لیست فروش

مغازه تجاری برای فروش : خیابان میرزا رضا روبروی خ شمشیری

کد ملک: 1004953
قیمت کل: 360,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت شمالی ، سند تک برگ ، سال ساخت 5 سال
گواهی

170 متر

مغازه تجاری برای فروش کوی آوینی شهرک سمنگان

کد ملک: 1004911
قیمت کل: 370,000,000 تومان شرح قیمت: مقطوع

موقعیت جنوبی ، سند تک برگ ، سال ساخت 5 سال
گواهی

46 متر

مغازه تجاری برای فروش : خیابان غریب

کد ملک: 1004880
قیمت کل: 1,100,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت جنوبی ، سند تک برگ ، سال ساخت 20 سال
گواهی

38 متر

سوله تجاری برای فروش سیرجان شهرک صنعتی یک

کد ملک: 1004825
قیمت کل: 0 تومان شرح قیمت: کارشناسی

موقعیت دو کله ، سند برگ واگذاری ، سال ساخت 10 سال
گواهی

1,630 متر

مغازه تجاری برای فروش کوی ملا صدار خیابان ابن سینا

کد ملک: 1004803
قیمت کل: 500,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت شمالی ، سند اوقافی ، سال ساخت 5 سال
گواهی

42 متر

مغازه تجاری برای فروش شهرک تعمیرکاران خیابان درخشان

کد ملک: 1004793
قیمت کل: 180,000,000 تومان شرح قیمت: کارشناسی

موقعیت ، سند ، سال ساخت 10 سال
گواهی

118 متر

مغازه تجاری برای فروش سیرجان بلوار دکتر صادقی روبروی بانک کشاورزی

کد ملک: 1004738
قیمت کل: 2,100,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت شمالی ، سند شخصی ، سال ساخت همکف
گواهی

70 متر

مغازه تجاری برای فروش بافت قدیم شهر آخر بازار مسگری

کد ملک: 1004463
قیمت کل: 700,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت ، سند تک برگ ، سال ساخت 10 سال
گواهی

32 متر

مغازه تجاری برای فروش بافت قدیم شهر بازار چهار چوب بازار قدیم

کد ملک: 1004462
قیمت کل: 1,500,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت ، سند تک برگ ، سال ساخت 10 سال
گواهی

32 متر
صفحه 1 از 1
در حال ارسال اطلاعات به سرور است ...