فیلتر بیشتر

فروش

کلنگی برای فروش انتهای بلوار دکتر صادقی

کد ملک: 2653
قیمت کل: 1,100,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

زیربنا: 180 متر ، موقعیت: شمالی ، سند: منگوله دار ،

331 متر

خانه نیمه ساز برای فروش فاز دو ملک زاده

کد ملک: 2652
قیمت کل: 750,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: جنوبی ، سند: واگذاری ، گواهی: 245 متر پروانه

200 متر

آپارتمان برای فروش شهرک نصر خیابان مینو

کد ملک: 2650
قیمت کل: 360,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

سند: واگذاری ، سن بنا: نوساز گواهی: پروانه

94 متر 2 خوابه طبقه 8 دارد

آپارتمان برای فروش نجف شهر مسکن مهر

کد ملک: 2645
قیمت کل: 200,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: شمالی ، سند: تک برگ ، سن بنا: 5 سال

76 متر 1 خوابه طبقه 3 دارد

خانه ویلایی برای فروش بلوار عباسپور شهرک تعمیر کاران خ کوشش غربی

کد ملک: 2644
قیمت کل: 350,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

زیربنا: 100 متر ، موقعیت: شمالی ، سند: قولنامه ای ، سن بنا: 10 سال گواهی: پروانه

150 متر 2 خوابه دارد

آپارتمان برای فروش نجف شهر مسکن مهر هنرمندان

کد ملک: 2643
قیمت کل: 190,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: جنوبی ، سند: تک برگ ، سن بنا: 4 سال

90 متر 2 خوابه طبقه 1 دارد

کلنگی برای فروش خواجه نظام کوچه شماره 6

کد ملک: 2642
قیمت کل: 800,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: جنوبی ، سند: منگوله دار ،

450 متر

زمین برای فروش خیابان ابوریحان بر خ اصلی

کد ملک: 2641
قیمت کل: 870,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: دوکله ، سند: تک برگ ،

400 متر

خانه ویلایی برای فروش بلوار خبر نگاران

کد ملک: 2578
قیمت کل: 1,200,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

زیربنا: 203 متر ، موقعیت: جنوبی ، سند: تک برگ ، سن بنا: سال گواهی: پایان کار

250 متر 3 خوابه دارد

کارگاه برای فروش شهرک تعمیر کاران

کد ملک: 2577
قیمت کل: 1,400,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: دو نبش ، سند: منگوله دار ،

1,000 متر

خانه ویلایی مشاع برای فروش بلوار فاطمیه فرعی ایرانژاد

کد ملک: 2576
قیمت کل: 350,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: شرقی ، سند: مشاعی ،

175 متر 2 خوابه

خانه ویلائی برای فروش خیابان غفاری داخل فرعی

کد ملک: 2571
قیمت کل: 550,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

زیربنا: 250 متر ، موقعیت: دو نبش ، سند: تک برگ ، سن بنا: 20 سال

350 متر 2 خوابه دارد

خانه نیمه ساز برای فروش بلوار صفارزاده خیابان علم

کد ملک: 2565
قیمت کل: 920,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: جنوبی ، سند: تک برگ ، گواهی: پروانه

225 متر 2 خوابه دارد

زمین برای فروش محمود آباد اراضی بهرامی

کد ملک: 2562
قیمت کل: 100,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: جنوبی ، سند: تک برگ ،

200 متر

آپارتمان برای فروش مسکن مهر فردای ماندگار

کد ملک: 2554
قیمت کل: 195,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: شمالی ، سند: تک برگ ، سن بنا: 3 سال

85 متر 2 خوابه طبقه 1 دارد

آپارتمان نوساز برای فروش دهخدای جنوبی

کد ملک: 2551
قیمت کل: 990,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: جنوبی ، سند: تک برگ ، سن بنا: نوساز گواهی: پایان کار

220 متر 3 خوابه طبقه 3 دارد

زمین صنعتی برای فروش شهرک صنعتی شماره دو

کد ملک: 2550
قیمت کل: 500,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: سه نبش ، سند: واگذاری ،

تماس امکان معاوضه
جزئیات بیشتر
2,400 متر

کلنگی برای فروش محدوده بازار

کد ملک: 2548
قیمت کل: 0 تومان شرح قیمت: کارشناسی

زیربنا: 150 متر ، موقعیت: دو نبش ، سند: منگوله دار ،

312 متر

کلنگی قابل سکونت برای فروش نجف شهر قدیم

کد ملک: 2541
قیمت کل: 0 تومان

زیربنا: 100 متر ، موقعیت: شمالی ، سند: تک برگ ،

475 متر

آپارتمان برای فروش بلوار ولایت مجتمع گل گهر فاز یک

کد ملک: 2638
قیمت کل: 260,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: شمالی ، سند: تک برگ ، سن بنا: 1 سال

88 متر 2 خوابه طبقه 4 دارد

زمین برای فروش نجف شهر شهرک گلها

کد ملک: 2637
قیمت کل: 185,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: جنوبی ، سند: تک برگ ،

250 متر

دو طبقه برای فروش بلوار هجرت هجرت 5

کد ملک: 2636
قیمت کل: 900,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

زیربنا: 274 متر ، موقعیت: جنوبی ، سند: منگوله دار ، گواهی: پروانه

220 متر دارد

آپارتمان برای فروش شیخ مفید خ مرصاد مجتمع مهر

کد ملک: 2635
قیمت کل: 425,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: شمالی ، سند: تک برگ ، سن بنا: 7 سال

100 متر 2 خوابه طبقه 5 دارد

آپارتمان برای فروش چهارراه موحدی

کد ملک: 2634
قیمت کل: 425,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

سند: واگذاری ، سن بنا: نوساز

112 متر 2 خوابه طبقه 1 دارد

واحد تولیدی برای فروش شهرک صنعتی شماره یک روبروی کارخانه میل گرد

کد ملک: 2632
قیمت کل: 1,000,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: شمالی ، سند: واگذاری ، سن بنا: 4 سال

750 متر

آپارتمان برای فروش مجتمع جهان عمران

کد ملک: 2630
قیمت کل: 260,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: جنوبی ، سند: تک برگ ، سن بنا: نوساز

89 متر 2 خوابه طبقه 1 دارد

آپارتمان مسکونی کلید نخورده برای فروش بلوار ولایت

کد ملک: 2629
قیمت کل: 350,000,000 تومان شرح قیمت: مقطوع

سن بنا: 1 سال

88 متر 2 خوابه طبقه 1 دارد

آپارتمان برای فروش شهرک سی بی جی مسکن مهر ارغوان پویا

کد ملک: 2627
قیمت کل: 270,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: دو نبش ، سند: تک برگ ، سن بنا: 3 سال

تماس امکان معاوضه
جزئیات بیشتر
95 متر 2 خوابه همکف ندارد

آپارتمان برای فروش خیابان احمد کافی

کد ملک: 2620
قیمت کل: 330,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

سند: تک برگ ، سن بنا: 7 سال

تماس امکان معاوضه
جزئیات بیشتر
96 متر 2 خوابه طبقه 1 دارد

زمین برای فروش بلوار دکتر صادقی داخل فرعی

کد ملک: 2618
قیمت کل: 400,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: دو نبش ، سند: تک برگ ، گواهی: پروانه

141 متر

آپارتمان برای فروش بلوار هجرت مجتمع سلامت

کد ملک: 2617
قیمت کل: 270,000,000 تومان شرح قیمت: مقطوع

موقعیت: شمالی ، سن بنا: نوساز

90 متر 2 خوابه طبقه 3 ندارد

ویلایی برای فروش ابوریحان خیابان ارجمند

کد ملک: 2614
قیمت کل: 400,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

زیربنا: 50 متر ، موقعیت: جنوبی ، سند: تک برگ ، سن بنا: 30 سال

259 متر 1 خوابه

زمین برای فروش ابوریحان چهار راه ارجمند

کد ملک: 2613
قیمت کل: 480,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: شمالی ، سند: تک برگ ، گواهی: 280 متر پروانه

159 متر

مغازه و زیرزمین برای فروش کمر بندی

کد ملک: 2606
قیمت کل: 0 تومان شرح قیمت: توافقی

زیربنا: 550 متر ، موقعیت: غربی ، سند: تک برگ ، گواهی: پایان کار

270 متر

زمین برای فروش بلوار صفار زاده نظام مهندسی

کد ملک: 2604
قیمت کل: 550,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: شمالی ، سند: تک برگ ، گواهی: 300 متر پروانه

216 متر

زمین برای فروش شهرک کوثر واگذاری کمیته امداد

کد ملک: 2603
قیمت کل: 220,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: جنوبی ، سند: واگذاری ،

200 متر

گلنگی برای فروش محدوده احمد کافی

کد ملک: 2598
قیمت کل: 640,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: غربی ، سند: تک برگ ،

257 متر

آپارتمان برای فروش انتهای ولیعصر خ پشت مجتمع مساجد

کد ملک: 2596
قیمت کل: 365,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: دو کله ، سند: تک برگ ، سن بنا: نوساز

96 متر 2 خوابه طبقه 3 دارد

مغازه برای فروش خیابان امام پاساژکوثر

کد ملک: 2594
قیمت کل: 300,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

سند: تک برگ ، سن بنا: 15 سال

تماس امکان معاوضه
جزئیات بیشتر
14 متر طبقه 1

زمین برای فروش خیابان حر ریاحی

کد ملک: 2588
قیمت کل: 420,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: دو نبش ، سند: تک برگ ، گواهی: پروانه

250 متر

آپارتمان برای فروش خیابان دهخدای جنوبی

کد ملک: 2580
قیمت کل: 240,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: جنوبی ، سند: تک برگ ، سن بنا: 14 سال گواهی: پایان کار

تماس امکان معاوضه
جزئیات بیشتر
77 متر 2 خوابه طبقه 2 دارد

آپارتمان برای فروش مجتمع سلامت

کد ملک: 2579
قیمت کل: 335,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

سند: واگذاری ، سن بنا: 8 سال

135 متر 3 خوابه طبقه 1

زمین با موقعیت عالی برای فروش خواجه نظام الملک

کد ملک: 2534
قیمت کل: 560,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: سه نبش ، سند: تک برگ ، گواهی: 190 متر پروانه

تماس امکان معاوضه
جزئیات بیشتر
308 متر

مسکونی تجاری برای فروش خیابان وحید فرعی نواب

کد ملک: 2526
قیمت کل: 2,300,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

زیربنا: 324 متر ، موقعیت: غربی ، سند: تک برگ ، سن بنا: 30

444 متر 3 خوابه دارد

زمین برای فروش خیابان غفاری لب خیابان

کد ملک: 2521
قیمت کل: 750,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

سند: تک برگ ،

237 متر

زمین برای فروش کمربندی روبروی دهیادگار

کد ملک: 2519
قیمت کل: 100,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

سند: قولنامه ای ،

80 متر

زمین برای فروش بلوار امام رضا شهرک راه آهن

کد ملک: 2514
قیمت کل: 235,000,000 تومان شرح قیمت: مقطوع

موقعیت: شمالی ،

200 متر

دو طبقه برای فروش غفاری بلوار موسی ابن جعفر

کد ملک: 2508
قیمت کل: 0 تومان شرح قیمت: کارشناسی

زیربنا: 225 متر ، موقعیت: شمالی ، سند: منگوله دار ، گواهی: پروانه

285 متر

زمین برای فروش کهن شهر

کد ملک: 2507
قیمت کل: 32,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: دو نبش ، سند: واگذاری ، گواهی: 135 متر پروانه

250 متر

زمین برای فروش جاده امامزاده علی -علی آباد

کد ملک: 2503
قیمت کل: 3,000,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

تماس امکان معاوضه
جزئیات بیشتر
6,213 متر

زمین برای فروش شهرک ثارالله فازیک

کد ملک: 2501
قیمت کل: 420,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: دو کله ، سند: واگذاری ، گواهی: پروانه

412 متر

تجاری مسکونی برای فروش بلوار فاطمیه

کد ملک: 2495
قیمت کل: 1,300,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

زیربنا: 150 متر ، موقعیت: سه نبش ، سند: تک برگ ، گواهی: پایان

325 متر 3 خوابه دارد

دوطبقه برای فروش خیابان ابوریحان

کد ملک: 2489
قیمت کل: 600,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

زیربنا: 190 متر ، موقعیت: شرقی ، سند: تک برگ ،

125 متر 2 خوابه دارد

کلنگی مسکونی تجاری برای فروش بر خیابان غفاری

کد ملک: 2488
قیمت کل: 0 تومان شرح قیمت: کارشناسی

موقعیت: شمالی ، سند: منگوله دار ،

300 متر

زمین برای فروش مکی آباد شهرک ولایت

کد ملک: 2472
قیمت کل: 330,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: دو نبش ، سند: واگذاری ،

210 متر

دو طبقه برای فروش خیابان ابوریحان فرعی محراب

کد ملک: 2471
قیمت کل: 900,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

زیربنا: 370 متر ، موقعیت: شرقی ، سند: تک برگ ، گواهی: پایان

تماس امکان معاوضه
جزئیات بیشتر
248 متر دارد

خانه باغ برای فروش دو راهی بلورد کشکوئیه

کد ملک: 2470
قیمت کل: 0 تومان شرح قیمت: توافقی

زیربنا: 60 متر ، سند: واگذاری ، سن بنا: 5 سال

325 متر

زمین برای فروش کران لب بلوار اصلی سمت راست

کد ملک: 2469
قیمت کل: 230,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

سند: قولنامه ای ، گواهی: پروانه

1,000 متر

آپارتمان برای معاوضه برای فروش شهرک امام حسین واگذاری گل گهر

کد ملک: 2462
قیمت کل: 0 تومان شرح قیمت: کارشناسی

موقعیت: دو کله ، سند: واگذاری ، سن بنا: 1 سال

تماس امکان معاوضه
جزئیات بیشتر
153 متر 3 خوابه طبقه 2 دارد

خانه ویلائی برای فروش خیابان غفاری

کد ملک: 2460
قیمت کل: 850,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: جنوبی ، سند: منگوله دار ، سن بنا: 35 سال

187 متر 3 خوابه ندارد

زمین برای فروش اراضی بهرامی

کد ملک: 2457
قیمت کل: 115,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

سند: تک برگ ،

250 متر

زمین برای فروش ابن سینا زمین های باغ زندی

کد ملک: 2455
قیمت کل: 550,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: جنوبی ، سند: تک برگ ،

250 متر

زمین برای خونه باغ برای فروش کهن شهر خیابان امام

کد ملک: 2454
قیمت کل: 0 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: جنوبی ، سند: تک برگ ، گواهی: 100 متر پروانه

4,170 متر

کلنگی برای فروش بلوار دکتر صادقی فرعی ابوفاضل

کد ملک: 2451
قیمت کل: 600,000,000 تومان شرح قیمت: کارشناسی

زیربنا: 50 متر ، موقعیت: دو کله ، سند: قولنامه ای ، سن بنا: 30 سال گواهی: پروانه

تماس امکان معاوضه
جزئیات بیشتر
305 متر

زمین برای فروش فاز یک گمرک

کد ملک: 2448
قیمت کل: 420,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: شمالی ، سند: واگذاری ،

320 متر

زمین برای فروش انتهای ده یادگار

کد ملک: 2442
قیمت کل: 0 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: جنوبی ، سند: قولنامه ای ،

400 متر

آپارتمان برای فروش خیابان ابن سینا مساجد

کد ملک: 2434
قیمت کل: 300,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: شمالی ، سند: تک برگ ، سن بنا: 8 سال

تماس امکان معاوضه
جزئیات بیشتر
105 متر 2 خوابه طبقه 3 دارد

ویلایی مسکونی تجاری برای فروش غفاری فرعی ابوفاضل

کد ملک: 2433
قیمت کل: 550,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

زیربنا: 250 متر ، موقعیت: جنوبی ، سند: اوقافی ، سن بنا: 30 سال گواهی: پایان کار

388 متر 3 خوابه

آپارتمان دو طبقه برای فروش بلوار هجرت هجرت 7

کد ملک: 2428
قیمت کل: 1,000,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

زیربنا: 276 متر ، موقعیت: جنوبی ،

200 متر دارد

آپارتمان برای فروش خیابان امام حسین

کد ملک: 2426
قیمت کل: 420,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: دو نبش ، سند: واگذاری ، سن بنا: نوساز

105 متر 2 خوابه طبقه 3

کلنگی برای فروش بلوار دکتر صادقی کوچه پاساژکندو

کد ملک: 2422
قیمت کل: 1,850,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: دو نبش ، سند: تک برگ ، سن بنا: 30 سال

460 متر

فروش فوری زمین برای فروش فاز دو اراضی بهرامی

کد ملک: 2420
قیمت کل: 90,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: شمالی ، سند: تک برگ ،

200 متر

خانه کلنگی برای فروش شهرک آب

کد ملک: 2418
قیمت کل: 380,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

زیربنا: 100 متر ، موقعیت: دو نبش ، سند: تک برگ ، گواهی: پروانه

250 متر 2 خوابه دارد

آپارتمان برای فروش ولیعصر فرعی شهید کلانتری

کد ملک: 2411
قیمت کل: 370,000,000 تومان شرح قیمت: مقطوع

موقعیت: شمالی ، سند: تک برگ ، سن بنا: نوساز

78 متر 2 خوابه طبقه 1 دارد

زمین برای فروش نجف شهرشهرک خلیج فارس

کد ملک: 2407
قیمت کل: 140,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

سند: واگذاری ،

200 متر

زمین برای فروش نجف شهر قدیم شهرک خلیج فارس

کد ملک: 2406
قیمت کل: 200,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: دو نبش ، سند: واگذاری ، گواهی: پروانه 140 متر

200 متر

آپارتمان برای فروش خیابان خواجو پشت تالار مهر پروران

کد ملک: 2399
قیمت کل: 350,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: جنوبی ، سند: تک برگ ، سن بنا: 2سال

100 متر 2 خوابه طبقه 2 دارد

خونه باغ برای فروش عرب آبادپایین دست سد تنگوییه

کد ملک: 2395
قیمت کل: 180,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

سند: وکالتی ،

2,500 متر

آپارتمان برای فروش خ ابن سینا مجتمع مساجد

کد ملک: 2394
قیمت کل: 315,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: شمال غربی ، سند: تک برگ ، سن بنا: 5 سال گواهی: پایان کار

105 متر 2 خوابه طبقه 2 دارد

زمین برای فروش بروجردی کوچه شهید صادقیان

کد ملک: 2393
قیمت کل: 700,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: جنوبی ، سند: تک برگ ، گواهی: 300 مترپروانه

300 متر

زمین برای فروش بین خیابان طالقانی و امیر کبیر

کد ملک: 2392
قیمت کل: 1,200,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: جنوبی ، سند: تک برگ ، گواهی: 1370 متر پروانه

250 متر

کلنگی برای فروش خیابان میرزا رضا

کد ملک: 2387
قیمت کل: 390,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

زیربنا: 85 متر ، موقعیت: جنوبی ، سند: مشاعی ، سن بنا: 30 سال

300 متر

خانه ویلایی برای فروش بلوار دکتر صادقی

کد ملک: 2386
قیمت کل: 700,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

زیربنا: 180 متر ، موقعیت: دو نبش ، سند: تک برگ ، سن بنا: 30 سال گواهی: پایان کار

300 متر 3 خوابه دارد

خانه ویلایی برای فروش مکی آبادبلوار حمزه شهدا

کد ملک: 2385
قیمت کل: 320,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

زیربنا: 150 متر ، موقعیت: شمالی ، سند: تک برگ ، سن بنا: 30 سال گواهی: پروانه

300 متر 1 خوابه دارد

زمین برای فروش انتهای بلوار غدیر مکی آباد فیروز آباد

کد ملک: 2375
قیمت کل: 130,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: جنوبی ، سند: قولنامه ای ، گواهی: پروانه

250 متر

خانه ویلائی برای فروش فخرآباد فاز 3

کد ملک: 2370
قیمت کل: 200,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

زیربنا: 150 متر ، موقعیت: دو نبش ، سند: واگذاری ، سن بنا: 0

248 متر 3 خوابه دارد

آپارتمان خام برای فروش شهرک نصر واگذاری گل گهر

کد ملک: 2366
قیمت کل: 360,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: شمال شرقی ، سن بنا: نوساز

94 متر 2 خوابه طبقه 8 ندارد

آپارتمان برای فروش بلوار دکتر صادقی

کد ملک: 2365
قیمت کل: 450,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: شمال شرقی ، سند: وکالتی ، سن بنا: نوساز

100 متر 2 خوابه طبقه 5 دارد

مغازه برای فروش خیابان طالقانی شمالی

کد ملک: 2364
قیمت کل: 0 تومان شرح قیمت: کارشناسی

موقعیت: شمالی ، سند: تک برگ ، سن بنا: 15 سال

تماس امکان معاوضه
جزئیات بیشتر
21 متر

زمین مسکونی تجاری برای فروش شهرک مشتاق فرعی سعادت

کد ملک: 2361
قیمت کل: 0 تومان شرح قیمت: کارشناسی

موقعیت: جنوبی ، سند: واگذاری ، گواهی: پروانه

تماس امکان معاوضه
جزئیات بیشتر
212 متر

خانه ویلایی برای فروش واقع در خرم آباد

کد ملک: 2355
قیمت کل: 300,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

سند: تک برگ ،

110 متر 2 خوابه

زمین برای فروش زیدآباد شهرک امام رضا

کد ملک: 2354
قیمت کل: 51,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: جنوبی ، سند: واگذاری ،

300 متر

آپارتمان نوساز برای فروش شیخ مفید

کد ملک: 2353
قیمت کل: 520,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: شمالی ، سند: تک برگ ، سن بنا: نوساز گواهی: پایان کار

105 متر 2 خوابه طبقه 4 ندارد

خانه ویلایی برای فروش ابوریحان سمت کمیته امداد

کد ملک: 2349
قیمت کل: 570,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

زیربنا: 147 متر ، موقعیت: شمالی ، سند: تک برگ ، سن بنا: 30 سال

تماس امکان معاوضه
جزئیات بیشتر
300 متر 2 خوابه دارد

دو طبقه برای فروش شهرک مروارید

کد ملک: 2348
قیمت کل: 950,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

زیربنا: 330 متر ، موقعیت: جنوبی ، سند: تک برگ ، سن بنا: 6 سال گواهی: پایان

225 متر دارد

خانه ویلایی برای فروش شهرک سی بی جی بر بلوار

کد ملک: 2343
قیمت کل: 780,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

زیربنا: 160 متر ، سند: تک برگ ، سن بنا: 6 سال گواهی: پایان

250 متر 3 خوابه دارد

پیش فروش آپارتمان برای فروش ملک زاده فاز یک

کد ملک: 2338
قیمت کل: 250,000,000 تومان شرح قیمت: شرایطی

120 متر 2 خوابه طبقه 4 دارد

زمین برای فروش ملک زاده فاز یک

کد ملک: 2337
قیمت کل: 625,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: جنوبی ، سند: تک برگ ،

201 متر

آپارتمان برای فروش انتهای ابن سینا ساختمان های مساجد

کد ملک: 2327
قیمت کل: 305,000,000 تومان شرح قیمت: مقطوع

موقعیت: شمالی ، سند: تک برگ ، سن بنا: 4سال گواهی: پایان کار

تماس امکان معاوضه
جزئیات بیشتر
105 متر 2 خوابه طبقه 4 دارد

کلنگی برای فروش میدان سنایی

کد ملک: 2323
قیمت کل: 520,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: شرقی ، سند: منگوله دار ،

275 متر

مغازه برای فروش خیابان میرزا رضا

کد ملک: 2302
قیمت کل: 100,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

زیربنا: 30 متر ، موقعیت: شمالی ، سند: اوقافی ، سن بنا: 2سال

30 متر همکف

زمین برای فروش کران واگذاری بنیاد مسکن

کد ملک: 2295
قیمت کل: 65,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: شمالی ، سند: منگوله دار ، گواهی: پروانه

430 متر

زمین برای فروش شهرک دادگستری روبروی صدف

کد ملک: 2277
قیمت کل: 240,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: شمالی ، سند: تک برگ ، گواهی: پروانه

200 متر

چند قطعه زمین برای فروش زمین های اراضی بهرامی

کد ملک: 2276
قیمت کل: 100,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

سند: تک برگ ،

250 متر

کلنگی برای فروش خیابان حمزه سید الشهدا 5

کد ملک: 2272
قیمت کل: 350,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

زیربنا: 40 متر ، موقعیت: شمالی ، سند: تک برگ ، سن بنا: 18 سال

275 متر 2 خوابه دارد

زمین تجاری برای فروش ابوریحان نرسیده به گیتی نورد

کد ملک: 2258
قیمت کل: 2,200,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: جنوبی ، سند: تک برگ ،

187 متر

خانه ویلایی نوساز برای فروش شهرک ثارالله

کد ملک: 2251
قیمت کل: 500,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

زیربنا: 150 متر ، سند: واگذاری ، گواهی: پروانه

220 متر 3 خوابه دارد

زمین برای فروش محمودآباد واگذاری بهرامی

کد ملک: 2246
قیمت کل: 95,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: جنوبی ، سند: تک برگ ،

200 متر

زمین برای فروش اراضی بهرامی

کد ملک: 2240
قیمت کل: 90,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

سند: تک برگ ،

200 متر

مغازه تجاری برای فروش حد فاصل اشکزری و چهار راه 17شهریور

کد ملک: 2222
قیمت کل: 0 تومان شرح قیمت: کارشناسی

سند: تک برگ ،

74 متر

خانه باغ برای فروش حجت آباد

کد ملک: 2221
قیمت کل: 1,400,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

زیربنا: 300 متر ، سند: قولنامه ای ، سن بنا: 7 سال

تماس امکان معاوضه
جزئیات بیشتر
2,819 متر

خانه ویلائی برای فروش ابوریحان

کد ملک: 2218
قیمت کل: 1,500,000,000 تومان شرح قیمت: مقطوع

موقعیت: جنوبی ، سند: تک برگ ، سن بنا: 30 سال

280 متر 4 خوابه دارد

تجاری انبار برای فروش خیابان آیت الله غفاری

کد ملک: 2210
قیمت کل: 1,700,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: شمالی ، سند: تک برگ ، سن بنا: 3 سال

225 متر

مغازه برای فروش خیابان شهید شفیعی

کد ملک: 2196
قیمت کل: 250,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

سند: قولنامه ای ،

45 متر همکف

مغازه برای فروش شهید شفیعی

کد ملک: 2190
قیمت کل: 240,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

سند: قولنامه ای ، سن بنا: 5 سال

تماس امکان معاوضه
جزئیات بیشتر
30 متر طبقه 1

مسکونی تجاری برای فروش ابن سینا روبروی بیمارستان امام رضا

کد ملک: 2188
قیمت کل: 700,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

زیربنا: 160 متر ، موقعیت: دو کله ، سند: اوقافی ، سن بنا: نوساز

تماس امکان معاوضه
جزئیات بیشتر
200 متر 2 خوابه دارد

مسکونی تجاری برای فروش مکی آباد بلوار حمزه سید الشهدا

کد ملک: 2176
قیمت کل: 500,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

زیربنا: 130 متر ، موقعیت: جنوبی ، سند: تک برگ ، سن بنا: 20 سال

250 متر 2 خوابه دارد

آپارتمان برای فروش 120 هکتاری شهرک رسالت

کد ملک: 2169
قیمت کل: 200,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: جنوبی ، سند: وکالتی ، سن بنا: 5 سال

90 متر 2 خوابه طبقه 2 ندارد

مغازه برای فروش بلوار احمد کافی

کد ملک: 2167
قیمت کل: 500,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: دو کله ، سند: تک برگ ، سن بنا: 20 سال

35 متر
در حال ارسال اطلاعات به سرور است ...