فیلتر بیشتر

💬 رهن و اجاره

🏠 اپارتمان 110 متری 2 خوابه ، طبقه 1

بلوار خبر نگاران داخل فرعی

🌤 موقعیت:شمالی

🚘 پارکینگ:دارد

💰 رهن:15,000,000 تومان

💰 اجاره:1,300,000 تومان

🗄 کد ملک:2813

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2813

💬 رهن و اجاره

🏠 آپارتمان 90 متری 2 خوابه ، طبقه 1

غفاری فرعی امین عباسی

🌤 موقعیت:شمالی

🚘 پارکینگ:ندارد

⏳ سن بنا:8 سال

💰 رهن:50,000,000 تومان

💰 اجاره:300,000 تومان

🗄 کد ملک:2812

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2812

💬 رهن و اجاره

🏠 آپارتمان طبقه همکف 150 متری 2 خوابه ، همکف

بلوار صفارزاده

🌤 موقعیت:دربه ساختمان

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:3 سال

💰 رهن:10,000,000 تومان

💰 اجاره:2,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2811

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2811

💬 فروش

🏠 خانه ویلایی 312 متری 2 خوابه ،

خیابان غفاری بر خیابان اصلی

📐 زیربنا:195

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:30 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:1,200,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2810

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2810

💬 رهن و اجاره

🏠 سوئیت 70 متری 1 خوابه ،

میرزا رضا سمت کمر بندی

🌤 موقعیت:شمالی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:30 سال

💰 رهن:15,000,000 تومان

💰 اجاره:500,000 تومان

🗄 کد ملک:2809

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2809

💬 فروش

🏠 زمین 225 متری ،

بلوار فاطمیه شهرک مروارید

🌤 موقعیت:دربه ساختمان

📜 سند:قولنامه ای

💰 قیمت:300,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2808

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2808

💬 رهن و اجاره

🏠 آپارتمان 100 متری 2 خوابه ، همکف

بلوار فاطمیه مجتمع ایساکو

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:15 سال

💰 رهن:80,000,000 تومان

💰 اجاره:0 تومان

🗄 کد ملک:2807

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2807

💬 فروش

🏠 زمین 250 متری ،

فخر آباد فاز 3

📜 سند:واگذاری

🧾 گواهی:270 متر پروانه

💰 قیمت:140,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2806

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2806

💬 فروش

🏠 خانه ویلایی 250 متری 3 خوابه ،

بلوار دکتر صادقی فرعی شهید رفیع زاده

📐 زیربنا:170

🌤 موقعیت:شمالی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:11 سال

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:پایان کار

💰 قیمت:600,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2805

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2805

💬 فروش

🏠 زمین 209 متری ،

حجت آباد خیابان شهید عربی

🌤 موقعیت:جنوبی

📜 سند:قولنامه ای

🧾 گواهی:پروانه 200 متر

💰 قیمت:158,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2804

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2804

💬 رهن و اجاره

🏠 مغازه 25 متری ،

بلوار فاطمیه

🌤 موقعیت:شمالی

💰 رهن:5,000,000 تومان

💰 اجاره:600,000 تومان

🗄 کد ملک:2803

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2803

💬 فروش

🏠 آپارتمان 78 متری 2 خوابه ، طبقه 7

خیابان خواجو مجتمع ذکری

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:2 سال

📜 سند:واگذاری

💰 قیمت:320,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2801

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2801

💬 فروش

🏠 آپارتمان 78 متری 2 خوابه ، طبقه 6

خیابان خواجو مجتمع ذکری

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:2 سال

📜 سند:واگذاری

💰 قیمت:330,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2800

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2800

💬 فروش

🏠 زمین 325 متری ،

مکی آباد کوچه روبروی بسیج

🌤 موقعیت:جنوبی

📜 سند:قولنامه ای

💰 قیمت:195,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2799

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2799

💬 فروش

🏠 آپارتمان 95 متری 2 خوابه ، طبقه 1

نجف شهر فاز 5

🌤 موقعیت:شمالی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:1 سال

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:پایان کار

💰 قیمت:350,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2798

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2798

💬 فروش

🏠 آپارتمان 96 متری 1 خوابه ، طبقه 4

خیابان شهید شفیعی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:12 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:370,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2797

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2797

💬 رهن و اجاره

🏠 مغازه 16 متری ، همکف

امام حسین 16

⏳ سن بنا:15 سال

💰 رهن:500,000 تومان

💰 اجاره:200,000 تومان

🗄 کد ملک:2796

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2796

💬 رهن و اجاره

🏠 آپارتمان 100 متری 2 خوابه ، طبقه 2

بلوار فاطمیه مجتمع ایساکو

🚘 پارکینگ:نامشخص

⏳ سن بنا:10 سال

💰 رهن:10,000,000 تومان

💰 اجاره:900,000 تومان

🗄 کد ملک:2795

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2795

💬 رهن و اجاره

🏠 خانه کلنگی 150 متری ،

آباد ه خیابان تخت جمشید

🌤 موقعیت:شمالی

⏳ سن بنا:40 سال

💰 رهن:35,000,000 تومان

💰 اجاره:0 تومان

🗄 کد ملک:2794

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2794

💬 رهن و اجاره

🏠 آپارتمان 70 متری 2 خوابه ، همکف

شهرک ثاراله مجتمع بهزیستی

🚘 پارکینگ:ندارد

⏳ سن بنا:5 سال

💰 رهن:35,000,000 تومان

💰 اجاره:0 تومان

🗄 کد ملک:2793

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2793

💬 رهن و اجاره

🏠 مغازه 36 متری ، همکف

بلوار فاطمیه

⏳ سن بنا:نوساز

💰 رهن:5,000,000 تومان

💰 اجاره:2,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2792

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2792

💬 فروش

🏠 آپارتمان 130 متری 3 خوابه ، طبقه 3

فاز یک ملک زاده

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:3 سال

📜 سند:واگذاری

💰 قیمت:670,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2791

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2791

💬 رهن و اجاره

🏠 آپارتمان 160 متری 2 خوابه ، طبقه 1

بلوار هجرت شهرک تعمیر کاران

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:5 سال

💰 رهن:80,000,000 تومان

💰 اجاره:0 تومان

🗄 کد ملک:2787

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2787

💬 رهن و اجاره

🏠 آپارتمان 130 متری 2 خوابه ، طبقه 1

لب بلوار فاطمیه

🚘 پارکینگ:ندارد

⏳ سن بنا:15 سال

💰 رهن:80,000,000 تومان

💰 اجاره: تومان

🗄 کد ملک:2786

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2786

💬 فروش

🏠 زمین 250 متری ،

شهرک نصر خ مریم فرعی نسترن

🌤 موقعیت:شمالی

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:پروانه حدود 800 متر10 در 25

💰 قیمت:850,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2784

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2784

💬 فروش

🏠 زمین 1060 متری ،

گمرک منطقه ویژه اقتصادی

📜 سند:واگذاری

💰 قیمت:0 تومان

🗄 کد ملک:2783

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2783

💬 فروش

🏠 زمین 210 متری ،

اراضی بهرامی

🌤 موقعیت:جنوبی

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:98,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2781

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2781

💬 رهن و اجاره

🏠 آپارتمان 140 متری 3 خوابه ، طبقه 1

بلوار مالک اشتر

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:ندارد

⏳ سن بنا:8 سال

💰 رهن:10,000,000 تومان

💰 اجاره:2,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2780

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2780

💬 رهن و اجاره

🏠 کلنگی 120 متری ،

خیابان میرزا رضا داخل فرعی

🌤 موقعیت:شمالی

⏳ سن بنا:40 سال

💰 رهن:10,000,000 تومان

💰 اجاره:1,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2779

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2779

💬 رهن و اجاره

🏠 آپارتمان 90 متری 2 خوابه ، طبقه 1

محمود آباد انتهای خیابان امام

🚘 پارکینگ:ندارد

⏳ سن بنا:8 سال

💰 رهن:30,000,000 تومان

💰 اجاره:0 تومان

🗄 کد ملک:2778

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2778

💬 رهن و اجاره

🏠 آپارتمان 100 متری 2 خوابه ، طبقه 3

بلوار فاطمیه منازل ایساکو

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:15 سال

💰 رهن:10,000,000 تومان

💰 اجاره:1,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2777

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2777

💬 فروش

🏠 تجاری مسکونی 512 متری ،

ایت الله سعیدی

🌤 موقعیت:دو نبش

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:6,000,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2776

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2776

💬 فروش

🏠 دو طبقه 200 متری ،

خیابان عباسپور فرعی دانشجو

📐 زیربنا:260

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:دارد

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:850,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2774

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2774

💬 فروش

🏠 کلنگی 350 متری ،

خیابان غفاری فرعی شهید تعویقی

📐 زیربنا:120

🌤 موقعیت:شمالی

⏳ سن بنا:40 سال

📜 سند:منگوله دار

💰 قیمت:600,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2772

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2772

💬 رهن و اجاره

🏠 مغازه 40 متری ، همکف

بلوار فاطمیه

⏳ سن بنا:نوساز

💰 رهن:10,000,000 تومان

💰 اجاره:700,000 تومان

🗄 کد ملک:2770

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2770

💬 فروش

🏠 آپارتمان 90 متری 2 خوابه ، همکف

گمرک منطقه ویژه اقتصادی

🌤 موقعیت:دو نبش

🚘 پارکینگ:ندارد

⏳ سن بنا:6 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:280,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2769

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2769

💬 فروش

🏠 زمین 225 متری ،

فخر آباد فاز 3

🌤 موقعیت:دو نبش

📜 سند:واگذاری

💰 قیمت:150,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2768

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2768

💬 فروش

🏠 خانه ویلایی 300 متری 3 خوابه ،

بلوار صفارزاده بعد از چهارراه میدان تره بار

📐 زیربنا:180

🌤 موقعیت:دو کله

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:25 سال

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:پروانه

💰 قیمت:1,300,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2767

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2767

💬 رهن و اجاره

🏠 آپارتمان 89 متری 2 خوابه ، طبقه 1

آباده خیابان امام محمد باقر

🌤 موقعیت:شمالی

🚘 پارکینگ:ندارد

⏳ سن بنا:8 سال

💰 رهن:8,000,000 تومان

💰 اجاره:850,000 تومان

🗄 کد ملک:2766

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2766

💬 فروش

🏠 آپارتمان 88 متری 2 خوابه ، طبقه 4

نجف شهر فاز 3 مجتمع جهان عمران

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:1 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:260,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2760

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2760

💬 رهن و اجاره

🏠 آپارتمان 130 متری 2 خوابه ، طبقه 2

شهرک فدک خ یاقوت

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:ندارد

⏳ سن بنا:نوساز

💰 رهن:65,000,000 تومان

💰 اجاره:200,000 تومان

🗄 کد ملک:2759

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2759

💬 فروش

🏠 آپارتمان 134 متری 2 خوابه ،

فلکه ابوریحان لب بلوار موسی ابن جعفر

📐 زیربنا:106

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:ندارد

⏳ سن بنا:10 سال

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:پایان کار

💰 قیمت:1,200,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2758

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2758

💬 فروش

🏠 آپارتمان 90 متری 2 خوابه ، طبقه 6

بلوار هجرت مجتمع سلامت

🚘 پارکینگ:ندارد

⏳ سن بنا:5 سال

💰 قیمت:250,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2755

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2755

💬 رهن و اجاره

🏠 سوله 300 متری ،

شهرک صنعتی یک

⏳ سن بنا:2 سال

💰 رهن:20,000,000 تومان

💰 اجاره:3,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2754

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2754

💬 رهن و اجاره

🏠 سوله 350 متری ،

شهرک صنعتی یک

⏳ سن بنا:5 سال

💰 رهن:15,000,000 تومان

💰 اجاره:5,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2753

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2753

💬 رهن و اجاره

🏠 مغازه 20 متری ، همکف

خیابان ابوریحان فرعی برزخ

💰 رهن:1,000,000 تومان

💰 اجاره:300,000 تومان

🗄 کد ملک:2750

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2750

💬 فروش

🏠 زمین 256 متری ،

فخر آباد فاز 3

🌤 موقعیت:دو نبش

📜 سند:واگذاری

💰 قیمت:120,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2749

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2749

💬 فروش

🏠 زمین 200 متری ،

زمین های امیری سمت دانشگاه کرانی

🌤 موقعیت:جنوبی

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:160,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2748

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2748

💬 فروش

🏠 آپارتمان خام 112 متری 2 خوابه ، طبقه 5

بلوار شیخ فضل الله نوری

🌤 موقعیت:دو نبش

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:نوساز

📜 سند:وکالتی

💰 قیمت:455,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2741

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2741

💬 فروش

🏠 خانه ویلایی 250 متری 3 خوابه ،

نجف شهر فاز 4

📐 زیربنا:220

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:نوساز

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:پروانه

💰 قیمت:830,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2740

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2740

💬 فروش

🏠 آپارتمان 96 متری 2 خوابه ، طبقه 3

خیابان خواجو

🌤 موقعیت:شمالی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:3 سال

📜 سند:وکالتی

💰 قیمت:350,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2738

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2738

💬 فروش

🏠 زمین 275 متری ،

نجف شهر فاز 3

🌤 موقعیت:جنوبی

📜 سند:واگذاری

💰 قیمت:250,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2735

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2735

💬 فروش

🏠 زمین 238 متری ،

نجف شهر روبروی مجتمع جهان عمران

🌤 موقعیت:دو نبش

📜 سند:واگذاری

🧾 گواهی:پروانه

💰 قیمت:240,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2734

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2734

💬 فروش

🏠 خانه ویلایی 150 متری 2 خوابه ،

بلوار فاطمیه خیابان صائب

📐 زیربنا:120

🌤 موقعیت:دو نبش

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:40 سال

📜 سند:منگوله دار

💰 قیمت:650,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2730

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2730

💬 فروش

🏠 مسکونی تجاری 300 متری 3 خوابه ،

بر بلوار غفاری

📐 زیربنا:210

🌤 موقعیت:شمالی

⏳ سن بنا:20 سال

💰 قیمت:1,000,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2726

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2726

💬 فروش

🏠 آپارتمان 80 متری 2 خوابه ، طبقه 2

نجف شهر فاز 3 مجتمع جهان عمران

🌤 موقعیت:شمالی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:1 سال

📜 سند:واگذاری

💰 قیمت:235,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2721

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2721

💬 رهن و اجاره

🏠 سوئیت 36 متری بدون خواب ، زیرزمین

پلیس راه شهرک کوثر جنب مسجد

🚘 پارکینگ:ندارد

⏳ سن بنا:نوساز

💰 رهن:18,000,000 تومان

💰 اجاره:0 تومان

🗄 کد ملک:2720

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2720

💬 فروش

🏠 زمین 250 متری ،

هماشهر فاز 4 پشت بلوک زنی

🌤 موقعیت:جنوبی

📜 سند:واگذاری

💰 قیمت:50,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2718

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2718

💬 فروش

🏠 آپارتمان 100 متری 2 خوابه ، طبقه 4

بندرعباس-بیمارستان خلیج فارس

🌤 موقعیت:شمالی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:6 سال

📜 سند:واگذاری

💰 قیمت:460,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2711

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2711

💬 رهن و اجاره

🏠 مغازه 31 متری ، همکف

کمربندی روبروی کارخانه آرد

💰 رهن:2,000,000 تومان

💰 اجاره:600,000 تومان

🗄 کد ملک:2709

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2709

💬 فروش

🏠 آپارتمان 130 متری 3 خوابه ، طبقه 4

بلوار هجرت مجتمع سلامت

🌤 موقعیت:شمالی غربی

🚘 پارکینگ:ندارد

⏳ سن بنا:8 سال

📜 سند:واگذاری

💰 قیمت:380,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2708

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2708

💬 رهن و اجاره

🏠 مغازه 100 متری ، همکف

جاده بندر -سیرجان نرسیده به سه راه اکبر آباد

⏳ سن بنا:10 سال

💰 رهن:0 تومان

💰 اجاره:0 تومان

🗄 کد ملک:2706

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2706

💬 فروش

🏠 آپارتمان 91 متری 2 خوابه ، طبقه 1

فرعی امین عباسی داخل کوچه

🌤 موقعیت:شمالی

🚘 پارکینگ:ندارد

⏳ سن بنا:1 سال

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:پایان کار

💰 قیمت:280,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2705

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2705

💬 فروش

🏠 زمین کشاورزی 3875 متری ،

آباد ه خیابان امام محمد باقر

🌤 موقعیت:دو کله

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:380,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2694

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2694

💬 فروش

🏠 زمین 250 متری ،

اراضی بهرامی فاز 3

🌤 موقعیت:شمالی

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:85,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2689

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2689

💬 فروش

🏠 آپارتمان 105 متری 2 خوابه ، طبقه 2

بلوار فاطمیه مجتمع ایساکو

🚘 پارکینگ:ندارد

⏳ سن بنا:15 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:360,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2679

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2679

💬 فروش

🏠 آپارتمان 85 متری 2 خوابه ، طبقه 4

بلوار سید احمد خمینی مجتمع فرهنگیان

🌤 موقعیت:شمالی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:نوساز

📜 سند:واگذاری

💰 قیمت:290,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2671

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2671

💬 فروش

🏠 آپارتمان 160 متری 3 خوابه ، طبقه 3

خیابان خواجو تقاطع جواد الائمه

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:نوساز

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:890,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2669

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2669

💬 رهن و اجاره

🏠 مغازه 50 متری ،

شهرک آب پشت سیلو آرد

🌤 موقعیت:دونبش

⏳ سن بنا:5 سال

💰 رهن:2,000,000 تومان

💰 اجاره:650,000 تومان

🗄 کد ملک:2663

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2663

💬 فروش

🏠 آپارتمان 135 متری 3 خوابه ، طبقه 2

بلوار هجرت مجتمع سلامت

🚘 پارکینگ:مشترک

⏳ سن بنا:ا سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:300,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2662

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2662

💬 فروش

🏠 کلنگی 331 متری ،

انتهای بلوار دکتر صادقی

📐 زیربنا:180

🌤 موقعیت:شمالی

📜 سند:منگوله دار

💰 قیمت:1,100,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2653

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2653

💬 فروش

🏠 آپارتمان 94 متری 2 خوابه ، طبقه 8

شهرک نصر خیابان مینو

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:نوساز

📜 سند:واگذاری

🧾 گواهی:پروانه

💰 قیمت:360,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2650

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2650

💬 رهن و اجاره

🏠 مغازه 80 متری ، همکف

خیابان آیت الله سعیدی

💰 رهن:10,000,000 تومان

💰 اجاره:3,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2648

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2648

💬 فروش

🏠 خانه ویلایی 150 متری 2 خوابه ،

بلوار عباسپور شهرک تعمیر کاران خ کوشش غربی

📐 زیربنا:100

🌤 موقعیت:شمالی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:10 سال

📜 سند:قولنامه ای

🧾 گواهی:پروانه

💰 قیمت:350,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2644

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2644

💬 فروش

🏠 آپارتمان 112 متری 2 خوابه ، طبقه 1

چهارراه موحدی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:نوساز

📜 سند:واگذاری

💰 قیمت:425,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2634

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2634

💬 فروش

🏠 واحد تولیدی 750 متری ،

شهرک صنعتی شماره یک روبروی کارخانه میل گرد

🌤 موقعیت:شمالی

⏳ سن بنا:4 سال

📜 سند:واگذاری

💰 قیمت:1,000,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2632

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2632

💬 فروش

🏠 آپارتمان 89 متری 2 خوابه ، طبقه 1

مجتمع جهان عمران

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:نوساز

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:260,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2630

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2630

💬 فروش

🏠 آپارتمان 95 متری 2 خوابه ، همکف

شهرک سی بی جی مسکن مهر ارغوان پویا

🌤 موقعیت:دو نبش

🚘 پارکینگ:ندارد

⏳ سن بنا:3 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:270,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2627

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2627

💬 فروش

🏠 آپارتمان 96 متری 2 خوابه ، طبقه 1

خیابان احمد کافی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:7 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:330,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2620

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2620

💬 فروش

🏠 آپارتمان 90 متری 2 خوابه ، طبقه 3

بلوار هجرت مجتمع سلامت

🌤 موقعیت:شمالی

🚘 پارکینگ:ندارد

⏳ سن بنا:نوساز

💰 قیمت:270,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2617

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2617

💬 فروش

🏠 زمین 216 متری ،

بلوار صفار زاده نظام مهندسی

🌤 موقعیت:شمالی

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:300 متر پروانه

💰 قیمت:700,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2604

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2604

💬 فروش

🏠 گلنگی 257 متری ،

محدوده احمد کافی

🌤 موقعیت:غربی

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:640,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2598

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2598

💬 فروش

🏠 مغازه 14 متری ، طبقه 1

خیابان امام پاساژکوثر

⏳ سن بنا:15 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:300,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2594

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2594

💬 فروش

🏠 زمین 250 متری ،

خیابان حر ریاحی

🌤 موقعیت:دو نبش

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:پروانه

💰 قیمت:420,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2588

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2588

💬 فروش

🏠 خانه ویلایی 250 متری 3 خوابه ،

بلوار خبر نگاران

📐 زیربنا:203

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا: سال

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:پایان کار

💰 قیمت:1,200,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2578

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2578

💬 فروش

🏠 کارگاه 1000 متری ،

شهرک تعمیر کاران

🌤 موقعیت:دو نبش

📜 سند:منگوله دار

💰 قیمت:1,400,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2577

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2577

💬 فروش

🏠 مغازه 175 متری 2 خوابه ، همکف

بلوار فاطمیه فرعی شهید بنی اسدی

🌤 موقعیت:شرقی

📜 سند:مشاعی

💰 قیمت:420,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2576

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2576

💬 رهن و اجاره

🏠 خانه ویلایی 140 متری 2 خوابه ،

ابوریحان فرعی موسی ابن جعفر

🚘 پارکینگ:دارد

💰 رهن:10,000,000 تومان

💰 اجاره:1,200,000 تومان

🗄 کد ملک:2573

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2573

💬 فروش

🏠 آپارتمان 85 متری 2 خوابه ، طبقه 1

مسکن مهر فردای ماندگار

🌤 موقعیت:شمالی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:3 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:195,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2554

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2554

💬 فروش

🏠 آپارتمان نوساز 220 متری 3 خوابه ، طبقه 3

دهخدای جنوبی

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:نوساز

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:پایان کار

💰 قیمت:990,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2551

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2551

💬 فروش

🏠 زمین صنعتی 2400 متری ،

شهرک صنعتی شماره دو

🌤 موقعیت:سه نبش

📜 سند:واگذاری

💰 قیمت:500,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2550

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2550

💬 رهن و اجاره

🏠 مغازه 18 متری ، همکف

فرعی ابوفاضل

⏳ سن بنا:15 سال

💰 رهن:3,000,000 تومان

💰 اجاره:350,000 تومان

🗄 کد ملک:2540

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2540

💬 رهن و اجاره

🏠 مغازه جهت انبار 64 متری ،

بلوار فاطمیه فرعی امین عباسی

🌤 موقعیت:جنوبی

⏳ سن بنا:15 سال

💰 رهن:3,000,000 تومان

💰 اجاره:350,000 تومان

🗄 کد ملک:2538

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2538

💬 فروش

🏠 مسکونی تجاری 444 متری 3 خوابه ،

خیابان وحید فرعی نواب

📐 زیربنا:324

🌤 موقعیت:غربی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:30

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:2,300,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2526

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2526

💬 فروش

🏠 زمین 80 متری ،

کمربندی روبروی دهیادگار

📜 سند:قولنامه ای

💰 قیمت:100,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2519

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2519

💬 فروش

🏠 زمین 6213 متری ،

جاده امامزاده علی -علی آباد

💰 قیمت:3,000,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2503

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2503

💬 فروش

🏠 تجاری مسکونی 325 متری 3 خوابه ،

بلوار فاطمیه

📐 زیربنا:150

🌤 موقعیت:سه نبش

🚘 پارکینگ:دارد

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:پایان

💰 قیمت:1,300,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2495

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2495

💬 فروش

🏠 دوطبقه 125 متری 2 خوابه ،

خیابان ابوریحان

📐 زیربنا:190

🌤 موقعیت:شرقی

🚘 پارکینگ:دارد

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:600,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2489

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2489

💬 فروش

🏠 دو طبقه 248 متری ،

خیابان ابوریحان فرعی محراب

📐 زیربنا:370

🌤 موقعیت:شرقی

🚘 پارکینگ:دارد

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:پایان

💰 قیمت:900,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2471

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2471

💬 فروش

🏠 زمین 250 متری ،

ابن سینا زمین های باغ زندی

🌤 موقعیت:جنوبی

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:520,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2455

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2455

💬 فروش

🏠 کلنگی 305 متری ،

بلوار دکتر صادقی فرعی ابوفاضل

📐 زیربنا:50

🌤 موقعیت:دو کله

⏳ سن بنا:30 سال

📜 سند:قولنامه ای

🧾 گواهی:پروانه

💰 قیمت:600,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2451

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2451

💬 فروش

🏠 آپارتمان 105 متری 2 خوابه ، طبقه 3

خیابان ابن سینا مساجد

🌤 موقعیت:شمالی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:8 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:300,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2434

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2434

💬 فروش

🏠 ویلایی مسکونی تجاری 388 متری 3 خوابه ،

غفاری فرعی ابوفاضل

📐 زیربنا:250

🌤 موقعیت:جنوبی

⏳ سن بنا:30 سال

📜 سند:اوقافی

🧾 گواهی:پایان کار

💰 قیمت:600,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2433

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2433

💬 فروش

🏠 خونه باغ 2500 متری ،

عرب آبادپایین دست سد تنگوییه

📜 سند:وکالتی

💰 قیمت:180,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2395

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2395

💬 فروش

🏠 آپارتمان خام 94 متری 2 خوابه ، طبقه 8

شهرک نصر واگذاری گل گهر

🌤 موقعیت:شمال شرقی

🚘 پارکینگ:ندارد

⏳ سن بنا:نوساز

💰 قیمت:360,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2366

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2366

💬 فروش

🏠 آپارتمان 100 متری 2 خوابه ، طبقه 5

بلوار دکتر صادقی

🌤 موقعیت:شمال شرقی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:نوساز

📜 سند:وکالتی

💰 قیمت:450,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2365

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2365

💬 فروش

🏠 مغازه 30 متری ، همکف

خیابان میرزا رضا

📐 زیربنا:30

🌤 موقعیت:شمالی

⏳ سن بنا:2سال

📜 سند:اوقافی

💰 قیمت:100,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2302

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2302

💬 فروش

🏠 زمین تجاری 187 متری ،

ابوریحان نرسیده به گیتی نورد

🌤 موقعیت:جنوبی

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:2,200,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2258

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2258

💬 فروش

🏠 خانه باغ 2819 متری ،

حجت آباد

📐 زیربنا:300

⏳ سن بنا:7 سال

📜 سند:قولنامه ای

💰 قیمت:1,400,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2221

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2221

💬 فروش

🏠 تجاری انبار 225 متری ،

خیابان آیت الله غفاری

🌤 موقعیت:شمالی

⏳ سن بنا:3 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:1,700,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2210

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2210

💬 فروش

🏠 مغازه 45 متری ، همکف

خیابان شهید شفیعی

📜 سند:قولنامه ای

💰 قیمت:250,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2196

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2196

💬 فروش

🏠 مغازه 30 متری ، طبقه 1

شهید شفیعی

⏳ سن بنا:5 سال

📜 سند:قولنامه ای

💰 قیمت:240,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2190

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2190

💬 فروش

🏠 آپارتمان 90 متری 2 خوابه ، طبقه 2

120 هکتاری شهرک رسالت

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:ندارد

⏳ سن بنا:5 سال

📜 سند:وکالتی

💰 قیمت:220,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2169

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2169

💬 فروش

🏠 مغازه 35 متری ،

بلوار احمد کافی

🌤 موقعیت:دو کله

⏳ سن بنا:20 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:500,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2167

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2167

💬 رهن و اجاره

🏠 مغازه 50 متری ،

بلوار سیدجمال فرعی فیاض بخش

🌤 موقعیت:غربی

⏳ سن بنا:نوساز

💰 رهن:10,000,000 تومان

💰 اجاره:2,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2114

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2114

در حال ارسال اطلاعات به سرور است ...