فیلتر بیشتر

لیست اجاره آپارتمان

آپارتمان برای اجاره نجف شهر مسکن مهر فریکو

کد ملک: 1005234
رهن: 5,000,000 تومان اجاره: 650,000 تومان

موقعیت: جنوبی ، سن بنا: 5 سال ، وضعیت سکونت: تخلیه

85 متر 2 خوابه

آپارتمان برای اجاره گل گهرفاز یک

کد ملک: 1005222
رهن: 10,000,000 تومان اجاره: 1,300,000 تومان

موقعیت: جنوبی ، سن بنا: 8 سال ،

130 متر 2 خوابه

آپارتمان برای اجاره انتهای بلوار شیخ مفید

کد ملک: 1005219
رهن: 10,000,000 تومان اجاره: 700,000 تومان

سن بنا: 8سال ،

80 متر 1 خوابه

آپارتمان برای اجاره خیابان شریعتی

کد ملک: 1005212
رهن: 10,000,000 تومان اجاره: 950,000 تومان

موقعیت: شرقی غربی ، سن بنا: 10 سال ،

80 متر 2 خوابه

آپارتمان برای اجاره بلوار صفارزاده گل گهر فاز 3

کد ملک: 1005208
رهن: 5,000,000 تومان اجاره: 700,000 تومان

موقعیت: جنوبی ، سن بنا: 10 سال ،

80 متر 1 خوابه

آپارتمان دو طبقه برای اجاره بر بلوار فاطمیه

کد ملک: 1005194
رهن: 60,000,000 تومان اجاره: 2,000,000 تومان

موقعیت: شمالی ، سن بنا: 20 سال ،

200 متر 2 خوابه

آپارتمان برای اجاره مالک اشتر

کد ملک: 1005193
رهن: 10,000,000 تومان اجاره: 600,000 تومان

موقعیت: غربی ، سن بنا: 15 سال ،

75 متر 2 خوابه

آپارتمان برای اجاره شهرک رزمندگان

کد ملک: 1005191
رهن: 15,000,000 تومان اجاره: 1,000,000 تومان

موقعیت: شمالی ، سن بنا: 5 سال ،

130 متر 2 خوابه

آپارتمان برای اجاره بلوار صفار زاده خیابان شفا

کد ملک: 1005189
رهن: 70,000,000 تومان اجاره: 100,000 تومان

120 متر 2 خوابه

آپارتمان برای اجاره خیابان رازی

کد ملک: 1005187
رهن: 20,000,000 تومان اجاره: 250,000 تومان

سن بنا: 20 سال ،

75 متر 1 خوابه
صفحه 1 از 2
در حال ارسال اطلاعات به سرور است ...