فیلتر بیشتر

لیست اجاره

زیرزمین برای اجاره سیرجان مرکز شهر خیابان ولیعصر

کد ملک: 1004996
رهن: 10,000,000 تومان اجاره: 1,300,000 تومان

موقعیت: جنوبی ، سن بنا: 5 ،

160 متر

مغازه برای اجاره سیرجان انتهای بلوار دکتر صادقی

کد ملک: 1005075
رهن: 3,000,000 تومان اجاره: 350,000 تومان

موقعیت: جنوبی ،

27 متر

مغازه برای اجاره سیرجان شهرک فدک

کد ملک: 1005215
رهن: 5,000,000 تومان اجاره: 500,000 تومان

سن بنا: 4سال ،

90 متر

مغازه برای اجاره سیرجان بلوار مالک اشتر

کد ملک: 1005216
رهن: 10,000,000 تومان اجاره: 2,500,000 تومان

موقعیت: دو نبش ، وضعیت سکونت: تخلیه

100 متر

آپارتمان برای اجاره سیرجان گل گهرفاز یک

کد ملک: 1005222
رهن: 10,000,000 تومان اجاره: 1,300,000 تومان

موقعیت: جنوبی ، سن بنا: 8 سال ،

130 متر 2 خوابه

خانه ویلایی برای اجاره سیرجان غفاری چهار راه پنج طبقه

کد ملک: 1005217
رهن: 10,000,000 تومان اجاره: 2,500,000 تومان

موقعیت: غربی ، سن بنا: 30 سال ، وضعیت سکونت: تخلیه

350 متر 3 خوابه

آپارتمان برای اجاره سیرجان خیابان شریعتی

کد ملک: 1005212
رهن: 10,000,000 تومان اجاره: 950,000 تومان

موقعیت: شرقی غربی ، سن بنا: 10 سال ، وضعیت سکونت: تخلیه

80 متر 2 خوابه

آپارتمان برای اجاره سیرجان بلوار فاطمیه

کد ملک: 1005262
رهن: 5,000,000 تومان اجاره: 750,000 تومان

موقعیت: جنوبی ، سن بنا: 5 سال ، وضعیت سکونت: مستاجر

90 متر 2 خوابه

آپارتمان برای اجاره سیرجان شهرک رزمندگان

کد ملک: 1005191
رهن: 15,000,000 تومان اجاره: 1,000,000 تومان

موقعیت: شمالی ، سن بنا: 5 سال ، وضعیت سکونت: تخلیه

130 متر 2 خوابه

آپارتمان برای اجاره سیرجان بلوار صفار زاده خیابان شفا

کد ملک: 1005189
رهن: 70,000,000 تومان اجاره: 100,000 تومان

وضعیت سکونت: تخلیه

120 متر 2 خوابه

در حال دریافت اطلاعات...
در حال ارسال اطلاعات به سرور است ...