فیلتر بیشتر

لیست تقاضاهای ملکی

آپارتمان مسکونی جهت اجاره بلوار پیروزی: بلوار پیروزی .بلوار فاطمیه -

متقاضی: کبری نقدی

موبایل: ×××××××0913

تلفن تماس: ××××××422

تاریخ ثبت: 1398/11/28

شناسه: 2410

حداقل رهن: 10,000,000

حداکثر رهن: 15,000,000 تومان

حداقل اجاره: 1,000,000

حداکثر اجاره: 1,250,000 تومان

75 الی 100 متر

2خوابه

شمالی

مستقل باشد

محدوده: بلوار پیروزی .بلوار فاطمیه -

×

خانه ویلایی مسکونی جهت خرید بلوار قاآنی: شیخ مفید - مالک اشتر - گل گهر -

متقاضی: اسدی

موبایل: ×××××××0913

تلفن تماس: ××××××422

تاریخ ثبت: 1398/10/07

شناسه: 2408

حداقل قیمت: 1,000,000,000 تومان

حداکثر قیمت: 1,500,000,000 تومان

250 الی 350 متر

شمالی

محدوده: شیخ مفید - مالک اشتر - گل گهر -

توضیحات: 3 خوابه باشد کوچه خیابان با عرض بالای 10 الی12 متری

×

کلنگی مسکونی جهت خرید بلوار شیخ مفید: شیخ عطار - شهید کلانتری - دهخدا شمالی - علامه مجلسی -

متقاضی: دریابیگی

موبایل: ×××××××0913

تلفن تماس: ××××××422

تاریخ ثبت: 1398/10/05

شناسه: 2407

حداقل قیمت: 2,000,000,000 تومان

حداکثر قیمت: 8,000,000,000 تومان

250 الی 400 متر

جنوبی

محدوده: شیخ عطار - شهید کلانتری - دهخدا شمالی - علامه مجلسی -

توضیحات: محدوده سردار جنگل / تختی / ولیعصر

×

آپارتمان مسکونی جهت اجاره بلوار فاطمیه: رزمندگان - مشتاق - صفارزاده - ملک زاده -

متقاضی: خانم زابلی

موبایل: ×××××××0913

تلفن تماس: ××××××422

تاریخ ثبت: 1398/10/05

شناسه: 2406

حداقل رهن: 7,000,000

حداکثر رهن: 10,000,000 تومان

حداقل اجاره: 500,000

حداکثر اجاره: 700,000 تومان

75 الی 100 متر

1خوابه

محدوده: رزمندگان - مشتاق - صفارزاده - ملک زاده -

توضیحات: برای 4 نفر دانشجوی دختر

×

آپارتمان مسکونی جهت خرید :: سطح شهر -

متقاضی: رنجبر

موبایل: ×××××××0913

تلفن تماس: ××××××422

تاریخ ثبت: 1398/09/30

شناسه: 2405

حداقل قیمت: 250,000,000 تومان

حداکثر قیمت: 350,000,000 تومان

75 الی 100 متر

محدوده: سطح شهر -

×

خانه ویلایی مسکونی جهت خرید آیت الله غفاری: ابوریحان - سطح شهر -

متقاضی: صادقی

موبایل: ×××××××0913

تلفن تماس: ××××××422

تاریخ ثبت: 1398/09/27

شناسه: 2404

حداقل قیمت: 4,000,000 تومان

حداکثر قیمت: 5,000,000 تومان

200 الی 250 متر

محدوده: ابوریحان - سطح شهر -

×

آپارتمان مسکونی جهت اجاره ابوریحان: غفاری - ابوریحان - سطح شهر -

متقاضی: علی خانی

موبایل: ×××××××0913

تلفن تماس: ××××××422

تاریخ ثبت: 1398/09/24

شناسه: 2403

حداقل رهن: 5,000,000

حداکثر رهن: 10,000,000 تومان

حداقل اجاره: 500,000

حداکثر اجاره: 1,250,000 تومان

100 الی 125 متر

2خوابه

محدوده: غفاری - ابوریحان - سطح شهر -

×

خانه ویلایی مسکونی جهت خرید بلوار فاطمیه: محله صائب - غفاری - ابوریحان -

متقاضی: جمشیدی

موبایل: ×××××××0913

تلفن تماس: ××××××422

تاریخ ثبت: 1398/09/23

شناسه: 2402

حداقل قیمت: 400,000,000 تومان

حداکثر قیمت: 600,000,000 تومان

150 الی 300 متر

محدوده: محله صائب - غفاری - ابوریحان -

×

کلنگی جهت مرکز شهر: بازار - غفاری - ابوریحان -

متقاضی: حمتی

موبایل: ×××××××0913

تلفن تماس: ××××××422

تاریخ ثبت: 1398/09/23

شناسه: 2400

حداقل قیمت: 60,000,000 تومان

حداکثر قیمت: 7,000,000 تومان

150 الی 200 متر

3خوابه

محدوده: بازار - غفاری - ابوریحان -

توضیحات: جهت افغانی

×

کلنگی مسکونی جهت اجاره ::

متقاضی: حمت خیر

موبایل: ×××××××0913

تلفن تماس: ××××××422

تاریخ ثبت: 1398/09/23

شناسه: 2399

حداقل رهن: 50,000,000

حداکثر رهن: 70,000,000 تومان

حداقل اجاره: 200,000

حداکثر اجاره: 500,000 تومان

150 الی 200 متر

محدوده:

×
صفحه 1 از 2
در حال ارسال اطلاعات به سرور است ...