ردیف

نام و نام خانوادگی

آدرس

تلفن

1

نصرت آبادی

ایت الله سعیدی جنب پوشیران

09132785791

2

مجید نجمی

بلوار فاطمیه روبروی مخابرات

09376698064

3

عزیز محیاپور

چهار راه گل محمدی

09131790214

4

محمد حدیدی

بلوار صادقی جنب بانک مسکن

0913458288

5

مهدی حدیدی

شهرک صنعتی

09131453461

6

عبدالله حدیدی

خیابان ولی عصر

09132455586

7

حاجی حدیدی

بلوار ولیعصر روبروی سالن امام علی

09132455586

8

احمد حدیدی

بلوار ولیعصر روبروی سالن امام علی

09131791053

9

 

 

 

10

 

 

 

11

 

 

 

12

 

 

 

13

 

 

 

14

 

 

 

15

 

 

 

16

 

 

 

17

 

 

 

18

 

 

 

19

 

 

 

20

 

 

 

21

 

 

 

22

 

 

 

23

 

 

 

24

 

 

 

25

 

 

 

26

 

 

 

27

 

 

 

28

 

 

 

29

 

 

 

30

 

 

 

31

 

 

 

32

 

 

 

33

 

 

 

34

 

 

 

35

 

 

 

36

 

 

 

37

 

 

 

38

 

 

 

39

 

 

 

40

 

 

 

41

 

 

 

42

 

 

 

43

 

 

 

44

 

 

 

45

 

 

 

46

 

 

 

47

 

 

 

48

 

 

 

49

 

 

 

50