فیلتر بیشتر

💬 فروش

🏠 مغازه و زیرزمین 270 متری ،

کمر بندی

📐 زیربنا:550

🌤 موقعیت:غربی

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:پایان کار

💰 قیمت:0 تومان

🗄 کد ملک:2606

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2606

💬 فروش

🏠 زمین 216 متری ،

بلوار صفار زاده نظام مهندسی

🌤 موقعیت:شمالی

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:300 متر پروانه

💰 قیمت:550,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2604

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2604

💬 فروش

🏠 زمین 200 متری ،

شهرک کوثر واگذاری کمیته امداد

🌤 موقعیت:جنوبی

📜 سند:واگذاری

💰 قیمت:220,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2603

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2603

💬 رهن و اجاره

🏠 خانه ویلائی 140 متری 2 خوابه ،

خیابان غفاری

🌤 موقعیت:دو نبش

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:20 سال

💰 رهن:5,000,000 تومان

💰 اجاره:1,200,000 تومان

🗄 کد ملک:2602

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2602

💬 رهن و اجاره

🏠 سوئیت دانشجوی 80 متری 2 خوابه ، طبقه 1

خیابان رازی

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:ندارد

⏳ سن بنا:8 سال

💰 رهن:5,000,000 تومان

💰 اجاره:800,000 تومان

🗄 کد ملک:2600

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2600

💬 رهن و اجاره

🏠 آپارتمان 140 متری 3 خوابه ، همکف

فاز 4 گل گهر

🌤 موقعیت:شمالی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:8 سال

💰 رهن:20,000,000 تومان

💰 اجاره:2,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2599

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2599

💬 فروش

🏠 گلنگی 257 متری ،

محدوده احمد کافی

🌤 موقعیت:غربی

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:640,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2598

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2598

💬 فروش

🏠 آپارتمان 96 متری 2 خوابه ، طبقه 3

انتهای ولیعصر خ پشت مجتمع مساجد

🌤 موقعیت:دو کله

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:نوساز

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:365,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2596

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2596

💬 رهن و اجاره

🏠 آپارتمان 90 متری 2 خوابه ، طبقه 1

فاطمیه فرعی انصار

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:ندارد

⏳ سن بنا:8 سال

💰 رهن:6,000,000 تومان

💰 اجاره:800,000 تومان

🗄 کد ملک:2595

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2595

💬 فروش

🏠 مغازه 14 متری ، طبقه 1

خیابان امام پاساژکوثر

⏳ سن بنا:15 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:300,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2594

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2594

💬 رهن و اجاره

🏠 آپارتمان 150 متری 2 خوابه ، طبقه 1

شهرک امام حسین فرعی رستگار

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:10 سال

💰 رهن:75,000,000 تومان

💰 اجاره:0 تومان

🗄 کد ملک:2591

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2591

💬 رهن و اجاره

🏠 خانه ویلائی 125 متری 2 خوابه ،

شهرک طالقانی جنب پل دفاع مقدس

🌤 موقعیت:دو نبش

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:نوساز

💰 رهن:15,000,000 تومان

💰 اجاره:1,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2590

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2590

💬 فروش

🏠 زمین 250 متری ،

خیابان حر ریاحی

🌤 موقعیت:دو نبش

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:پروانه

💰 قیمت:420,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2588

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2588

💬 رهن و اجاره

🏠 آپارتمان 90 متری 2 خوابه ، طبقه 2

خیابان خواجو

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:5 سال

💰 رهن:10,000,000 تومان

💰 اجاره:1,200,000 تومان

🗄 کد ملک:2587

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2587

💬 رهن و اجاره

🏠 طبقه همکف 110 متری 2 خوابه ، همکف

شهرک بعثت

🌤 موقعیت:شمالی جنوبی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:15 سال

💰 رهن:20,000,000 تومان

💰 اجاره:1,500,000 تومان

🗄 کد ملک:2582

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2582

💬 رهن و اجاره

🏠 آپارتمان 75 متری 2 خوابه ، طبقه 3

نجف شهر مسکن مهر بعثت

🌤 موقعیت:شمالی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:8 سال

💰 رهن:5,000,000 تومان

💰 اجاره:700,000 تومان

🗄 کد ملک:2581

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2581

💬 فروش

🏠 آپارتمان 77 متری 2 خوابه ، طبقه 2

خیابان دهخدای جنوبی

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:14 سال

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:پایان کار

💰 قیمت:240,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2580

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2580

💬 فروش

🏠 آپارتمان 135 متری 3 خوابه ، طبقه 1

مجتمع سلامت

⏳ سن بنا:8 سال

📜 سند:واگذاری

💰 قیمت:335,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2579

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2579

💬 فروش

🏠 خانه ویلایی 250 متری 3 خوابه ،

بلوار خبر نگاران

📐 زیربنا:203

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا: سال

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:پایان کار

💰 قیمت:1,200,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2578

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2578

💬 فروش

🏠 کارگاه 1000 متری ،

شهرک تعمیر کاران

🌤 موقعیت:دو نبش

📜 سند:منگوله دار

💰 قیمت:1,400,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2577

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2577

💬 فروش

🏠 خانه ویلایی مشاع 175 متری 2 خوابه ،

بلوار فاطمیه فرعی ایرانژاد

🌤 موقعیت:شرقی

📜 سند:مشاعی

💰 قیمت:350,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2576

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2576

💬 رهن و اجاره

🏠 مغازه 15 متری ، همکف

بلوار فاطمیه لب بلوار

💰 رهن:1,000,000 تومان

💰 اجاره:250,000 تومان

🗄 کد ملک:2575

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2575

💬 رهن و اجاره

🏠 آپارتمان 170 متری 3 خوابه ، همکف

خیابان امام حسین

🌤 موقعیت:شمالی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:8 سال

💰 رهن:20,000,000 تومان

💰 اجاره:2,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2574

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2574

💬 رهن و اجاره

🏠 خانه ویلایی 140 متری 2 خوابه ،

ابوریحان فرعی موسی ابن جعفر

🚘 پارکینگ:دارد

💰 رهن:10,000,000 تومان

💰 اجاره:1,200,000 تومان

🗄 کد ملک:2573

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2573

💬 فروش

🏠 خانه ویلائی 186 متری 2 خوابه ،

خیابان غفاری فرعی شهید تعویقی

📐 زیربنا:149

🌤 موقعیت:دو نبش

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:25 سال

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:پایان کار

💰 قیمت:400,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2572

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2572

💬 فروش

🏠 خانه ویلائی 350 متری 2 خوابه ،

خیابان غفاری داخل فرعی

📐 زیربنا:250

🌤 موقعیت:دو نبش

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:20 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:550,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2571

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2571

💬 رهن و اجاره

🏠 آپارتمان 160 متری 3 خوابه ، طبقه 1

فاطمیه فازیک گل گهر

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:8 سال

💰 رهن:10,000,000 تومان

💰 اجاره:1,800,000 تومان

🗄 کد ملک:2570

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2570

💬 فروش

🏠 زمین 250 متری ،

فخرآباد فاز 3

🌤 موقعیت:دو نبش

📜 سند:واگذاری

💰 قیمت:80,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2569

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2569

💬 فروش

🏠 خانه نیمه ساز 225 متری 2 خوابه ،

بلوار صفارزاده خیابان علم

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:دارد

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:پروانه

💰 قیمت:920,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2565

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2565

💬 فروش

🏠 زمین 200 متری ،

محمود آباد اراضی بهرامی

🌤 موقعیت:جنوبی

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:100,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2562

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2562

💬 فروش

🏠 آپارتمان 92 متری 2 خوابه ، طبقه 1

غفاری فرعی بنی اسدی

🌤 موقعیت:شمالی

🚘 پارکینگ:ندارد

⏳ سن بنا:10 سال

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:پروانه

💰 قیمت:240,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2557

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2557

💬 رهن و اجاره

🏠 آپارتمان 130 متری 2 خوابه ، همکف

بلوار صفار زاده فاز دو گل گهر

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:8 سال

💰 رهن:10,000,000 تومان

💰 اجاره:1,800,000 تومان

🗄 کد ملک:2556

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2556

💬 فروش

🏠 آپارتمان 85 متری 2 خوابه ، طبقه 1

مسکن مهر فردای ماندگار

🌤 موقعیت:شمالی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:3 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:195,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2554

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2554

💬 رهن و اجاره

🏠 مغازه 100 متری ، همکف

خیابان امام نبش میدان گیتی نورد

⏳ سن بنا:8 سال

💰 رهن:20,000,000 تومان

💰 اجاره:3,500,000 تومان

🗄 کد ملک:2553

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2553

💬 فروش

🏠 آپارتمان نوساز 220 متری 3 خوابه ، طبقه 3

دهخدای جنوبی

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:نوساز

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:پایان کار

💰 قیمت:990,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2551

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2551

💬 فروش

🏠 زمین صنعتی 2400 متری ،

شهرک صنعتی شماره دو

🌤 موقعیت:سه نبش

📜 سند:واگذاری

💰 قیمت:500,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2550

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2550

💬 فروش

🏠 دو طبقه 204 متری ،

حجت آباد

📐 زیربنا:260

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:دارد

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:پایان

💰 قیمت:0 تومان

🗄 کد ملک:2549

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2549

💬 فروش

🏠 کلنگی 312 متری ،

محدوده بازار

📐 زیربنا:150

🌤 موقعیت:دو نبش

📜 سند:منگوله دار

💰 قیمت:0 تومان

🗄 کد ملک:2548

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2548

💬 فروش

🏠 کلنگی قابل سکونت 475 متری ،

نجف شهر قدیم

📐 زیربنا:100

🌤 موقعیت:شمالی

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:0 تومان

🗄 کد ملک:2541

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2541

💬 رهن و اجاره

🏠 مغازه 18 متری ، همکف

فرعی ابوفاضل

⏳ سن بنا:15 سال

💰 رهن:5,000,000 تومان

💰 اجاره:300,000 تومان

🗄 کد ملک:2540

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2540

💬 رهن و اجاره

🏠 مغازه جهت انبار 64 متری ،

بلوار فاطمیه فرعی امین عباسی

🌤 موقعیت:جنوبی

⏳ سن بنا:15 سال

💰 رهن:3,000,000 تومان

💰 اجاره:800,000 تومان

🗄 کد ملک:2538

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2538

💬 رهن و اجاره

🏠 زمین جهت کارواش 100 متری ، همکف

انتهای خ ابوریحان

💰 رهن:10,000,000 تومان

💰 اجاره:1,200,000 تومان

🗄 کد ملک:2536

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2536

💬 فروش

🏠 زمین با موقعیت عالی 308 متری ،

خواجه نظام الملک

🌤 موقعیت:سه نبش

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:190 متر پروانه

💰 قیمت:680,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2534

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2534

💬 فروش

🏠 مسکونی 300 متری ،

دهیادگار

🌤 موقعیت:شمال جنوبی دو کله

⏳ سن بنا:۴۰

📜 سند:منگوله دار

💰 قیمت:450,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2528

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2528

💬 فروش

🏠 مسکونی تجاری 444 متری 3 خوابه ،

خیابان وحید فرعی نواب

📐 زیربنا:324

🌤 موقعیت:غربی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:30

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:2,300,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2526

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2526

💬 فروش

🏠 زمین 237 متری ،

خیابان غفاری لب خیابان

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:750,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2521

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2521

💬 فروش

🏠 زمین 80 متری ،

کمربندی روبروی دهیادگار

📜 سند:قولنامه ای

💰 قیمت:100,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2519

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2519

💬 فروش

🏠 خانه ویلائی 187 متری 1 خوابه ،

انتهای ابن سینا خیابان انصار

📐 زیربنا:75

🌤 موقعیت:شمالی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:20 سال

📜 سند:مشاعی

💰 قیمت:180,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2515

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2515

💬 فروش

🏠 زمین 200 متری ،

بلوار امام رضا شهرک راه آهن

🌤 موقعیت:شمالی

💰 قیمت:235,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2514

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2514

💬 فروش

🏠 دو طبقه 285 متری ،

غفاری بلوار موسی ابن جعفر

📐 زیربنا:225

🌤 موقعیت:شمالی

📜 سند:منگوله دار

🧾 گواهی:پروانه

💰 قیمت:0 تومان

🗄 کد ملک:2508

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2508

💬 فروش

🏠 زمین 250 متری ،

کهن شهر

🌤 موقعیت:دو نبش

📜 سند:واگذاری

🧾 گواهی:135 متر پروانه

💰 قیمت:32,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2507

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2507

💬 رهن و اجاره

🏠 سوئیت 60 متری 1 خوابه ، همکف

مکی آباد کوچه شهید ارکیان

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:ندارد

⏳ سن بنا:20 سال

💰 رهن:5,000,000 تومان

💰 اجاره:500,000 تومان

🗄 کد ملک:2505

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2505

💬 رهن و اجاره

🏠 مغازه 20 متری ، همکف

خیابان رجائی

⏳ سن بنا:8 سال

💰 رهن:2,000,000 تومان

💰 اجاره:400,000 تومان

🗄 کد ملک:2504

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2504

💬 فروش

🏠 زمین 6213 متری ،

جاده امامزاده علی -علی آباد

💰 قیمت:3,000,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2503

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2503

💬 فروش

🏠 زمین 412 متری ،

شهرک ثارالله فازیک

🌤 موقعیت:دو کله

📜 سند:واگذاری

🧾 گواهی:پروانه

💰 قیمت:420,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2501

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2501

💬 فروش

🏠 تجاری مسکونی 325 متری 3 خوابه ،

بلوار فاطمیه

📐 زیربنا:150

🌤 موقعیت:سه نبش

🚘 پارکینگ:دارد

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:پایان

💰 قیمت:1,300,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2495

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2495

💬 فروش

🏠 آپارتمان 85 متری 2 خوابه ، طبقه 2

نجف شهر مسکن مهر کامکان

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:5 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:0 تومان

🗄 کد ملک:2494

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2494

💬 فروش

🏠 خانه ویلائی 252 متری 4 خوابه ،

چهار راه دانشگاه آزاد

📐 زیربنا:143

🌤 موقعیت:غربی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:20 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:500,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2492

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2492

💬 فروش

🏠 خانه ویلائی 150 متری 2 خوابه ،

انتهای خ وحید خ فرخی یزدی

📐 زیربنا:130

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:12 سال

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:پایان کار

💰 قیمت:600,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2491

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2491

💬 فروش

🏠 دوطبقه 125 متری 2 خوابه ،

خیابان ابوریحان

📐 زیربنا:190

🌤 موقعیت:شرقی

🚘 پارکینگ:دارد

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:600,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2489

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2489

💬 فروش

🏠 کلنگی مسکونی تجاری 300 متری ،

بر خیابان غفاری

🌤 موقعیت:شمالی

📜 سند:منگوله دار

💰 قیمت:0 تومان

🗄 کد ملک:2488

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2488

💬 فروش

🏠 زمین 210 متری ،

مکی آباد شهرک ولایت

🌤 موقعیت:دو نبش

📜 سند:واگذاری

💰 قیمت:330,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2472

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2472

💬 فروش

🏠 دو طبقه 248 متری ،

خیابان ابوریحان فرعی محراب

📐 زیربنا:370

🌤 موقعیت:شرقی

🚘 پارکینگ:دارد

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:پایان

💰 قیمت:900,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2471

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2471

💬 فروش

🏠 خانه باغ 325 متری ،

دو راهی بلورد کشکوئیه

📐 زیربنا:60

⏳ سن بنا:5 سال

📜 سند:واگذاری

💰 قیمت:0 تومان

🗄 کد ملک:2470

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2470

💬 فروش

🏠 زمین 1000 متری ،

کران لب بلوار اصلی سمت راست

📜 سند:قولنامه ای

🧾 گواهی:پروانه

💰 قیمت:230,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2469

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2469

💬 رهن و اجاره

🏠 آپارتمان 150 متری 2 خوابه ، طبقه 1

خیابان ابوریحان کوچه روبروی کمیته

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:ندارد

⏳ سن بنا:2 سال

💰 رهن:25,000,000 تومان

💰 اجاره:1,500,000 تومان

🗄 کد ملک:2464

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2464

💬 رهن و اجاره

🏠 سوئیت 60 متری 1 خوابه ، همکف

شهرک آب خ بهشتی - بهشتی 28

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:ندارد

💰 رهن:5,000,000 تومان

💰 اجاره:450,000 تومان

🗄 کد ملک:2463

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2463

💬 فروش

🏠 آپارتمان برای معاوضه 153 متری 3 خوابه ، طبقه 2

شهرک امام حسین واگذاری گل گهر

🌤 موقعیت:دو کله

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:1 سال

📜 سند:واگذاری

💰 قیمت:0 تومان

🗄 کد ملک:2462

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2462

💬 فروش

🏠 خانه ویلائی 187 متری 3 خوابه ،

خیابان غفاری

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:ندارد

⏳ سن بنا:35 سال

📜 سند:منگوله دار

💰 قیمت:850,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2460

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2460

💬 فروش

🏠 خانه ویلائی 250 متری 2 خوابه ،

شهرک آ ب

📐 زیربنا:150

🌤 موقعیت:دو کله

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:1 سال

📜 سند:واگذاری

🧾 گواهی:پایان کار

💰 قیمت:750,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2459

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2459

💬 فروش

🏠 زمین 250 متری ،

اراضی بهرامی

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:115,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2457

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2457

💬 فروش

🏠 زمین 250 متری ،

ابن سینا زمین های باغ زندی

🌤 موقعیت:جنوبی

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:550,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2455

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2455

💬 فروش

🏠 زمین برای خونه باغ 4170 متری ،

کهن شهر خیابان امام

🌤 موقعیت:جنوبی

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:100 متر پروانه

💰 قیمت:0 تومان

🗄 کد ملک:2454

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2454

💬 فروش

🏠 کلنگی 305 متری ،

بلوار دکتر صادقی فرعی ابوفاضل

📐 زیربنا:50

🌤 موقعیت:دو کله

⏳ سن بنا:30 سال

📜 سند:قولنامه ای

🧾 گواهی:پروانه

💰 قیمت:600,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2451

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2451

💬 فروش

🏠 زمین 320 متری ،

فاز یک گمرک

🌤 موقعیت:شمالی

📜 سند:واگذاری

💰 قیمت:420,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2448

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2448

💬 فروش

🏠 زمین 400 متری ،

انتهای ده یادگار

🌤 موقعیت:جنوبی

📜 سند:قولنامه ای

💰 قیمت:0 تومان

🗄 کد ملک:2442

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2442

💬 فروش

🏠 آپارتمان 70 متری 2 خوابه ، طبقه 1

شهرک امام علی پشت شرکت نفت

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:10 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:175,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2439

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2439

💬 فروش

🏠 زمین 250 متری ،

شهرک طالقانی

🌤 موقعیت:جنوبی

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:0 تومان

🗄 کد ملک:2435

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2435

💬 فروش

🏠 آپارتمان 105 متری 2 خوابه ، طبقه 3

خیابان ابن سینا مساجد

🌤 موقعیت:شمالی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:8 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:300,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2434

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2434

💬 فروش

🏠 ویلایی مسکونی تجاری 388 متری 3 خوابه ،

غفاری فرعی ابوفاضل

📐 زیربنا:250

🌤 موقعیت:جنوبی

⏳ سن بنا:30 سال

📜 سند:اوقافی

🧾 گواهی:پایان کار

💰 قیمت:550,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2433

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2433

💬 فروش

🏠 آپارتمان دو طبقه 200 متری ،

بلوار هجرت هجرت 7

📐 زیربنا:276

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:دارد

💰 قیمت:1,000,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2428

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2428

💬 فروش

🏠 آپارتمان 105 متری 2 خوابه ، طبقه 3

خیابان امام حسین

🌤 موقعیت:دو نبش

⏳ سن بنا:نوساز

📜 سند:واگذاری

💰 قیمت:420,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2426

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2426

💬 فروش

🏠 کلنگی 460 متری ،

بلوار دکتر صادقی کوچه پاساژکندو

🌤 موقعیت:دو نبش

⏳ سن بنا:30 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:1,850,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2422

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2422

💬 فروش

🏠 فروش فوری زمین 200 متری ،

فاز دو اراضی بهرامی

🌤 موقعیت:شمالی

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:90,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2420

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2420

💬 فروش

🏠 خانه کلنگی 250 متری 2 خوابه ،

شهرک آب

📐 زیربنا:100

🌤 موقعیت:دو نبش

🚘 پارکینگ:دارد

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:پروانه

💰 قیمت:380,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2418

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2418

💬 فروش

🏠 آپارتمان 105 متری 2 خوابه ، طبقه 3

انتهای ابن سینا آپارتمانهای مساجد

🌤 موقعیت:شمالی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:5 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:330,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2417

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2417

💬 فروش

🏠 سه طبقه نیمه ساز 400 متری ،

انتهای بلوار قاآنی

📐 زیربنا:919

🌤 موقعیت:سه نبش

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:پروانه 920 متر

💰 قیمت:2,500,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2415

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2415

💬 فروش

🏠 خانه ویلائی 314 متری 3 خوابه ،

خیابان ارجمند جنوبی

🌤 موقعیت:دو نبش

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:30 سال

📜 سند:منگوله دار

💰 قیمت:350,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2414

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2414

💬 فروش

🏠 آپارتمان 78 متری 2 خوابه ، طبقه 1

ولیعصر فرعی شهید کلانتری

🌤 موقعیت:شمالی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:نوساز

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:390,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2411

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2411

💬 فروش

🏠 زمین 200 متری ،

نجف شهر شهرک خلیج فارس

🌤 موقعیت:شمالی

📜 سند:واگذاری

💰 قیمت:140,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2408

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2408

💬 فروش

🏠 زمین 200 متری ،

نجف شهرشهرک خلیج فارس

📜 سند:واگذاری

💰 قیمت:140,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2407

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2407

💬 فروش

🏠 زمین 200 متری ،

نجف شهر قدیم شهرک خلیج فارس

🌤 موقعیت:دو نبش

📜 سند:واگذاری

🧾 گواهی:پروانه 140 متر

💰 قیمت:200,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2406

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2406

💬 فروش

🏠 خانه ویلائی 300 متری 4 خوابه ،

خیابان غفاری فرعی امین عباسی کوچه شماره 6

📐 زیربنا:250

🌤 موقعیت:شمالی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:30 سال

📜 سند:منگوله دار

💰 قیمت:800,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2402

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2402

💬 فروش

🏠 آپارتمان 75 متری 2 خوابه ، طبقه 3

نجف شهر مسکن مهر فریکو

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:5 سال

📜 سند:وکالتی

💰 قیمت:170,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2400

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2400

💬 فروش

🏠 آپارتمان 100 متری 2 خوابه ، طبقه 2

خیابان خواجو پشت تالار مهر پروران

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:2سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:350,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2399

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2399

💬 فروش

🏠 خانه ویلائی 263 متری 1 خوابه ،

شهرک آب

📐 زیربنا:70

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:2 سال

📜 سند:واگذاری

💰 قیمت:350,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2398

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2398

💬 فروش

🏠 خونه باغ 2500 متری ،

عرب آبادپایین دست سد تنگوییه

📜 سند:وکالتی

💰 قیمت:180,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2395

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2395

💬 فروش

🏠 آپارتمان 105 متری 2 خوابه ، طبقه 2

خ ابن سینا مجتمع مساجد

🌤 موقعیت:شمال غربی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:5 سال

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:پایان کار

💰 قیمت:315,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2394

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2394

💬 فروش

🏠 زمین 300 متری ،

بروجردی کوچه شهید صادقیان

🌤 موقعیت:جنوبی

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:300 مترپروانه

💰 قیمت:700,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2393

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2393

💬 فروش

🏠 زمین 250 متری ،

بین خیابان طالقانی و امیر کبیر

🌤 موقعیت:جنوبی

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:1370 متر پروانه

💰 قیمت:1,200,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2392

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2392

💬 فروش

🏠 کلنگی 300 متری ،

خیابان میرزا رضا

📐 زیربنا:85

🌤 موقعیت:جنوبی

⏳ سن بنا:30 سال

📜 سند:مشاعی

💰 قیمت:390,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2387

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2387

💬 فروش

🏠 خانه ویلایی 300 متری 3 خوابه ،

بلوار دکتر صادقی

📐 زیربنا:180

🌤 موقعیت:دو نبش

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:30 سال

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:پایان کار

💰 قیمت:700,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2386

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2386

💬 فروش

🏠 خانه ویلایی 300 متری 1 خوابه ،

مکی آبادبلوار حمزه شهدا

📐 زیربنا:150

🌤 موقعیت:شمالی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:30 سال

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:پروانه

💰 قیمت:320,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2385

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2385

💬 فروش

🏠 آپارتمان 70 متری 2 خوابه ، طبقه 4

شهرک ثارالله مجتمع بهزیستی

🚘 پارکینگ:ندارد

⏳ سن بنا:5 سال

💰 قیمت:130,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2383

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2383

💬 فروش

🏠 خانه ویلائی 270 متری 3 خوابه ،

کوی بهار فرعی منابع طبیعی

📐 زیربنا:235

🌤 موقعیت:شمالی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:9سال

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:پایان کار

💰 قیمت:1,000,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2380

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2380

💬 فروش

🏠 زمین 250 متری ،

انتهای بلوار غدیر مکی آباد فیروز آباد

🌤 موقعیت:جنوبی

📜 سند:قولنامه ای

🧾 گواهی:پروانه

💰 قیمت:130,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2375

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2375

💬 فروش

🏠 زمین 210 متری ،

بلوار ولایت مکی آباد

🌤 موقعیت:دو نبش

📜 سند:واگذاری

🧾 گواهی:پروانه

💰 قیمت:380,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2371

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2371

💬 فروش

🏠 خانه ویلائی 248 متری 3 خوابه ،

فخرآباد فاز 3

📐 زیربنا:150

🌤 موقعیت:دو نبش

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:0

📜 سند:واگذاری

💰 قیمت:200,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2370

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2370

💬 فروش

🏠 آپارتمان خام 94 متری 2 خوابه ، طبقه 8

شهرک نصر واگذاری گل گهر

🌤 موقعیت:شمال شرقی

🚘 پارکینگ:ندارد

⏳ سن بنا:نوساز

💰 قیمت:360,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2366

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2366

💬 فروش

🏠 آپارتمان 100 متری 2 خوابه ، طبقه 5

بلوار دکتر صادقی

🌤 موقعیت:شمال شرقی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:نوساز

📜 سند:وکالتی

💰 قیمت:450,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2365

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2365

💬 فروش

🏠 مغازه 21 متری ،

خیابان طالقانی شمالی

🌤 موقعیت:شمالی

⏳ سن بنا:15 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:0 تومان

🗄 کد ملک:2364

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2364

💬 فروش

🏠 آپارتمان نیمه ساز 84 متری 2 خوابه ، طبقه 1

گل گهر فاز 3

📐 زیربنا:84

🌤 موقعیت:شمالی

🚘 پارکینگ:ندارد

⏳ سن بنا:3سال

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:پایان کار

💰 قیمت:200,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2362

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2362

💬 فروش

🏠 زمین مسکونی تجاری 212 متری ،

شهرک مشتاق فرعی سعادت

🌤 موقعیت:جنوبی

📜 سند:واگذاری

🧾 گواهی:پروانه

💰 قیمت:0 تومان

🗄 کد ملک:2361

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2361

💬 فروش

🏠 زمین 233 متری ،

شهرک کوثرواگذاری سپاه

🌤 موقعیت:جنوبی

📜 سند:واگذاری

🧾 گواهی:200متر پروانه

💰 قیمت:500,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2360

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2360

💬 فروش

🏠 خانه ویلایی 110 متری 2 خوابه ،

واقع در خرم آباد

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:300,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2355

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2355

💬 فروش

🏠 زمین 300 متری ،

زیدآباد شهرک امام رضا

🌤 موقعیت:جنوبی

📜 سند:واگذاری

💰 قیمت:51,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2354

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2354

💬 فروش

🏠 آپارتمان نوساز 105 متری 2 خوابه ، طبقه 4

شیخ مفید

🌤 موقعیت:شمالی

🚘 پارکینگ:ندارد

⏳ سن بنا:نوساز

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:پایان کار

💰 قیمت:520,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2353

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2353

💬 فروش

🏠 سه طبقه روی پیلوت 100 متری ،

خیابان ابن سینا پشت هتل عطر سیب

📐 زیربنا:400

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:نوساز

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:پروانه

💰 قیمت:680,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2351

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2351

💬 فروش

🏠 خانه ویلایی 300 متری 2 خوابه ،

ابوریحان سمت کمیته امداد

📐 زیربنا:147

🌤 موقعیت:شمالی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:30 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:570,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2349

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2349

💬 فروش

🏠 دو طبقه 225 متری ،

شهرک مروارید

📐 زیربنا:330

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:6 سال

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:پایان

💰 قیمت:950,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2348

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2348

💬 فروش

🏠 خانه ویلایی 250 متری 3 خوابه ،

شهرک سی بی جی بر بلوار

📐 زیربنا:160

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:6 سال

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:پایان

💰 قیمت:780,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2343

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2343

💬 فروش

🏠 مسکونی تجاری 375 متری 2 خوابه ،

شهرک سمنگان

📐 زیربنا:390

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:8 سال

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:پایان کار

💰 قیمت:1,300,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2340

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2340

💬 فروش

🏠 پیش فروش آپارتمان 120 متری 2 خوابه ، طبقه 4

ملک زاده فاز یک

🚘 پارکینگ:دارد

💰 قیمت:250,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2338

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2338

💬 فروش

🏠 زمین 201 متری ،

ملک زاده فاز یک

🌤 موقعیت:جنوبی

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:625,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2337

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2337

💬 فروش

🏠 آپارتمان دو طبقه 200 متری 2 خوابه ، نامشخص

شهرک مروارید

📐 زیربنا:250

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:8 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:1,000,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2334

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2334

💬 فروش

🏠 آپارتمان 80 متری 2 خوابه ، طبقه 3

مسکن مهر جهان عمران

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:1 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:200,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2328

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2328

💬 فروش

🏠 آپارتمان 105 متری 2 خوابه ، طبقه 4

انتهای ابن سینا ساختمان های مساجد

🌤 موقعیت:شمالی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:4سال

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:پایان کار

💰 قیمت:305,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2327

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2327

💬 فروش

🏠 کلنگی 275 متری ،

میدان سنایی

🌤 موقعیت:شرقی

📜 سند:منگوله دار

💰 قیمت:520,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2323

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2323

💬 فروش

🏠 کلنگی 375 متری ،

اول بلوار قاآنی

📐 زیربنا:50

⏳ سن بنا:40 سال

📜 سند:مشاعی

💰 قیمت:2,800,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2320

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2320

💬 فروش

🏠 مغازه 30 متری ، همکف

خیابان میرزا رضا

📐 زیربنا:30

🌤 موقعیت:شمالی

⏳ سن بنا:2سال

📜 سند:اوقافی

💰 قیمت:100,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2302

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2302

💬 فروش

🏠 خانه ویلایی 300 متری 1 خوابه ،

میرزا رضا پشت کوچه اتش نشانی

📐 زیربنا:70

🌤 موقعیت:شمالی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:20 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:0 تومان

🗄 کد ملک:2301

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2301

💬 فروش

🏠 زمین 430 متری ،

کران واگذاری بنیاد مسکن

🌤 موقعیت:شمالی

📜 سند:منگوله دار

🧾 گواهی:پروانه

💰 قیمت:65,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2295

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2295

💬 رهن و اجاره

🏠 مغازه 200 متری ، همکف

چهارراه ابوریحان اول 17 شهریور

⏳ سن بنا:15 سال

💰 رهن:10,000,000 تومان

💰 اجاره:2,500,000 تومان

🗄 کد ملک:2293

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2293

💬 فروش

🏠 زمین 200 متری ،

شهرک دادگستری روبروی صدف

🌤 موقعیت:شمالی

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:پروانه

💰 قیمت:240,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2277

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2277

💬 فروش

🏠 چند قطعه زمین 250 متری ،

زمین های اراضی بهرامی

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:100,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2276

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2276

💬 فروش

🏠 خانه ویلائی 275 متری ،

شیراز: نیریز.میدان پانزده خرداد

🌤 موقعیت:سه نبش

📜 سند:منگوله دار

💰 قیمت:450,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2275

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2275

💬 فروش

🏠 آپارتمان 300 متری 2 خوابه ،

بلوار فاطمیه

📐 زیربنا:470

🌤 موقعیت:دو کله

🚘 پارکینگ:ندارد

⏳ سن بنا:17 سال

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:پروانه

💰 قیمت:1,100,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2273

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2273

💬 فروش

🏠 کلنگی 275 متری 2 خوابه ،

خیابان حمزه سید الشهدا 5

📐 زیربنا:40

🌤 موقعیت:شمالی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:18 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:350,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2272

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2272

💬 فروش

🏠 آپارتمان 97 متری 2 خوابه ، طبقه 1

مجتمع شاهد

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:10 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:325,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2265

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2265

💬 فروش

🏠 زمین تجاری 187 متری ،

ابوریحان نرسیده به گیتی نورد

🌤 موقعیت:جنوبی

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:2,200,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2258

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2258

💬 فروش

🏠 خانه ویلایی نوساز 220 متری 3 خوابه ،

شهرک ثارالله

📐 زیربنا:150

🚘 پارکینگ:دارد

📜 سند:واگذاری

🧾 گواهی:پروانه

💰 قیمت:500,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2251

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2251

💬 فروش

🏠 زمین 200 متری ،

محمودآباد واگذاری بهرامی

🌤 موقعیت:جنوبی

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:95,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2246

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2246

💬 فروش

🏠 زمین 200 متری ،

اراضی بهرامی

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:90,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2240

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2240

💬 رهن و اجاره

🏠 آپارتمان مبله 150 متری 2 خوابه ،

خیابان فرمانداری

🌤 موقعیت:دو نبش

🚘 پارکینگ:1

⏳ سن بنا:6 سال

💰 رهن:40,000,000 تومان

💰 اجاره:2,500,000 تومان

🗄 کد ملک:2237

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2237

💬 فروش

🏠 دو طبقه 4 واحدی 452 متری ،

بلوار سیدجمال

📐 زیربنا:580

🌤 موقعیت:شمالی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:9 سال

📜 سند:منگوله دار

🧾 گواهی:پایان

💰 قیمت:3,000,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2234

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2234

💬 فروش

🏠 آپارتمان 105 متری 2 خوابه ، طبقه 4

ابن سینا مجتمع مساجد

🌤 موقعیت:شمالی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:8 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:300,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2233

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2233

💬 فروش

🏠 مغازه تجاری 74 متری ،

حد فاصل اشکزری و چهار راه 17شهریور

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:0 تومان

🗄 کد ملک:2222

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2222

💬 فروش

🏠 خانه باغ 2819 متری ،

حجت آباد

📐 زیربنا:300

⏳ سن بنا:7 سال

📜 سند:قولنامه ای

💰 قیمت:1,400,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2221

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2221

💬 فروش

🏠 دو طبقه 175 متری ،

ده یادگار

📐 زیربنا:180

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:بازسازی شده

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:پروانه

💰 قیمت:480,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2219

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2219

💬 فروش

🏠 خانه ویلائی 280 متری 4 خوابه ،

ابوریحان

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:30 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:1,500,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2218

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2218

💬 فروش

🏠 تجاری انبار 225 متری ،

خیابان آیت الله غفاری

🌤 موقعیت:شمالی

⏳ سن بنا:3 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:1,700,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2210

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2210

💬 فروش

🏠 مغازه 45 متری ، همکف

خیابان شهید شفیعی

📜 سند:قولنامه ای

💰 قیمت:250,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2196

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2196

💬 فروش

🏠 مسکونی تجاری 300 متری ،

خیابان ولی عصر

🌤 موقعیت:شمالی

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:3,500,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2194

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2194

💬 فروش

🏠 مغازه 30 متری ، طبقه 1

شهید شفیعی

⏳ سن بنا:5 سال

📜 سند:قولنامه ای

💰 قیمت:240,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2190

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2190

💬 فروش

🏠 مسکونی تجاری 200 متری 2 خوابه ،

ابن سینا روبروی بیمارستان امام رضا

📐 زیربنا:160

🌤 موقعیت:دو کله

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:نوساز

📜 سند:اوقافی

💰 قیمت:700,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2188

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2188

💬 فروش

🏠 سه طبقه 225 متری ،

شهرک مشتاق

📐 زیربنا:325

🌤 موقعیت:غربی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:5 سال

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:پروانه

💰 قیمت:1,300,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2184

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2184

💬 فروش

🏠 مسکونی تجاری 250 متری 2 خوابه ،

مکی آباد بلوار حمزه سید الشهدا

📐 زیربنا:130

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:20 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:500,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2176

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2176

💬 فروش

🏠 آپارتمان 90 متری 2 خوابه ، طبقه 2

120 هکتاری شهرک رسالت

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:ندارد

⏳ سن بنا:5 سال

📜 سند:وکالتی

💰 قیمت:200,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2169

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2169

💬 فروش

🏠 مسکونی تجاری 325 متری 3 خوابه ،

خیابان غفاری

📐 زیربنا:160

🌤 موقعیت:شمالی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:15سال

💰 قیمت:800,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2168

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2168

💬 فروش

🏠 مغازه 35 متری ،

بلوار احمد کافی

🌤 موقعیت:دو کله

⏳ سن بنا:20 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:500,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2167

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2167

💬 فروش

🏠 کلنگی 1000 متری ،

شریعتی خیابان سعدی

🌤 موقعیت:دو نبش

💰 قیمت:3,000,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2155

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2155

💬 رهن و اجاره

🏠 مغازه 100 متری ،

بلوار مالک اشتر

🌤 موقعیت:شرقی

💰 رهن:10,000,000 تومان

💰 اجاره:2,500,000 تومان

🗄 کد ملک:2118

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2118

💬 رهن و اجاره

🏠 مغازه 90 متری ،

شهرک فدک

💰 رهن:5,000,000 تومان

💰 اجاره:500,000 تومان

🗄 کد ملک:2117

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2117

💬 رهن و اجاره

🏠 مغازه 50 متری ،

بلوار سیدجمال فرعی فیاض بخش

🌤 موقعیت:غربی

⏳ سن بنا:نوساز

💰 رهن:10,000,000 تومان

💰 اجاره:2,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2114

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2114

در حال ارسال اطلاعات به سرور است ...