فیلتر بیشتر

فروش تجاری

مغازه و زیرزمین برای فروش کمر بندی

کد ملک: 2606
قیمت کل: 0 تومان شرح قیمت: توافقی

زیربنا: 550 متر ، موقعیت: غربی ، سند: تک برگ ، گواهی: پایان کار

270 متر

مغازه برای فروش خیابان امام پاساژکوثر

کد ملک: 2594
قیمت کل: 300,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

سند: تک برگ ، سن بنا: 15 سال

تماس امکان معاوضه
جزئیات بیشتر
14 متر طبقه 1

زمین برای فروش خیابان غفاری لب خیابان

کد ملک: 2521
قیمت کل: 750,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

سند: تک برگ ،

237 متر

مغازه برای فروش خیابان طالقانی شمالی

کد ملک: 2364
قیمت کل: 0 تومان شرح قیمت: کارشناسی

موقعیت: شمالی ، سند: تک برگ ، سن بنا: 15 سال

تماس امکان معاوضه
جزئیات بیشتر
21 متر

مغازه برای فروش خیابان میرزا رضا

کد ملک: 2302
قیمت کل: 100,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

زیربنا: 30 متر ، موقعیت: شمالی ، سند: اوقافی ، سن بنا: 2سال

30 متر همکف

زمین تجاری برای فروش ابوریحان نرسیده به گیتی نورد

کد ملک: 2258
قیمت کل: 2,200,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: جنوبی ، سند: تک برگ ،

187 متر

مغازه تجاری برای فروش حد فاصل اشکزری و چهار راه 17شهریور

کد ملک: 2222
قیمت کل: 0 تومان شرح قیمت: کارشناسی

سند: تک برگ ،

74 متر

مغازه برای فروش خیابان شهید شفیعی

کد ملک: 2196
قیمت کل: 250,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

سند: قولنامه ای ،

45 متر همکف

مغازه برای فروش شهید شفیعی

کد ملک: 2190
قیمت کل: 240,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

سند: قولنامه ای ، سن بنا: 5 سال

تماس امکان معاوضه
جزئیات بیشتر
30 متر طبقه 1

مغازه برای فروش بلوار احمد کافی

کد ملک: 2167
قیمت کل: 500,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: دو کله ، سند: تک برگ ، سن بنا: 20 سال

35 متر
در حال ارسال اطلاعات به سرور است ...