فیلتر بیشتر

فروش کلنگی

کلنگی برای فروش انتهای بلوار دکتر صادقی

کد ملک: 2653
قیمت کل: 1,100,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

زیربنا: 180 متر ، موقعیت: شمالی ، سند: منگوله دار ،

331 متر

کلنگی برای فروش خواجه نظام کوچه شماره 6

کد ملک: 2642
قیمت کل: 800,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: جنوبی ، سند: منگوله دار ،

450 متر

کلنگی برای فروش محدوده بازار

کد ملک: 2548
قیمت کل: 0 تومان شرح قیمت: کارشناسی

زیربنا: 150 متر ، موقعیت: دو نبش ، سند: منگوله دار ،

312 متر

کلنگی قابل سکونت برای فروش نجف شهر قدیم

کد ملک: 2541
قیمت کل: 0 تومان

زیربنا: 100 متر ، موقعیت: شمالی ، سند: تک برگ ،

475 متر

گلنگی برای فروش محدوده احمد کافی

کد ملک: 2598
قیمت کل: 640,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: غربی ، سند: تک برگ ،

257 متر

کلنگی مسکونی تجاری برای فروش بر خیابان غفاری

کد ملک: 2488
قیمت کل: 0 تومان شرح قیمت: کارشناسی

موقعیت: شمالی ، سند: منگوله دار ،

300 متر

کلنگی برای فروش بلوار دکتر صادقی فرعی ابوفاضل

کد ملک: 2451
قیمت کل: 600,000,000 تومان شرح قیمت: کارشناسی

زیربنا: 50 متر ، موقعیت: دو کله ، سند: قولنامه ای ، سن بنا: 30 سال گواهی: پروانه

تماس امکان معاوضه
جزئیات بیشتر
305 متر

کلنگی برای فروش بلوار دکتر صادقی کوچه پاساژکندو

کد ملک: 2422
قیمت کل: 1,850,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: دو نبش ، سند: تک برگ ، سن بنا: 30 سال

460 متر

خانه کلنگی برای فروش شهرک آب

کد ملک: 2418
قیمت کل: 380,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

زیربنا: 100 متر ، موقعیت: دو نبش ، سند: تک برگ ، گواهی: پروانه

250 متر 2 خوابه دارد

کلنگی برای فروش خیابان میرزا رضا

کد ملک: 2387
قیمت کل: 390,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

زیربنا: 85 متر ، موقعیت: جنوبی ، سند: مشاعی ، سن بنا: 30 سال

300 متر

کلنگی برای فروش میدان سنایی

کد ملک: 2323
قیمت کل: 520,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: شرقی ، سند: منگوله دار ،

275 متر
در حال ارسال اطلاعات به سرور است ...