فیلتر بیشتر

all

اپارتمان دو طبقه برای فروش شهرک نصر

کد ملک: 2409
قیمت کل: 850,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

زیربنا: 220 ، موقعیت: جنوبی ، سند: تک برگ ، سن بنا: 15 سال گواهی: پایان

تماس امکان معاوضه
جزئیات بیشتر
200 متر دارد

زمین برای فروش نجف شهر شهرک خلیج فارس

کد ملک: 2408
قیمت کل: 140,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: شمالی ، سند: واگذاری ،

200 متر

زمین برای فروش نجف شهرشهرک خلیج فارس

کد ملک: 2407
قیمت کل: 140,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

سند: واگذاری ،

200 متر

زمین برای فروش نجف شهر قدیم شهرک خلیج فارس

کد ملک: 2406
قیمت کل: 200,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: دو نبش ، سند: واگذاری ، گواهی: پروانه 140 متر

200 متر

خانه ویلائی برای اجاره نجف شهر بلوار امام داخل فرعی

کد ملک: 2405
رهن: 10,000,000 تومان اجاره: 1,000,000 تومان

سن بنا: 20 سال ، وضعیت سکونت: تخلیه

180 متر 4 خوابه دارد

آپارتمان برای اجاره ابوریحان فرعی برزخ

کد ملک: 2404
رهن: 10,000,000 تومان اجاره: 800,000 تومان

موقعیت: شمالی ، سن بنا: 5 سال ، وضعیت سکونت: تخلیه

80 متر 2 خوابه طبقه 1 ندارد

خانه ویلائی برای فروش خیابان غفاری فرعی امین عباسی کوچه شماره 6

کد ملک: 2402
قیمت کل: 800,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

زیربنا: 250 ، موقعیت: شمالی ، سند: منگوله دار ، سن بنا: 30 سال

300 متر 4 خوابه دارد

خانه ویلائی جهت آرایشگاه یا آموزشگاه برای اجاره خیابان وحید سمت حمام فیروز مند

کد ملک: 2401
رهن: 10,000,000 تومان اجاره: 800,000 تومان

سن بنا: 20 سال ،

130 متر 1 خوابه ندارد

آپارتمان برای فروش نجف شهر مسکن مهر فریکو

کد ملک: 2400
قیمت کل: 170,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: جنوبی ، سند: وکالتی ، سن بنا: 5 سال

75 متر 2 خوابه طبقه 3 دارد

آپارتمان برای فروش خیابان خواجو پشت تالار مهر پروران

کد ملک: 2399
قیمت کل: 350,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: جنوبی ، سند: تک برگ ، سن بنا: 2سال

100 متر 2 خوابه طبقه 2 دارد

خانه ویلائی برای فروش شهرک آب

کد ملک: 2398
قیمت کل: 350,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

زیربنا: 70 ، موقعیت: جنوبی ، سند: واگذاری ، سن بنا: 2 سال

263 متر 1 خوابه دارد

آپارتمان برای اجاره غفاری فرعی شهید تعویقی

کد ملک: 2396
رهن: 10,000,000 تومان اجاره: 1,000,000 تومان

موقعیت: جنوبی ، سن بنا: 2 سال ، وضعیت سکونت: تخلیه

85 متر 2 خوابه طبقه 3 ندارد

خونه باغ برای فروش عرب آبادپایین دست سد تنگوییه

کد ملک: 2395
قیمت کل: 180,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

سند: وکالتی ،

2,500 متر

آپارتمان برای فروش خ ابن سینا مجتمع مساجد

کد ملک: 2394
قیمت کل: 315,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: شمال غربی ، سند: تک برگ ، سن بنا: 5 سال گواهی: پایان کار

105 متر 2 خوابه طبقه 2 دارد

زمین برای فروش بروجردی کوچه شهید صادقیان

کد ملک: 2393
قیمت کل: 700,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: جنوبی ، سند: تک برگ ، گواهی: 300 مترپروانه

300 متر

زمین برای فروش بین خیابان طالقانی و امیر کبیر

کد ملک: 2392
قیمت کل: 1,200,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: جنوبی ، سند: تک برگ ، گواهی: 1370 متر پروانه

250 متر

آپارتمان برای اجاره انتهای بلوار عباسپور شهرک صنعتی

کد ملک: 2391
رهن: 8,000,000 تومان اجاره: 700,000 تومان

موقعیت: جنوبی ، سن بنا: 8 سال ، وضعیت سکونت: تخلیه

130 متر 2 خوابه طبقه 1 ندارد

خانه بزر گ جهت مدرسه برای اجاره دهخدا شمالی

کد ملک: 2389
رهن: 20,000,000 تومان اجاره: 5,000,000 تومان

زیربنا: 200 ، موقعیت: جنوبی ، سن بنا: 15سال ، وضعیت سکونت: مالک

350 متر 4 خوابه همکف دارد

ویلایی جهت پیش دبستانی برای اجاره بلوار پیروزی

کد ملک: 2388
رهن: 100,000,000 تومان

زیربنا: 180 ، موقعیت: جنوبی ، سن بنا: 30 سال ، وضعیت سکونت: مالک

300 متر 3 خوابه دارد

کلنگی برای فروش خیابان میرزا رضا

کد ملک: 2387
قیمت کل: 390,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

زیربنا: 85 ، موقعیت: جنوبی ، سند: مشاعی ، سن بنا: 30 سال

300 متر

خانه ویلایی برای فروش بلوار دکتر صادقی

کد ملک: 2386
قیمت کل: 700,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

زیربنا: 180 ، موقعیت: دو نبش ، سند: تک برگ ، سن بنا: 30 سال گواهی: پایان کار

300 متر 3 خوابه دارد

خانه ویلایی برای فروش مکی آبادبلوار حمزه شهدا

کد ملک: 2385
قیمت کل: 320,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

زیربنا: 150 ، موقعیت: شمالی ، سند: تک برگ ، سن بنا: 30 سال گواهی: پروانه

300 متر 1 خوابه دارد

آپارتمان برای اجاره شهرک ابوالفضل

کد ملک: 2384
رهن: 20,000,000 تومان اجاره: 1,000,000 تومان

موقعیت: شمالی ، سن بنا: نوساز ، وضعیت سکونت: تخلیه

160 متر 3 خوابه همکف دارد

آپارتمان برای فروش شهرک ثارالله مجتمع بهزیستی

کد ملک: 2383
قیمت کل: 130,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

سن بنا: 5 سال

70 متر 2 خوابه طبقه 4 ندارد

سوئیت برای اجاره بلوار دکتر صادقی

کد ملک: 2382
رهن: 2,000,000 تومان اجاره: 650,000,000 تومان

موقعیت: شمالی ، سن بنا: 2 سال ، وضعیت سکونت: تخلیه

60 متر 1 خوابه ندارد

آپارتمان برای اجاره آباده خیابان حضرت معصومه

کد ملک: 2381
رهن: 5,000,000 تومان اجاره: 800,000 تومان

موقعیت: جنوبی ، سن بنا: 5 سال ، وضعیت سکونت: مستاجر

90 متر 1 خوابه طبقه 1 ندارد

خانه ویلائی برای فروش کوی بهار فرعی منابع طبیعی

کد ملک: 2380
قیمت کل: 1,000,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

زیربنا: 235 ، موقعیت: شمالی ، سند: تک برگ ، سن بنا: 9سال گواهی: پایان کار

270 متر 3 خوابه دارد

آپارتمان برای اجاره خیابان پرستار

کد ملک: 2379
رهن: 25,000,000 تومان اجاره: 2,500,000 تومان

موقعیت: جنوبی ، سن بنا: 5 سال ، وضعیت سکونت: مستاجر

160 متر 3 خوابه طبقه 2 دارد

آپارتمان برای فروش شهرک ثارالله بهزیستی

کد ملک: 2378
قیمت کل: 130,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

سند: تک برگ ، سن بنا: 5 سال

70 متر 2 خوابه طبقه 1 ندارد

زمین برای فروش انتهای بلوار غدیر مکی آباد فیروز آباد

کد ملک: 2375
قیمت کل: 130,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: جنوبی ، سند: قولنامه ای ، گواهی: پروانه

250 متر

زمین برای فروش بلوار ولایت مکی آباد

کد ملک: 2371
قیمت کل: 380,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: دو نبش ، سند: واگذاری ، گواهی: پروانه

210 متر

خانه ویلائی برای فروش فخرآباد فاز 3

کد ملک: 2370
قیمت کل: 200,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

زیربنا: 150 ، موقعیت: دو نبش ، سند: واگذاری ، سن بنا: 0

248 متر 3 خوابه دارد

آپارتمان خام برای فروش شهرک نصر واگذاری گل گهر

کد ملک: 2366
قیمت کل: 360,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: شمال شرقی ، سن بنا: نوساز

94 متر 2 خوابه طبقه 8 ندارد

آپارتمان برای فروش بلوار دکتر صادقی

کد ملک: 2365
قیمت کل: 450,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: شمال شرقی ، سند: وکالتی ، سن بنا: نوساز

100 متر 2 خوابه طبقه 5 دارد

مغازه برای فروش خیابان طالقانی شمالی

کد ملک: 2364
قیمت کل: 0 تومان شرح قیمت: کارشناسی

موقعیت: شمالی ، سند: تک برگ ، سن بنا: 15 سال

تماس امکان معاوضه
جزئیات بیشتر
21 متر

آپارتمان نیمه ساز برای فروش گل گهر فاز 3

کد ملک: 2362
قیمت کل: 200,000,000 تومان

زیربنا: 84 ، موقعیت: شمالی ، سند: تک برگ ، سن بنا: 3سال گواهی: پایان کار

84 متر 2 خوابه طبقه 1 ندارد

زمین مسکونی تجاری برای فروش شهرک مشتاق فرعی سعادت

کد ملک: 2361
قیمت کل: 0 تومان شرح قیمت: کارشناسی

موقعیت: جنوبی ، سند: واگذاری ، گواهی: پروانه

تماس امکان معاوضه
جزئیات بیشتر
212 متر

زمین برای فروش شهرک کوثرواگذاری سپاه

کد ملک: 2360
قیمت کل: 500,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: جنوبی ، سند: واگذاری ، گواهی: 200متر پروانه

تماس امکان معاوضه
جزئیات بیشتر
233 متر

نصف خانه برای اجاره بلوار فاطمیه انصار

کد ملک: 2359
رهن: 5,000,000 تومان اجاره: 550,000 تومان

موقعیت: شمالی ، سن بنا: 10 سال ، وضعیت سکونت: مستاجر

70 متر 1 خوابه دارد

خانه ویلائی برای اجاره خیابان ولیعصر

کد ملک: 2358
رهن: 30,000,000 تومان اجاره: 3,200,000 تومان

زیربنا: 300 ، سن بنا: 30 سال ساخت ،

675 متر 5 خوابه دارد

خانه مبله برای اجاره شهرک مروارید خیابان نخل

کد ملک: 2356
رهن: 10,000,000 تومان اجاره: 3,200,000 تومان

موقعیت: شمالی ، سن بنا: 8 سال ، وضعیت سکونت: تخلیه

140 متر 2 خوابه همکف 2

خانه ویلایی برای فروش واقع در خرم آباد

کد ملک: 2355
قیمت کل: 300,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

سند: تک برگ ،

110 متر 2 خوابه

زمین برای فروش زیدآباد شهرک امام رضا

کد ملک: 2354
قیمت کل: 51,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: جنوبی ، سند: واگذاری ،

300 متر

آپارتمان نوساز برای فروش شیخ مفید

کد ملک: 2353
قیمت کل: 520,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: شمالی ، سند: تک برگ ، سن بنا: نوساز گواهی: پایان کار

105 متر 2 خوابه طبقه 4 ندارد

سه طبقه روی پیلوت برای فروش خیابان ابن سینا پشت هتل اطلسی

کد ملک: 2351
قیمت کل: 680,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

زیربنا: 400 ، موقعیت: جنوبی ، سند: تک برگ ، سن بنا: نوساز گواهی: پروانه

100 متر دارد

خانه ویلایی برای فروش ابوریحان سمت کمیته امداد

کد ملک: 2349
قیمت کل: 570,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

زیربنا: 147 ، موقعیت: شمالی ، سند: تک برگ ، سن بنا: 30 سال

تماس امکان معاوضه
جزئیات بیشتر
300 متر 2 خوابه دارد

دو طبقه برای فروش شهرک مروارید

کد ملک: 2348
قیمت کل: 950,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

زیربنا: 330 ، موقعیت: جنوبی ، سند: تک برگ ، سن بنا: 6 سال گواهی: پایان

225 متر دارد

خانه ویلایی برای فروش شهرک سی بی جی بر بلوار

کد ملک: 2343
قیمت کل: 780,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

زیربنا: 160 ، سند: تک برگ ، سن بنا: 6 سال گواهی: پایان

250 متر 3 خوابه دارد

زمین برای فروش بعد از اکبر آباد از میدان پلیس راه 7 کیلومتر

کد ملک: 2341
قیمت کل: 6,000,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

سند: منگوله دار ،

100,000 متر

مسکونی تجاری برای فروش شهرک سمنگان

کد ملک: 2340
قیمت کل: 1,300,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

زیربنا: 390 ، موقعیت: جنوبی ، سند: تک برگ ، سن بنا: 8 سال گواهی: پایان کار

375 متر 2 خوابه دارد

پیش فروش آپارتمان برای فروش ملک زاده فاز یک

کد ملک: 2338
قیمت کل: 250,000,000 تومان شرح قیمت: شرایطی

120 متر 2 خوابه طبقه 4 دارد

زمین برای فروش ملک زاده فاز یک

کد ملک: 2337
قیمت کل: 625,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: جنوبی ، سند: تک برگ ،

201 متر

سوئیت برای اجاره غفاری فرعی ایران نژاد

کد ملک: 2335
رهن: 2,000,000 تومان اجاره: 420,000 تومان

موقعیت: جنوبی ، وضعیت سکونت: تخلیه

40 متر 1 خوابه همکف ندارد

آپارتمان دو طبقه برای فروش شهرک مروارید

کد ملک: 2334
قیمت کل: 1,000,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

زیربنا: 250 ، موقعیت: جنوبی ، سند: تک برگ ، سن بنا: 8 سال

200 متر 2 خوابه نامشخص دارد

آپارتمان برای اجاره خواجه نظام داخل فرعی

کد ملک: 2331
رهن: 15,000,000 تومان اجاره: 700,000 تومان

موقعیت: شمالی ، سن بنا: 8 سال ، وضعیت سکونت: مستاجر

100 متر 2 خوابه طبقه 1 دارد

زمین برای فروش بلوار غدیر مکی آباد پشت آهن فروشی

کد ملک: 2330
قیمت کل: 450,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: شمالی ، سند: واگذاری ،

220 متر

آپارتمان برای فروش مسکن مهر جهان عمران

کد ملک: 2328
قیمت کل: 200,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: جنوبی ، سند: تک برگ ، سن بنا: 1 سال

80 متر 2 خوابه طبقه 3 دارد

آپارتمان برای فروش انتهای ابن سینا ساختمان های مساجد

کد ملک: 2327
قیمت کل: 305,000,000 تومان شرح قیمت: مقطوع

موقعیت: شمالی ، سند: تک برگ ، سن بنا: 4سال گواهی: پایان کار

تماس امکان معاوضه
جزئیات بیشتر
105 متر 2 خوابه طبقه 4 دارد

زمین برای فروش محمود آباد بلوار امام جواد

کد ملک: 2324
قیمت کل: 90,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: جنوبی ، سند: واگذاری ،

270 متر

کلنگی برای فروش میدان سنایی

کد ملک: 2323
قیمت کل: 520,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: شرقی ، سند: منگوله دار ،

275 متر

کلنگی برای فروش اول بلوار قاآنی

کد ملک: 2320
قیمت کل: 2,800,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

زیربنا: 50 ، سند: مشاعی ، سن بنا: 40 سال

375 متر

آپارتمان برای اجاره هواشناسی بلوار سپاه خ هاشمی نژاد

کد ملک: 2304
رهن: 15,000,000 تومان اجاره: 900,000 تومان

سن بنا: نوساز ، وضعیت سکونت: تخلیه

100 متر 2 خوابه طبقه 2 دارد

مغازه برای فروش خیابان میرزا رضا

کد ملک: 2302
قیمت کل: 100,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

زیربنا: 30 ، موقعیت: شمالی ، سند: اوقافی ، سن بنا: 2سال

30 متر همکف

خانه ویلایی برای فروش میرزا رضا پشت کوچه اتش نشانی

کد ملک: 2301
قیمت کل: 0 تومان شرح قیمت: کارشناسی

زیربنا: 70 ، موقعیت: شمالی ، سند: تک برگ ، سن بنا: 20 سال

300 متر 1 خوابه دارد

کلنگی برای اجاره ابوریحان فرعی شهید نادری

کد ملک: 2300
رهن: 40,000,000 تومان

سن بنا: 20 سال ، وضعیت سکونت: تخلیه

60 متر

آپارتمان برای اجاره خیابان شفا

کد ملک: 2298
رهن: 20,000,000 تومان اجاره: 1,600,000 تومان

زیربنا: 140 ، موقعیت: شمالی ، سن بنا: 4سال ، وضعیت سکونت: مستاجر

140 متر 2 خوابه طبقه 1 دارد

زمین برای فروش کران واگذاری بنیاد مسکن

کد ملک: 2295
قیمت کل: 65,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: شمالی ، سند: منگوله دار ، گواهی: پروانه

430 متر

مغازه برای اجاره چهارراه ابوریحان اول 17 شهریور

کد ملک: 2293
رهن: 10,000,000 تومان اجاره: 2,500,000 تومان

سن بنا: 15 سال ، وضعیت سکونت: تخلیه

200 متر همکف

مغازه برای اجاره بلوار ولایت

کد ملک: 2292
رهن: 10,000,000 تومان اجاره: 1,200,000 تومان

وضعیت سکونت: تخلیه

55 متر همکف

زمین برای فروش شهرک دادگستری روبروی صدف

کد ملک: 2277
قیمت کل: 240,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: شمالی ، سند: تک برگ ، گواهی: پروانه

200 متر

چند قطعه زمین برای فروش زمین های اراضی بهرامی

کد ملک: 2276
قیمت کل: 100,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

سند: تک برگ ،

250 متر

خانه ویلائی برای فروش شیراز: نیریز.میدان پانزده خرداد

کد ملک: 2275
قیمت کل: 450,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: سه نبش ، سند: منگوله دار ،

275 متر

مغازه برای اجاره خیابان ولی عصر

کد ملک: 2274
رهن: 10,000,000 تومان اجاره: 1,800,000 تومان

موقعیت: شمالی ، سن بنا: 5 سال ، وضعیت سکونت: تخلیه

150 متر

آپارتمان برای فروش بلوار فاطمیه

کد ملک: 2273
قیمت کل: 1,100,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

زیربنا: 470 ، موقعیت: دو کله ، سند: تک برگ ، سن بنا: 17 سال گواهی: پروانه

300 متر 2 خوابه ندارد

کلنگی برای فروش خیابان حمزه سید الشهدا 5

کد ملک: 2272
قیمت کل: 350,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

زیربنا: 40 ، موقعیت: شمالی ، سند: تک برگ ، سن بنا: 18 سال

275 متر 2 خوابه دارد

آپارتمان برای فروش مجتمع شاهد

کد ملک: 2265
قیمت کل: 325,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: جنوبی ، سند: تک برگ ، سن بنا: 10 سال

97 متر 2 خوابه طبقه 1 دارد

آپارتمان برای اجاره فاز یک گل گهر

کد ملک: 2263
رهن: 2,000,000 تومان اجاره: 1,500,000 تومان

موقعیت: جنوبی ، سن بنا: 4سال ، وضعیت سکونت: تخلیه

80 متر 2 خوابه طبقه 1 ندارد

مغازه تجاری برای اجاره انتهای بلوار فاطمیه

کد ملک: 2260
رهن: 5,000,000 تومان اجاره: 300,000 تومان

موقعیت: جنوبی ، سن بنا: 3 سال ، وضعیت سکونت: تخلیه

20 متر

زمین تجاری برای فروش ابوریحان نرسیده به گیتی نورد

کد ملک: 2258
قیمت کل: 2,200,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: جنوبی ، سند: تک برگ ،

187 متر

خانه ویلایی نوساز برای فروش شهرک ثارالله

کد ملک: 2251
قیمت کل: 500,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

زیربنا: 150 ، سند: واگذاری ، گواهی: پروانه

220 متر 3 خوابه دارد

خانه ویلایی برای فروش جلال آباد بر خیابان اصلی

کد ملک: 2250
قیمت کل: 170,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

زیربنا: 100 ، موقعیت: شمالی ، سند: قولنامه ای ، سن بنا: 3 سال گواهی: پروانه

250 متر 2 خوابه دارد

زمین برای فروش محمودآباد واگذاری بهرامی

کد ملک: 2246
قیمت کل: 95,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: جنوبی ، سند: تک برگ ،

200 متر

مغازه برای اجاره صفارزاده

کد ملک: 2241
رهن: 10,000,000 تومان اجاره: 2,500,000 تومان

سن بنا: نوساز ، وضعیت سکونت: تخلیه

50 متر همکف

زمین برای فروش اراضی بهرامی

کد ملک: 2240
قیمت کل: 90,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

سند: تک برگ ،

200 متر

زمین برای فروش فخر آباد فاز 3

کد ملک: 2239
قیمت کل: 85,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: جنوبی ، سند: واگذاری ،

250 متر

آپارتمان مبله برای اجاره خیابان فرمانداری

کد ملک: 2237
رهن: 40,000,000 تومان اجاره: 2,500,000 تومان

موقعیت: دو نبش ، سن بنا: 6 سال ، وضعیت سکونت: تخلیه

150 متر 2 خوابه 1

دو طبقه 4 واحدی برای فروش بلوار سیدجمال

کد ملک: 2234
قیمت کل: 3,000,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

زیربنا: 580 ، موقعیت: شمالی ، سند: منگوله دار ، سن بنا: 9 سال گواهی: پایان

452 متر دارد

آپارتمان برای فروش ابن سینا مجتمع مساجد

کد ملک: 2233
قیمت کل: 300,000,000 تومان شرح قیمت: مقطوع

موقعیت: شمالی ، سند: تک برگ ، سن بنا: 8 سال

105 متر 2 خوابه طبقه 4 دارد

مغازه تجاری برای فروش حد فاصل اشکزری و چهار راه 17شهریور

کد ملک: 2222
قیمت کل: 0 تومان شرح قیمت: کارشناسی

سند: تک برگ ،

74 متر

خانه باغ برای فروش حجت آباد

کد ملک: 2221
قیمت کل: 1,400,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

زیربنا: 300 ، سند: قولنامه ای ، سن بنا: 7 سال

تماس امکان معاوضه
جزئیات بیشتر
2,819 متر

دو طبقه برای فروش ده یادگار

کد ملک: 2219
قیمت کل: 480,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

زیربنا: 180 ، موقعیت: جنوبی ، سند: تک برگ ، سن بنا: بازسازی شده گواهی: پروانه

175 متر دارد

خانه ویلائی برای فروش ابوریحان

کد ملک: 2218
قیمت کل: 1,500,000,000 تومان شرح قیمت: مقطوع

موقعیت: جنوبی ، سند: تک برگ ، سن بنا: 30 سال

280 متر 4 خوابه دارد

زمین برای فروش بلوار ولایت مکی آباد

کد ملک: 2213
قیمت کل: 330,000,000 تومان شرح قیمت: مقطوع

موقعیت: جنوبی ، سند: واگذاری ،

210 متر

تجاری انبار برای فروش خیابان آیت الله غفاری

کد ملک: 2210
قیمت کل: 1,700,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: شمالی ، سند: تک برگ ، سن بنا: 3 سال

225 متر

مغازه برای فروش خیابان شهید شفیعی

کد ملک: 2196
قیمت کل: 250,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

سند: قولنامه ای ،

45 متر همکف

مسکونی تجاری برای فروش خیابان ولی عصر

کد ملک: 2194
قیمت کل: 3,500,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: شمالی ، سند: تک برگ ،

300 متر

زمین برای فروش کوی ملاصدرا پشت پمپ گاز

کد ملک: 2191
قیمت کل: 450,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: دو کله ، سند: تک برگ ، گواهی: 340 متر

209 متر

مغازه برای فروش شهید شفیعی

کد ملک: 2190
قیمت کل: 240,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

سند: قولنامه ای ، سن بنا: 5 سال

تماس امکان معاوضه
جزئیات بیشتر
30 متر طبقه 1

زمین برای فروش ده یادگار جنب پل دفاع مقدس

کد ملک: 2189
قیمت کل: 310,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: دو کله ،

318 متر

مسکونی تجاری برای فروش ابن سینا روبروی بیمارستان امام رضا

کد ملک: 2188
قیمت کل: 700,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

زیربنا: 160 ، موقعیت: دو کله ، سند: اوقافی ، سن بنا: نوساز

تماس امکان معاوضه
جزئیات بیشتر
200 متر 2 خوابه دارد

زمین برای فروش شهرک سی بی جی

کد ملک: 2185
قیمت کل: 350,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: جنوبی ،

275 متر

سه طبقه برای فروش شهرک مشتاق

کد ملک: 2184
قیمت کل: 1,300,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

زیربنا: 325 ، موقعیت: غربی ، سند: تک برگ ، سن بنا: 5 سال گواهی: پروانه

225 متر دارد

زمین برای فروش مکی آباد واگذاری سپاه

کد ملک: 2180
قیمت کل: 310,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: شمالی ، سند: واگذاری ،

210 متر

کلنگی برای فروش خواجه نظام

کد ملک: 2178
قیمت کل: 600,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

زیربنا: 150 ، موقعیت: سه نبش ، سند: تک برگ ،

تماس امکان معاوضه
جزئیات بیشتر
309 متر

مسکونی تجاری برای فروش مکی آباد بلوار حمزه سید الشهدا

کد ملک: 2176
قیمت کل: 500,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

زیربنا: 130 ، موقعیت: جنوبی ، سند: تک برگ ، سن بنا: 20 سال

250 متر 2 خوابه دارد

آپارتمان برای فروش 120 هکتاری شهرک رسالت

کد ملک: 2169
قیمت کل: 200,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: جنوبی ، سند: وکالتی ، سن بنا: 5 سال

90 متر 2 خوابه طبقه 2 ندارد

مسکونی تجاری برای فروش خیابان غفاری

کد ملک: 2168
قیمت کل: 800,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

زیربنا: 160 ، موقعیت: شمالی ، سن بنا: 15سال

تماس امکان معاوضه
جزئیات بیشتر
325 متر 3 خوابه دارد

مغازه برای فروش بلوار احمد کافی

کد ملک: 2167
قیمت کل: 500,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: دو کله ، سند: تک برگ ، سن بنا: 20 سال

35 متر

زمین تجاری مسکونی برای فروش سمنگان شهرک صدف

کد ملک: 2164
قیمت کل: 800,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: دو نبش ،

595 متر

زمین برای فروش نجف شهرشهرک گلها

کد ملک: 2162
قیمت کل: 150,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: شمالی ،

200 متر

زمین برای فروش باسفهرجان شهرک برق

کد ملک: 2159
قیمت کل: 120,000,000 تومان

موقعیت: دو نبش ،

تماس امکان معاوضه
جزئیات بیشتر
150 متر

زمین کشاورزی برای فروش کران کاروان ابوالفضل

کد ملک: 2158
قیمت کل: 210,000,000 تومان

سند: قولنامه ای ،

1,800 متر

زمین برای فروش خواجوشهر بعد از پاسگاه

کد ملک: 2157
قیمت کل: 30,000,000 تومان

سند: قولنامه ای ،

375 متر

زمین برای فروش ده قاضی فاز دو گل گهر

کد ملک: 2156
قیمت کل: 80,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

تماس امکان معاوضه
جزئیات بیشتر
1,000 متر

کلنگی برای فروش شریعتی خیابان سعدی

کد ملک: 2155
قیمت کل: 3,000,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: دو نبش ،

1,000 متر

زمین برای فروش شهرک کوثر کمیته امداد

کد ملک: 2154
قیمت کل: 255,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: شمالی ، سند: واگذاری ،

200 متر

زمین برای فروش فاز یک فخرآباد

کد ملک: 2153
قیمت کل: 80,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: سه نبش ، سند: واگذاری ،

400 متر

زمین برای فروش هماشهر فاز 5

کد ملک: 2152
قیمت کل: 30,000,000 تومان

موقعیت: شمالی ، سند: واگذاری ،

تماس امکان معاوضه
جزئیات بیشتر
200 متر

زمین برای فروش فخرآبادفاز 3

کد ملک: 2132
قیمت کل: 130,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: دو نبش ، سند: واگذاری ،

425 متر

مغازه برای اجاره ده یادگارکمربندی شیراز

کد ملک: 2119
رهن: 70,000,000 تومان اجاره: 50,000 تومان

وضعیت سکونت: تخلیه

90 متر

مغازه برای اجاره بلوار مالک اشتر

کد ملک: 2118
رهن: 10,000,000 تومان اجاره: 2,500,000 تومان

موقعیت: شرقی ، وضعیت سکونت: تخلیه

100 متر

مغازه برای اجاره شهرک فدک

کد ملک: 2117
رهن: 5,000,000 تومان اجاره: 500,000 تومان

وضعیت سکونت: تخلیه

90 متر

مغازه برای اجاره آیت آلله سعیدی

کد ملک: 2115
رهن: 20,000,000 تومان اجاره: 4,000,000 تومان

موقعیت: شمالی ، وضعیت سکونت: تخلیه

150 متر

مغازه برای اجاره بلوار سیدجمال فرعی فیاض بخش

کد ملک: 2114
رهن: 10,000,000 تومان اجاره: 2,000,000 تومان

موقعیت: غربی ، سن بنا: نوساز ، وضعیت سکونت: تخلیه

50 متر

مغازه برای اجاره بلوار گلستان

کد ملک: 2113
رهن: 3,000,000 تومان اجاره: 400,000 تومان

موقعیت: شرقی ، وضعیت سکونت: تخلیه

27 متر همکف

خانه ویلائی برای اجاره خواجه نظام

کد ملک: 2110
رهن: 80,000,000 تومان اجاره: 100,000 تومان

سن بنا: 30 سال ، وضعیت سکونت: تخلیه

200 متر 4 خوابه دارد
در حال ارسال اطلاعات به سرور است ...