فیلتر بیشتر

لیست all آپارتمان

آپارتمان برای فروش سیرجان محدوده خواجو مجتمع رئیسی

کد ملک: 1005380
قیمت کل: 350,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: جنوبی ، سند: واگذاری ، سن بنا: 2سال

تماس امکان معاوضه
جزئیات بیشتر
110 متر 2 خوابه طبقه 6 دارد

آپارتمان برای فروش سیرجان پلیس راه بندر مجتمع امام علی

کد ملک: 1005337
قیمت کل: 170,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: جنوبی ، سند: تک برگ ، سن بنا: 8 سال

تماس امکان معاوضه
جزئیات بیشتر
112 متر 2 خوابه طبقه 1 دارد

آپارتمان برای فروش سیرجان مشتاق مجتمع سلامت

کد ملک: 1005329
قیمت کل: 250,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: شمالی ، سند: وکالتی ، سن بنا: 8 سال

تماس امکان معاوضه
جزئیات بیشتر
130 متر 3 خوابه طبقه 4 دارد

آپارتمان برای فروش سیرجان خیابان خواجه نظام داخل فرعی

کد ملک: 1005325
قیمت کل: 1,000,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

سند: تک برگ ، سن بنا: 8 سال

تماس امکان معاوضه
جزئیات بیشتر
200 متر 2 خوابه دارد

آپارتمان4 طبقه برای فروش سیرجان بلوار گلستان لب بلوار

کد ملک: 1005323
قیمت کل: 1,200,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: جنوبی ، سند: تک برگ ، سن بنا: 4 سال
گواهی: پایان کار

تماس امکان معاوضه
جزئیات بیشتر
200 متر 2 خوابه دارد

آپارتمان . برای فروش سیرجان مجتمع نوین سازان

کد ملک: 1005276
قیمت کل: 175,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: دو نبش ، سند: تک برگ ، سن بنا: 2 سال

تماس امکان معاوضه
جزئیات بیشتر
70 متر 1 خوابه طبقه 1 دارد

دو طبقه برای فروش سیرجان ابوریحان شهید نادری

کد ملک: 1005267
قیمت کل: 580,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: شمالی ، سند: تک برگ ، سن بنا: 15 سال

تماس امکان معاوضه
جزئیات بیشتر
300 متر دارد

در حال دریافت اطلاعات...
در حال ارسال اطلاعات به سرور است ...