لیست تقاضاهای ملکی

زمین مسکونی جهت خرید محدوده شهر: شهرک آب - ابوریحان - غفاری -

نام متقاضی : براوردی

موبایل: فقط برای مشاورین

تلفن تماس: فقط برای مشاورین

تاریخ ثبت: 1397/10/29

شناسه: 2329

حداقل قیمت: 100,000,000 تومان

حداکثر قیمت: 150,000,000 تومان

200 الی 250 متر

محدوده: شهرک آب - ابوریحان - غفاری -

توضیحات:

×

کلنگی مسکونی جهت خرید بافت قدیم شهر:

نام متقاضی : شهابی

موبایل: فقط برای مشاورین

تلفن تماس: فقط برای مشاورین

تاریخ ثبت: 1397/10/29

شناسه: 2328

حداقل قیمت: 425,000,000 تومان

حداکثر قیمت: 650,000,000 تومان

275 الی 300 متر

جنوبی

محدوده:

توضیحات: زمین یا خانه گلنگی

×

زمین تجاری مسکونی جهت خرید کوی گل گهر: بلوار صفارزاده - بلوار دکتر صادقی -

نام متقاضی : جهان نجاتی

موبایل: فقط برای مشاورین

تلفن تماس: فقط برای مشاورین

تاریخ ثبت: 1397/10/29

شناسه: 2327

حداقل قیمت: 750,000,000 تومان

حداکثر قیمت: 1,000,000,000 تومان

200 الی 250 متر

محدوده: بلوار صفارزاده - بلوار دکتر صادقی -

توضیحات:

×

خانه ویلایی جهت خرید سیرجان: گل گهر فاز 1.2.3.4 - مشتاق . رزمندگان - سطح شهر -

نام متقاضی : ریایی

موبایل: فقط برای مشاورین

تلفن تماس: فقط برای مشاورین

تاریخ ثبت: 1397/04/12

شناسه: 2313

حداقل قیمت: 400,000,000 تومان

حداکثر قیمت: 425,000,000 تومان

200 الی 300 متر

2خوابه

محدوده: گل گهر فاز 1.2.3.4 - مشتاق . رزمندگان - سطح شهر -

توضیحات:

×

خانه ویلایی جهت رهن و اجاره سیرجان: پزشکان و گل گهر - فرهنگیان - خواجو - ولی عصر . قاآنی -

نام متقاضی : همایی

موبایل: فقط برای مشاورین

تلفن تماس: فقط برای مشاورین

تاریخ ثبت: 1397/04/10

شناسه: 2312

حداقل قیمت: 30,000,000 تومان

حداکثر قیمت: 70,000,000 تومان

170 الی 200 متر

3خوابه

محدوده: پزشکان و گل گهر - فرهنگیان - خواجو - ولی عصر . قاآنی -

توضیحات: آپارتمان بود آسانسور دارد

×

خانه ویلایی جهت رهن و اجاره سیرجان: گل گهر فاز 1.2.3.4 - قاآنی - بروجردی - شیخ مفید -

نام متقاضی : سیوندی

موبایل: فقط برای مشاورین

تلفن تماس: فقط برای مشاورین

تاریخ ثبت: 1397/03/26

شناسه: 2310

حداقل قیمت: 10,000,000 تومان

حداکثر قیمت: 20,000,000 تومان

120 الی 150 متر

3خوابه

محدوده: گل گهر فاز 1.2.3.4 - قاآنی - بروجردی - شیخ مفید -

توضیحات:

×

زمین جهت خرید سیرجان: بر بلوار صفارزاده - بلوار موسی ابن جعفر - خیابان غفاری -

نام متقاضی : پور خسرانی

موبایل: فقط برای مشاورین

تلفن تماس: فقط برای مشاورین

تاریخ ثبت: 1397/02/16

شناسه: 2305

حداقل قیمت: 300,000,000 تومان

حداکثر قیمت: 500,000,000 تومان

200 الی 300 متر

شمالی

محدوده: بر بلوار صفارزاده - بلوار موسی ابن جعفر - خیابان غفاری -

توضیحات:

×

خانه ویلایی جهت خرید سیرجان:

نام متقاضی : نصرتی

موبایل: فقط برای مشاورین

تلفن تماس: فقط برای مشاورین

تاریخ ثبت: 1397/02/15

شناسه: 2304

حداقل قیمت: 300,000,000 تومان

حداکثر قیمت: 350,000,000 تومان

100 الی 140 متر

3خوابه

جنوبی

محدوده:

توضیحات:

×

باغ و باغچه جهت خرید سیرجان: حجت آباد - محدوده شهر -

نام متقاضی : دهشیری

موبایل: فقط برای مشاورین

تلفن تماس: فقط برای مشاورین

تاریخ ثبت: 1397/01/23

شناسه: 2301

حداقل قیمت: 40,000,000 تومان

حداکثر قیمت: 250,000,000 تومان

500 الی 1,000 متر

محدوده: حجت آباد - محدوده شهر -

توضیحات:

×

خانه ویلایی جهت رهن و اجاره سیرجان: شهرک نصر - سطح شهر -

نام متقاضی : عباسی

موبایل: فقط برای مشاورین

تلفن تماس: فقط برای مشاورین

تاریخ ثبت: 1397/01/16

شناسه: 2299

حداقل قیمت: 5,000,000 تومان

حداکثر قیمت: 6,000,000 تومان

100 الی 150 متر

2خوابه

محدوده: شهرک نصر - سطح شهر -

توضیحات:

×
صفحه 1 از 2
در حال ارسال اطلاعات به سرور است ...