جستجوی شناسه ملک

لیست آخرین فایل های فروش

زمین مسکونی برای فروش سیرجان کوی صدر آباد

1397/07/22 کد ملک 1004791
قیمت ملک 260,000,000 تومان توافقی

امکانات:
توضیحات: ملک فوق 100 متر پروانه دارد.

ثبت کننده: املاک 21
تلفن دفتر : 03442263221
جزئیات بیشتر
225 متر دو نبش

زمین برای فروش سیرجان بلوار ولایت هجرت1

1397/07/20 کد ملک 1004785
قیمت ملک 650,000,000 تومان توافقی

امکانات: انشعاب آب
توضیحات: دارای 300 متر پروانه ساختمانی برای دو طبقه

ثبت کننده: املاک 21
تلفن دفتر : 03442263221
جزئیات بیشتر
200 متر دو کله

زمین مسکونی برای فروش سیرجان باسفهرجان خیابان اصلی

1397/07/17 کد ملک 1004776
قیمت ملک 150,000,000 تومان توافقی

امکانات:
توضیحات: زمین فوق دارای 240 متر پروانه دو طبقه

ثبت کننده: املاک 21
تلفن دفتر : 03442263221
جزئیات بیشتر
250 متر شمالی

زمین برای فروش سیرجان اراضی بهرامی

1397/07/12 کد ملک 1004057
قیمت ملک 40,000,000 تومان توافقی

امکانات:
توضیحات: با خریدار واقعی کنار میام

ثبت کننده: املاک 21
تلفن دفتر : 03442263221
جزئیات بیشتر
200 متر جنوبی

زمین برای فروش سیرجان اراضی بهرامی

1397/07/07 کد ملک 1004745
قیمت ملک 35,000,000 تومان توافقی

امکانات:
توضیحات:

ثبت کننده: املاک 21
تلفن دفتر : 03442263221
جزئیات بیشتر
200 متر شمالی

زمین برای فروش سیرجان اراضی بهرامی فاز

1397/07/07 کد ملک 1004744
قیمت ملک 35,000,000 تومان توافقی

امکانات:
توضیحات:

ثبت کننده: املاک 21
تلفن دفتر : 03442263221
جزئیات بیشتر
200 متر شمالی

زمین مسکونی وتجاری برای فروش سیرجان کمر بندی شهرک امیرالمومنین

1397/06/27 کد ملک 1004728
قیمت ملک 115,000,000 تومان

امکانات:
توضیحات:

ثبت کننده: املاک 21
تلفن دفتر : 03442263221
جزئیات بیشتر
175 متر دو نبش

زمین برای فروش سیرجان باسفهرجان

1397/06/27 کد ملک 1004726
قیمت ملک 150,000,000 تومان توافقی

امکانات:
توضیحات: دارای پروانه و آهنریزی شده ( میخی )

ثبت کننده: املاک 21
تلفن دفتر : 03442263221
جزئیات بیشتر
251 متر شمالی

زمین مسکونی برای فروش سیرجان شهرک طالقانی

1397/06/18 کد ملک 1004706
قیمت ملک 290,000,000 تومان توافقی

امکانات: انشعاب برق,حصار دور,شفته
توضیحات: 120 پروانه ساختمانی / آب / برق / گاز / تلفن

ثبت کننده: املاک 21
تلفن دفتر : 03442263221
جزئیات بیشتر
345 متر دو نبش

زمین مسکونی برای فروش سیرجان نصرت آباد

1397/06/18 کد ملک 1004702
قیمت ملک 80,000,000 تومان توافقی

امکانات:
توضیحات:

ثبت کننده: املاک 21
تلفن دفتر : 03442263221
جزئیات بیشتر
950 متر دو نبش
صفحه 2 از 6
در حال ارسال اطلاعات به سرور است ...