لیست آخرین فایل های فروش

خانه ویلایی مسکونی برای فروش : خیابان قدس شمالی

کد ملک: 1004912
قیمت کل: 550,000,000 تومان شرح قیمت: مقطوع

موقعیت شمالی ، سند تک برگ ، سال ساخت 20 سال
گواهی

220 متر دارد

خانه ویلایی مسکونی برای فروش : خیابان ابوریحان -فلکه ابوریحان

کد ملک: 1004869
قیمت کل: 900,000,000 تومان شرح قیمت: کارشناسی

موقعیت شمالی ، سند تک برگ ، سال ساخت 20سال
گواهی

250 متر دارد

خانه ویلایی مسکونی برای فروش : خیابان ابوریحان انتهای خیابان

کد ملک: 1004868
قیمت کل: 700,000,000 تومان شرح قیمت: کارشناسی

موقعیت دو کله ، سند تک برگ ، سال ساخت 20 سال
گواهی

300 متر دارد

خانه ویلایی مسکونی برای فروش کوی مشتاق بلوار گلستان -گلستان 5

کد ملک: 1004848
قیمت کل: 520,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت جنوبی ، سند تک برگ ، سال ساخت 7
گواهی

250 متر دارد

خانه ویلایی مسکونی برای فروش : چهارراه دانشگاه آزاد خ بدر جنوبی

کد ملک: 1004834
قیمت کل: 310,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت شمالی ، سند تک برگ ، سال ساخت 15
گواهی

250 متر دارد

خانه ویلایی مسکونی برای فروش کوی ملا صدار انتهای ابن سینا

کد ملک: 1004827
قیمت کل: 420,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت شمالی ، سند اوقافی ، سال ساخت 1 سال
گواهی

250 متر دارد

خانه ویلایی مسکونی برای فروش سیرجان بلوار موسی ابن جعفر داخل کوچه

کد ملک: 1004813
قیمت کل: 190,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت شمالی ، سند شخصی ، سال ساخت
گواهی 2 خوابه

169 متر دارد

خانه ویلایی مسکونی برای فروش : خیابان مالک اشتر داخل فرعی

کد ملک: 1004807
قیمت کل: 900,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت جنوبی ، سند تک برگ ، سال ساخت 20 سال
گواهی

400 متر دارد

خانه ویلایی مسکونی برای فروش : خیابان ابن سینا

کد ملک: 1004794
قیمت کل: 330,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت دو کله ، سند تک برگ ، سال ساخت 18 سال
گواهی

215 متر دارد

خانه ویلایی مسکونی برای فروش کوی امام رضا شهرک مخابرات

کد ملک: 1004741
قیمت کل: 650,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت جنوبی ، سند تک برگ ، سال ساخت 1 سال
گواهی

230 متر دارد
صفحه 2 از 3
در حال ارسال اطلاعات به سرور است ...