فیلتر بیشتر

اجاره آپارتمان

آپارتمان برای اجاره شهرک طالقانی / جنب ده یادگار

کد ملک: 2545
رهن: 10,000,000 تومان اجاره: 800,000 تومان

موقعیت: جنوبی ، سن بنا: 3 سال ، وضعیت سکونت: تخلیه

140 متر 2 خوابه طبقه 1 ندارد

زیرزمین مسکونی برای اجاره بلوار فاطمیه فرعی امین عباسی

کد ملک: 2539
رهن: 2,000,000 تومان اجاره: 350,000 تومان

سن بنا: 15 سال ، وضعیت سکونت: تخلیه

32 متر

آپارتمان برای اجاره بلوار فاطمیه خیابان انصار 1

کد ملک: 2537
رهن: 20,000,000 تومان اجاره: 500,000 تومان

سن بنا: 5 سال ، وضعیت سکونت: مستاجر

80 متر 1 خوابه طبقه 1 ندارد

آپارتمان برای اجاره صفارزاده فاز 3 گل گهر

کد ملک: 2529
رهن: 100,000,000 تومان

موقعیت: جنوبی ، سن بنا: 5 سال ، وضعیت سکونت: تخلیه

180 متر 2 خوابه طبقه 1 ندارد

واحد همکف برای اجاره صفارزاده 4

کد ملک: 2520
رهن: 120,000,000 تومان

سن بنا: 15 سال ، وضعیت سکونت: مستاجر

219 متر 3 خوابه همکف دارد

آپارتمان برای اجاره خیابان شهید اسکندری داخل کوچه

کد ملک: 2516
رهن: 5,000,000 تومان اجاره: 200,000 تومان

موقعیت: جنوبی ، سن بنا: 3 سال ،

90 متر 2 خوابه طبقه 1 ندارد

طبقه همکف برای اجاره شهرک مشتاق گلستان 9

کد ملک: 2510
رهن: 30,000,000 تومان اجاره: 1,200,000 تومان

موقعیت: جنوبی ، سن بنا: بازسازی شده ، وضعیت سکونت: مالک

150 متر 2 خوابه دارد

آپارتمان برای اجاره نجف شهر مسکن مهر فریکو

کد ملک: 2509
رهن: 50,000,000 تومان اجاره: 5,000 تومان

سن بنا: 5 سال ، وضعیت سکونت: مالک

87 متر 2 خوابه طبقه 1 دارد

خانه ویلائی برای اجاره بلوار صفارزاده فاز 4 گل گهر

کد ملک: 2499
رهن: 10,000,000 تومان اجاره: 2,000,000 تومان

موقعیت: جنوبی ، سن بنا: 10 سال ، وضعیت سکونت: تخلیه

140 متر 2 خوابه همکف دارد

آپارتمان برای اجاره شهرک مشتاق

کد ملک: 2487
رهن: 25,000,000 تومان اجاره: 650,000 تومان

موقعیت: شمالی ، سن بنا: 5 سال ،

95 متر 1 خوابه طبقه 1 ندارد

آپارتمان برای اجاره 120 هکتاری شهرک رسالت

کد ملک: 2467
رهن: 8,000,000 تومان اجاره: 700,000 تومان

موقعیت: جنوبی ، سن بنا: 5 سال ،

110 متر 2 خوابه طبقه 1 ندارد

آپارتمان برای اجاره خیابان ابوریحان کوچه روبروی کمیته

کد ملک: 2464
رهن: 25,000,000 تومان اجاره: 1,500,000 تومان

موقعیت: جنوبی ، سن بنا: 2 سال ،

150 متر 2 خوابه طبقه 1 ندارد

آپارتمان برای اجاره بلوار گلستان -گلستان 10

کد ملک: 2456
رهن: 65,000,000 تومان

150 متر 2 خوابه طبقه 1

آپارتمان برای اجاره بلوار چمران قطعه شماره یک

کد ملک: 2438
رهن: 150,000,000 تومان

سن بنا: نوساز ،

150 متر 3 خوابه طبقه 1 دارد

آپارتمان برای اجاره هواشناسی بلوار سپاه خ هاشمی نژاد

کد ملک: 2304
رهن: 15,000,000 تومان اجاره: 900,000 تومان

سن بنا: نوساز ، وضعیت سکونت: تخلیه

100 متر 2 خوابه طبقه 2 دارد
در حال ارسال اطلاعات به سرور است ...