فیلتر بیشتر

لیست اجاره مغازه

مغازه برای اجاره بلوار مالک اشتر

کد ملک: 1005216
رهن: 10,000,000 تومان اجاره: 2,500,000 تومان

موقعیت: دو نبش ،

50 متر

مغازه برای اجاره شهرک فدک

کد ملک: 1005215
رهن: 5,000,000 تومان اجاره: 500,000 تومان

سن بنا: 4سال ،

90 متر

مغازه برای اجاره بلوار فاطمیه خیابان صائب

کد ملک: 1005175
رهن: 2,000,000 تومان اجاره: 250,000 تومان

موقعیت: غربی ،

20 متر

مغازه برای اجاره بلوار پیروزی

کد ملک: 1005170
رهن: 2,000,000 تومان اجاره: 550,000 تومان

سن بنا: 8 سال ساخت ،

40 متر

مغازه برای اجاره انتهای بلوار دکتر صادقی

کد ملک: 1005075
رهن: 3,000,000 تومان اجاره: 350,000 تومان

موقعیت: جنوبی ،

27 متر

مغازه برای اجاره خیابان صائب

کد ملک: 1005011
رهن: 4,000,000 تومان اجاره: 400,000 تومان

موقعیت: شمالی ، سن بنا: 10 ، وضعیت سکونت: مستاجر

45 متر

مغازه برای اجاره خیابان غفاری چهار راه خلیل

کد ملک: 1004986
رهن: 5,000,000 تومان اجاره: 10,000,000 تومان

موقعیت: شمالی ، سن بنا: 5 ، وضعیت سکونت: مستاجر

330 متر

مغازه برای اجاره خیابان غفاری بعد از چهارراه ابوفاضل

کد ملک: 1004860
رهن: 5,000,000 تومان اجاره: 750,000 تومان

موقعیت: جنوبی ،

60 متر

مغازه برای اجاره خیابان احمد کافی

کد ملک: 1004858
رهن: 3,000,000 تومان اجاره: 2,600,000 تومان

موقعیت: جنوبی ،

70 متر

مغازه برای اجاره بلوار سیدجمال روبروی بنیاد مسکن

کد ملک: 1004757
رهن: 10,000,000 تومان اجاره: 3,000,000 تومان

موقعیت: غربی ،

60 متر
صفحه 1 از 2
در حال ارسال اطلاعات به سرور است ...