لیست آخرین فایل های معاوضه

کلنگی مسکونی تجاری برای معاوضه سیرجان خبابان ابوفاضل

کد ملک: 1003496
قیمت کل: 370,000,000 تومان شرح قیمت: مقطوع

موقعیت غربی ، سند شخصی ، سال ساخت
گواهی

220 متر

کلنگی مسکونی برای معاوضه سیرجان خیابان صائب کوچه شمار 2

کد ملک: 1003399
قیمت کل: 300,000,000 تومان شرح قیمت:

موقعیت جنوبی ، سند شخصی ، سال ساخت
گواهی

370 متر

کلنگی مسکونی برای معاوضه سیرجان خیابان تختی کوچه روبروی دارو خانه

کد ملک: 1003392
قیمت کل: 650,000,000 تومان شرح قیمت:

موقعیت جنوبی ، سند شخصی ، سال ساخت
گواهی

330 متر

کلنگی مسکونی برای معاوضه سیرجان بلوار سیدجمال محدوده پمپ بنزین

کد ملک: 1003362
قیمت کل: 1,300,000,000 تومان شرح قیمت:

موقعیت جنوبی ، سند ، سال ساخت
گواهی

750 متر

کلنگی برای معاوضه سیرجان انتهای خیابان میرزا رضای کرمانی

کد ملک: 1003341
قیمت کل: 200,000,000 تومان شرح قیمت:

موقعیت ، سند شخصی ، سال ساخت
گواهی

300 متر
صفحه 1 از 1
در حال ارسال اطلاعات به سرور است ...