فیلتر بیشتر

فروش آپارتمان

آپارتمان برای فروش شهرک نصر خیابان مینو

کد ملک: 2650
قیمت کل: 360,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

سند: واگذاری ، سن بنا: نوساز گواهی: پروانه

94 متر 2 خوابه طبقه 8 دارد

آپارتمان برای فروش نجف شهر مسکن مهر

کد ملک: 2645
قیمت کل: 200,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: شمالی ، سند: تک برگ ، سن بنا: 5 سال

76 متر 1 خوابه طبقه 3 دارد

آپارتمان برای فروش نجف شهر مسکن مهر هنرمندان

کد ملک: 2643
قیمت کل: 190,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: جنوبی ، سند: تک برگ ، سن بنا: 4 سال

90 متر 2 خوابه طبقه 1 دارد

آپارتمان برای فروش مسکن مهر فردای ماندگار

کد ملک: 2554
قیمت کل: 195,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: شمالی ، سند: تک برگ ، سن بنا: 3 سال

85 متر 2 خوابه طبقه 1 دارد

آپارتمان نوساز برای فروش دهخدای جنوبی

کد ملک: 2551
قیمت کل: 990,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: جنوبی ، سند: تک برگ ، سن بنا: نوساز گواهی: پایان کار

220 متر 3 خوابه طبقه 3 دارد

آپارتمان برای فروش بلوار ولایت مجتمع گل گهر فاز یک

کد ملک: 2638
قیمت کل: 260,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: شمالی ، سند: تک برگ ، سن بنا: 1 سال

88 متر 2 خوابه طبقه 4 دارد

دو طبقه برای فروش بلوار هجرت هجرت 5

کد ملک: 2636
قیمت کل: 900,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

زیربنا: 274 متر ، موقعیت: جنوبی ، سند: منگوله دار ، گواهی: پروانه

220 متر دارد

آپارتمان برای فروش شیخ مفید خ مرصاد مجتمع مهر

کد ملک: 2635
قیمت کل: 425,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: شمالی ، سند: تک برگ ، سن بنا: 7 سال

100 متر 2 خوابه طبقه 5 دارد

آپارتمان برای فروش چهارراه موحدی

کد ملک: 2634
قیمت کل: 425,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

سند: واگذاری ، سن بنا: نوساز

112 متر 2 خوابه طبقه 1 دارد

آپارتمان برای فروش مجتمع جهان عمران

کد ملک: 2630
قیمت کل: 260,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: جنوبی ، سند: تک برگ ، سن بنا: نوساز

89 متر 2 خوابه طبقه 1 دارد

آپارتمان مسکونی کلید نخورده برای فروش بلوار ولایت

کد ملک: 2629
قیمت کل: 350,000,000 تومان شرح قیمت: مقطوع

سن بنا: 1 سال

88 متر 2 خوابه طبقه 1 دارد

آپارتمان برای فروش شهرک سی بی جی مسکن مهر ارغوان پویا

کد ملک: 2627
قیمت کل: 270,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: دو نبش ، سند: تک برگ ، سن بنا: 3 سال

تماس امکان معاوضه
جزئیات بیشتر
95 متر 2 خوابه همکف ندارد

آپارتمان برای فروش خیابان احمد کافی

کد ملک: 2620
قیمت کل: 330,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

سند: تک برگ ، سن بنا: 7 سال

تماس امکان معاوضه
جزئیات بیشتر
96 متر 2 خوابه طبقه 1 دارد

آپارتمان برای فروش بلوار هجرت مجتمع سلامت

کد ملک: 2617
قیمت کل: 270,000,000 تومان شرح قیمت: مقطوع

موقعیت: شمالی ، سن بنا: نوساز

90 متر 2 خوابه طبقه 3 ندارد

آپارتمان برای فروش انتهای ولیعصر خ پشت مجتمع مساجد

کد ملک: 2596
قیمت کل: 365,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: دو کله ، سند: تک برگ ، سن بنا: نوساز

96 متر 2 خوابه طبقه 3 دارد

آپارتمان برای فروش خیابان دهخدای جنوبی

کد ملک: 2580
قیمت کل: 240,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: جنوبی ، سند: تک برگ ، سن بنا: 14 سال گواهی: پایان کار

تماس امکان معاوضه
جزئیات بیشتر
77 متر 2 خوابه طبقه 2 دارد

آپارتمان برای فروش مجتمع سلامت

کد ملک: 2579
قیمت کل: 335,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

سند: واگذاری ، سن بنا: 8 سال

135 متر 3 خوابه طبقه 1

دو طبقه برای فروش غفاری بلوار موسی ابن جعفر

کد ملک: 2508
قیمت کل: 0 تومان شرح قیمت: کارشناسی

زیربنا: 225 متر ، موقعیت: شمالی ، سند: منگوله دار ، گواهی: پروانه

285 متر

دوطبقه برای فروش خیابان ابوریحان

کد ملک: 2489
قیمت کل: 600,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

زیربنا: 190 متر ، موقعیت: شرقی ، سند: تک برگ ،

125 متر 2 خوابه دارد

دو طبقه برای فروش خیابان ابوریحان فرعی محراب

کد ملک: 2471
قیمت کل: 900,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

زیربنا: 370 متر ، موقعیت: شرقی ، سند: تک برگ ، گواهی: پایان

تماس امکان معاوضه
جزئیات بیشتر
248 متر دارد

آپارتمان برای معاوضه برای فروش شهرک امام حسین واگذاری گل گهر

کد ملک: 2462
قیمت کل: 0 تومان شرح قیمت: کارشناسی

موقعیت: دو کله ، سند: واگذاری ، سن بنا: 1 سال

تماس امکان معاوضه
جزئیات بیشتر
153 متر 3 خوابه طبقه 2 دارد

آپارتمان برای فروش خیابان ابن سینا مساجد

کد ملک: 2434
قیمت کل: 300,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: شمالی ، سند: تک برگ ، سن بنا: 8 سال

تماس امکان معاوضه
جزئیات بیشتر
105 متر 2 خوابه طبقه 3 دارد

آپارتمان دو طبقه برای فروش بلوار هجرت هجرت 7

کد ملک: 2428
قیمت کل: 1,000,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

زیربنا: 276 متر ، موقعیت: جنوبی ،

200 متر دارد

آپارتمان برای فروش خیابان امام حسین

کد ملک: 2426
قیمت کل: 420,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: دو نبش ، سند: واگذاری ، سن بنا: نوساز

105 متر 2 خوابه طبقه 3

آپارتمان برای فروش ولیعصر فرعی شهید کلانتری

کد ملک: 2411
قیمت کل: 370,000,000 تومان شرح قیمت: مقطوع

موقعیت: شمالی ، سند: تک برگ ، سن بنا: نوساز

78 متر 2 خوابه طبقه 1 دارد

آپارتمان برای فروش خیابان خواجو پشت تالار مهر پروران

کد ملک: 2399
قیمت کل: 350,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: جنوبی ، سند: تک برگ ، سن بنا: 2سال

100 متر 2 خوابه طبقه 2 دارد

آپارتمان برای فروش خ ابن سینا مجتمع مساجد

کد ملک: 2394
قیمت کل: 315,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: شمال غربی ، سند: تک برگ ، سن بنا: 5 سال گواهی: پایان کار

105 متر 2 خوابه طبقه 2 دارد

آپارتمان خام برای فروش شهرک نصر واگذاری گل گهر

کد ملک: 2366
قیمت کل: 360,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: شمال شرقی ، سن بنا: نوساز

94 متر 2 خوابه طبقه 8 ندارد

آپارتمان برای فروش بلوار دکتر صادقی

کد ملک: 2365
قیمت کل: 450,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: شمال شرقی ، سند: وکالتی ، سن بنا: نوساز

100 متر 2 خوابه طبقه 5 دارد

آپارتمان نوساز برای فروش شیخ مفید

کد ملک: 2353
قیمت کل: 520,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: شمالی ، سند: تک برگ ، سن بنا: نوساز گواهی: پایان کار

105 متر 2 خوابه طبقه 4 ندارد

دو طبقه برای فروش شهرک مروارید

کد ملک: 2348
قیمت کل: 950,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

زیربنا: 330 متر ، موقعیت: جنوبی ، سند: تک برگ ، سن بنا: 6 سال گواهی: پایان

225 متر دارد

پیش فروش آپارتمان برای فروش ملک زاده فاز یک

کد ملک: 2338
قیمت کل: 250,000,000 تومان شرح قیمت: شرایطی

120 متر 2 خوابه طبقه 4 دارد

آپارتمان برای فروش انتهای ابن سینا ساختمان های مساجد

کد ملک: 2327
قیمت کل: 305,000,000 تومان شرح قیمت: مقطوع

موقعیت: شمالی ، سند: تک برگ ، سن بنا: 4سال گواهی: پایان کار

تماس امکان معاوضه
جزئیات بیشتر
105 متر 2 خوابه طبقه 4 دارد

آپارتمان برای فروش 120 هکتاری شهرک رسالت

کد ملک: 2169
قیمت کل: 200,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: جنوبی ، سند: وکالتی ، سن بنا: 5 سال

90 متر 2 خوابه طبقه 2 ندارد
در حال ارسال اطلاعات به سرور است ...