فیلتر بیشتر

اجاره مغازه

مغازه برای اجاره فرعی ابوفاضل

کد ملک: 2540
رهن: 5,000,000 تومان اجاره: 300,000 تومان

سن بنا: 15 سال ،

18 متر همکف

مغازه جهت انبار برای اجاره بلوار فاطمیه فرعی امین عباسی

کد ملک: 2538
رهن: 3,000,000 تومان اجاره: 800,000 تومان

موقعیت: جنوبی ، سن بنا: 15 سال ، وضعیت سکونت: تخلیه

64 متر

زمین جهت کارواش برای اجاره انتهای خ ابوریحان

کد ملک: 2536
رهن: 10,000,000 تومان اجاره: 1,200,000 تومان

100 متر همکف

مغازه برای اجاره خیابان رجائی

کد ملک: 2504
رهن: 2,000,000 تومان اجاره: 400,000 تومان

سن بنا: 8 سال ، وضعیت سکونت: تخلیه

20 متر همکف

مغازه برای اجاره شهرک مشتاق

کد ملک: 2486
رهن: 2,000,000 تومان

موقعیت: جنوبی ،

15 متر

مغازه برای اجاره شهرک مشتاق

کد ملک: 2485
رهن: 3,000,000 تومان اجاره: 500,000 تومان

موقعیت: جنوبی ، سن بنا: 10 سال ،

32 متر

مغازه برای اجاره چهارراه ابوریحان اول 17 شهریور

کد ملک: 2293
رهن: 10,000,000 تومان اجاره: 2,500,000 تومان

سن بنا: 15 سال ، وضعیت سکونت: تخلیه

200 متر همکف

مغازه برای اجاره بلوار ولایت

کد ملک: 2292
رهن: 10,000,000 تومان اجاره: 1,200,000 تومان

وضعیت سکونت: تخلیه

55 متر همکف

مغازه برای اجاره بلوار مالک اشتر

کد ملک: 2118
رهن: 10,000,000 تومان اجاره: 2,500,000 تومان

موقعیت: شرقی ، وضعیت سکونت: تخلیه

100 متر

مغازه برای اجاره شهرک فدک

کد ملک: 2117
رهن: 5,000,000 تومان اجاره: 500,000 تومان

وضعیت سکونت: تخلیه

90 متر

مغازه برای اجاره آیت آلله سعیدی

کد ملک: 2115
رهن: 20,000,000 تومان اجاره: 4,000,000 تومان

موقعیت: شمالی ، وضعیت سکونت: تخلیه

150 متر

مغازه برای اجاره بلوار سیدجمال فرعی فیاض بخش

کد ملک: 2114
رهن: 10,000,000 تومان اجاره: 2,000,000 تومان

موقعیت: غربی ، سن بنا: نوساز ، وضعیت سکونت: تخلیه

50 متر

مغازه برای اجاره بلوار گلستان

کد ملک: 2113
رهن: 3,000,000 تومان اجاره: 400,000 تومان

موقعیت: شرقی ، وضعیت سکونت: تخلیه

27 متر همکف
در حال ارسال اطلاعات به سرور است ...