فیلتر بیشتر

فروش خانه ویلایی

خانه نیمه ساز برای فروش فاز دو ملک زاده

کد ملک: 2652
قیمت کل: 750,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: جنوبی ، سند: واگذاری ، گواهی: 245 متر پروانه

200 متر

خانه ویلایی برای فروش بلوار عباسپور شهرک تعمیر کاران خ کوشش غربی

کد ملک: 2644
قیمت کل: 350,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

زیربنا: 100 متر ، موقعیت: شمالی ، سند: قولنامه ای ، سن بنا: 10 سال گواهی: پروانه

150 متر 2 خوابه دارد

خانه ویلایی برای فروش بلوار خبر نگاران

کد ملک: 2578
قیمت کل: 1,200,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

زیربنا: 203 متر ، موقعیت: جنوبی ، سند: تک برگ ، سن بنا: سال گواهی: پایان کار

250 متر 3 خوابه دارد

خانه ویلایی مشاع برای فروش بلوار فاطمیه فرعی ایرانژاد

کد ملک: 2576
قیمت کل: 350,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: شرقی ، سند: مشاعی ،

175 متر 2 خوابه

خانه ویلائی برای فروش خیابان غفاری داخل فرعی

کد ملک: 2571
قیمت کل: 550,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

زیربنا: 250 متر ، موقعیت: دو نبش ، سند: تک برگ ، سن بنا: 20 سال

350 متر 2 خوابه دارد

خانه نیمه ساز برای فروش بلوار صفارزاده خیابان علم

کد ملک: 2565
قیمت کل: 920,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: جنوبی ، سند: تک برگ ، گواهی: پروانه

225 متر 2 خوابه دارد

ویلایی برای فروش ابوریحان خیابان ارجمند

کد ملک: 2614
قیمت کل: 400,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

زیربنا: 50 متر ، موقعیت: جنوبی ، سند: تک برگ ، سن بنا: 30 سال

259 متر 1 خوابه

مسکونی تجاری برای فروش خیابان وحید فرعی نواب

کد ملک: 2526
قیمت کل: 2,300,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

زیربنا: 324 متر ، موقعیت: غربی ، سند: تک برگ ، سن بنا: 30

444 متر 3 خوابه دارد

تجاری مسکونی برای فروش بلوار فاطمیه

کد ملک: 2495
قیمت کل: 1,300,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

زیربنا: 150 متر ، موقعیت: سه نبش ، سند: تک برگ ، گواهی: پایان

325 متر 3 خوابه دارد

خانه ویلائی برای فروش خیابان غفاری

کد ملک: 2460
قیمت کل: 850,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: جنوبی ، سند: منگوله دار ، سن بنا: 35 سال

187 متر 3 خوابه ندارد

ویلایی مسکونی تجاری برای فروش غفاری فرعی ابوفاضل

کد ملک: 2433
قیمت کل: 550,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

زیربنا: 250 متر ، موقعیت: جنوبی ، سند: اوقافی ، سن بنا: 30 سال گواهی: پایان کار

388 متر 3 خوابه

خانه ویلایی برای فروش بلوار دکتر صادقی

کد ملک: 2386
قیمت کل: 700,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

زیربنا: 180 متر ، موقعیت: دو نبش ، سند: تک برگ ، سن بنا: 30 سال گواهی: پایان کار

300 متر 3 خوابه دارد

خانه ویلایی برای فروش مکی آبادبلوار حمزه شهدا

کد ملک: 2385
قیمت کل: 320,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

زیربنا: 150 متر ، موقعیت: شمالی ، سند: تک برگ ، سن بنا: 30 سال گواهی: پروانه

300 متر 1 خوابه دارد

خانه ویلائی برای فروش فخرآباد فاز 3

کد ملک: 2370
قیمت کل: 200,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

زیربنا: 150 متر ، موقعیت: دو نبش ، سند: واگذاری ، سن بنا: 0

248 متر 3 خوابه دارد

خانه ویلایی برای فروش واقع در خرم آباد

کد ملک: 2355
قیمت کل: 300,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

سند: تک برگ ،

110 متر 2 خوابه

خانه ویلایی برای فروش ابوریحان سمت کمیته امداد

کد ملک: 2349
قیمت کل: 570,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

زیربنا: 147 متر ، موقعیت: شمالی ، سند: تک برگ ، سن بنا: 30 سال

تماس امکان معاوضه
جزئیات بیشتر
300 متر 2 خوابه دارد

خانه ویلایی برای فروش شهرک سی بی جی بر بلوار

کد ملک: 2343
قیمت کل: 780,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

زیربنا: 160 متر ، سند: تک برگ ، سن بنا: 6 سال گواهی: پایان

250 متر 3 خوابه دارد

کلنگی برای فروش خیابان حمزه سید الشهدا 5

کد ملک: 2272
قیمت کل: 350,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

زیربنا: 40 متر ، موقعیت: شمالی ، سند: تک برگ ، سن بنا: 18 سال

275 متر 2 خوابه دارد

خانه ویلایی نوساز برای فروش شهرک ثارالله

کد ملک: 2251
قیمت کل: 500,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

زیربنا: 150 متر ، سند: واگذاری ، گواهی: پروانه

220 متر 3 خوابه دارد

خانه ویلائی برای فروش ابوریحان

کد ملک: 2218
قیمت کل: 1,500,000,000 تومان شرح قیمت: مقطوع

موقعیت: جنوبی ، سند: تک برگ ، سن بنا: 30 سال

280 متر 4 خوابه دارد

مسکونی تجاری برای فروش ابن سینا روبروی بیمارستان امام رضا

کد ملک: 2188
قیمت کل: 700,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

زیربنا: 160 متر ، موقعیت: دو کله ، سند: اوقافی ، سن بنا: نوساز

تماس امکان معاوضه
جزئیات بیشتر
200 متر 2 خوابه دارد

مسکونی تجاری برای فروش مکی آباد بلوار حمزه سید الشهدا

کد ملک: 2176
قیمت کل: 500,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

زیربنا: 130 متر ، موقعیت: جنوبی ، سند: تک برگ ، سن بنا: 20 سال

250 متر 2 خوابه دارد
در حال ارسال اطلاعات به سرور است ...