فیلتر بیشتر

لیست تقاضاهای ملکی

آپارتمان مسکونی جهت اجاره ولی عصر: از سعدی تا چهارراه دکه -

متقاضی: محمدرضا خزائی

موبایل: ×××××××0913

تلفن تماس: ××××××422

تاریخ ثبت: 1398/06/26

شناسه: 2391

حداقل رهن: 200,000,000

حداکثر رهن: 250,000,000 تومان

حداقل اجاره: 1,500,000

حداکثر اجاره: 2,500,000 تومان

100 الی 125 متر

2خوابه

جنوبی

مستقل باشد

محدوده: از سعدی تا چهارراه دکه -

توضیحات: سلام .. آپارتمان یا ویلایی مهم نیست برای اجاره یک نفر میخوام (شرکت) فقط تمیز باشه

×

خانه ویلایی مسکونی جهت اجاره :: گل گهر - کمر بندی - فاطمیه - پزشکان 2 -

متقاضی: فیروزآبادی

موبایل: ×××××××0913

تلفن تماس: ××××××422

تاریخ ثبت: 1398/06/23

شناسه: 2390

حداقل رهن: 10,000,000

حداکثر رهن: 20,000,000 تومان

حداقل اجاره: 1,500,000

حداکثر اجاره: 2,000,000 تومان

125 الی 150 متر

2خوابه

محدوده: گل گهر - کمر بندی - فاطمیه - پزشکان 2 -

×

آپارتمان مسکونی جهت اجاره ::

متقاضی: قربان زاده

موبایل: ×××××××0913

تلفن تماس: ××××××422

تاریخ ثبت: 1398/06/23

شناسه: 2389

حداقل رهن: 80,000,000

حداکثر رهن: 150,000,000 تومان

حداقل اجاره: 50,000

حداکثر اجاره: 100,000 تومان

100 الی 150 متر

2خوابه

محدوده:

×

خانه ویلایی تجاری انباری جهت خرید آباده:

متقاضی: رضایی

موبایل: ×××××××0913

تلفن تماس: ××××××422

تاریخ ثبت: 1398/04/15

شناسه: 2382

حداقل قیمت: 1,000,000 تومان

حداکثر قیمت: 4,000,000 تومان

75 الی 75 متر

محدوده:

×

کلنگی کشاورزی جهت خرید شهرک ابوالفضل:

متقاضی: وحیدی

موبایل: ×××××××0913

تلفن تماس: ××××××422

تاریخ ثبت: 1398/04/15

شناسه: 2381

حداقل قیمت: 3,000,000 تومان

حداکثر قیمت: 5,000,000 تومان

100 الی 125 متر

محدوده:

×

خانه ویلایی مسکونی جهت اجاره :: هجرت - رزمندگان -

متقاضی: اسفندیارپور

موبایل: ×××××××0913

تلفن تماس: ××××××422

تاریخ ثبت: 1398/03/22

شناسه: 2376

حداقل رهن: 8,000,000,000

حداکثر رهن: 10,000,000 تومان

حداقل اجاره: 1,000,000

حداکثر اجاره: 1,500,000 تومان

100 الی 125 متر

2خوابه

جنوبی

مستقل باشد

محدوده: هجرت - رزمندگان -

×

آپارتمان مسکونی جهت اجاره سیرجان:

متقاضی: جعفری

موبایل: ×××××××0913

تلفن تماس: ××××××422

تاریخ ثبت: 1398/03/19

شناسه: 2374

حداقل رهن: 5,000,000

حداکثر رهن: 10,000,000 تومان

حداقل اجاره: 500,000

حداکثر اجاره: 1,000,000 تومان

50 الی 125 متر

2خوابه

محدوده:

×

آپارتمان مسکونی جهت خرید :: شهرک ثارالله - مسکن مهر - سطح شهر -

متقاضی: مردانی

موبایل: ×××××××0913

تلفن تماس: ××××××422

تاریخ ثبت: 1398/03/19

شناسه: 2372

حداقل قیمت: 100,000,000 تومان

حداکثر قیمت: 150,000,000 تومان

50 الی 75 متر

محدوده: شهرک ثارالله - مسکن مهر - سطح شهر -

×

خانه ویلایی مسکونی جهت اجاره :: سطح شهر -

متقاضی: نورمندی

موبایل: ×××××××0913

تلفن تماس: ××××××422

تاریخ ثبت: 1398/03/09

شناسه: 2371

حداقل رهن: 40,000,000

حداکثر رهن: 60,000,000 تومان

حداقل اجاره: 400,000

حداکثر اجاره: 500,000 تومان

100 الی 200 متر

2خوابه

محدوده: سطح شهر -

×

آپارتمان مسکونی جهت اجاره ::

متقاضی: شیوانی

موبایل: ×××××××0913

تلفن تماس: ××××××422

تاریخ ثبت: 1398/03/07

شناسه: 2370

حداقل رهن: 20,000,000

حداکثر رهن: 25,000,000 تومان

حداقل اجاره: 200,000

حداکثر اجاره: 400,000 تومان

75 الی 125 متر

2خوابه

محدوده:

×
صفحه 1 از 2
در حال ارسال اطلاعات به سرور است ...