فیلتر بیشتر

اجاره مغازه

مغازه برای اجاره محدوده ابن سینا

کد ملک: 2122
رهن: 8,000,000 تومان اجاره: 750,000 تومان

موقعیت: شمالی ، وضعیت سکونت: تخلیه

23 متر

مغازه برای اجاره خیابان شریعتی مجتمع میلاد

کد ملک: 2120
رهن: 5,000,000 تومان اجاره: 600,000 تومان

موقعیت: جنوبی ، سن بنا: 10 سال ، وضعیت سکونت: تخلیه

32 متر همکف

مغازه برای اجاره ده یادگارکمربندی شیراز

کد ملک: 2119
رهن: 70,000,000 تومان اجاره: 50,000 تومان

وضعیت سکونت: تخلیه

90 متر

مغازه برای اجاره بلوار مالک اشتر

کد ملک: 2118
رهن: 10,000,000 تومان اجاره: 2,500,000 تومان

موقعیت: شرقی ، وضعیت سکونت: تخلیه

100 متر

مغازه برای اجاره شهرک فدک

کد ملک: 2117
رهن: 5,000,000 تومان اجاره: 500,000 تومان

وضعیت سکونت: تخلیه

90 متر

مغازه برای اجاره آیت آلله سعیدی

کد ملک: 2115
رهن: 20,000,000 تومان اجاره: 4,000,000 تومان

موقعیت: شمالی ، وضعیت سکونت: تخلیه

150 متر

مغازه برای اجاره بلوار سیدجمال فرعی فیاض بخش

کد ملک: 2114
رهن: 10,000,000 تومان اجاره: 2,000,000 تومان

موقعیت: غربی ، سن بنا: نوساز ، وضعیت سکونت: تخلیه

50 متر

مغازه برای اجاره بلوار گلستان

کد ملک: 2113
رهن: 3,000,000 تومان اجاره: 400,000 تومان

موقعیت: شرقی ، وضعیت سکونت: تخلیه

27 متر همکف
در حال ارسال اطلاعات به سرور است ...