لیست آخرین فایل های اجاره

مغازه تجاری برای اجاره : خیابان صائب

کد ملک: 1005011
رهن: 4,000,000 تومان اجاره: 400,000 تومان

موقعیت شمالی ، سال ساخت 10 ، وضعیت سکونت مستاجر

45 متر

مغازه تجاری برای اجاره : خیابان غفاری چهار راه خلیل

کد ملک: 1004986
رهن: 5,000,000 تومان اجاره: 10,000,000 تومان

موقعیت شمالی ، سال ساخت 5 ، وضعیت سکونت مستاجر

330 متر

مغازه تجاری برای اجاره سیرجان بلوار امین عباسی

کد ملک: 1004897
رهن: 1,000,000 تومان اجاره: 500,000 تومان

موقعیت جنوبی ، سال ساخت همکف ، وضعیت سکونت

30 متر

مغازه تجاری برای اجاره سیرجان خیابان غفاری بعد از چهارراه ابوفاضل

کد ملک: 1004860
رهن: 5,000,000 تومان اجاره: 750,000 تومان

موقعیت جنوبی ، سال ساخت همکف ، وضعیت سکونت

60 متر

مغازه تجاری برای اجاره سیرجان خیابان احمد کافی

کد ملک: 1004858
رهن: 3,000,000 تومان اجاره: 2,600,000 تومان

موقعیت جنوبی ، سال ساخت همکف ، وضعیت سکونت

70 متر

مغازه برای اجاره سردارجنگل،دهخدا،شیخ عطار،کلانتری بلوار سیدجمال روبروی بنیاد مسکن

کد ملک: 1004757
رهن: 10,000,000 تومان اجاره: 3,000,000 تومان

موقعیت غربی ، سال ساخت همکف ، وضعیت سکونت

60 متر

مغازه تجاری برای اجاره سیرجان بلوار دکتر صادقی بعد از چهارراه 17 شهریور

کد ملک: 1004755
رهن: 5,000,000 تومان اجاره: 1,200,000 تومان

موقعیت جنوبی ، سال ساخت همکف ، وضعیت سکونت

30 متر

مغازه تجاری برای اجاره سیرجان خیابان آیت الله سعیدی

کد ملک: 1004715
رهن: 20,000,000 تومان اجاره: 4,000,000 تومان

موقعیت ، سال ساخت همکف ، وضعیت سکونت

150 متر

مغازه تجاری برای اجاره سیرجان خیابان شفا

کد ملک: 1004625
رهن: 3,000,000 تومان اجاره: 500,000 تومان

موقعیت جنوبی ، سال ساخت همکف ، وضعیت سکونت

250 متر

مغازه تجاری برای اجاره سیرجان خیابان شفا

کد ملک: 1004624
رهن: 3,000,000 تومان اجاره: 450,000 تومان

موقعیت جنوبی ، سال ساخت همکف ، وضعیت سکونت

70 متر
صفحه 1 از 2
در حال ارسال اطلاعات به سرور است ...