فیلتر بیشتر

لیست فروش زمین

زمین برای فروش نجف شهر شهرک گلها

کد ملک: 1005271
قیمت کل: 150,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: شمالی ، سند: تک برگ ،
گواهی: 100 متر پروانه

200 متر

زمین برای فروش سیرجان دولت آباد نرسیده به مسجد

کد ملک: 1005105
قیمت کل: 390,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

سند: قولنامه ای ، سن بنا: 8 سال

7,500 متر

زمین برای فروش سیرجان محدوده محیاشهر

کد ملک: 1005259
قیمت کل: 290,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: شمالی ، سند: تک برگ ،
گواهی: 430 متر پروانه

195 متر

زمین برای فروش سیرجان خرم آبادبافت قدیم

کد ملک: 1005033
قیمت کل: 250,000,000 تومان شرح قیمت: مقطوع

موقعیت: دوکله ، سند: قولنامه ای ، سن بنا: 0

1,350 متر

زمین برای فروش سیرجان کران کاروان ابوالفضل

کد ملک: 1005214
قیمت کل: 210,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

سند: قولنامه ای ،

1,800 متر

زمین برای فروش سیرجان باسفهرجان شهرک برق

کد ملک: 1005228
قیمت کل: 120,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: دو نبش ، سند: واگذاری ،

تماس امکان معاوضه
جزئیات بیشتر
150 متر

زمین برای فروش نجف شهر نجف شهر قدیم

کد ملک: 1004830
قیمت کل: 150,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: سه نبش ، سند: تک برگ ،

100 متر

زمین برای فروش سیرجان ده قاضی فاز دو گل گهر

کد ملک: 1005053
قیمت کل: 80,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

سن بنا: 0

تماس امکان معاوضه
جزئیات بیشتر
1,000 متر

زمین برای فروش سیرجان محمود آباد سادات

کد ملک: 1004642
قیمت کل: 50,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: شمالی ، سند: تک برگ ،

200 متر

زمین برای فروش سیرجان فخرآباد فاز 1

کد ملک: 1004914
قیمت کل: 80,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: سه نبش ، سن بنا: 0

400 متر

در حال دریافت اطلاعات...
در حال ارسال اطلاعات به سرور است ...