لیست آخرین فایل های فروش

کلنگی تجاری مسکونی برای فروش : ابتدای بلوار فاطمیه

کد ملک: 1004967
قیمت کل: 1,800,000,000 تومان شرح قیمت: کارشناسی

موقعیت جنوبی ، سند تک برگ ، سال ساخت 25 سال
گواهی

643 متر

کلنگی مسکونی برای فروش : خیابان ابوفاضل

کد ملک: 1004958
قیمت کل: 205,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت جنوبی ، سند تک برگ ، سال ساخت 20 سال
گواهی

233 متر

کلنگی مسکونی برای فروش بافت قدیم شهر خیابان سعدی

کد ملک: 1004954
قیمت کل: 2,400,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت دو نبش ، سند تک برگ ، سال ساخت 20 سال
گواهی

1,000 متر

کلنگی مسکونی برای فروش بافت قدیم شهر خیابان احمد کافی کوچه ش 6

کد ملک: 1003719
قیمت کل: 250,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت شمالی ، سند ، سال ساخت 20 سال
گواهی

260 متر
صفحه 1 از 1
در حال ارسال اطلاعات به سرور است ...