فیلتر بیشتر

لیست معاوضه کلنگی

برای معاوضه خبابان ابوفاضل

کد ملک: 1003496
قیمت کل: 370,000,000 تومان شرح قیمت: مقطوع

موقعیت: غربی ، سند: شخصی ،

220 متر

برای معاوضه خیابان صائب کوچه شمار 2

کد ملک: 1003399
قیمت کل: 300,000,000 تومان شرح قیمت:

موقعیت: جنوبی ، سند: شخصی ،

370 متر

برای معاوضه خیابان تختی کوچه روبروی دارو خانه

کد ملک: 1003392
قیمت کل: 650,000,000 تومان شرح قیمت:

موقعیت: جنوبی ، سند: شخصی ،

330 متر

برای معاوضه بلوار سیدجمال محدوده پمپ بنزین

کد ملک: 1003362
قیمت کل: 1,300,000,000 تومان شرح قیمت:

موقعیت: جنوبی ،

750 متر

برای معاوضه انتهای خیابان میرزا رضای کرمانی

کد ملک: 1003341
قیمت کل: 200,000,000 تومان شرح قیمت:

سند: شخصی ،

300 متر
صفحه 1 از 1
در حال ارسال اطلاعات به سرور است ...