لیست آخرین فایل های فروش

زمین مسکونی برای فروش کوی طالقانی سمت چپ پل دفاع

کد ملک: 1004957
قیمت کل: 280,000,000 تومان شرح قیمت: مقطوع

موقعیت جنوبی ، سند تک برگ ، سال ساخت 0
گواهی

230 متر

زمین مسکونی برای فروش کوی نظام پزشکی نظام مهندسی

کد ملک: 1004935
قیمت کل: 380,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت جنوبی ، سند تک برگ ، سال ساخت 0
گواهی

207 متر

زمین مسکونی برای فروش کوی مکی آباد بلوار غدیر مکی آباد

کد ملک: 1004924
قیمت کل: 200,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت دو نبش ، سند برگ واگذاری ، سال ساخت 0
گواهی

200 متر

زمین مسکونی برای فروش فخر آباد فازیک

کد ملک: 1004914
قیمت کل: 45,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت سه نبش ، سند برگ واگذاری ، سال ساخت 0
گواهی

300 متر

زمین مسکونی برای فروش سیرجان هماشهر

کد ملک: 1004875
قیمت کل: 30,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت شمالی ، سند واگذاری ، سال ساخت
گواهی

200 متر

زمین مسکونی برای فروش : جلال آباد

کد ملک: 1004842
قیمت کل: 60,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت جنوبی ، سند برگ واگذاری ، سال ساخت 0
گواهی

300 متر

زمین تجاری -مسکونی برای فروش سیرجان لب بلوار شفا

کد ملک: 1004836
قیمت کل: 650,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت دو کله ، سند شخصی ، سال ساخت
گواهی

300 متر

زمین مسکونی برای فروش نجف شهر نجف شهر قدیم

کد ملک: 1004830
قیمت کل: 110,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت سه نبش ، سند تک برگ ، سال ساخت 0
گواهی

100 متر

زمین مسکونی برای فروش : فلکه ابوریحان

کد ملک: 1004829
قیمت کل: 500,000,000 تومان شرح قیمت: مقطوع

موقعیت شرقی ، سند تک برگ ، سال ساخت 0
گواهی

128 متر

زمین مسکونی برای فروش کوی طالقانی شهرک طالقانی

کد ملک: 1004824
قیمت کل: 250,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت دو کله ، سند تک برگ ، سال ساخت 0
گواهی

340 متر
صفحه 2 از 4
در حال ارسال اطلاعات به سرور است ...