان شهید نصیری جنوبی

🌤 موقعیت:غربی

⏳ سن بنا:20 سال

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:پروانه و پایان کار

💰 قیمت:2,100,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3622

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3622

💬 فروش

🏠 خانه ویلایی برای فروش 300 متری 2 خوابه ،

جلال آباد شهرک قدیمی

📐 زیربنا:140

🌤 موقعیت:سه نبش

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:2 سال

📜 سند:واگذاری

💰 قیمت:700,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3620

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3620

💬 فروش

🏠 خانه ویلایی نوساز 250 متری 3 خوابه ،

ابن سینا پزشکان دو

📐 زیربنا:150

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:دارد

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:2,700,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3619

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3619

💬 رهن و اجاره

🏠 زیرزمین 80 متری بدون خواب ، زیرزمین

خیابان خواجه نظام

🚘 پارکینگ:ندارد

⏳ سن بنا:8 سال

💰 رهن:15,000,000 تومان

💰 اجاره:1,500,000 تومان

🗄 کد ملک:3615

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3615

💬 فروش

🏠 آپارتمان 96 متری 2 خوابه ، طبقه 3

بلوار شیخ مفید مجتمع سامان

🌤 موقعیت:دو نبش

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:10 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:1,100,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3614

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3614

💬 فروش

🏠 خانه ویلایی برای فروش 257 متری 3 خوابه ،

بلوار صفارزاده خیابان المپیک

📐 زیربنا:173

🌤 موقعیت:دو نبش

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:7 سال

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:پایان کار

💰 قیمت:3,500,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3613

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3613

💬 فروش

🏠 کلنگی برای فروش 310 متری ،

بلوار مالک اشتر فرعی وحدت

🌤 موقعیت:جنوبی

📜 سند:واگذاری

💰 قیمت:3,800,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3612

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3612

💬 فروش

🏠 زمین مسکونی 420 متری ،

کمرگ منطقه ویژه فاز دو

🌤 موقعیت:جنوبی

📜 سند:قولنامه ای

💰 قیمت:1,500,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3610

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3610

💬 فروش

🏠 دو طبقه برای معاوضه 200 متری ،

بلوار شیخ فضل الله نوری

📐 زیربنا:276

🌤 موقعیت:شمالی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:5 سال

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:پروانه و پایان کار

💰 قیمت:3,200,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3609

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3609

💬 رهن و اجاره

🏠 مغازه برای اجاره 20 متری ،

بلوار فاطمیه فرعی امین عباسی

💰 رهن:3,000,000 تومان

💰 اجاره:600,000 تومان

🗄 کد ملک:3608

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3608

💬 فروش

🏠 خانه ویلایی برای فروش 200 متری 2 خوابه ،

مرکز شهر

📐 زیربنا:150

🌤 موقعیت:دو نبش

⏳ سن بنا:40 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:0 تومان

🗄 کد ملک:3607

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3607

💬 فروش

🏠 تجاری مسکونی 212 متری 2 خوابه ،

نجف شهر قدیم پشت تالار مرجان

📐 زیربنا:220

🌤 موقعیت:شمالی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:12 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:1,500,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3606

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3606

💬 فروش

🏠 تجاری مسکونی 247 متری ،

خیابان مقداد

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:4,000,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3605

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3605

💬 رهن و اجاره

🏠 مغازه برای اجاره 40 متری ،

انتهای بلوار فاطمیه

💰 رهن:20,000,000 تومان

💰 اجاره:2,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3602

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3602

💬 فروش

🏠 زمین مسکونی 211 متری ،

مکی آباد انتهای بلوار غدیر

🌤 موقعیت:شمالی

📜 سند:واگذاری

💰 قیمت:0 تومان

🗄 کد ملک:3601

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3601

💬 فروش

🏠 زمین مسکونی برای فروش 250 متری ،

انتهای شهرک ابوالفضل

🌤 موقعیت:شمالی

📜 سند:واگذاری

💰 قیمت:0 تومان

🗄 کد ملک:3599

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3599

💬 فروش

🏠 خانه ویلایی 250 متری 2 خوابه ،

مکی آباد بلوار سید الشهدا

📐 زیربنا:110

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:20 سال

📜 سند:قولنامه ای

💰 قیمت:850,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3598

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3598

💬 فروش

🏠 زمین فروشی 250 متری ،

پلیس راه شهرک آسمان

📜 سند:واگذاری

💰 قیمت:0 تومان

🗄 کد ملک:3597

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3597

💬 فروش

🏠 آپارتمان برای فروش 120 متری 2 خوابه ، طبقه 1

بلوار سید احمد خمینی کوی امام

📐 زیربنا:95

🌤 موقعیت:دو نبش

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:15 سال

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:پایان کار

💰 قیمت:850,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3596

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3596

💬 فروش

🏠 فروش فوری خانه ویلایی 206 متری 3 خوابه ،

جنب شهرک کوثر

📐 زیربنا:175

🌤 موقعیت:دو نبش

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:1 سال

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:پایان کار

💰 قیمت:2,200,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3593

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3593

💬 فروش

🏠 خانه ویلایی برای فروش 348 متری 2 خوابه ،

خیابان غفاری

🚘 پارکینگ:دارد

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:2,310,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3592

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3592

💬 فروش

🏠 فروش کلنگی برای فروش 312 متری ،

بلوار دکتر صادقی

🌤 موقعیت:غربی

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:0 تومان

🗄 کد ملک:3589

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3589

💬 فروش

🏠 زمین کشاورزی بر خیابان اصلی 10000 متری ،

خواجو شهر بعد از پمپ بنزین

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:3,000,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3583

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3583

💬 رهن و اجاره

🏠 دو باب مغازه 50 متری ،

شهرک آب فرعی شهید باهنر

🌤 موقعیت:دو نبش

⏳ سن بنا:5 سال

💰 رهن:2,000,000 تومان

💰 اجاره:800,000 تومان

🗄 کد ملک:3574

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3574

💬 رهن و اجاره

🏠 آپارتمان برای رهن 155 متری 2 خوابه ، طبقه 1

خیابان 17 شهریور

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:1سال

💰 رهن:300,000,000 تومان

💰 اجاره: تومان

🗄 کد ملک:3573

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3573

💬 رهن و اجاره

🏠 زیرزمین 200 متری ، زیرزمین

بلوار عباسپور

⏳ سن بنا:5 سال

💰 رهن:20,000,000 تومان

💰 اجاره:3,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3569

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3569

💬 فروش

🏠 فروش فوری آپارتمان 90 متری 2 خوابه ، طبقه 3

بلوار هجرت مجتمع سلامت

🌤 موقعیت:جنوب شرقی

🚘 پارکینگ:ندارد

⏳ سن بنا:نوساز

💰 قیمت:650,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3567

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3567

💬 فروش

🏠 زمین مسکونی 210 متری ،

مکی آباد انتهای بلوار غدیر

🌤 موقعیت:شمالی

📜 سند:واگذاری سازمان زمین

💰 قیمت:0 تومان

🗄 کد ملک:3566

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3566

💬 فروش

🏠 خانه ویلایی 220 متری 2 خوابه ،

بلوار صفار زاده گل گهر فاز 2

📐 زیربنا:150

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:20 سال

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:پایان کار

💰 قیمت:3,300,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3561

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3561

💬 فروش

🏠 آپارتمان برای فروش 105 متری 2 خوابه ، همکف

شهرک رسالت

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:ندارد

⏳ سن بنا:8سال

📜 سند:واگذاری

💰 قیمت:550,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3560

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3560

💬 فروش

🏠 دوطبقه برای فروش 260 متری ،

انتهای خیابان ولیعصر فرعی خزر

⏳ سن بنا:15سال

💰 قیمت:3,700,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3559

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3559

💬 فروش

🏠 آپارتمان 110 متری 2 خوابه ، طبقه 1

پلیس راه شهرک کوثر

🌤 موقعیت:شمالی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:20 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:550,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3556

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3556

💬 فروش

🏠 زمین تجاری مسکونی 360 متری ،

شهرک سمنگان

🌤 موقعیت:دو کله

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:0 تومان

🗄 کد ملک:3555

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3555

💬 فروش

🏠 آپارتمان برای فروش 65 متری 1 خوابه ، طبقه 2

پلیس راه مجتمع امام علی

🌤 موقعیت:شمالی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:12 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:380,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3552

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3552

💬 رهن و اجاره

🏠 آپارتمان برای اجاره 75 متری 1 خوابه ، طبقه 1

بلوار امین عباسی داخل کوچه

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:ندارد

⏳ سن بنا:6 سال

💰 رهن:15,000,000 تومان

💰 اجاره:1,600,000 تومان

🗄 کد ملک:3551

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3551

💬 رهن و اجاره

🏠 مغازه 85 متری ،

خیابان وحید

🌤 موقعیت:جنوبی

💰 رهن:20,000,000 تومان

💰 اجاره:2,500,000 تومان

🗄 کد ملک:3550

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3550

💬 فروش

🏠 فروش امتیاز آپارتمان 80 متری 2 خوابه ، نامشخص

نجف شهر فاز 4

🚘 پارکینگ:دارد

💰 قیمت:300,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3533

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3533

💬 فروش

🏠 کلنگی 375 متری ،

خیابان خواجه نظام الملک

💰 قیمت:1,950,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3531

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3531

💬 فروش

🏠 آپارتمان 100 متری 2 خوابه ، طبقه 1

انتهای بلوار فاطمیه

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:5 سال

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:پایان کار

💰 قیمت:0 تومان

🗄 کد ملک:3522

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3522

💬 فروش

🏠 آپارتمان خام 110 متری 2 خوابه ، طبقه 1

بلوار ولایت

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:نوساز

📜 سند:وکالتی

💰 قیمت:800,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3521

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3521

💬 رهن و اجاره

🏠 سوله 200 متری ،

شهرک صنعتی یک

⏳ سن بنا:2 سال

💰 رهن:20,000,000 تومان

💰 اجاره:4,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3515

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3515

💬 فروش

🏠 خانه ویلایی دوبلکس 300 متری 3 خوابه ،

بلوار عباسپور خیابان نصر 6

📐 زیربنا:200

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:19 سال

📜 سند:مشاعی

💰 قیمت:2,000,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3510

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3510

💬 فروش

🏠 زمین تجاری 32 متری ،

بلوار چمران

🌤 موقعیت:جنوبی

📜 سند:واگذاری

💰 قیمت:550,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3509

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3509

💬 فروش

🏠 خانه ویلایی خام 250 متری ،

مکی آباد انتهای بلوار غدیر 4

📐 زیربنا:300

🌤 موقعیت:دو کله

💰 قیمت:1,100,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3506

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3506

💬 رهن و اجاره

🏠 زیر زمین جهت انبار 120 متری ،

ابوریحان فرعی ابوفاضل

🌤 موقعیت:غربی

⏳ سن بنا:10 سال

💰 رهن:6,000,000 تومان

💰 اجاره:1,200,000 تومان

🗄 کد ملک:3505

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3505

💬 فروش

🏠 آپارتمان 105 متری 2 خوابه ، طبقه 3

خیابان ابن سینا مجتمع مساجد

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:9 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:700,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3500

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3500

💬 فروش

🏠 تجاری مسکونی 350 متری ،

خیابان غفاری

📐 زیربنا:310

📜 سند:منگوله دار

💰 قیمت:5,500,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3498

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3498

💬 فروش

🏠 زمین تجاری مسکونی برای فروش 283 متری ،

خیابان شریعتی

💰 قیمت:6,500,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3493

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3493

💬 فروش

🏠 دو طبقه برای فروش 150 متری ،

بلوار قاآنی خ میر داماد

📐 زیربنا:386

⏳ سن بنا:30سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:5,300,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3492

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3492

💬 فروش

🏠 زمین تجاری مسکونی 100 متری ،

شهرک طالقانی

🌤 موقعیت:دو کله

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:300 پروانه تجاری مسکونی

💰 قیمت:0 تومان

🗄 کد ملک:3482

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3482

💬 فروش

🏠 زمین 170 متری ،

غفاری خیابان صائب داخل کوچه

🌤 موقعیت:شمالی

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:310 متر پروانه

💰 قیمت:1,000,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3479

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3479

💬 فروش

🏠 زمین مسکونی 250 متری ،

بلوار ولایت ملک زاده فاز یک

🌤 موقعیت:جنوبی

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:0 تومان

🗄 کد ملک:3475

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3475

💬 فروش

🏠 فروش آپارتمان 70 متری 2 خوابه ،

خیابان خواجه نظام

🚘 پارکینگ:دارد

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:550,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3465

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3465

💬 فروش

🏠 دو طبقه برای فروش 223 متری 3 خوابه ،

شریف آباد بلوار شهدا

📐 زیربنا:250

🌤 موقعیت:شمالی

🚘 پارکینگ:دارد

📜 سند:قولنامه ای

🧾 گواهی:پروانه دارد

💰 قیمت:1,300,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3464

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3464

💬 فروش

🏠 کلنگی 350 متری ،

خبابان غفاری فرعی نظام الملک

🌤 موقعیت:شمالی

📜 سند:منگوله دار

💰 قیمت:0 تومان

🗄 کد ملک:3448

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3448

💬 فروش

🏠 زمین 298 متری ،

شهرک ثارالله -120 هکتاری

🌤 موقعیت:سه نبش

📜 سند:واگذاری

🧾 گواهی:200متر پروانه

💰 قیمت:900,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3445

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3445

💬 فروش

🏠 زمین 200 متری ،

زمین های بهرامی

🌤 موقعیت:جنوبی

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:120 متر پروانه

💰 قیمت:350,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3442

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3442

💬 فروش

🏠 خانه ویلایی 300 متری 2 خوابه ،

نجف شهر فاز 2 خیایان دستغیب

📐 زیربنا:220

🌤 موقعیت:شمالی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:6 سال

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:پروانه

💰 قیمت:1,600,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3436

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3436

💬 فروش

🏠 کارگاه صنعتی 2300 متری ،

شهرک صنعتی یک

📜 سند:واگذاری

💰 قیمت:0 تومان

🗄 کد ملک:3434

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3434

💬 فروش

🏠 آپارتمان 80 متری 2 خوابه ، طبقه 4

میدان ابوریحان

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:15 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:650,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3432

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3432

💬 فروش

🏠 آپارتمان 140 متری 3 خوابه ، طبقه 5

بلوار دکتر صادقی خ تختی شمالی

🌤 موقعیت:شمالی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:نوساز

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:پایان کار

💰 قیمت:0 تومان

🗄 کد ملک:3430

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3430

💬 فروش

🏠 زمین 300 متری ،

هماشهر فاز 3

🌤 موقعیت:شمالی

📜 سند:واگذاری

🧾 گواهی:100 متر پروانه

💰 قیمت:240,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3429

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3429

💬 فروش

🏠 زمین مسکونی 250 متری ،

هماشهر فاز 6

🌤 موقعیت:شمالی

📜 سند:واگذاری

🧾 گواهی:100 متر پروانه

💰 قیمت:200,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3427

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3427

💬 فروش

🏠 آپارتمان مسکونی 105 متری 2 خوابه ، طبقه 1

میدان گمرک شهرک رسالت

🌤 موقعیت:جنوبی

⏳ سن بنا:20 سال

📜 سند:واگذاری

💰 قیمت:650,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3426

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3426

💬 فروش

🏠 زمین مسکونی 375 متری ،

نصرت آباد جاده عماد آباد

🌤 موقعیت:دونبش

📜 سند:قولنامه ای

🧾 گواهی:100 متر پروانه

💰 قیمت:0 تومان

🗄 کد ملک:3423

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3423

💬 فروش

🏠 زمین 225 متری ،

شهرک آب

🌤 موقعیت:دو کله

📜 سند:واگذاری

🧾 گواهی:پروانه100 متر مسکونی و 50 متر تجاری

💰 قیمت:1,200,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3419

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3419

💬 فروش

🏠 زمین 250 متری ،

کمر بندی شهرک آب

🌤 موقعیت:شمالی جنوبی

📜 سند:واگذاری

🧾 گواهی:360 متر پروانه

💰 قیمت:0 تومان

🗄 کد ملک:3413

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3413

💬 فروش

🏠 آپارتمان 85 متری 2 خوابه ، طبقه 4

بلوار سید احمد خمینی مجتمع فرهنگیان

🌤 موقعیت:شمالی

⏳ سن بنا:3 سال

💰 قیمت:710,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3406

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3406

💬 فروش

🏠 زمین 200 متری ،

محمود آباد شهرک امام رضا

🌤 موقعیت:دو کله

📜 سند:واگذاری

💰 قیمت:360,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3403

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3403

💬 فروش

🏠 زمین 225 متری ،

شهرک ولایت

🌤 موقعیت:جنوبی

🧾 گواهی:50 متر پروانه

💰 قیمت:1,050,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3398

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3398

💬 فروش

🏠 کلنگی 257 متری ،

بلوار موسی ابن جعفر

📐 زیربنا:50

🌤 موقعیت:ساختمان

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:1,200,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3394

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3394

💬 فروش

🏠 آپارتمان 105 متری 2 خوابه ، طبقه 1

بلوار فاطمیه منازل ایساکو

🌤 موقعیت:شرقی غربی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:15 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:670,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3393

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3393

💬 فروش

🏠 کلنگی 225 متری ،

خیابان خواجه نظام داخل کوچه

🌤 موقعیت:جنوبی

⏳ سن بنا:40 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:1,100,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3355

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3355

💬 فروش

🏠 زمین 200 متری ،

فاز دو حسین آباد

🌤 موقعیت:جنوبی

📜 سند:واگذاری

💰 قیمت:200,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3353

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3353

💬 فروش

🏠 کلنگی 194 متری ،

خیابان 17 شهریور

🌤 موقعیت:شمالی

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:1,000,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3342

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3342

💬 فروش

🏠 زمین 250 متری ،

کهن شهر اولیا

🌤 موقعیت:جنوبی

📜 سند:واگذاری

🧾 گواهی:پروانه 150 متر

💰 قیمت:170,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3330

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3330

💬 فروش

🏠 زمین 210 متری ،

شهرک ولایت

🌤 موقعیت:دو کله

📜 سند:واگذاری

🧾 گواهی:پروانه 180متر

💰 قیمت:1,100,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3315

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3315

💬 فروش

🏠 خانه ویلایی 200 متری 3 خوابه ،

شهرک راه آهن

📐 زیربنا:150

🌤 موقعیت:شمالی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:2سال

📜 سند:واگذاری

🧾 گواهی:پایان کار

💰 قیمت:1,500,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3313

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3313

💬 فروش

🏠 زمین تجاری مسکونی 350 متری ،

نجف شهر فاز 5

🌤 موقعیت:سه کله

📜 سند:واگذاری

💰 قیمت:1,200,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3312

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3312

💬 فروش

🏠 زمین 300 متری ،

اراضی بهرامی فاز 3

🌤 موقعیت:دو کله

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:پروانه 170 متر

💰 قیمت:270,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3306

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3306

💬 فروش

🏠 زمین دوکله 236 متری ،

خیابان خواجه نظام داخل کوچه

🌤 موقعیت:دو کله

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:1,400,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3223

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3223

در حال ارسال اطلاعات به سرور است ...