فیلتر بیشتر

لیست all

آپارتمان برای فروش سیرجان محدوده خواجو مجتمع رئیسی

کد ملک: 1005380
قیمت کل: 350,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: جنوبی ، سند: واگذاری ، سن بنا: 2سال

تماس امکان معاوضه
جزئیات بیشتر
110 متر 2 خوابه طبقه 6 دارد

زمین برای فروش سیرجان شهرک ولایت مکی آباد

کد ملک: 1005370
قیمت کل: 550,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

سند: واگذاری ،

تماس امکان معاوضه
جزئیات بیشتر
220 متر

خانه ویلائی برای فروش سیرجان باسفهر جان بلوار سردار سلیمانی

کد ملک: 1005365
قیمت کل: 300,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: شمالی ، سند: تک برگ ، سن بنا: 3 سال

تماس امکان معاوضه
جزئیات بیشتر
250 متر 2 خوابه دارد

تست آگهی برای فروش سیرجان مشتاق مجتمع سلامت

کد ملک: 1005357
قیمت کل: 25,000,000,000 تومان شرح قیمت: شرایطی

موقعیت: جنوبی ، سند: قولنامه ای ، سن بنا: 15 سال
گواهی: پروانه

تماس امکان معاوضه
جزئیات بیشتر
400 متر 3 خوابه طبقاتی

زمین برای فروش سیرجان بلوار موسی ابن جعفر داخل فرعی

کد ملک: 1005338
قیمت کل: 500,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

سند: تک برگ ،

تماس امکان معاوضه
جزئیات بیشتر
309 متر

آپارتمان برای فروش سیرجان پلیس راه بندر مجتمع امام علی

کد ملک: 1005337
قیمت کل: 170,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: جنوبی ، سند: تک برگ ، سن بنا: 8 سال

تماس امکان معاوضه
جزئیات بیشتر
112 متر 2 خوابه طبقه 1 دارد

آپارتمان برای فروش سیرجان مشتاق مجتمع سلامت

کد ملک: 1005329
قیمت کل: 250,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: شمالی ، سند: وکالتی ، سن بنا: 8 سال

تماس امکان معاوضه
جزئیات بیشتر
130 متر 3 خوابه طبقه 4 دارد

آپارتمان برای فروش سیرجان خیابان خواجه نظام داخل فرعی

کد ملک: 1005325
قیمت کل: 1,000,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

سند: تک برگ ، سن بنا: 8 سال

تماس امکان معاوضه
جزئیات بیشتر
200 متر 2 خوابه دارد

آپارتمان4 طبقه برای فروش سیرجان بلوار گلستان لب بلوار

کد ملک: 1005323
قیمت کل: 1,200,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: جنوبی ، سند: تک برگ ، سن بنا: 4 سال
گواهی: پایان کار

تماس امکان معاوضه
جزئیات بیشتر
200 متر 2 خوابه دارد

خانه ویلائی برای فروش سیرجان محدوده غفاری

کد ملک: 1005318
قیمت کل: 750,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: جنوبی ، سند: منگوله دار ، سن بنا: 15 سال

تماس امکان معاوضه
جزئیات بیشتر
325 متر 3 خوابه دارد

در حال دریافت اطلاعات...
در حال ارسال اطلاعات به سرور است ...