لیست آخرین فایل های فروش

خانه ویلایی مسکونی برای فروش بافت قدیم شهر خیابان شهید نادری

کد ملک: 1005043
قیمت کل: 470,000,000 تومان شرح قیمت: مقطوع

موقعیت ، سند تک برگ ، سال ساخت 3 سال
گواهی

300 متر 3 خوابه دارد

خانه ویلایی مسکونی برای فروش کوی سعید آباد انتهای شهرک آب

کد ملک: 1005035
قیمت کل: 350,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت ، سند برگ واگذاری ، سال ساخت 6 سال
گواهی

تماس امکان معاوضه
جزئیات بیشتر
250 متر دارد

خانه ویلایی مسکونی برای فروش کوی سعید آباد خیابان بهشتی

کد ملک: 1005030
قیمت کل: 380,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت ، سند برگ واگذاری ، سال ساخت 10سال
گواهی

250 متر دارد

خانه ویلایی مسکونی برای فروش : خیابان صائب

کد ملک: 1004978
قیمت کل: 500,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت شمالی ، سند تک برگ ، سال ساخت 20 سال
گواهی

250 متر دارد

خانه ویلایی مسکونی برای فروش : انتهای بلوار فاطمیه

کد ملک: 1004963
قیمت کل: 500,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت جنوبی ، سند اوقافی ، سال ساخت 10
گواهی

300 متر دارد

خانه ویلایی مسکونی برای فروش کوی آباده کمر بندی

کد ملک: 1004960
قیمت کل: 250,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت جنوبی ، سند اوقافی ، سال ساخت 10 سال
گواهی

250 متر ندارد

خانه ویلایی مسکونی برای فروش بافت قدیم شهر خیابان بروجردی

کد ملک: 1004956
قیمت کل: 3,500,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت دو کله ، سند تک برگ ، سال ساخت 20 سال
گواهی

782 متر دارد

خانه ویلایی مسکونی برای فروش کوی شریعتی بلوار شیخ مفید سمت درمانگاه بهبود

کد ملک: 1004949
قیمت کل: 800,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت شمالی ، سند تک برگ ، سال ساخت 20 سال
گواهی

325 متر دارد

خانه ویلایی برای فروش کوی مکی آباد مکی آبادانتهای بلوار حمزه

کد ملک: 1004936
قیمت کل: 200,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت شمالی ، سند تک برگ ، سال ساخت
گواهی 2 خوابه

300 متر دارد

خانه ویلایی تجاری مسکونی برای فروش کوی مکی آباد لب بلوار حمزه سیدالشهدا

کد ملک: 1004923
قیمت کل: 500,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت جنوبی ، سند منگوله دار ، سال ساخت 20سال
گواهی پروانه

250 متر دارد
صفحه 1 از 3
در حال ارسال اطلاعات به سرور است ...