زندگی مدرن امروزی در شرایط پراضطراب شهری ، در کنار پیچیدگی های و روابط انسان ها نیازمند بهره مندی از خدمات مشاورین امین و خبره می باشد . تا در کنار کسب و کار بیمه گر سرمایه پر ارزش شما باشد.

وظایف دفتر املاک :

هماهنگی ، ترتیب قرار ملاقات ، معرفی متقاضی.

انعقاد قرارداد ، مکتوب کردن عده و نوع و ترتیب آن‌ها مطابق با عرف و قانون

اخذ کد رهگیری در صورت لزوم

بخش اول ـ مباحث اخلاقی

رعایت صداقت، امانت، عدالت و رازداری و همچنین صراحت در بیان و اعتماد به نفس در عمل و گفتار

رعایت نزاکت نسبت به طرفین معامله و عدم تبعیض بین ایشان

رعایت آرامش، صبر متانت و عدم تحریک طرفین در انعقاد قرارداد

بخش دوم ـ احراز سمت و هویت متعاملین

بررسی هویت متعاملین و اسناد سجلی آنها را با اسناد مالکیت

اگر فروشنده یا فروشندگان وراث ملک مورد معامله می‌باشند، مطالبه گواهی انحصار وراثت جهت احراز

سمت و نیز تعیین قدرالسهم مالکیت هریک از ایشان

بخش سوم ـ درخصوص مورد معامله

بررسی شود که مورد معامله سند رسمی مالکیت دارد یا خیر؟

دقت شود که سند فاقد قلم خوردگی باشد در صورت هرگونه قلم خوردگی می‌بایست در صفحه

توضیحات سند قید و مهر و امضاء گردیده باشد

قبل از انجام معامله به خریدار توصیه شود که با مراجعه به ثبت، شهرداری و… صحت ادعاهای فروشنده را بررسی کند

دقت شود که ملک در رهن نبوده و یا در توقیف نباشدو انجام معامله را منوط به رفع توقیف و فک رهن نمائید

وضعیت فعلی مورد معامله بررسی شود که آیا اساساً تخلیه است یا متصرف دارد ؟ و اگر متصرف دارد آیا متصرف آن فروشنده است یا ثالث؟

نکات کلیدی :

جهت پیشگیری از اختلافات و منازعات ، درحین قرارداد بسیار هوشیار بوده و به صرف انجام معامله  راضی به پذیرفتن هر شرطی نشوید .

از کنار جزییات به سهولت عبور نکنید و اگر قول قراری شفاعی مطرح میشود قول و قرار را به صورت مکتوب در قرارداد ذکر نمایید.

پس از عقد قرارداد کلیه تعهدات مندرج در آن از قبیل چکها بر عهده طرفین است در صورت پاس شدن و نشدن هیچ مسئولیتی بر عهده دفتر املاک نمی باشد .

 

طبق قانون ½ اجاره و حدوده 1 درصد مبلغ فروش حق کمیسیون آژانس های املاک می باشد که نقدا پرداخت میشود

تلاش ما ، در راستای کوتاه کردن دست دلالان و واسطه گران از بازار مسکن و انجام معاملات ملکی امن برای شماست .