فیلتر بیشتر

اجاره

آپارتمان برای اجاره فدک جنب پل دفاع مقدس

کد ملک: 2220
رهن: 8,000,000 تومان اجاره: 600,000 تومان

سن بنا: 6 سال ، وضعیت سکونت: مستاجر

75 متر 1 خوابه طبقه 1 دارد

آپارتمان برای اجاره صفارزاده 12

کد ملک: 2216
رهن: 50,000,000 تومان اجاره: 700,000 تومان

موقعیت: جنوبی ، سن بنا: 2 سال ، وضعیت سکونت: مستاجر

180 متر 2 خوابه طبقه 3 دارد

آپارتمان برای اجاره ابوریحان خ شهید مکی آبادی

کد ملک: 2215
رهن: 10,000,000 تومان اجاره: 850,000 تومان

موقعیت: جنوبی ، سن بنا: نوساز ، وضعیت سکونت: تخلیه

100 متر 2 خوابه طبقه 1 ندارد

آپارتمان برای اجاره بلوار فاطمیه خ انصار

کد ملک: 2214
رهن: 20,000,000 تومان اجاره: 550,000 تومان

موقعیت: جنوبی ، سن بنا: 5 سال ، وضعیت سکونت: مستاجر

100 متر 2 خوابه طبقه 1 ندارد

آپارتمان برای اجاره حجت آباد

کد ملک: 2212
رهن: 30,000,000 تومان اجاره: 50,000 تومان

موقعیت: جنوبی ، سن بنا: 5 سال ، وضعیت سکونت: مستاجر

120 متر 2 خوابه طبقه 1 ندارد

آپارتمان برای اجاره فاز 2 گل گهر

کد ملک: 2208
رهن: 20,000,000 تومان اجاره: 400,000 تومان

موقعیت: جنوبی ، سن بنا: 8 سال ، وضعیت سکونت: تخلیه

75 متر 1 خوابه طبقه 1 ندارد

آپارتمان برای اجاره بلوار فاطمیه

کد ملک: 2206
رهن: 10,000,000 تومان اجاره: 1,000,000 تومان

موقعیت: شمالی ، سن بنا: 5 سال ، وضعیت سکونت: تخلیه

120 متر 2 خوابه طبقه 1 ندارد

آپارتمان برای اجاره فاطمیه فرعی شهید بداغی

کد ملک: 2200
رهن: 5,000,000 تومان اجاره: 750,000 تومان

موقعیت: جنوبی ، سن بنا: 3 سال ، وضعیت سکونت: تخلیه

90 متر 1 خوابه طبقه 1 ندارد

آپارتمان برای اجاره شهرک مشتاق

کد ملک: 2181
رهن: 60,000,000 تومان اجاره: 100,000 تومان

موقعیت: شمالی ، سن بنا: 2 سال ، وضعیت سکونت: مالک

150 متر 2 خوابه طبقه 1 دارد

خانه ویلایی برای اجاره ابوریحان فرعی علمدار

کد ملک: 2151
رهن: 50,000,000 تومان اجاره: 200,000 تومان

موقعیت: شمالی ، سن بنا: 30 سال ، وضعیت سکونت: تخلیه

180 متر 4 خوابه

آپارتمان برای اجاره انتهای بلوار قاآنی

کد ملک: 2150
رهن: 6,000,000 تومان اجاره: 700,000 تومان

موقعیت: غربی ، سن بنا: 5 سال ، وضعیت سکونت: تخلیه

100 متر 1 خوابه طبقه 1 ندارد

آپارتمان برای اجاره بلوار دکتر صادقی پشت دانشگاه آزاد

کد ملک: 2140
رهن: 30,000,000 تومان اجاره: 1,000,000 تومان

موقعیت: شمالی ، سن بنا: 2 سال ، وضعیت سکونت: مستاجر

170 متر 3 خوابه طبقه 1 ندارد

آپارتمان برای اجاره بلوار فاطمیه منازل ایساکو

کد ملک: 2139
رهن: 35,000,000 تومان اجاره: 300,000 تومان

سن بنا: 15 سال ،

100 متر 2 خوابه طبقه 1 دارد

آپارتمان برای اجاره شهرک امام حسین کربلائی دو

کد ملک: 2137
رهن: 35,000,000 تومان اجاره: 50,000 تومان

موقعیت: جنوبی ، سن بنا: 10 سال ، وضعیت سکونت: مستاجر

95 متر 1 خوابه طبقه 1 ندارد

آپارتمان برای اجاره شهرک گل گهر فاز 2

کد ملک: 2136
رهن: 10,000,000 تومان اجاره: 1,200,000 تومان

موقعیت: جنوبی ، سن بنا: 8 سال ، وضعیت سکونت: مستاجر

140 متر 2 خوابه طبقه 1 ندارد

آپارتمان برای اجاره شهرک گل گهر فاز 3

کد ملک: 2135
رهن: 10,000,000 تومان اجاره: 1,200,000 تومان

موقعیت: شمالی ، سن بنا: 5 سال ، وضعیت سکونت: مستاجر

150 متر 2 خوابه طبقه 1 ندارد

آپارتمان برای اجاره بلوار دکتر صادقی کوچه پاساژ کندو

کد ملک: 2134
رهن: 60,000,000 تومان

موقعیت: جنوبی ، سن بنا: 4 سال ، وضعیت سکونت: مستاجر

120 متر 2 خوابه طبقه 1 دارد

انبار برای اجاره بلوار دکتر صادقی کوچه پاساژ کندو

کد ملک: 2133
رهن: 30,000,000 تومان

موقعیت: جنوبی ، سن بنا: 4 سال ، وضعیت سکونت: تخلیه

125 متر

آپارتمان برای اجاره گل گهر فاز 3

کد ملک: 2131
رهن: 7,000,000 تومان اجاره: 700,000 تومان

موقعیت: جنوبی ، سن بنا: 8 سال ، وضعیت سکونت: تخلیه

80 متر 1 خوابه طبقه 1 ندارد

آپارتمان برای اجاره شهرک ابوالفضل خ فرزانگان

کد ملک: 2130
رهن: 25,000,000 تومان اجاره: 750,000 تومان

موقعیت: شمالی ، سن بنا: 2 سال ، وضعیت سکونت: مستاجر

160 متر 3 خوابه طبقه 1 ندارد

آپارتمان برای اجاره شهرک ابوالفضل خ فرزانگان

کد ملک: 2129
رهن: 25,000,000 تومان اجاره: 350,000 تومان

موقعیت: شمالی ، سن بنا: 7 سال ، وضعیت سکونت: مستاجر

90 متر 1 خوابه همکف دارد

آپارتمان برای اجاره خواجه نظام

کد ملک: 2126
رهن: 15,000,000 تومان اجاره: 800,000 تومان

موقعیت: جنوبی ، سن بنا: 3 سال ، وضعیت سکونت: مستاجر

90 متر 2 خوابه طبقه 1 ندارد

آپارتمان برای اجاره کوی بهار هجرت یک

کد ملک: 2125
رهن: 20,000,000 تومان اجاره: 500,000 تومان

موقعیت: دو کله ، سن بنا: 10 سال ، وضعیت سکونت: مستاجر

100 متر 1 خوابه زیرزمین دارد

مغازه برای اجاره محدوده ابن سینا

کد ملک: 2122
رهن: 8,000,000 تومان اجاره: 750,000 تومان

موقعیت: شمالی ، وضعیت سکونت: تخلیه

23 متر

آپارتمان برای اجاره شهرک مروارید

کد ملک: 2121
رهن: 10,000,000 تومان اجاره: 1,000,000 تومان

موقعیت: جنوبی ، سن بنا: 5 سال ، وضعیت سکونت: مستاجر

110 متر 2 خوابه طبقه 1 دارد

مغازه برای اجاره خیابان شریعتی مجتمع میلاد

کد ملک: 2120
رهن: 5,000,000 تومان اجاره: 600,000 تومان

موقعیت: جنوبی ، سن بنا: 10 سال ، وضعیت سکونت: تخلیه

32 متر همکف

مغازه برای اجاره ده یادگارکمربندی شیراز

کد ملک: 2119
رهن: 70,000,000 تومان اجاره: 50,000 تومان

وضعیت سکونت: تخلیه

90 متر

مغازه برای اجاره بلوار مالک اشتر

کد ملک: 2118
رهن: 10,000,000 تومان اجاره: 2,500,000 تومان

موقعیت: شرقی ، وضعیت سکونت: تخلیه

100 متر

مغازه برای اجاره شهرک فدک

کد ملک: 2117
رهن: 5,000,000 تومان اجاره: 500,000 تومان

وضعیت سکونت: تخلیه

90 متر

مغازه برای اجاره آیت آلله سعیدی

کد ملک: 2115
رهن: 20,000,000 تومان اجاره: 4,000,000 تومان

موقعیت: شمالی ، وضعیت سکونت: تخلیه

150 متر

مغازه برای اجاره بلوار سیدجمال فرعی فیاض بخش

کد ملک: 2114
رهن: 10,000,000 تومان اجاره: 2,000,000 تومان

موقعیت: غربی ، سن بنا: نوساز ، وضعیت سکونت: تخلیه

50 متر

مغازه برای اجاره بلوار گلستان

کد ملک: 2113
رهن: 3,000,000 تومان اجاره: 400,000 تومان

موقعیت: شرقی ، وضعیت سکونت: تخلیه

27 متر همکف

زیرزمین مسکونی برای اجاره شهرک امام حسین

کد ملک: 2112
رهن: 8,000,000 تومان اجاره: 800,000 تومان

موقعیت: شمالی ، سن بنا: 5 سال ، وضعیت سکونت: مستاجر

100 متر 2 خوابه زیرزمین دارد

آپارتمان برای اجاره بلوار سید احمد خمینی فرعی اتحاد

کد ملک: 2111
رهن: 65,000,000 تومان

سن بنا: 8 سال ، وضعیت سکونت: تخلیه

90 متر 2 خوابه طبقه 4 دارد

خانه ویلائی برای اجاره خواجه نظام

کد ملک: 2110
رهن: 80,000,000 تومان اجاره: 100,000 تومان

سن بنا: 30 سال ، وضعیت سکونت: تخلیه

200 متر 4 خوابه دارد
در حال ارسال اطلاعات به سرور است ...