لیست آخرین فایل های اجاره

سوئیت مسکونی برای اجاره : ابوریحان خیابان شهید نادری

کد ملک: 1005027
رهن: 20,000,000 تومان اجاره: 500,000 تومان

موقعیت دربه حیاط ، سال ساخت 20 سال ، وضعیت سکونت مستاجر

70 متر

سوئیت مسکونی برای اجاره : بلوار موسی ابن جعفر

کد ملک: 1005026
رهن: 15,000,000 تومان اجاره: 400,000 تومان

موقعیت ، سال ساخت 10 ، وضعیت سکونت تخلیه

60 متر

سوئیت مسکونی برای اجاره کوی مکی آباد بلوار غدیر

کد ملک: 1005009
رهن: 5,000,000 تومان اجاره: 400,000 تومان

موقعیت شمالی ، سال ساخت 10 سال ، وضعیت سکونت مستاجر

70 متر

سوئیت مسکونی برای اجاره : بلوار هجرت سمت راست

کد ملک: 1004988
رهن: 15,000,000 تومان اجاره: 100,000 تومان

موقعیت جنوبی ، سال ساخت 9 ، وضعیت سکونت تخلیه

40 متر

سوئیت مسکونی برای اجاره سیرجان خیابان مالک اشتر کوچه بعد از بانک کشاورزی

کد ملک: 1004887
رهن: 3,000,000 تومان اجاره: 500,000 تومان

موقعیت جنوبی ، سال ساخت همکف ، وضعیت سکونت

40 متر

سوئیت مسکونی برای اجاره سیرجان شهرک آب پشت سیلو آرد

کد ملک: 1004859
رهن: 10,000,000 تومان اجاره: 200,000 تومان

موقعیت جنوبی ، سال ساخت همکف ، وضعیت سکونت

50 متر
صفحه 1 از 1
در حال ارسال اطلاعات به سرور است ...