فیلتر بیشتر

لیست تقاضاهای ملکی

خانه ویلایی مسکونی جهت اجاره سیرجان:

متقاضی: الناز رستگارمند مند

موبایل: ×××××××0913

تلفن تماس: ××××××422

تاریخ ثبت: 1399/03/31

شناسه: 3446

حداقل رهن: 10,000,000

حداکثر رهن: 15,000,000 تومان

حداقل اجاره: 1,000,000

حداکثر اجاره: 1,500,000 تومان

75 الی 150 متر

محدوده:

×

خانه ویلایی مسکونی جهت اجاره سیرجان:

متقاضی: شاهمرادی

موبایل: ×××××××0913

تلفن تماس: ××××××422

تاریخ ثبت: 1399/03/20

شناسه: 3445

حداقل رهن: 70,000,000

حداکثر رهن: 90,000,000 تومان

حداقل اجاره: 100,000

حداکثر اجاره: 200,000 تومان

75 الی 125 متر

2خوابه

محدوده:

×

زمین مسکونی جهت خرید سیرجان:

متقاضی: کریمی

موبایل: ×××××××0913

تلفن تماس: ××××××422

تاریخ ثبت: 1399/03/16

شناسه: 3444

حداقل قیمت: 400,000,000 تومان

حداکثر قیمت: 450,000,000 تومان

150 الی 200 متر

محدوده:

×

آپارتمان مسکونی جهت اجاره سیرجان:

متقاضی: نصرت آبادی

موبایل: ×××××××0913

تلفن تماس: ××××××422

تاریخ ثبت: 1399/03/16

شناسه: 3443

حداقل رهن: 7,000,000

حداکثر رهن: 10,000,000 تومان

حداقل اجاره: 500,000

حداکثر اجاره: 700,000 تومان

50 الی 100 متر

2خوابه

محدوده:

×

کلنگی مسکونی جهت اجاره سیرجان: سطح شهر -

متقاضی: تیموری

موبایل: ×××××××0913

تلفن تماس: ××××××422

تاریخ ثبت: 1399/03/06

شناسه: 3440

حداقل رهن: 15,000,000

حداکثر رهن: 30,000,000 تومان

حداقل اجاره: 600,000

حداکثر اجاره: 1,000,000 تومان

100 الی 200 متر

محدوده: سطح شهر -

×

خانه ویلایی مسکونی جهت خرید سیرجان: جای خوب شهر -

متقاضی: عمادآبادی

موبایل: ×××××××0913

تلفن تماس: ××××××422

تاریخ ثبت: 1399/03/06

شناسه: 3439

حداقل قیمت: 2,000,000,000 تومان

حداکثر قیمت: 2,500,000,000 تومان

200 الی 300 متر

محدوده: جای خوب شهر -

×

خانه ویلایی مسکونی جهت اجاره سیرجان: نزدیک سرویس گل گهر -

متقاضی: عابدی

موبایل: ×××××××0913

تلفن تماس: ××××××422

تاریخ ثبت: 1399/02/30

شناسه: 3438

حداقل رهن: 40,000,000

حداکثر رهن: 50,000,000 تومان

حداقل اجاره: 1,000,000

حداکثر اجاره: 1,500,000 تومان

100 الی 150 متر

2خوابه

محدوده: نزدیک سرویس گل گهر -

×

آپارتمان مسکونی جهت اجاره سیرجان: بلوار قاآنی - شیخ مفید -

متقاضی: سعیدی

موبایل: ×××××××0913

تلفن تماس: ××××××422

تاریخ ثبت: 1399/02/17

شناسه: 3435

حداقل رهن: 10,000,000

حداکثر رهن: 30,000,000 تومان

حداقل اجاره: 2,000,000

حداکثر اجاره: 3,000,000 تومان

75 الی 150 متر

2خوابه

محدوده: بلوار قاآنی - شیخ مفید -

×

خانه ویلایی مسکونی جهت خرید سیرجان:

متقاضی: رضوانی پور

موبایل: ×××××××0913

تلفن تماس: ××××××422

تاریخ ثبت: 1399/02/17

شناسه: 3434

حداقل قیمت: 750,000,000 تومان

حداکثر قیمت: 1,000,000,000 تومان

200 الی 300 متر

محدوده:

توضیحات: تجاری تا قیمت 1.5

×

آپارتمان مسکونی جهت خرید سیرجان:

متقاضی: نوری

موبایل: ×××××××0913

تلفن تماس: ××××××422

تاریخ ثبت: 1399/02/16

شناسه: 3433

حداقل قیمت: 500,000,000 تومان

حداکثر قیمت: 600,000,000 تومان

75 الی 125 متر

محدوده:

×
صفحه 1 از 3
در حال ارسال اطلاعات به سرور است ...