ردیف

نام و نام خانوادگی

داربست فلزی و تیرچه بن

تلفن

1

-

داربست

09139207595

2

افلاک

داربست فلزی - زیر بتون  طاق نصرت

09303251612

3

امیری

داربست فلزی

09131789712

4

اسدی

نصب داربست در بلند ترین ارتفاعات

09133479968

5

امینی

نصب داربست حتی روزهای تعطیل

09178317645

6

--

نصب داربست در اسرع وقت با نازلترین قیمت

0938654252

7

عباسی

نصب انواع داربست

09138455581

8

خضری

نصب انواع داربست فلزی

09135812110

09303952770

9

     

10

     

11

     

12

     

13

     

14

     

15

     

16

     

17

     

18

     

19

     

20

     

21

     

22

     

23

     

24

     

25

     

26

     

27

     

28

     

29

     

30

     

31

     

32

     

33

     

34

     

35

     

36

     

37

     

38

     

39

     

40

     

41

     

42

     

43

     

44

     

45

     

46

     

47

     

48

     

49

     

50