فیلتر بیشتر

لیست فروش زمین

زمین برای فروش باسفهرجان شهرک برق

کد ملک: 1005228
قیمت کل: 120,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: دو نبش ، سند: واگذاری ،

تماس امکان معاوضه
جزئیات بیشتر
150 متر

زمین برای فروش نجف شهر فاز 3

کد ملک: 1005218
قیمت کل: 200,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: شمالی ، سند: واگذاری ،
گواهی: 160 متر پروانه

268 متر

زمین برای فروش کران کاروان ابوالفضل

کد ملک: 1005214
قیمت کل: 210,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

سند: قولنامه ای ،

1,800 متر

زمین برای فروش غفاری فرعی شهید بداغی

کد ملک: 1005182
قیمت کل: 300,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: جنوبی ، سند: واگذاری ،

تماس امکان معاوضه
جزئیات بیشتر
300 متر

زمین برای فروش دولت آباد نرسیده به مسجد

کد ملک: 1005105
قیمت کل: 390,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

سند: قولنامه ای ، سن بنا: 8 سال

7,500 متر

زمین برای فروش خواجو شهربعد از پاسگاه

کد ملک: 1005088
قیمت کل: 30,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

سند: قولنامه ای ، سن بنا: 7 سال ساخت

375 متر

زمین برای فروش شریف آباد انتهای خیابا ن ارجمند

کد ملک: 1005083
قیمت کل: 70,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: شمالی ، سند: قولنامه ای ،
گواهی: 120متر پروانه

200 متر

زمین برای فروش ده قاضی

کد ملک: 1005053
قیمت کل: 80,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

سند: برگ واگذاری ، سن بنا: 0

تماس امکان معاوضه
جزئیات بیشتر
1,000 متر

زمین برای فروش گمرک منطقه ویژه اقتصادی

کد ملک: 1005052
قیمت کل: 310,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

سند: قولنامه ای ،

305 متر

زمین برای فروش پلیس راه جاده نجف شهر

کد ملک: 1005048
قیمت کل: 150,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: جنوبی ، سند: مشاعی ،

تماس امکان معاوضه
جزئیات بیشتر
250 متر
صفحه 1 از 4
در حال ارسال اطلاعات به سرور است ...