فیلتر بیشتر

لیست اجاره مغازه

مغازه برای اجاره سیرجان انتهای بلوار دکتر صادقی

کد ملک: 1005075
رهن: 3,000,000 تومان اجاره: 350,000 تومان

موقعیت: جنوبی ،

27 متر

مغازه برای اجاره سیرجان شهرک فدک

کد ملک: 1005215
رهن: 5,000,000 تومان اجاره: 500,000 تومان

سن بنا: 4سال ،

90 متر

مغازه برای اجاره سیرجان بلوار مالک اشتر

کد ملک: 1005216
رهن: 10,000,000 تومان اجاره: 2,500,000 تومان

موقعیت: دو نبش ، وضعیت سکونت: تخلیه

100 متر

مغازه برای اجاره سیرجان بلوار فاطمیه خیابان صائب

کد ملک: 1005175
رهن: 2,000,000 تومان اجاره: 250,000 تومان

موقعیت: غربی ،

20 متر

در حال دریافت اطلاعات...
در حال ارسال اطلاعات به سرور است ...