جستجوی شناسه ملک

لیست آخرین فایل های اجاره

آپارتمان مسکونی برای اجاره سیرجان خیابان شهید رجائی

1397/08/26 کد ملک 1004889
قیمت ملک رهن: 3,000,000 تومان اجاره: 700,000 تومان

امکانات: بالکن,کولر آبی
توضیحات:

ثبت کننده: املاک 21
تلفن دفتر : 03442263221
جزئیات بیشتر
110 متر 1 خوابه طبقه 1 جنوبی ندارد

آپارتمان مسکونی برای اجاره سیرجان خیابان شهید نادری

1397/08/23 کد ملک 1004881
قیمت ملک رهن: 35,000,000 تومان اجاره: 0 تومان

امکانات: ورودی مستقل,پنجره دو جداره,کمد دیواری,پرده,بالکن,کولر آبی
توضیحات:

ثبت کننده: املاک 21
تلفن دفتر : 03442263221
جزئیات بیشتر
110 متر 2 خوابه طبقه 1 جنوبی ندارد

آپارتمان مسکونی برای اجاره سیرجان خیابان شهید تعویقی داخل فرعی

1397/08/19 کد ملک 1004862
قیمت ملک رهن: 10,000,000 تومان اجاره: 800,000 تومان

امکانات: پرده,بالکن,کولر آبی
توضیحات: واحد فوق جهت زن و شوهر جوان و بدون بچه اجاره داده میشود.

ثبت کننده: املاک 21
تلفن دفتر : 03442263221
جزئیات بیشتر
90 متر 2 خوابه طبقه 1 شمالی دارد

آپارتمان برای اجاره سیرجان خیابان امام حسین

1397/08/13 کد ملک 1004857
قیمت ملک رهن: 6,500,000 تومان اجاره: 600,000 تومان

امکانات: انباری,کمد دیواری,بالکن,کولر آبی
توضیحات:

ثبت کننده: املاک 21
تلفن دفتر : 03442263221
جزئیات بیشتر
70 متر 1 خوابه طبقه 1 جنوبی ندارد

آپارتمان مسکونی برای اجاره سیرجان شهرک ابوالفضل خیابان ستاره

1397/08/12 کد ملک 1004853
قیمت ملک رهن: 10,000,000 تومان اجاره: 650,000 تومان

امکانات: ورودی مستقل,کمد دیواری,پرده,بالکن,کولر آبی
توضیحات:

ثبت کننده: املاک 21
تلفن دفتر : 03442263221
جزئیات بیشتر
110 متر 1 خوابه طبقه 1 جنوبی ندارد

آپارتمان مسکونی برای اجاره سیرجان بلوار سید احمد خمینی

1397/08/12 کد ملک 1004852
قیمت ملک رهن: 5,000,000 تومان اجاره: 600,000 تومان

امکانات: ورودی مستقل,پرده,اسپلیت
توضیحات:

ثبت کننده: املاک 21
تلفن دفتر : 03442263221
جزئیات بیشتر
70 متر 1 خوابه طبقه 1 جنوبی ندارد

آپارتمان مسکونی برای اجاره سیرجان چهارراه اداره گاز

1397/08/12 کد ملک 1004847
قیمت ملک رهن: 8,000,000 تومان اجاره: 1,200,000 تومان

امکانات: کمد دیواری,پرده,بالکن,کولر آبی
توضیحات:

ثبت کننده: املاک 21
تلفن دفتر : 03442263221
جزئیات بیشتر
90 متر 2 خوابه طبقه 1 جنوبی دارد

آپارتمان برای اجاره سیرجان چهارراه دانشگاه

1397/08/10 کد ملک 1004843
قیمت ملک رهن: 35,000,000 تومان اجاره: 0 تومان

امکانات: ورودی مستقل,کمد دیواری,بالکن,کولر آبی
توضیحات:

ثبت کننده: املاک 21
تلفن دفتر : 03442263221
جزئیات بیشتر
95 متر 2 خوابه طبقه 1 شمالی ندارد

آپارتمان مسکونی برای اجاره سیرجان خیابان شهید اسکندری

1397/08/07 کد ملک 1004838
قیمت ملک رهن: 15,000,000 تومان اجاره: 800,000 تومان

امکانات: کمد دیواری,پرده,بالکن,کولر آبی
توضیحات:

ثبت کننده: املاک 21
تلفن دفتر : 03442263221
جزئیات بیشتر
110 متر 2 خوابه طبقه 1 شمالی دارد

آپارتمان مسکونی برای اجاره سیرجان بلوار سید جمال سمت صداو سیما خ دکتر باستانی

1397/08/06 کد ملک 1004837
قیمت ملک رهن: 30,000,000 تومان اجاره: 100,000 تومان

امکانات: ورودی مستقل,کمد دیواری,پرده,بالکن,کولر آبی
توضیحات:

ثبت کننده: املاک 21
تلفن دفتر : 03442263221
جزئیات بیشتر
100 متر 2 خوابه طبقه 1 شمالی ندارد
صفحه 1 از 4
در حال ارسال اطلاعات به سرور است ...