فیلتر بیشتر

لیست فروش مغازه

مغازه برای فروش احمد کافی بلوار شهربازی

کد ملک: 1005154
قیمت کل: 500,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: شمالی جنوبی ، سند: تک برگ ،

35 متر همکف

مغازه برای فروش خیابان میرزا رضا

کد ملک: 1004953
قیمت کل: 360,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: شمالی ، سند: تک برگ ، سن بنا: 5 سال

170 متر

مغازه برای فروش شهرک سمنگان

کد ملک: 1004911
قیمت کل: 370,000,000 تومان شرح قیمت: مقطوع

موقعیت: جنوبی ، سند: تک برگ ، سن بنا: 5 سال

46 متر

مغازه برای فروش خیابان غریب

کد ملک: 1004880
قیمت کل: 1,100,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: جنوبی ، سند: تک برگ ، سن بنا: 20 سال

38 متر

مغازه برای فروش خیابان ابن سینا

کد ملک: 1004803
قیمت کل: 500,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: شمالی ، سند: اوقافی ، سن بنا: 5 سال

42 متر

مغازه برای فروش خیابان درخشان

کد ملک: 1004793
قیمت کل: 180,000,000 تومان شرح قیمت: کارشناسی

سن بنا: 10 سال

118 متر

مغازه برای فروش بلوار دکتر صادقی روبروی بانک کشاورزی

کد ملک: 1004738
قیمت کل: 2,100,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: شمالی ، سند: تک برگ ،

70 متر

مغازه برای فروش آیت الله سهیدی پاساژ مهر

کد ملک: 1004481
قیمت کل: 100,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: دو نبش ، سند: واگذاری ،

19 متر طبقه 1

مغازه برای فروش آخر بازار مسگری

کد ملک: 1004463
قیمت کل: 700,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

سند: تک برگ ، سن بنا: 10 سال

32 متر

مغازه برای فروش بازار چهار چوب بازار قدیم

کد ملک: 1004462
قیمت کل: 1,500,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

سند: تک برگ ، سن بنا: 10 سال

32 متر
صفحه 1 از 1
در حال ارسال اطلاعات به سرور است ...