فیلتر بیشتر

معاوضه

زمین صنعتی برای فروش شهرک صنعتی شماره دو

کد ملک: 2550
قیمت کل: 500,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: سه نبش ، سند: واگذاری ،

تماس امکان معاوضه
جزئیات بیشتر
2,400 متر

آپارتمان برای فروش شهرک سی بی جی مسکن مهر ارغوان پویا

کد ملک: 2627
قیمت کل: 270,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: دو نبش ، سند: تک برگ ، سن بنا: 3 سال

تماس امکان معاوضه
جزئیات بیشتر
95 متر 2 خوابه همکف ندارد

آپارتمان برای فروش خیابان احمد کافی

کد ملک: 2620
قیمت کل: 330,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

سند: تک برگ ، سن بنا: 7 سال

تماس امکان معاوضه
جزئیات بیشتر
96 متر 2 خوابه طبقه 1 دارد

مغازه برای فروش خیابان امام پاساژکوثر

کد ملک: 2594
قیمت کل: 300,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

سند: تک برگ ، سن بنا: 15 سال

تماس امکان معاوضه
جزئیات بیشتر
14 متر طبقه 1

آپارتمان برای فروش خیابان دهخدای جنوبی

کد ملک: 2580
قیمت کل: 240,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: جنوبی ، سند: تک برگ ، سن بنا: 14 سال گواهی: پایان کار

تماس امکان معاوضه
جزئیات بیشتر
77 متر 2 خوابه طبقه 2 دارد

زمین با موقعیت عالی برای فروش خواجه نظام الملک

کد ملک: 2534
قیمت کل: 560,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: سه نبش ، سند: تک برگ ، گواهی: 190 متر پروانه

تماس امکان معاوضه
جزئیات بیشتر
308 متر

زمین برای فروش جاده امامزاده علی -علی آباد

کد ملک: 2503
قیمت کل: 3,000,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

تماس امکان معاوضه
جزئیات بیشتر
6,213 متر

دو طبقه برای فروش خیابان ابوریحان فرعی محراب

کد ملک: 2471
قیمت کل: 900,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

زیربنا: 370 متر ، موقعیت: شرقی ، سند: تک برگ ، گواهی: پایان

تماس امکان معاوضه
جزئیات بیشتر
248 متر دارد

آپارتمان برای معاوضه برای فروش شهرک امام حسین واگذاری گل گهر

کد ملک: 2462
قیمت کل: 0 تومان شرح قیمت: کارشناسی

موقعیت: دو کله ، سند: واگذاری ، سن بنا: 1 سال

تماس امکان معاوضه
جزئیات بیشتر
153 متر 3 خوابه طبقه 2 دارد

کلنگی برای فروش بلوار دکتر صادقی فرعی ابوفاضل

کد ملک: 2451
قیمت کل: 600,000,000 تومان شرح قیمت: کارشناسی

زیربنا: 50 متر ، موقعیت: دو کله ، سند: قولنامه ای ، سن بنا: 30 سال گواهی: پروانه

تماس امکان معاوضه
جزئیات بیشتر
305 متر

آپارتمان برای فروش خیابان ابن سینا مساجد

کد ملک: 2434
قیمت کل: 300,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: شمالی ، سند: تک برگ ، سن بنا: 8 سال

تماس امکان معاوضه
جزئیات بیشتر
105 متر 2 خوابه طبقه 3 دارد

مغازه برای فروش خیابان طالقانی شمالی

کد ملک: 2364
قیمت کل: 0 تومان شرح قیمت: کارشناسی

موقعیت: شمالی ، سند: تک برگ ، سن بنا: 15 سال

تماس امکان معاوضه
جزئیات بیشتر
21 متر

زمین مسکونی تجاری برای فروش شهرک مشتاق فرعی سعادت

کد ملک: 2361
قیمت کل: 0 تومان شرح قیمت: کارشناسی

موقعیت: جنوبی ، سند: واگذاری ، گواهی: پروانه

تماس امکان معاوضه
جزئیات بیشتر
212 متر

خانه ویلایی برای فروش ابوریحان سمت کمیته امداد

کد ملک: 2349
قیمت کل: 570,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

زیربنا: 147 متر ، موقعیت: شمالی ، سند: تک برگ ، سن بنا: 30 سال

تماس امکان معاوضه
جزئیات بیشتر
300 متر 2 خوابه دارد

آپارتمان برای فروش انتهای ابن سینا ساختمان های مساجد

کد ملک: 2327
قیمت کل: 305,000,000 تومان شرح قیمت: مقطوع

موقعیت: شمالی ، سند: تک برگ ، سن بنا: 4سال گواهی: پایان کار

تماس امکان معاوضه
جزئیات بیشتر
105 متر 2 خوابه طبقه 4 دارد

خانه باغ برای فروش حجت آباد

کد ملک: 2221
قیمت کل: 1,400,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

زیربنا: 300 متر ، سند: قولنامه ای ، سن بنا: 7 سال

تماس امکان معاوضه
جزئیات بیشتر
2,819 متر

مغازه برای فروش شهید شفیعی

کد ملک: 2190
قیمت کل: 240,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

سند: قولنامه ای ، سن بنا: 5 سال

تماس امکان معاوضه
جزئیات بیشتر
30 متر طبقه 1

مسکونی تجاری برای فروش ابن سینا روبروی بیمارستان امام رضا

کد ملک: 2188
قیمت کل: 700,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

زیربنا: 160 متر ، موقعیت: دو کله ، سند: اوقافی ، سن بنا: نوساز

تماس امکان معاوضه
جزئیات بیشتر
200 متر 2 خوابه دارد
در حال ارسال اطلاعات به سرور است ...