ردیف

نام و نام خانوادگی

نقاش ساختمان و درب پنجره - کناف

تلفن

1

لطفعلی صدیقی

ساختمان

09133477010

2

سیروس صادقی

نقاش کناف

09130644972

3

مرادی

نقاش ساختمان

09137694854

4

علی انی تبریزی

ساختمان و کناف

09125577642

5

وفاحق زاده  تبریزی

ساختمان و کناف

09122986462

6

اقبال حق زاده

ساختمانی و کناف

09122904252

7

محمد ایرانژاده

ساختمانی و کناف

09139453500

8

سجاد روح الامینی

ساختمان و کناف

09139564026

9

اسمائیل خواجه پور

درب و پنجره

09137692719

10

حمید قاسمی

درب و پنجره

09366497555

11

بهرام افسری

ساختمان کناف

091337852297

12

عباس اسماعیلی

ساختمان ساختمان

09133790292

13

ذاکری

صنعتی - نما - ساختمان-

0914070641

14

صمد صفی زاده

ساختمان و کناف

09123997235

15

اکبرمهدیزاده

ساختمان و کناف

0912231257

16

سیار

ساختمان

09131782457

17

ایرانژاد

نقاشی نسل جدید

09139452292

18

عبدالله پور

نقاش ساختمان

09139561641

19

حاتم ستوده نیا

نقاشی ساختمان ، تزئینات و تغییر دکوراسیون

09136192781

20

مهدی خلیلی نقاشی ساختمان 

09130868357

09394496362

21

     

22

     

23

     

24

     

25

     

26

     

27

     

28

     

29

     

30

     

31

     

32

     

33

     

34

     

35

     

36

     

37

     

38

     

39

     

40

     

41

     

42

     

43

     

44

     

45

     

46

     

47

     

48

     

49

     

50