فیلتر بیشتر

💬 رهن و اجاره

🏠 آپارتمان 160 متری 2 خوابه ، طبقه 1

خیابان ولیعصر

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:5 سال

💰 رهن:50,000,000 تومان

💰 اجاره:1,200,000 تومان

🗄 کد ملک:3170

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3170

💬 رهن و اجاره

🏠 آپارتمان 90 متری 2 خوابه ، طبقه 2

بلوار ولایت مجتمع گل گهر

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:2سال

💰 رهن:80,000,000 تومان

💰 اجاره:0 تومان

🗄 کد ملک:3169

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3169

💬 فروش

🏠 آپارتمان 68 متری 2 خوابه ، طبقه 5

بلوار سید احمد خمینی مجتمع نوین سازان

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:ندارد

⏳ سن بنا:8سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:370,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3168

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3168

💬 فروش

🏠 خانه ویلایی 300 متری 4 خوابه ،

خیابان شهید تعویقی داخل فرعی

📐 زیربنا:360

🌤 موقعیت:شمالی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:6 سال

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:پایان کار

💰 قیمت:2,000,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3166

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3166

💬 فروش

🏠 دو طبقه 250 متری 2 خوابه ، طبقه 1

شهرک مشتاق خیابان اقاقیا

📐 زیربنا:395

🌤 موقعیت:دو نبش

🚘 پارکینگ:دارد

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:2,200,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3165

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3165

💬 فروش

🏠 آپارتمان 110 متری 2 خوابه ، طبقه 2

خیابان خواجو

🌤 موقعیت:سه نبش

🚘 پارکینگ:دارد

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:682,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3164

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3164

💬 فروش

🏠 آپارتمان 124 متری 2 خوابه ، طبقه 5

خیابان خواجو مجتمع رئیسی

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:2سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:780,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3160

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3160

💬 رهن و اجاره

🏠 آپارتمان 170 متری 2 خوابه ، طبقه 1

شهرک ابوالفضل

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:2سال

💰 رهن:40,000,000 تومان

💰 اجاره:1,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3159

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3159

💬 فروش

🏠 آپارتمان 70 متری 2 خوابه ، طبقه 2

شهرک شهریار روبروی پمپ صدف

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:ندارد

⏳ سن بنا:8سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:270,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3157

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3157

💬 فروش

🏠 زمین 250 متری ،

نجف شهر فاز 2

🌤 موقعیت:دونبش

📜 سند:واگذاری

🧾 گواهی: پروانه

💰 قیمت:620,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3156

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3156

💬 فروش

🏠 خانه ویلایی 250 متری 2 خوابه ،

بلوار دکتر صادقی

📐 زیربنا:180

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:30 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:900,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3155

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3155

💬 فروش

🏠 مسکونی تجاری 450 متری 3 خوابه ،

خیابان 17 شهریور بر خ اصلی

🌤 موقعیت:سه نبش

⏳ سن بنا:20 سال

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:پایان کار

💰 قیمت:7,000,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3154

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3154

💬 رهن و اجاره

🏠 خانه ویلایی 100 متری 2 خوابه ،

خ غفاری فرعی شهید تعویقی

🌤 موقعیت:شمالی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:12 سال

💰 رهن:35,000,000 تومان

💰 اجاره:1,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3153

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3153

💬 فروش

🏠 آپارتمان 150 متری 2 خوابه ، طبقه 1

بلوار موسی ابن جعفر داخل فرعی

📐 زیربنا:120

🌤 موقعیت:حیاط

🚘 پارکینگ:ندارد

⏳ سن بنا:11 سال

📜 سند:ندارد

🧾 گواهی:پایان کار

💰 قیمت:420,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3152

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3152

💬 فروش

🏠 آپارتمان 462 متری ،

آباده خ مرودشت

📐 زیربنا:458

🌤 موقعیت:دو نبش

🚘 پارکینگ:ندارد

⏳ سن بنا:10 سال

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:پایان کار

💰 قیمت:1,598,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3151

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3151

💬 فروش

🏠 زمین 250 متری ،

فخرآباد

💰 قیمت:220,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3150

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3150

💬 فروش

🏠 زمین 250 متری ،

فخر آباد

💰 قیمت:240,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3149

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3149

💬 فروش

🏠 جهت انبوه سازی 630 متری ،

خیابان صائب

🌤 موقعیت:جنوبی

💰 قیمت:0 تومان

🗄 کد ملک:3146

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3146

💬 فروش

🏠 سه طبقه روی پیلوت 200 متری ،

بلوار چمران

📐 زیربنا:600

🌤 موقعیت:شمالی

⏳ سن بنا:نوساز

📜 سند:واگذاری

🧾 گواهی:پروانه

💰 قیمت:3,800,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3142

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3142

💬 فروش

🏠 زمین 250 متری ،

یحیی آباد فاز 6 هماشهر

🌤 موقعیت:درب حیاط

📜 سند:واگذاری

💰 قیمت:100,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3141

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3141

💬 فروش

🏠 دو طبقه 300 متری ،

انتهای بلوار دکتر صادقی

📐 زیربنا:390

🌤 موقعیت:دو نبش

📜 سند:منگوله دار

💰 قیمت:1,800,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3138

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3138

💬 فروش

🏠 دو طبقه 350 متری ،

انتهای خیابان ابوریحان

📐 زیربنا:350

🌤 موقعیت:شمالی

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:پایان کار

💰 قیمت:1,500,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3137

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3137

💬 فروش

🏠 چهار طبقه تجاری 32 متری ،

میدان کتاب

📐 زیربنا:140

🌤 موقعیت:جنوبی

⏳ سن بنا:نوساز

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:پایان کار

💰 قیمت:800,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3136

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3136

💬 رهن و اجاره

🏠 آپارتمان 80 متری 1 خوابه ، طبقه 1

کمر بندی شهرک گلها

🌤 موقعیت:شمالی

🚘 پارکینگ:ندارد

⏳ سن بنا:5 سال

💰 رهن:10,000,000 تومان

💰 اجاره:1,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3135

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3135

💬 فروش

🏠 دو طبقه 306 متری ،

خبابان ابوریحان

📐 زیربنا:400

🌤 موقعیت:جنوبی

⏳ سن بنا:15 سال

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:پروانه

💰 قیمت:3,100,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3134

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3134

💬 رهن و اجاره

🏠 خانه ویلایی 80 متری 1 خوابه ،

شریف آباد

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:2سال

💰 رهن:40,000,000 تومان

💰 اجاره:0 تومان

🗄 کد ملک:3133

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3133

💬 رهن و اجاره

🏠 آپارتمان 140 متری 2 خوابه ، طبقه 1

شهرک نظام مهندسی کوچه اول

🌤 موقعیت:شمالی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:4 سال

💰 رهن:20,000,000 تومان

💰 اجاره:2,500,000 تومان

🗄 کد ملک:3131

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3131

💬 رهن و اجاره

🏠 خانه ویلایی 200 متری 3 خوابه ، همکف

انتهای بلوار قاآنی

🌤 موقعیت:غربی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:باز سازی شده

💰 رهن:40,000,000 تومان

💰 اجاره:4,500,000 تومان

🗄 کد ملک:3129

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3129

💬 فروش

🏠 دو طبقه 300 متری ،

بلوار سید احمد خمینی خیابان پرستار

📐 زیربنا:495

🌤 موقعیت:جنوبی

⏳ سن بنا:8 سال

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:پایان کار

💰 قیمت:3,500,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3128

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3128

💬 رهن و اجاره

🏠 آپارتمان 110 متری 2 خوابه ، طبقه 1

خیابان مالک اشتر

🌤 موقعیت:شمالی

🚘 پارکینگ:ندارد

⏳ سن بنا:8سال

💰 رهن:90,000,000 تومان

💰 اجاره:50,000 تومان

🗄 کد ملک:3127

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3127

💬 فروش

🏠 دو طبقه 375 متری ،

بلوار شهید زندی نیا

🌤 موقعیت:دو کله

⏳ سن بنا:5 سال

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:پروانه

💰 قیمت:0 تومان

🗄 کد ملک:3125

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3125

💬 فروش

🏠 آپارتمان 80 متری 2 خوابه ، طبقه 4

بندرعباس مسکن مهر

🌤 موقعیت:شرقی غربی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:5 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:345,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3124

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3124

💬 فروش

🏠 زمین 200 متری ،

محمودآباد زمین های بهرامی

🌤 موقعیت:شمالی

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:210,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3123

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3123

💬 فروش

🏠 آپارتمان 96 متری 2 خوابه ، طبقه 5

بلوار ولایت

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:2سال

📜 سند:واگذاری

💰 قیمت:600,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3121

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3121

💬 فروش

🏠 آپارتمان 170 متری 3 خوابه ، طبقه 1

بلوار موسی ابن جعفر سرنبش خ و کوچه

📐 زیربنا:350

🌤 موقعیت:دو نبش

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:6 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:3,000,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3120

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3120

💬 فروش

🏠 زمین با کاربری باغ پذیرای 425 متری ،

انتهای ولی عصر

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:1,000,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3113

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3113

💬 فروش

🏠 آپارتمان 65 متری 1 خوابه ، طبقه 1

مکی آباد

🌤 موقعیت:شمالی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:5 سال

💰 قیمت:280,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3112

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3112

💬 فروش

🏠 آپارتمان 57 متری 1 خوابه ، طبقه 1

اول مکی آباد

🌤 موقعیت:شمالی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:5 سال

📜 سند:قولنامه ای

🧾 گواهی:پروانه

💰 قیمت:270,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3111

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3111

💬 فروش

🏠 زمین 5000 متری ،

فخرآباد

💰 قیمت:800,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3109

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3109

💬 رهن و اجاره

🏠 آپارتمان 100 متری 2 خوابه ، طبقه 1

بلوار پیروزی خیابان اتحاد

🌤 موقعیت:شمالی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:5 سال

💰 رهن:90,000,000 تومان

💰 اجاره:0 تومان

🗄 کد ملک:3107

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3107

💬 فروش

🏠 زمین صنعتی 275 متری ،

شهرک صنعتی شماره 2

📜 سند:قولنامه ای

💰 قیمت:270,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3106

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3106

💬 فروش

🏠 آپارتمان 100 متری 2 خوابه ، طبقه 2

شهرک نصر 2

🚘 پارکینگ:ندارد

⏳ سن بنا:8 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:600,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3103

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3103

💬 فروش

🏠 تجاری بر خیابان 390 متری ،

خیابان ابوریحان

📐 زیربنا:260

🌤 موقعیت:دونبش

⏳ سن بنا:15 سال

📜 سند:اوقافی

🧾 گواهی:پایان کار

💰 قیمت:2,000,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3102

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3102

💬 فروش

🏠 دو طبقه تجاری مسکونی 350 متری ،

خیابان 17 شهریور

📜 سند:منگوله دار

💰 قیمت:4,500,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3100

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3100

💬 فروش

🏠 زمین کشاورزی(باغ پسته) 2500 متری ،

دارستان

📜 سند:قولنامه ای

💰 قیمت:700,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3098

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3098

💬 فروش

🏠 زمین 250 متری ،

شهرک جدید جلال آباد

🌤 موقعیت:جنوبی

📜 سند:قولنامه ای

💰 قیمت:230,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3097

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3097

💬 رهن و اجاره

🏠 خانه ویلایی 270 متری 4 خوابه ،

میدان ابوریحان

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:ندارد

⏳ سن بنا:20 سال

💰 رهن:10,000,000 تومان

💰 اجاره:3,500,000 تومان

🗄 کد ملک:3092

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3092

💬 فروش

🏠 زمین 250 متری ،

فیروزه

🌤 موقعیت:شمالی

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:440,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3088

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3088

💬 فروش

🏠 زمین 250 متری ،

فاز 2 فخرآباد

🌤 موقعیت:جنوبی

📜 سند:واگذاری

🧾 گواهی:پروانه 150 متر

💰 قیمت:255,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3085

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3085

💬 فروش

🏠 زمین 250 متری ،

فاز 3 فخر آباد

🌤 موقعیت:جنوبی

📜 سند:واگذاری

🧾 گواهی:پروانه 100 متر

💰 قیمت:280,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3084

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3084

💬 فروش

🏠 زمین 250 متری ،

فخرآباد فاز 3

🌤 موقعیت:جنوبی

📜 سند:واگذاری

🧾 گواهی:پروانه 120 متر

💰 قیمت:270,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3077

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3077

💬 رهن و اجاره

🏠 آپارتمان 70 متری 2 خوابه ، طبقه 1

شهرک بهزیستی

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:ندارد

⏳ سن بنا:6 سال

💰 رهن:45,000,000 تومان

💰 اجاره:0 تومان

🗄 کد ملک:3070

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3070

💬 فروش

🏠 آپارتمان 88 متری 2 خوابه ، طبقه 4

مسکن مهر فردای ماندگار

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:6 سال

📜 سند:واگذاری

💰 قیمت:350,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3049

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3049

💬 فروش

🏠 آپارتمان 75 متری ، طبقه 3

نجف شهر مسکن مهر کامکار

🌤 موقعیت:شمالی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:10

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:315,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3039

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3039

💬 فروش

🏠 زمین 200 متری ،

فاز 5 نجف شهر زمین های امیری

🌤 موقعیت:جنوبی

📜 سند:واگذاری

🧾 گواهی:70متر پروانه

💰 قیمت:490,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3016

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3016

💬 فروش

🏠 زمین تجاری 1647 متری ،

کمر بندی

🌤 موقعیت:دوکله

📜 سند:اوقافی

💰 قیمت:2,500,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3015

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3015

💬 فروش

🏠 زمین تجاری مسکونی 210 متری ،

فاز 5 نجف شهر زمین های امیری

🌤 موقعیت:شمالی

📜 سند:واگذاری

🧾 گواهی:200متر پروانه

💰 قیمت:650,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3014

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3014

💬 فروش

🏠 زمین 210 متری ،

مکی آباد شهرک ولایت

🌤 موقعیت:جنوبی

📜 سند:واگذاری

💰 قیمت:600,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3013

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3013

💬 فروش

🏠 مسکونی تجاری 217 متری ،

خیابان شهید شفیعی

🌤 موقعیت:شرقی

📜 سند:منگوله دار

💰 قیمت:3,000,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3012

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3012

💬 رهن و اجاره

🏠 مغازه 20 متری ،

انتهای بلوار فاطمیه

🌤 موقعیت:جنوبی

⏳ سن بنا:3 سال

💰 رهن:3,000,000 تومان

💰 اجاره:400,000 تومان

🗄 کد ملک:3007

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3007

💬 فروش

🏠 زمین 210 متری ،

بلوار ولایت شهرک ولایت

🌤 موقعیت:شمال

📜 سند:واگذاری

💰 قیمت:600,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3006

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3006

💬 فروش

🏠 زمین 200 متری ،

شهرک ولایت مکی آباد

🌤 موقعیت:شمالی

📜 سند:واگذاری

💰 قیمت:550,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3004

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3004

💬 فروش

🏠 آپارتمان 90 متری 2 خوابه ، طبقه 1

پلیس راه شهر ک کوثر

🌤 موقعیت:شرقی غربی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:20 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:300,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3003

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3003

💬 فروش

🏠 کلگی 300 متری ،

مکی آباد بلوار سید الشهدا

🌤 موقعیت:دو نبش

⏳ سن بنا:40 سال

📜 سند:منگوله دار

💰 قیمت:480,000,000 تومان

🗄 کد ملک:3000

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/3000

💬 فروش

🏠 آپارتمان 100 متری 2 خوابه ، طبقه 1

بلوار فاطمیه مجتمع ایساکو

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:ندارد

⏳ سن بنا:12 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:450,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2997

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2997

💬 فروش

🏠 دو طبقه 256 متری 2 خوابه ،

خیابان غفاری فرعی شهید تعویقی

📐 زیربنا:347

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:15 سال

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:پایان کار

💰 قیمت:1,200,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2994

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2994

💬 رهن و اجاره

🏠 مغازه 15 متری ، همکف

بعد از میدان ابوریحان

⏳ سن بنا:12 سال

💰 رهن:4,000,000 تومان

💰 اجاره:550,000 تومان

🗄 کد ملک:2989

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2989

💬 فروش

🏠 کلنگی 225 متری ،

میرزا رضا روبروی غلامان حضرت زهرا

🌤 موقعیت:شمالی

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:0 تومان

🗄 کد ملک:2974

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2974

💬 فروش

🏠 زمین 312 متری ،

خیابان ارجمند شمالی

🌤 موقعیت:جنوبی

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:700,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2971

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2971

💬 فروش

🏠 خانه کلنگی 320 متری ،

خیابان احمد کافی

🌤 موقعیت:دو نبش

⏳ سن بنا:40 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:0 تومان

🗄 کد ملک:2952

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2952

💬 فروش

🏠 خانه کلنگی 268 متری ،

خیابان مالک اشتر

📐 زیربنا:147

🌤 موقعیت:شمالی

⏳ سن بنا:40 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:1,700,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2949

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2949

💬 فروش

🏠 مغازه 10 متری ، همکف

خیابان امام داخل بازار

⏳ سن بنا:نوساز

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:600,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2942

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2942

💬 فروش

🏠 باغ پسته همراه با خانه قدیمی 25000 متری ،

روستای دو چایی سمت جاده زید آباد پاریز

⏳ سن بنا:15 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:750,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2927

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2927

💬 رهن و اجاره

🏠 مغازه 18 متری ، همکف

خیابان غفاری لب خیابان اصلی

💰 رهن:3,000,000 تومان

💰 اجاره:550,000 تومان

🗄 کد ملک:2924

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2924

💬 فروش

🏠 دو طبقه 300 متری 2 خوابه ،

خیابان ولیعصر خ جماران

📐 زیربنا:440

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:40 سال

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:پایان کار

💰 قیمت:2,500,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2917

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2917

💬 فروش

🏠 ساختمان تجاری- اداری 63 متری بدون خواب ،

خیابان شهید نصیری شمالی

📐 زیربنا:252

⏳ سن بنا:3 سال

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:پروانه

💰 قیمت:3,750,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2909

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2909

💬 رهن و اجاره

🏠 سوله 350 متری ،

شهرک صنعتی یک

⏳ سن بنا:5 سال

💰 رهن:15,000,000 تومان

💰 اجاره:5,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2753

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2753

💬 فروش

🏠 کلنگی 331 متری ،

انتهای بلوار دکتر صادقی

📐 زیربنا:180

🌤 موقعیت:شمالی

📜 سند:منگوله دار

💰 قیمت:1,350,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2653

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2653

💬 فروش

🏠 مغازه 14 متری ، طبقه 1

خیابان امام پاساژکوثر

⏳ سن بنا:15 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:300,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2594

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2594

در حال ارسال اطلاعات به سرور است ...