لیست آخرین فایل های اجاره

آپارتمان مسکونی برای اجاره کوی گل گهر انتهای بلوار صفارزاده

کد ملک: 1005063
رهن: 35,000,000 تومان اجاره: 0 تومان

موقعیت ، سال ساخت 10 سال ، وضعیت سکونت تخلیه

90 متر 1 خوابه

آپارتمان مسکونی برای اجاره کوی گل گهر فاز یک گل گهر

کد ملک: 1005059
رهن: 10,000,000 تومان اجاره: 1,700,000 تومان

موقعیت جنوبی ، سال ساخت 5 سال ، وضعیت سکونت تخلیه

130 متر 2 خوابه

آپارتمان مسکونی برای اجاره بافت قدیم شهر خیابان مالک اشتر

کد ملک: 1005054
رهن: 5,000,000 تومان اجاره: 900,000 تومان

موقعیت ، سال ساخت 8 سال ، وضعیت سکونت

110 متر 2 خوابه

آپارتمان مسکونی برای اجاره بافت قدیم شهر خ خواجه نظام

کد ملک: 1005049
رهن: 35,000,000 تومان اجاره: 200,000 تومان

موقعیت ، سال ساخت 8 سال ، وضعیت سکونت

110 متر 2 خوابه

آپارتمان مسکونی برای اجاره کوی پزشکان بلوار صفار زاده

کد ملک: 1005044
رهن: 5,000,000 تومان اجاره: 900,000 تومان

موقعیت جنوبی ، سال ساخت 10 سال ، وضعیت سکونت مستاجر

110 متر 2 خوابه

آپارتمان مسکونی برای اجاره : خیابان صائب

کد ملک: 1005025
رهن: 25,000,000 تومان اجاره: 500,000 تومان

موقعیت ، سال ساخت 5 ، وضعیت سکونت مستاجر

90 متر 2 خوابه

آپارتمان مسکونی برای اجاره کوی مکی آباد بعد از زمین فوتبال

کد ملک: 1005017
رهن: 6,000,000 تومان اجاره: 600,000 تومان

موقعیت جنوبی ، سال ساخت 1 سال ، وضعیت سکونت

80 متر 2 خوابه

آپارتمان مسکونی برای اجاره کوی مشتاق خ اشرفی اصفهانی

کد ملک: 1005004
رهن: 12,000,000 تومان اجاره: 1,000,000 تومان

موقعیت جنوبی ، سال ساخت 1 سال ، وضعیت سکونت

140 متر 2 خوابه

آپارتمان مسکونی برای اجاره کوی اصناف خ زمرد

کد ملک: 1005001
رهن: 50,000,000 تومان اجاره: 0 تومان

موقعیت جنوبی ، سال ساخت 8 سال ، وضعیت سکونت مستاجر

100 متر 2 خوابه

آپارتمان مسکونی برای اجاره کوی ملا صدار مجتمع مساجد

کد ملک: 1004995
رهن: 5,000,000 تومان اجاره: 850,000 تومان

موقعیت شمالی ، سال ساخت 7سال ، وضعیت سکونت مستاجر

110 متر 2 خوابه
صفحه 1 از 3
در حال ارسال اطلاعات به سرور است ...