فیلتر بیشتر

💬 رهن و اجاره

🏠 آپارتمان 120 متری 2 خوابه ، طبقه 1

بلوار قآنی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:8 سال

💰 رهن:20,000,000 تومان

💰 اجاره:3,500,000 تومان

🗄 کد ملک:3409

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3409

💬 رهن و اجاره

🏠 طبقه هکف 180 متری 3 خوابه ، همکف

کمر بندی شهرک آباد

🌤 موقعیت:شمالی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:1 سال

💰 رهن:150,000,000 تومان

💰 اجاره:0 تومان

🗄 کد ملک:3407

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3407

💬 فروش

🏠 آپارتمان 85 متری 2 خوابه ، طبقه 4

بلوار سید احمد خمینی مجتمع فرهنگیان

🌤 موقعیت:شمالی

⏳ سن بنا:3 سال

💰 قیمت:710,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3406

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3406

💬 فروش

🏠 زمین 200 متری ،

محمود آباد شهرک امام رضا

🌤 موقعیت:دو کله

📜 سند:واگذاری

💰 قیمت:360,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3403

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3403

💬 رهن و اجاره

🏠 خانه ویلایی 150 متری 2 خوابه ،

خیابان غفاری فرعی شهید تعویقی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:باز سازی شده

💰 رهن:15,000,000 تومان

💰 اجاره:3,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3400

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3400

💬 رهن و اجاره

🏠 کلنگی جهت افاغنه 150 متری ،

غفاری فرعی صائب

🌤 موقعیت:ساختمان

💰 رهن:20,000,000 تومان

💰 اجاره:2,500,000 تومان

🗄 کد ملک:3399

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3399

💬 فروش

🏠 زمین 225 متری ،

شهرک ولایت

🌤 موقعیت:جنوبی

🧾 گواهی:50 متر پروانه

💰 قیمت:1,150,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3398

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3398

💬 فروش

🏠 کلنگی 257 متری ،

بلوار موسی ابن جعفر

📐 زیربنا:50

🌤 موقعیت:ساختمان

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:1,200,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3394

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3394

💬 فروش

🏠 آپارتمان 105 متری 2 خوابه ، طبقه 1

بلوار فاطمیه منازل ایساکو

🌤 موقعیت:شرقی غربی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:15 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:670,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3393

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3393

💬 رهن و اجاره

🏠 آپارتمان 120 متری 2 خوابه ، طبقه 3

میدان تره بار

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:6 سال

💰 رهن:30,000,000 تومان

💰 اجاره:2,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3390

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3390

💬 فروش

🏠 زمین صنعتی 154 متری ،

شهرک صنعتی 2

📜 سند:واگذاری

💰 قیمت:140,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3389

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3389

💬 فروش

🏠 کلنگی 250 متری ،

خیابان مالک اشتر داخل کوچه

🌤 موقعیت:شمالی

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:550 متر پروانه

💰 قیمت:2,100,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3388

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3388

💬 رهن و اجاره

🏠 خانه ویلایی 150 متری 3 خوابه ،

شهرک ثارالله فاز یک

🌤 موقعیت:دو نبش

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:نوساز

💰 رهن:200,000,000 تومان

💰 اجاره: تومان

🗄 کد ملک:3387

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3387

💬 رهن و اجاره

🏠 آپارتمان 110 متری 2 خوابه ، طبقه 1

ابن سینا بلوار خبرنگاران

🌤 موقعیت:شمالی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:5 سال

💰 رهن:30,000,000 تومان

💰 اجاره:2,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3386

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3386

💬 فروش

🏠 خانه ویلایی 169 متری 2 خوابه ،

خیابان شهید تعویقی داخل کوچه

📐 زیربنا:150

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:ندارد

⏳ سن بنا:30 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:950,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3384

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3384

💬 رهن و اجاره

🏠 مغازه 110 متری ، همکف

بلوار دکتر صادقی چهارراه موحدی

⏳ سن بنا:6 سال

💰 رهن:50,000,000 تومان

💰 اجاره:6,500,000 تومان

🗄 کد ملک:3383

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3383

💬 رهن و اجاره

🏠 طبقه همکف 160 متری 3 خوابه ، همکف

کمر بندی شهرک ابوالفضل

🌤 موقعیت:شمالی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:2 سال

💰 رهن:150,000,000 تومان

💰 اجاره:0 تومان

🗄 کد ملک:3382

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3382

💬 رهن و اجاره

🏠 مغازه 54 متری ،

شهرک کوثر

⏳ سن بنا:8

💰 رهن:4,000,000 تومان

💰 اجاره:800,000 تومان

🗄 کد ملک:3381

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3381

💬 رهن و اجاره

🏠 آپارتمان 100 متری 1 خوابه ، طبقه 1

فاز یک ملک زاده میدان صلح

🌤 موقعیت:شمالی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:2سال

💰 رهن:20,000,000 تومان

💰 اجاره:4,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3380

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3380

💬 رهن و اجاره

🏠 آپارتمان 110 متری 2 خوابه ، طبقه 1

فاز یک ملک زاده میدان صلح

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:2سال

💰 رهن:40,000,000 تومان

💰 اجاره:3,800,000 تومان

🗄 کد ملک:3379

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3379

💬 رهن و اجاره

🏠 خانه ویلایی 130 متری 1 خوابه ،

خیابان ابوفاضل

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:ندارد

⏳ سن بنا:6 سال

💰 رهن:25,000,000 تومان

💰 اجاره:2,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3378

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3378

💬 رهن و اجاره

🏠 مغازه برای تعمیرات 24 متری ،

خیابان غفاری چهار راه خلیل

🌤 موقعیت:شمالی

💰 رهن:5,000,000 تومان

💰 اجاره:1,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3374

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3374

💬 رهن و اجاره

🏠 آپارتمان 165 متری 2 خوابه ، طبقه 1

بلوار صفارزاده گل گهر 4

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:10 سال

💰 رهن:100,000,000 تومان

💰 اجاره:200,000 تومان

🗄 کد ملک:3370

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3370

💬 رهن و اجاره

🏠 مغازه 190 متری ، همکف

بلوار موسی ابن جعفر

⏳ سن بنا:5 سال

💰 رهن:10,000,000 تومان

💰 اجاره:4,500,000 تومان

🗄 کد ملک:3364

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3364

💬 فروش

🏠 آپارتمان 120 متری 2 خوابه ، طبقه 5

بلوار شهید زندی نیا مجتمع پرستاران

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:5 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:1,100,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3360

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3360

💬 فروش

🏠 کلنگی 225 متری ،

خیابان خواجه نظام داخل کوچه

🌤 موقعیت:جنوبی

⏳ سن بنا:40 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:1,100,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3355

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3355

💬 فروش

🏠 زمین 200 متری ،

فاز دو حسین آباد

🌤 موقعیت:جنوبی

📜 سند:واگذاری

💰 قیمت:200,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3353

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3353

💬 رهن و اجاره

🏠 آپارتمان 110 متری 2 خوابه ، طبقه 1

خیابان امام حسین کربلایی 5

🌤 موقعیت:شمالی

🚘 پارکینگ:1

⏳ سن بنا:نوساز

💰 رهن:10,000,000 تومان

💰 اجاره:5,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3351

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3351

💬 فروش

🏠 زمین 500 متری ،

دهنو

🌤 موقعیت:شمالی

📜 سند:قولنامه ای

💰 قیمت:240,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3346

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3346

💬 فروش

🏠 کلنگی 194 متری ،

خیابان 17 شهریور

🌤 موقعیت:شمالی

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:1,000,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3342

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3342

💬 رهن و اجاره

🏠 مغازه 120 متری ، همکف

بلوار سید جمال روبروی کلانتری

⏳ سن بنا:2 سال

💰 رهن:10,000,000 تومان

💰 اجاره:4,300,000 تومان

🗄 کد ملک:3338

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3338

💬 رهن و اجاره

🏠 گاراژ 250 متری ،

بلوارفاطمیه

💰 رهن:10,000,000 تومان

💰 اجاره:1,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3337

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3337

💬 رهن و اجاره

🏠 مغازه 48 متری ،

بلوار فاطمیه

🌤 موقعیت:شمالی

💰 رهن:10,000,000 تومان

💰 اجاره:1,500,000 تومان

🗄 کد ملک:3336

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3336

💬 فروش

🏠 زمین 1375 متری ،

کران

📜 سند:قولنامه ای

💰 قیمت:200,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3332

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3332

💬 فروش

🏠 زمین 250 متری ،

کهن شهر اولیا

🌤 موقعیت:جنوبی

📜 سند:واگذاری

🧾 گواهی:پروانه 150 متر

💰 قیمت:170,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3330

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3330

💬 رهن و اجاره

🏠 مغازه 28 متری ،

بلوار فاطمیه فرعی ایرانژاد

💰 رهن:2,000,000 تومان

💰 اجاره:400,000 تومان

🗄 کد ملک:3328

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3328

💬 رهن و اجاره

🏠 مغازه 18 متری ، همکف

خیابان غفاری

⏳ سن بنا:12 سال

💰 رهن:10,000,000 تومان

💰 اجاره:600,000 تومان

🗄 کد ملک:3319

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3319

💬 فروش

🏠 زمین 210 متری ،

شهرک ولایت

🌤 موقعیت:دو کله

📜 سند:واگذاری

🧾 گواهی:پروانه 180متر

💰 قیمت:1,100,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3315

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3315

💬 فروش

🏠 خانه ویلایی 200 متری 3 خوابه ،

شهرک راه آهن

📐 زیربنا:150

🌤 موقعیت:شمالی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:2سال

📜 سند:واگذاری

🧾 گواهی:پایان کار

💰 قیمت:1,500,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3313

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3313

💬 فروش

🏠 زمین تجاری مسکونی 350 متری ،

نجف شهر فاز 5

🌤 موقعیت:سه کله

📜 سند:واگذاری

💰 قیمت:1,200,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3312

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3312

💬 فروش

🏠 زمین 300 متری ،

اراضی بهرامی فاز 3

🌤 موقعیت:دو کله

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:پروانه 170 متر

💰 قیمت:270,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3306

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3306

💬 رهن و اجاره

🏠 آپارتمان 130 متری 2 خوابه ، طبقه 1

شهرک یاسین خ ملی

🌤 موقعیت:شمالی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:8سال

💰 رهن:130,000,000 تومان

💰 اجاره:0 تومان

🗄 کد ملک:3292

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3292

💬 فروش

🏠 زمین 250 متری ،

شهرک آب بلوک 3

📜 سند:واگذاری

🧾 گواهی:پروانه

💰 قیمت:750,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3287

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3287

💬 رهن و اجاره

🏠 زیر زمین 100 متری ،

میدان گیتی نورد

🌤 موقعیت:جنوبی

⏳ سن بنا:20 سال

💰 رهن:15,000,000 تومان

💰 اجاره:1,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3259

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3259

💬 فروش

🏠 دو طبقه تجاری مسکونی 200 متری ،

شهرک مروارید

📐 زیربنا:324

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:9 سال

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:پایان کار

💰 قیمت:2,200,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3233

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3233

💬 فروش

🏠 زمین 236 متری ،

خیابان خواجه نظام داخل کوچه

🌤 موقعیت:دو کله

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:1,700,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3223

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3223

💬 فروش

🏠 ویلایی 300 متری 3 خوابه ،

شهرک امام حسین

📐 زیربنا:175

🌤 موقعیت:دو نبش

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:10 سال

📜 سند:واگذاری

🧾 گواهی:پروانه

💰 قیمت:2,350,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3221

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3221

💬 فروش

🏠 دو طبقه 325 متری ،

خیابان شفا بر خیابان

📐 زیربنا:203

🌤 موقعیت:جنوبی

⏳ سن بنا:13 سال

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:پایان کار

💰 قیمت:2,550,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3216

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3216

💬 فروش

🏠 مغازه پاساژ مهر 15 متری ، زیرزمین

پاساژ مهر

📜 سند:واگذاری

💰 قیمت:290,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3212

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3212

💬 فروش

🏠 زمین 2500 متری ،

عرب آباد زمین های نظام مهندسی

📜 سند:واگذاری

💰 قیمت:400,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3209

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3209

💬 فروش

🏠 کلنگی 513 متری ،

خیابان صفاری

🌤 موقعیت:جنوبی

⏳ سن بنا:30 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:4,000,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3174

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3174

💬 فروش

🏠 دو طبقه 250 متری 2 خوابه ، طبقه 1

شهرک مشتاق خیابان اقاقیا

📐 زیربنا:395

🌤 موقعیت:دو نبش

🚘 پارکینگ:دارد

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:2,200,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3165

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3165

💬 رهن و اجاره

🏠 خانه ویلایی 200 متری 3 خوابه ، همکف

انتهای بلوار قاآنی

🌤 موقعیت:غربی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:باز سازی شده

💰 رهن:40,000,000 تومان

💰 اجاره:4,500,000 تومان

🗄 کد ملک:3129

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3129

در حال ارسال اطلاعات به سرور است ...