فیلتر بیشتر

اجاره

خانه ویلائی برای اجاره خیابان غفاری

کد ملک: 2602
رهن: 5,000,000 تومان اجاره: 1,200,000 تومان

موقعیت: دو نبش ، سن بنا: 20 سال ، وضعیت سکونت: تخلیه

140 متر 2 خوابه دارد

سوئیت دانشجوی برای اجاره خیابان رازی

کد ملک: 2600
رهن: 5,000,000 تومان اجاره: 800,000 تومان

موقعیت: جنوبی ، سن بنا: 8 سال ، وضعیت سکونت: تخلیه

80 متر 2 خوابه طبقه 1 ندارد

آپارتمان برای اجاره فاز 4 گل گهر

کد ملک: 2599
رهن: 20,000,000 تومان اجاره: 2,000,000 تومان

موقعیت: شمالی ، سن بنا: 8 سال ، وضعیت سکونت: تخلیه

140 متر 3 خوابه همکف دارد

آپارتمان برای اجاره فاطمیه فرعی انصار

کد ملک: 2595
رهن: 6,000,000 تومان اجاره: 800,000 تومان

موقعیت: جنوبی ، سن بنا: 8 سال ، وضعیت سکونت: مستاجر

90 متر 2 خوابه طبقه 1 ندارد

آپارتمان برای اجاره شهرک امام حسین فرعی رستگار

کد ملک: 2591
رهن: 75,000,000 تومان

سن بنا: 10 سال ،

150 متر 2 خوابه طبقه 1 دارد

خانه ویلائی برای اجاره شهرک طالقانی جنب پل دفاع مقدس

کد ملک: 2590
رهن: 15,000,000 تومان اجاره: 1,000,000 تومان

موقعیت: دو نبش ، سن بنا: نوساز ، وضعیت سکونت: تخلیه

125 متر 2 خوابه دارد

آپارتمان برای اجاره خیابان خواجو

کد ملک: 2587
رهن: 10,000,000 تومان اجاره: 1,200,000 تومان

سن بنا: 5 سال ، وضعیت سکونت: مالک

90 متر 2 خوابه طبقه 2 دارد

طبقه همکف برای اجاره شهرک بعثت

کد ملک: 2582
رهن: 20,000,000 تومان اجاره: 1,500,000 تومان

موقعیت: شمالی جنوبی ، سن بنا: 15 سال ، وضعیت سکونت: تخلیه

110 متر 2 خوابه همکف دارد

آپارتمان برای اجاره نجف شهر مسکن مهر بعثت

کد ملک: 2581
رهن: 5,000,000 تومان اجاره: 700,000 تومان

موقعیت: شمالی ، سن بنا: 8 سال ، وضعیت سکونت: مالک

75 متر 2 خوابه طبقه 3 دارد

مغازه برای اجاره بلوار فاطمیه لب بلوار

کد ملک: 2575
رهن: 1,000,000 تومان اجاره: 250,000 تومان

وضعیت سکونت: تخلیه

15 متر همکف

آپارتمان برای اجاره خیابان امام حسین

کد ملک: 2574
رهن: 20,000,000 تومان اجاره: 2,000,000 تومان

موقعیت: شمالی ، سن بنا: 8 سال ، وضعیت سکونت: تخلیه

170 متر 3 خوابه همکف دارد

خانه ویلایی برای اجاره ابوریحان فرعی موسی ابن جعفر

کد ملک: 2573
رهن: 10,000,000 تومان اجاره: 1,200,000 تومان

وضعیت سکونت: تخلیه

140 متر 2 خوابه دارد

آپارتمان برای اجاره فاطمیه فازیک گل گهر

کد ملک: 2570
رهن: 10,000,000 تومان اجاره: 1,800,000 تومان

موقعیت: جنوبی ، سن بنا: 8 سال ، وضعیت سکونت: مستاجر

160 متر 3 خوابه طبقه 1 دارد

آپارتمان برای اجاره بلوار صفار زاده فاز دو گل گهر

کد ملک: 2556
رهن: 10,000,000 تومان اجاره: 1,800,000 تومان

موقعیت: جنوبی ، سن بنا: 8 سال ، وضعیت سکونت: تخلیه

130 متر 2 خوابه همکف دارد

مغازه برای اجاره خیابان امام نبش میدان گیتی نورد

کد ملک: 2553
رهن: 20,000,000 تومان اجاره: 3,500,000 تومان

سن بنا: 8 سال ، وضعیت سکونت: تخلیه

100 متر همکف

مغازه برای اجاره فرعی ابوفاضل

کد ملک: 2540
رهن: 5,000,000 تومان اجاره: 300,000 تومان

سن بنا: 15 سال ،

18 متر همکف

مغازه جهت انبار برای اجاره بلوار فاطمیه فرعی امین عباسی

کد ملک: 2538
رهن: 3,000,000 تومان اجاره: 800,000 تومان

موقعیت: جنوبی ، سن بنا: 15 سال ، وضعیت سکونت: تخلیه

64 متر

زمین جهت کارواش برای اجاره انتهای خ ابوریحان

کد ملک: 2536
رهن: 10,000,000 تومان اجاره: 1,200,000 تومان

100 متر همکف

سوئیت برای اجاره مکی آباد کوچه شهید ارکیان

کد ملک: 2505
رهن: 5,000,000 تومان اجاره: 500,000 تومان

موقعیت: جنوبی ، سن بنا: 20 سال ،

60 متر 1 خوابه همکف ندارد

مغازه برای اجاره خیابان رجائی

کد ملک: 2504
رهن: 2,000,000 تومان اجاره: 400,000 تومان

سن بنا: 8 سال ، وضعیت سکونت: تخلیه

20 متر همکف

آپارتمان برای اجاره خیابان ابوریحان کوچه روبروی کمیته

کد ملک: 2464
رهن: 25,000,000 تومان اجاره: 1,500,000 تومان

موقعیت: جنوبی ، سن بنا: 2 سال ،

150 متر 2 خوابه طبقه 1 ندارد

سوئیت برای اجاره شهرک آب خ بهشتی - بهشتی 28

کد ملک: 2463
رهن: 5,000,000 تومان اجاره: 450,000 تومان

موقعیت: جنوبی ،

60 متر 1 خوابه همکف ندارد

مغازه برای اجاره چهارراه ابوریحان اول 17 شهریور

کد ملک: 2293
رهن: 10,000,000 تومان اجاره: 2,500,000 تومان

سن بنا: 15 سال ، وضعیت سکونت: تخلیه

200 متر همکف

آپارتمان مبله برای اجاره خیابان فرمانداری

کد ملک: 2237
رهن: 40,000,000 تومان اجاره: 2,500,000 تومان

موقعیت: دو نبش ، سن بنا: 6 سال ، وضعیت سکونت: تخلیه

150 متر 2 خوابه 1

مغازه برای اجاره بلوار مالک اشتر

کد ملک: 2118
رهن: 10,000,000 تومان اجاره: 2,500,000 تومان

موقعیت: شرقی ، وضعیت سکونت: تخلیه

100 متر

مغازه برای اجاره شهرک فدک

کد ملک: 2117
رهن: 5,000,000 تومان اجاره: 500,000 تومان

وضعیت سکونت: تخلیه

90 متر

مغازه برای اجاره بلوار سیدجمال فرعی فیاض بخش

کد ملک: 2114
رهن: 10,000,000 تومان اجاره: 2,000,000 تومان

موقعیت: غربی ، سن بنا: نوساز ، وضعیت سکونت: تخلیه

50 متر
در حال ارسال اطلاعات به سرور است ...