لیست آخرین فایل های فروش

زمین مسکونی برای فروش بافت قدیم شهر شهرک صنعتی یک

کد ملک: 1005061
قیمت کل: 5,000,000 تومان شرح قیمت: کارشناسی

موقعیت ، سند منگوله دار ، سال ساخت 5 سال
گواهی

500,000 متر

زمین مسکونی برای فروش محدوده شهر ده قاضی

کد ملک: 1005053
قیمت کل: 80,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت ، سند برگ واگذاری ، سال ساخت 0
گواهی

تماس امکان معاوضه
جزئیات بیشتر
1,000 متر

زمین مسکونی برای فروش گمرک گمرک منطقه ویژه اقتصادی

کد ملک: 1005052
قیمت کل: 310,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت ، سند قولنامه ای ، سال ساخت
گواهی

305 متر

زمین صنعتی برای فروش محدوده شهر پلیس راه جاده نجف شهر

کد ملک: 1005048
قیمت کل: 150,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت جنوبی ، سند مشاعی ، سال ساخت
گواهی

تماس امکان معاوضه
جزئیات بیشتر
250 متر

زمین مسکونی برای فروش کوی مکی آباد انتهای بلوار حمزه سید الشهدا

کد ملک: 1005039
قیمت کل: 230,000,000 تومان شرح قیمت: مقطوع

موقعیت ، سند تک برگ ، سال ساخت 2 سال
گواهی

300 متر

زمین مسکونی برای فروش حجت آباد شهرک بهداشت

کد ملک: 1005034
قیمت کل: 100,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت جنوبی ، سند برگ واگذاری ، سال ساخت 0
گواهی

262 متر

زمین مسکونی برای فروش خرم آباد بافت قدیم

کد ملک: 1005033
قیمت کل: 250,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت دوکله ، سند قولنامه ای ، سال ساخت 0
گواهی

1,350 متر

زمین مسکونی برای فروش کوی آسمان پلیس راه بندر -سیرجان

کد ملک: 1005031
قیمت کل: 130,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت دو کله ، سند برگ واگذاری ، سال ساخت 0
گواهی

275 متر

زمین مسکونی برای فروش نجف شهر فاز 3

کد ملک: 1004984
قیمت کل: 130,000,000 تومان شرح قیمت: مقطوع

موقعیت جنوبی ، سند تک برگ ، سال ساخت 0
گواهی

268 متر

زمین مسکونی برای فروش حجت آباد انتهای حجت آباد

کد ملک: 1004969
قیمت کل: 90,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت دو کله ، سند قولنامه ای ، سال ساخت 0
گواهی

340 متر
صفحه 1 از 4
در حال ارسال اطلاعات به سرور است ...