ردیف

نام و نام خانوادگی

آدرس

تلفن

1

حامد شاهرخی

خیابان مالک اشتر

۰۹۱۳۸۴۵۶۰۰۸

2

انوشیروان می زاده

بلوارشهید عباسپور روبروی تالارصیادی

09132457462

3

حاج محمدی

سیار

09132457462

4

زند قطایی

بلوار فاطمیه روبروی مخابرات

09139455027

5

محمد رضا خان آقایی

بلوار شهید عباسپور چهار راه آهکی

09138287633

6

رضا گیلانی

بلوار امام رضا روبروی نیرو دریایی

09139450376

7

مهدی طغری

نجف شهر روبروی اداره گاز

09132452581

8

میثم مددی

روبروی شهربازی

09132787874

9

مجید کریمی

بلوار امام رضا روبوی نیرو دریایی

09139450376

10

امید ‍‍‍

خ ابوریحان

۰۹۱۳۸۴۵۰۰۷۲

11

امین

خ ابوریحان

۰۹۱۶۲۴۴۸۸۴۱

12

جواد

خ غفاری

۰۹۱۳۲۴۵۴۷۶۰

13

مجید علی

بلوار عباسپور

۰۹۱۳۸۴۵۵۰۷۹

14

حامد پورات

خ ابوریحان

09135989485

15

گل محمد پور

سیار

0913179471

16

خداپرست

خ هجرت جنوبی نرسیده به چهار راه آهکی

09139478637

17

     

18

     

19

     

20

     

21

     

22

     

23

     

24

     

25

     

26

     

27

     

28

     

29

     

30

     

31

     

32

     

33

     

34

     

35

     

36

     

37

     

38

     

39

     

40

     

41

     

42

     

43

     

44

     

45

     

46

     

47

     

48

     

49

     

50