فیلتر بیشتر

لیست اجاره

مغازه برای اجاره سیرجان شهرک سمنگان خ جواد الائمه

کد ملک: 1005306
رهن: 5,000,000 تومان اجاره: 300,000 تومان

18 متر

آپارتمان برای اجاره سیرجان شهرک سمنگان خ سمیه

کد ملک: 1005304
رهن: 5,000,000 تومان اجاره: 750,000 تومان

سن بنا: 10 سال ، وضعیت سکونت: مستاجر

100 متر 2 خوابه

آپارتمان برای اجاره سیرجان بلوار قاآنی کوچه مروارید

کد ملک: 1005303
رهن: 10,000,000 تومان اجاره: 1,000,000 تومان

موقعیت: شمالی ، سن بنا: نوساز ، وضعیت سکونت: تخلیه

130 متر 2 خوابه

آپارتمان برای اجاره سیرجان بلوار سید احمد خمینی مجتمع نوین سازان

کد ملک: 1005302
رهن: 45,000,000 تومان اجاره: 0 تومان

موقعیت: جنوبی ، سن بنا: 5 سال ، وضعیت سکونت: تخلیه

80 متر 2 خوابه

آپارتمان برای اجاره سیرجان بلوار صفارزاده روبروی پارک

کد ملک: 1005292
رهن: 5,000,000 تومان اجاره: 700,000 تومان

سن بنا: 5 ، وضعیت سکونت: تخلیه

80 متر 1 خوابه

مغازه برای اجاره سیرجان خیابان غفاری

کد ملک: 1005278
رهن: 2,000,000 تومان اجاره: 400,000 تومان

سن بنا: 4 سال ، وضعیت سکونت: تخلیه

20 متر

مغازه برای اجاره سیرجان خیابان آیت الله سعیدی

کد ملک: 1004715
رهن: 20,000,000 تومان اجاره: 4,000,000 تومان

وضعیت سکونت: تخلیه

150 متر

مغازه برای اجاره سیرجان بلوار گلستان لب بلوار

کد ملک: 1004326
رهن: 3,000,000 تومان اجاره: 400,000 تومان

موقعیت: شرقی ،

27 متر

مغازه برای اجاره سیرجان خیابان شهید فیاض بخش

کد ملک: 1004430
رهن: 10,000,000 تومان اجاره: 1,800,000 تومان

موقعیت: غربی ،

50 متر

مغازه برای اجاره سیرجان بلوار دکتر صادقی

کد ملک: 1004755
رهن: 5,000,000 تومان اجاره: 1,200,000 تومان

موقعیت: جنوبی ، سن بنا: همکف ،

30 متر

در حال دریافت اطلاعات...
در حال ارسال اطلاعات به سرور است ...