جستجوی شناسه ملک

لیست آخرین فایل های اجاره

سوئیت مسکونی برای اجاره سیرجان خیابان مالک اشتر کوچه بعد از بانک کشاورزی

1397/08/26 کد ملک 1004887
قیمت ملک رهن: 3,000,000 تومان اجاره: 500,000 تومان

امکانات: ورودی مستقل,کولر آبی
توضیحات: جهت آرایشگاه-کف سرامیک

ثبت کننده: املاک 21
تلفن دفتر : 03442263221
جزئیات بیشتر
40 متر بدون خواب همکف جنوبی ندارد

سوئیت مسکونی برای اجاره سیرجان خیابان امین عباسی

1397/08/21 کد ملک 1004865
قیمت ملک رهن: 7,000,000 تومان اجاره: 600,000 تومان

امکانات: ورودی مستقل,کمد دیواری,پرده,حیاط,آشپزخانه اُپن,کولر آبی
توضیحات:

ثبت کننده: املاک 21
تلفن دفتر : 03442263221
جزئیات بیشتر
70 متر 1 خوابه همکف شمالی دارد

سوئیت مسکونی برای اجاره سیرجان چهارراه دانشگاه آزاد دور برگردان سمت چپ

1397/08/19 کد ملک 1004863
قیمت ملک رهن: 5,000,000 تومان اجاره: 400,000 تومان

امکانات: حیاط
توضیحات: کف موزائیک و ورودی مشترک -مبلغ قابل تبدیل به 10 میلیون با 300 اجاره می باشد.

ثبت کننده: املاک 21
تلفن دفتر : 03442263221
جزئیات بیشتر
80 متر 1 خوابه همکف شمالی دارد

سوئیت مسکونی برای اجاره سیرجان شهرک آب پشت سیلو آرد

1397/08/14 کد ملک 1004859
قیمت ملک رهن: 10,000,000 تومان اجاره: 200,000 تومان

امکانات: ورودی مستقل
توضیحات: کف سرامیک -نما :سنگ

ثبت کننده: املاک 21
تلفن دفتر : 03442263221
جزئیات بیشتر
50 متر 1 خوابه همکف جنوبی ندارد

سوئیت مسکونی برای اجاره سیرجان بلوار نبوت خیابان مهتاب

1397/08/02 کد ملک 1004823
قیمت ملک رهن: 10,000,000 تومان اجاره: 300,000 تومان

امکانات: ورودی مستقل,بخاری
توضیحات:

ثبت کننده: املاک 21
تلفن دفتر : 03442263221
جزئیات بیشتر
50 متر 1 خوابه زیر زمین شمالی ندارد

سوئیت مسکونی برای اجاره سیرجان خیابان غفاری داخل فرعی

1397/08/02 کد ملک 1004820
قیمت ملک رهن: 3,000,000 تومان اجاره: 350,000 تومان

امکانات: حیاط
توضیحات: دو اتاق جهت اجاره می باشد. ورودی وسرویس ها مشترک است.

ثبت کننده: املاک 21
تلفن دفتر : 03442263221
جزئیات بیشتر
40 متر بدون خواب همکف شمالی ندارد

سوئیت مسکونی برای اجاره سیرجان بلوار عباسپور انتهای خ ایران خودرو چهارراه تابان

1397/07/07 کد ملک 1004743
قیمت ملک رهن: 4,000,000 تومان اجاره: 500,000 تومان

امکانات: ورودی مستقل,کولر آبی
توضیحات: کف سرامیک

ثبت کننده: املاک 21
تلفن دفتر : 03442263221
جزئیات بیشتر
65 متر بدون خواب همکف جنوبی ندارد
صفحه 1 از 1
در حال ارسال اطلاعات به سرور است ...