فیلتر بیشتر

💬 رهن و اجاره

🏠 آپارتمان 80 متری 2 خوابه ، طبقه 1

بلوار امین عباسی داخل فرعی

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:ندارد

⏳ سن بنا:8 سال

💰 رهن:10,000,000 تومان

💰 اجاره:900,000 تومان

🗄 کد ملک:2702

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2702

💬 فروش

🏠 زمین 250 متری ،

میدان کشتی واگذاری تعاونی کشاورزی

🌤 موقعیت:دو نبش

📜 سند:واگذاری

💰 قیمت:0 تومان

🗄 کد ملک:2701

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2701

💬 رهن و اجاره

🏠 آپارتمان 70 متری 2 خوابه ، همکف

شهرک ثاراله مجتمع بهزیستی

🚘 پارکینگ:ندارد

⏳ سن بنا:2 سال

💰 رهن:30,000,000 تومان

💰 اجاره:0 تومان

🗄 کد ملک:2700

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2700

💬 رهن و اجاره

🏠 سوئیت 65 متری 1 خوابه ، زیرزمین

بلوار سردار جنگل کوچه مرغ فروشی صوفی

🌤 موقعیت:شمالی

🚘 پارکینگ:ندارد

⏳ سن بنا:10 سال

💰 رهن:18,000,000 تومان

💰 اجاره:50,000 تومان

🗄 کد ملک:2699

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2699

💬 رهن و اجاره

🏠 آپارتمان 120 متری 2 خوابه ، طبقه 1

انتهای بلوار فاطمیه

🌤 موقعیت:دربه حیاط

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:5 سال

💰 رهن:15,000,000 تومان

💰 اجاره:800,000 تومان

🗄 کد ملک:2698

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2698

💬 رهن و اجاره

🏠 آپارتمان 90 متری 2 خوابه ، طبقه 1

نبش بلوار مالک اشتر

🌤 موقعیت:دربه ساختمان

🚘 پارکینگ:مشترک

⏳ سن بنا:8 سال

💰 رهن:15,000,000 تومان

💰 اجاره:1,200,000 تومان

🗄 کد ملک:2697

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2697

💬 رهن و اجاره

🏠 آپارتمان 90 متری 2 خوابه ، طبقه 1

بلوارمالک اشتر خ محمد باقر احمدی

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:ندارد

⏳ سن بنا:5 سال

💰 رهن:40,000,000 تومان

💰 اجاره:500,000 تومان

🗄 کد ملک:2696

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2696

💬 فروش

🏠 زمین کشاورزی 1550 متری ،

آباد ه خیابان امام محمد باقر

🌤 موقعیت:دو کله

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:155,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2694

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2694

💬 فروش

🏠 آپارتمان 85 متری 2 خوابه ، همکف

شهرک سی بی جی مجتمع ارغوان پویا

🚘 پارکینگ:ندارد

⏳ سن بنا:3 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:220,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2693

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2693

💬 رهن و اجاره

🏠 خانه ویلایی 150 متری 2 خوابه ،

خیابان شهید شفیعی کوچه شماره 2

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:20 سال

💰 رهن:40,000,000 تومان

💰 اجاره:1,200,000 تومان

🗄 کد ملک:2692

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2692

💬 فروش

🏠 خانه ویلایی 298 متری 4 خوابه ،

خیابان ابن سینا پشت هتل فدک

📐 زیربنا:200

🌤 موقعیت:دو کله

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:40 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:500,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2691

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2691

💬 فروش

🏠 خانه ویلایی 200 متری 2 خوابه ،

نجف شهر فاز یک

📐 زیربنا:170

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:8 سال

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:پروانه

💰 قیمت:450,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2690

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2690

💬 فروش

🏠 زمین 250 متری ،

اراضی بهرامی فاز 3

🌤 موقعیت:شمالی

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:85,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2689

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2689

💬 رهن و اجاره

🏠 کلنگی 150 متری ،

خیابان مالک اشتر کوچه شماره 19

🌤 موقعیت:جنوبی

⏳ سن بنا:20 سال

💰 رهن:60,000,000 تومان

💰 اجاره:120,000 تومان

🗄 کد ملک:2687

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2687

💬 فروش

🏠 خانه ویلایی 250 متری 3 خوابه ،

شهرک ابوالفضل کوچه دلاوران 4

🌤 موقعیت:دو کله

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:7 سال

📜 سند:واگذاری

🧾 گواهی:پروانه

💰 قیمت:450,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2686

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2686

💬 فروش

🏠 خانه ویلایی 293 متری 2 خوابه ،

خیابان غفاری فرعی محمدی نژاد

📐 زیربنا:220

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:24 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:600,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2685

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2685

💬 فروش

🏠 زمین 200 متری ،

اراضی بهرامی فاز یک

🌤 موقعیت:شمالی

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:75,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2684

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2684

💬 فروش

🏠 زمین 112 متری ،

نجف شهر فاز یک خ مطهری

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:200,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2681

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2681

💬 فروش

🏠 آپارتمان 105 متری 2 خوابه ، طبقه 2

بلوار فاطمیه مجتمع ایساکو

🚘 پارکینگ:ندارد

⏳ سن بنا:15 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:360,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2679

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2679

💬 فروش

🏠 نیمه ساز 250 متری ،

نجف شهر فاز 2 فرعی شهید مدنی

🌤 موقعیت:شمالی

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:300متر پروانه

💰 قیمت:410,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2677

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2677

💬 رهن و اجاره

🏠 مغازه 24 متری ، همکف

خ غفاری لب خیابان اصلی

💰 رهن:2,000,000 تومان

💰 اجاره:400,000 تومان

🗄 کد ملک:2676

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2676

💬 فروش

🏠 خانه ویلایی 300 متری 2 خوابه ،

نجف شهر فاز 2

🌤 موقعیت:سه نبش

🚘 پارکینگ:نامشخص

⏳ سن بنا:4 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:750,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2675

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2675

💬 فروش

🏠 زمین 275 متری ،

بلوار دانشگاه پردیس

🌤 موقعیت:شمالی

📜 سند:واگذاری

💰 قیمت:0 تومان

🗄 کد ملک:2674

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2674

💬 رهن و اجاره

🏠 سوئیت 50 متری بدون خواب ، همکف

ابوریحان فرعی شهید نادری

🌤 موقعیت:شمالی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:20 سال

💰 رهن:6,000,000 تومان

💰 اجاره:550,000 تومان

🗄 کد ملک:2673

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2673

💬 فروش

🏠 زمین 245 متری ،

جلال آباد میدان ولیعصر

🌤 موقعیت:دو نبش

📜 سند:واگذاری

🧾 گواهی:پروانه

💰 قیمت:160,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2672

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2672

💬 فروش

🏠 آپارتمان 85 متری 2 خوابه ، طبقه 4

بلوار سید احمد خمینی مجتمع فرهنگیان

🌤 موقعیت:شمالی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:نوساز

📜 سند:واگذاری

💰 قیمت:290,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2671

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2671

💬 فروش

🏠 خانه کلنگی 410 متری ،

خیابان مقداد داخل کوچه

🌤 موقعیت:جنوبی

⏳ سن بنا:30 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:920,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2670

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2670

💬 فروش

🏠 آپارتمان 160 متری 3 خوابه ، طبقه 3

خیابان خواجو تقاطع جواد الائمه

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:نوساز

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:890,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2669

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2669

💬 فروش

🏠 خانه ویلایی 325 متری 3 خوابه ،

بلوار فاطمیه لب بلوار اصلی

🌤 موقعیت:دو کله

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:20 سال

📜 سند:منگوله دار

🧾 گواهی:پروانه

💰 قیمت:1,000,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2666

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2666

💬 فروش

🏠 کلنگی 216 متری ،

بلوار فاطمیه خیابان صائب

🌤 موقعیت:دو کله

⏳ سن بنا:35 سال

📜 سند:مشاعی

💰 قیمت:0 تومان

🗄 کد ملک:2664

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2664

💬 رهن و اجاره

🏠 مغازه 50 متری ،

شهرک آب روبروی سیلو آرد

🌤 موقعیت:دونبش

⏳ سن بنا:5 سال

💰 رهن:2,000,000 تومان

💰 اجاره:650,000 تومان

🗄 کد ملک:2663

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2663

💬 فروش

🏠 آپارتمان 135 متری 3 خوابه ، طبقه 2

بلوار هجرت مجتمع سلامت

🚘 پارکینگ:مشترک

⏳ سن بنا:ا سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:300,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2662

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2662

💬 فروش

🏠 زمین 250 متری ،

بلوار ولایت فاز 3 ملک زاده

🌤 موقعیت:جنوبی

📜 سند:واگذاری

💰 قیمت:830,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2661

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2661

💬 فروش

🏠 زمین 250 متری ،

بلوار ولایت فاز 3 ملک زاده

🌤 موقعیت:جنوبی

📜 سند:واگذاری

💰 قیمت:670,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2660

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2660

💬 فروش

🏠 کلنگی 300 متری ،

آباده خ منبع کوچه روبروی بسیج

🌤 موقعیت:شمالی

⏳ سن بنا:40 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:135,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2656

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2656

💬 فروش

🏠 آپارتمان 110 متری 2 خوابه ، طبقه 1

بلوار فاطمیه مجتمع ایساکو

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:20 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:260,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2655

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2655

💬 فروش

🏠 کلنگی 331 متری ،

انتهای بلوار دکتر صادقی

📐 زیربنا:180

🌤 موقعیت:شمالی

📜 سند:منگوله دار

💰 قیمت:1,100,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2653

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2653

💬 فروش

🏠 خانه نیمه ساز 200 متری ،

فاز دو ملک زاده

🌤 موقعیت:جنوبی

📜 سند:واگذاری

🧾 گواهی:245 متر پروانه

💰 قیمت:750,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2652

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2652

💬 فروش

🏠 آپارتمان 94 متری 2 خوابه ، طبقه 8

شهرک نصر خیابان مینو

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:نوساز

📜 سند:واگذاری

🧾 گواهی:پروانه

💰 قیمت:360,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2650

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2650

💬 رهن و اجاره

🏠 مغازه 80 متری ، همکف

خیابان آیت الله سعیدی

💰 رهن:10,000,000 تومان

💰 اجاره:3,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2648

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2648

💬 فروش

🏠 آپارتمان 76 متری 1 خوابه ، طبقه 3

نجف شهر مسکن مهر

🌤 موقعیت:شمالی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:5 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:200,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2645

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2645

💬 فروش

🏠 خانه ویلایی 150 متری 2 خوابه ،

بلوار عباسپور شهرک تعمیر کاران خ کوشش غربی

📐 زیربنا:100

🌤 موقعیت:شمالی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:10 سال

📜 سند:قولنامه ای

🧾 گواهی:پروانه

💰 قیمت:350,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2644

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2644

💬 فروش

🏠 آپارتمان 90 متری 2 خوابه ، طبقه 1

نجف شهر مسکن مهر هنرمندان

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:4 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:190,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2643

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2643

💬 فروش

🏠 کلنگی 450 متری ،

خواجه نظام کوچه شماره 6

🌤 موقعیت:جنوبی

📜 سند:منگوله دار

💰 قیمت:800,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2642

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2642

💬 فروش

🏠 زمین 400 متری ،

خیابان ابوریحان بر خ اصلی

🌤 موقعیت:دوکله

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:870,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2641

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2641

💬 فروش

🏠 زمین 250 متری ،

نجف شهر شهرک گلها

🌤 موقعیت:جنوبی

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:185,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2637

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2637

💬 فروش

🏠 دو طبقه 220 متری ،

بلوار هجرت هجرت 5

📐 زیربنا:274

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:دارد

📜 سند:منگوله دار

🧾 گواهی:پروانه

💰 قیمت:900,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2636

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2636

💬 فروش

🏠 آپارتمان 100 متری 2 خوابه ، طبقه 5

شیخ مفید خ مرصاد مجتمع مهر

🌤 موقعیت:شمالی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:7 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:425,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2635

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2635

💬 فروش

🏠 آپارتمان 112 متری 2 خوابه ، طبقه 1

چهارراه موحدی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:نوساز

📜 سند:واگذاری

💰 قیمت:425,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2634

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2634

💬 فروش

🏠 واحد تولیدی 750 متری ،

شهرک صنعتی شماره یک روبروی کارخانه میل گرد

🌤 موقعیت:شمالی

⏳ سن بنا:4 سال

📜 سند:واگذاری

💰 قیمت:1,000,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2632

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2632

💬 فروش

🏠 آپارتمان 89 متری 2 خوابه ، طبقه 1

مجتمع جهان عمران

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:نوساز

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:260,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2630

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2630

💬 فروش

🏠 آپارتمان 95 متری 2 خوابه ، همکف

شهرک سی بی جی مسکن مهر ارغوان پویا

🌤 موقعیت:دو نبش

🚘 پارکینگ:ندارد

⏳ سن بنا:3 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:270,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2627

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2627

💬 فروش

🏠 آپارتمان 96 متری 2 خوابه ، طبقه 1

خیابان احمد کافی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:7 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:330,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2620

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2620

💬 فروش

🏠 زمین 141 متری ،

بلوار دکتر صادقی داخل فرعی

🌤 موقعیت:دو نبش

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:پروانه

💰 قیمت:400,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2618

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2618

💬 فروش

🏠 آپارتمان 90 متری 2 خوابه ، طبقه 3

بلوار هجرت مجتمع سلامت

🌤 موقعیت:شمالی

🚘 پارکینگ:ندارد

⏳ سن بنا:نوساز

💰 قیمت:270,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2617

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2617

💬 فروش

🏠 ویلایی 259 متری 1 خوابه ،

ابوریحان خیابان ارجمند

📐 زیربنا:50

🌤 موقعیت:جنوبی

⏳ سن بنا:30 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:400,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2614

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2614

💬 فروش

🏠 زمین 159 متری ،

ابوریحان چهار راه ارجمند

🌤 موقعیت:شمالی

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:280 متر پروانه

💰 قیمت:480,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2613

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2613

💬 فروش

🏠 مغازه و زیرزمین 270 متری ،

کمر بندی

📐 زیربنا:550

🌤 موقعیت:غربی

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:پایان کار

💰 قیمت:0 تومان

🗄 کد ملک:2606

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2606

💬 فروش

🏠 زمین 216 متری ،

بلوار صفار زاده نظام مهندسی

🌤 موقعیت:شمالی

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:300 متر پروانه

💰 قیمت:700,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2604

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2604

💬 فروش

🏠 زمین 200 متری ،

شهرک کوثر واگذاری کمیته امداد

🌤 موقعیت:جنوبی

📜 سند:واگذاری

💰 قیمت:220,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2603

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2603

💬 فروش

🏠 گلنگی 257 متری ،

محدوده احمد کافی

🌤 موقعیت:غربی

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:640,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2598

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2598

💬 فروش

🏠 آپارتمان 96 متری 2 خوابه ، طبقه 3

انتهای ولیعصر خ پشت مجتمع مساجد

🌤 موقعیت:دو کله

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:نوساز

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:365,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2596

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2596

💬 فروش

🏠 مغازه 14 متری ، طبقه 1

خیابان امام پاساژکوثر

⏳ سن بنا:15 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:300,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2594

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2594

💬 فروش

🏠 زمین 250 متری ،

خیابان حر ریاحی

🌤 موقعیت:دو نبش

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:پروانه

💰 قیمت:420,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2588

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2588

💬 فروش

🏠 آپارتمان 135 متری 3 خوابه ، طبقه 1

مجتمع سلامت

⏳ سن بنا:8 سال

📜 سند:واگذاری

💰 قیمت:335,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2579

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2579

💬 فروش

🏠 خانه ویلایی 250 متری 3 خوابه ،

بلوار خبر نگاران

📐 زیربنا:203

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا: سال

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:پایان کار

💰 قیمت:1,200,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2578

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2578

💬 فروش

🏠 کارگاه 1000 متری ،

شهرک تعمیر کاران

🌤 موقعیت:دو نبش

📜 سند:منگوله دار

💰 قیمت:1,400,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2577

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2577

💬 فروش

🏠 مغازه 175 متری 2 خوابه ، همکف

بلوار فاطمیه فرعی شهید بنی اسدی

🌤 موقعیت:شرقی

📜 سند:مشاعی

💰 قیمت:420,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2576

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2576

💬 رهن و اجاره

🏠 مغازه 15 متری ، همکف

بلوار فاطمیه لب بلوار

💰 رهن:1,000,000 تومان

💰 اجاره:250,000 تومان

🗄 کد ملک:2575

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2575

💬 رهن و اجاره

🏠 خانه ویلایی 140 متری 2 خوابه ،

ابوریحان فرعی موسی ابن جعفر

🚘 پارکینگ:دارد

💰 رهن:10,000,000 تومان

💰 اجاره:1,200,000 تومان

🗄 کد ملک:2573

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2573

💬 فروش

🏠 خانه نیمه ساز 225 متری 2 خوابه ،

بلوار صفارزاده خیابان علم

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:دارد

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:پروانه

💰 قیمت:920,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2565

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2565

💬 فروش

🏠 زمین 200 متری ،

محمود آباد اراضی بهرامی

🌤 موقعیت:جنوبی

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:100,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2562

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2562

💬 فروش

🏠 آپارتمان 85 متری 2 خوابه ، طبقه 1

مسکن مهر فردای ماندگار

🌤 موقعیت:شمالی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:3 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:195,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2554

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2554

💬 فروش

🏠 آپارتمان نوساز 220 متری 3 خوابه ، طبقه 3

دهخدای جنوبی

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:نوساز

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:پایان کار

💰 قیمت:990,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2551

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2551

💬 فروش

🏠 زمین صنعتی 2400 متری ،

شهرک صنعتی شماره دو

🌤 موقعیت:سه نبش

📜 سند:واگذاری

💰 قیمت:500,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2550

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2550

💬 فروش

🏠 کلنگی 312 متری ،

محدوده بازار

📐 زیربنا:150

🌤 موقعیت:دو نبش

📜 سند:منگوله دار

💰 قیمت:0 تومان

🗄 کد ملک:2548

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2548

💬 فروش

🏠 کلنگی قابل سکونت 475 متری ،

نجف شهر قدیم

📐 زیربنا:100

🌤 موقعیت:شمالی

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:0 تومان

🗄 کد ملک:2541

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2541

💬 رهن و اجاره

🏠 مغازه 18 متری ، همکف

فرعی ابوفاضل

⏳ سن بنا:15 سال

💰 رهن:5,000,000 تومان

💰 اجاره:300,000 تومان

🗄 کد ملک:2540

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2540

💬 رهن و اجاره

🏠 مغازه جهت انبار 64 متری ،

بلوار فاطمیه فرعی امین عباسی

🌤 موقعیت:جنوبی

⏳ سن بنا:15 سال

💰 رهن:3,000,000 تومان

💰 اجاره:800,000 تومان

🗄 کد ملک:2538

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2538

💬 فروش

🏠 مسکونی تجاری 444 متری 3 خوابه ،

خیابان وحید فرعی نواب

📐 زیربنا:324

🌤 موقعیت:غربی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:30

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:2,300,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2526

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2526

💬 فروش

🏠 زمین 237 متری ،

خیابان غفاری لب خیابان

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:750,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2521

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2521

💬 فروش

🏠 زمین 80 متری ،

کمربندی روبروی دهیادگار

📜 سند:قولنامه ای

💰 قیمت:100,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2519

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2519

💬 فروش

🏠 زمین 200 متری ،

بلوار امام رضا شهرک راه آهن

🌤 موقعیت:شمالی

💰 قیمت:235,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2514

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2514

💬 فروش

🏠 دو طبقه 285 متری ،

غفاری بلوار موسی ابن جعفر

📐 زیربنا:225

🌤 موقعیت:شمالی

📜 سند:منگوله دار

🧾 گواهی:پروانه

💰 قیمت:0 تومان

🗄 کد ملک:2508

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2508

💬 فروش

🏠 زمین 250 متری ،

کهن شهر

🌤 موقعیت:دو نبش

📜 سند:واگذاری

🧾 گواهی:135 متر پروانه

💰 قیمت:32,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2507

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2507

💬 رهن و اجاره

🏠 مغازه 20 متری ، همکف

خیابان رجائی

⏳ سن بنا:8 سال

💰 رهن:2,000,000 تومان

💰 اجاره:400,000 تومان

🗄 کد ملک:2504

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2504

💬 فروش

🏠 زمین 6213 متری ،

جاده امامزاده علی -علی آباد

💰 قیمت:3,000,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2503

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2503

💬 فروش

🏠 زمین 412 متری ،

شهرک ثارالله فازیک

🌤 موقعیت:دو کله

📜 سند:واگذاری

🧾 گواهی:پروانه

💰 قیمت:420,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2501

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2501

💬 فروش

🏠 تجاری مسکونی 325 متری 3 خوابه ،

بلوار فاطمیه

📐 زیربنا:150

🌤 موقعیت:سه نبش

🚘 پارکینگ:دارد

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:پایان

💰 قیمت:1,300,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2495

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2495

💬 فروش

🏠 دوطبقه 125 متری 2 خوابه ،

خیابان ابوریحان

📐 زیربنا:190

🌤 موقعیت:شرقی

🚘 پارکینگ:دارد

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:600,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2489

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2489

💬 فروش

🏠 کلنگی مسکونی تجاری 300 متری ،

بر خیابان غفاری

🌤 موقعیت:شمالی

📜 سند:منگوله دار

💰 قیمت:0 تومان

🗄 کد ملک:2488

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2488

💬 فروش

🏠 دو طبقه 248 متری ،

خیابان ابوریحان فرعی محراب

📐 زیربنا:370

🌤 موقعیت:شرقی

🚘 پارکینگ:دارد

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:پایان

💰 قیمت:900,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2471

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2471

💬 فروش

🏠 زمین 1000 متری ،

کران لب بلوار اصلی سمت راست

📜 سند:قولنامه ای

🧾 گواهی:پروانه

💰 قیمت:230,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2469

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2469

💬 فروش

🏠 آپارتمان برای معاوضه 153 متری 3 خوابه ، طبقه 2

شهرک امام حسین واگذاری گل گهر

🌤 موقعیت:دو کله

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:1 سال

📜 سند:واگذاری

💰 قیمت:0 تومان

🗄 کد ملک:2462

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2462

💬 فروش

🏠 خانه ویلائی 187 متری 3 خوابه ،

خیابان غفاری

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:ندارد

⏳ سن بنا:35 سال

📜 سند:منگوله دار

💰 قیمت:850,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2460

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2460

💬 فروش

🏠 زمین 250 متری ،

اراضی بهرامی

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:115,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2457

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2457

💬 فروش

🏠 زمین 250 متری ،

ابن سینا زمین های باغ زندی

🌤 موقعیت:جنوبی

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:550,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2455

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2455

💬 فروش

🏠 زمین برای خونه باغ 4170 متری ،

کهن شهر خیابان امام

🌤 موقعیت:جنوبی

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:100 متر پروانه

💰 قیمت:0 تومان

🗄 کد ملک:2454

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2454

💬 فروش

🏠 کلنگی 305 متری ،

بلوار دکتر صادقی فرعی ابوفاضل

📐 زیربنا:50

🌤 موقعیت:دو کله

⏳ سن بنا:30 سال

📜 سند:قولنامه ای

🧾 گواهی:پروانه

💰 قیمت:600,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2451

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2451

💬 فروش

🏠 زمین 320 متری ،

فاز یک گمرک

🌤 موقعیت:شمالی

📜 سند:واگذاری

💰 قیمت:410,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2448

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2448

💬 فروش

🏠 آپارتمان 105 متری 2 خوابه ، طبقه 3

خیابان ابن سینا مساجد

🌤 موقعیت:شمالی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:8 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:300,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2434

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2434

💬 فروش

🏠 ویلایی مسکونی تجاری 388 متری 3 خوابه ،

غفاری فرعی ابوفاضل

📐 زیربنا:250

🌤 موقعیت:جنوبی

⏳ سن بنا:30 سال

📜 سند:اوقافی

🧾 گواهی:پایان کار

💰 قیمت:550,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2433

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2433

💬 فروش

🏠 آپارتمان دو طبقه 200 متری ،

بلوار هجرت هجرت 7

📐 زیربنا:276

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:دارد

💰 قیمت:1,000,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2428

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2428

💬 فروش

🏠 آپارتمان 105 متری 2 خوابه ، طبقه 3

خیابان امام حسین

🌤 موقعیت:دو نبش

⏳ سن بنا:نوساز

📜 سند:واگذاری

💰 قیمت:420,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2426

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2426

💬 فروش

🏠 فروش فوری زمین 200 متری ،

فاز دو اراضی بهرامی

🌤 موقعیت:شمالی

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:90,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2420

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2420

💬 فروش

🏠 خانه کلنگی 250 متری 2 خوابه ،

شهرک آب

📐 زیربنا:100

🌤 موقعیت:دو نبش

🚘 پارکینگ:دارد

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:پروانه

💰 قیمت:380,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2418

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2418

💬 فروش

🏠 آپارتمان 100 متری 2 خوابه ، طبقه 2

خیابان خواجو پشت تالار مهر پروران

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:2سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:350,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2399

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2399

💬 فروش

🏠 خونه باغ 2500 متری ،

عرب آبادپایین دست سد تنگوییه

📜 سند:وکالتی

💰 قیمت:180,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2395

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2395

💬 فروش

🏠 آپارتمان 105 متری 2 خوابه ، طبقه 2

خ ابن سینا مجتمع مساجد

🌤 موقعیت:شمال غربی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:5 سال

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:پایان کار

💰 قیمت:315,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2394

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2394

💬 فروش

🏠 زمین 300 متری ،

بروجردی کوچه شهید صادقیان

🌤 موقعیت:جنوبی

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:300 مترپروانه

💰 قیمت:750,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2393

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2393

💬 فروش

🏠 زمین 250 متری ،

بین خیابان طالقانی و امیر کبیر

🌤 موقعیت:جنوبی

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:1370 متر پروانه

💰 قیمت:1,200,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2392

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2392

💬 فروش

🏠 کلنگی 300 متری ،

خیابان میرزا رضا

📐 زیربنا:85

🌤 موقعیت:جنوبی

⏳ سن بنا:30 سال

📜 سند:مشاعی

💰 قیمت:390,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2387

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2387

💬 فروش

🏠 خانه ویلایی 300 متری 3 خوابه ،

بلوار دکتر صادقی

📐 زیربنا:180

🌤 موقعیت:دو نبش

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:30 سال

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:پایان کار

💰 قیمت:700,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2386

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2386

💬 فروش

🏠 خانه ویلایی 300 متری 1 خوابه ،

مکی آبادبلوار حمزه شهدا

📐 زیربنا:150

🌤 موقعیت:شمالی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:30 سال

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:پروانه

💰 قیمت:320,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2385

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2385

💬 فروش

🏠 زمین 250 متری ،

انتهای بلوار غدیر مکی آباد فیروز آباد

🌤 موقعیت:جنوبی

📜 سند:قولنامه ای

🧾 گواهی:پروانه

💰 قیمت:130,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2375

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2375

💬 فروش

🏠 خانه ویلائی 248 متری 3 خوابه ،

فخرآباد فاز 3

📐 زیربنا:150

🌤 موقعیت:دو نبش

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:0

📜 سند:واگذاری

💰 قیمت:200,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2370

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2370

💬 فروش

🏠 آپارتمان خام 94 متری 2 خوابه ، طبقه 8

شهرک نصر واگذاری گل گهر

🌤 موقعیت:شمال شرقی

🚘 پارکینگ:ندارد

⏳ سن بنا:نوساز

💰 قیمت:360,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2366

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2366

💬 فروش

🏠 آپارتمان 100 متری 2 خوابه ، طبقه 5

بلوار دکتر صادقی

🌤 موقعیت:شمال شرقی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:نوساز

📜 سند:وکالتی

💰 قیمت:450,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2365

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2365

💬 فروش

🏠 مغازه 21 متری ،

خیابان طالقانی شمالی

🌤 موقعیت:شمالی

⏳ سن بنا:15 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:0 تومان

🗄 کد ملک:2364

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2364

💬 فروش

🏠 خانه ویلایی 300 متری 2 خوابه ،

ابوریحان سمت کمیته امداد

📐 زیربنا:147

🌤 موقعیت:شمالی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:30 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:570,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2349

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2349

💬 فروش

🏠 دو طبقه 225 متری ،

شهرک مروارید

📐 زیربنا:330

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:6 سال

📜 سند:تک برگ

🧾 گواهی:پایان

💰 قیمت:1,000,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2348

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2348

💬 فروش

🏠 پیش فروش آپارتمان 120 متری 2 خوابه ، طبقه 4

ملک زاده فاز یک

🚘 پارکینگ:دارد

💰 قیمت:250,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2338

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2338

💬 فروش

🏠 زمین 201 متری ،

ملک زاده فاز یک

🌤 موقعیت:جنوبی

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:625,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2337

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2337

💬 فروش

🏠 کلنگی 275 متری ،

میدان سنایی

🌤 موقعیت:شرقی

📜 سند:منگوله دار

💰 قیمت:520,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2323

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2323

💬 فروش

🏠 مغازه 30 متری ، همکف

خیابان میرزا رضا

📐 زیربنا:30

🌤 موقعیت:شمالی

⏳ سن بنا:2سال

📜 سند:اوقافی

💰 قیمت:100,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2302

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2302

💬 فروش

🏠 چند قطعه زمین 250 متری ،

زمین های اراضی بهرامی

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:100,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2276

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2276

💬 فروش

🏠 کلنگی 275 متری 2 خوابه ،

خیابان حمزه سید الشهدا 5

📐 زیربنا:40

🌤 موقعیت:شمالی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:18 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:350,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2272

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2272

💬 فروش

🏠 زمین تجاری 187 متری ،

ابوریحان نرسیده به گیتی نورد

🌤 موقعیت:جنوبی

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:2,200,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2258

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2258

💬 فروش

🏠 خانه ویلایی نوساز 220 متری 3 خوابه ،

شهرک ثارالله

📐 زیربنا:150

🚘 پارکینگ:دارد

📜 سند:واگذاری

🧾 گواهی:پروانه

💰 قیمت:500,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2251

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2251

💬 فروش

🏠 زمین 200 متری ،

محمودآباد واگذاری بهرامی

🌤 موقعیت:جنوبی

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:95,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2246

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2246

💬 فروش

🏠 زمین 200 متری ،

اراضی بهرامی

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:90,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2240

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2240

💬 فروش

🏠 مغازه تجاری 74 متری ،

حد فاصل اشکزری و چهار راه 17شهریور

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:0 تومان

🗄 کد ملک:2222

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2222

💬 فروش

🏠 خانه باغ 2819 متری ،

حجت آباد

📐 زیربنا:300

⏳ سن بنا:7 سال

📜 سند:قولنامه ای

💰 قیمت:1,400,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2221

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2221

💬 فروش

🏠 خانه ویلائی 280 متری 4 خوابه ،

ابوریحان

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:30 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:1,500,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2218

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2218

💬 فروش

🏠 تجاری انبار 225 متری ،

خیابان آیت الله غفاری

🌤 موقعیت:شمالی

⏳ سن بنا:3 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:1,700,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2210

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2210

💬 فروش

🏠 مغازه 45 متری ، همکف

خیابان شهید شفیعی

📜 سند:قولنامه ای

💰 قیمت:250,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2196

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2196

💬 فروش

🏠 مغازه 30 متری ، طبقه 1

شهید شفیعی

⏳ سن بنا:5 سال

📜 سند:قولنامه ای

💰 قیمت:240,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2190

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2190

💬 فروش

🏠 مسکونی تجاری 200 متری 2 خوابه ،

ابن سینا روبروی بیمارستان امام رضا

📐 زیربنا:160

🌤 موقعیت:دو کله

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:نوساز

📜 سند:اوقافی

💰 قیمت:900,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2188

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2188

💬 فروش

🏠 مسکونی تجاری 250 متری 2 خوابه ،

مکی آباد بلوار حمزه سید الشهدا

📐 زیربنا:130

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:دارد

⏳ سن بنا:20 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:500,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2176

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2176

💬 فروش

🏠 آپارتمان 90 متری 2 خوابه ، طبقه 2

120 هکتاری شهرک رسالت

🌤 موقعیت:جنوبی

🚘 پارکینگ:ندارد

⏳ سن بنا:5 سال

📜 سند:وکالتی

💰 قیمت:200,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2169

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2169

💬 فروش

🏠 مغازه 35 متری ،

بلوار احمد کافی

🌤 موقعیت:دو کله

⏳ سن بنا:20 سال

📜 سند:تک برگ

💰 قیمت:500,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2167

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2167

💬 رهن و اجاره

🏠 مغازه 90 متری ،

شهرک فدک

💰 رهن:5,000,000 تومان

💰 اجاره:500,000 تومان

🗄 کد ملک:2117

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2117

💬 رهن و اجاره

🏠 مغازه 50 متری ،

بلوار سیدجمال فرعی فیاض بخش

🌤 موقعیت:غربی

⏳ سن بنا:نوساز

💰 رهن:10,000,000 تومان

💰 اجاره:2,000,000 تومان

🗄 کد ملک:2114

☎ تلفن:03442263221

📲 موبایل:09132787821

🌐 http://moshaver21.com/Home/Detail/2114

در حال ارسال اطلاعات به سرور است ...