لیست اجاره

آپارتمان مسکونی برای اجاره کوی ملا صدار مجتمع مساجد

کد ملک: 1004995
رهن: 5,000,000 تومان اجاره: 850,000 تومان

موقعیت شمالی ، سال ساخت 7سال ، وضعیت سکونت مستاجر

110 متر 2 خوابه

آپارتمان مسکونی برای اجاره : خیابان ابوریحان فرعی محراب

کد ملک: 1004992
رهن: 50,000,000 تومان اجاره: 0 تومان

موقعیت شمالی ، سال ساخت 10 ، وضعیت سکونت مالک

180 متر 2 خوابه

سوئیت مسکونی برای اجاره : بلوار هجرت سمت راست

کد ملک: 1004988
رهن: 15,000,000 تومان اجاره: 100,000 تومان

موقعیت جنوبی ، سال ساخت 9 ، وضعیت سکونت تخلیه

40 متر

مغازه تجاری برای اجاره : خیابان غفاری چهار راه خلیل

کد ملک: 1004986
رهن: 5,000,000 تومان اجاره: 10,000,000 تومان

موقعیت شمالی ، سال ساخت 5 ، وضعیت سکونت مستاجر

330 متر

آپارتمان مسکونی برای اجاره کوی گل گهر لب بلوار فاطمیه

کد ملک: 1004982
رهن: 5,000,000 تومان اجاره: 700,000 تومان

موقعیت جنوبی ، سال ساخت 10 سال ، وضعیت سکونت مستاجر

80 متر 1 خوابه

آپارتمان مسکونی برای اجاره کوی گل گهر ایساکو

کد ملک: 1004980
رهن: 5,000,000 تومان اجاره: 800,000 تومان

موقعیت جنوبی ، سال ساخت 15 سال ، وضعیت سکونت

100 متر 2 خوابه

آپارتمان مسکونی برای اجاره : خیابان ابوریحان فرعی محراب

کد ملک: 1004959
رهن: 10,000,000 تومان اجاره: 1,200,000 تومان

موقعیت جنوبی ، سال ساخت طبقه 1 ، وضعیت سکونت تخلیه

160 متر 3 خوابه

آپارتمان مسکونی برای اجاره سیرجان خیابان شهید محمودی داخل فرعی

کد ملک: 1004950
رهن: 35,000,000 تومان اجاره: 10,000 تومان

موقعیت جنوبی ، سال ساخت طبقه 1 ، وضعیت سکونت

80 متر

آپارتمان مسکونی برای اجاره سیرجان شهرک حکمت سپاه بلوار غدیر مکی آباد

کد ملک: 1004947
رهن: 10,000,000 تومان اجاره: 1,200,000 تومان

موقعیت جنوبی ، سال ساخت طبقه 1 ، وضعیت سکونت

180 متر

انبار تجاری برای اجاره سیرجان خیابان شهید تعویقی لب خیابان

کد ملک: 1004946
رهن: 1,500,000 تومان اجاره: 300,000 تومان

موقعیت جنوبی ، سال ساخت ، وضعیت سکونت

30 متر
صفحه 4 از 8
در حال ارسال اطلاعات به سرور است ...