جستجوی شناسه ملک

لیست آخرین فایل های فروش

زمین مسکونی برای فروش سیرجان شهرک گلها

1397/03/30 کد ملک 1004491
قیمت ملک 180,000,000 تومان توافقی

امکانات:
توضیحات:

ثبت کننده: املاک 21
تلفن دفتر : 03442263221
جزئیات بیشتر
372 متر شمالی

زمین صنعتی برای فروش سیرجان شهرک صنعتی یک

1397/03/28 کد ملک 1004482
قیمت ملک 3,000,000,000 تومان توافقی

امکانات: انشعاب آب,انشعاب برق,حصار دور
توضیحات: 900 سوله صنعتی

ثبت کننده: املاک 21
تلفن دفتر : 03442263221
جزئیات بیشتر
8,050 متر جنوبی

زمین کاربری کشاورزی برای فروش سیرجان جاده شیراز بعد از پمپ بنزین

1397/03/28 کد ملک 1004480
قیمت ملک 200,000,000 تومان توافقی

امکانات: انشعاب آب
توضیحات: اگر کسی 50 قصب هم خواست واگذار میشود .

ثبت کننده: املاک 21
تلفن دفتر : 03442263221
جزئیات بیشتر
2,500 متر دو نبش

زمین مسکونی برای فروش سیرجان فاز 2 فخرآباد

1397/03/24 کد ملک 1004474
قیمت ملک 40,000,000 تومان توافقی

امکانات:
توضیحات: درب حیاط -150 متر پروانه ساختمانی

ثبت کننده: املاک 21
تلفن دفتر : 03442263221
جزئیات بیشتر
362 متر شمالی

زمین مسکونی تجاری برای فروش سیرجان بلوار عباسپور روبروی بسیج

1397/03/20 کد ملک 1004459
قیمت ملک 1,300,000,000 تومان مقطوع

امکانات: انشعاب آب,انشعاب برق
توضیحات: امتیاز گاز نیز دارد.

ثبت کننده: املاک 21
تلفن دفتر : 03442263221
جزئیات بیشتر
500 متر

زمین مسکونی برای فروش سیرجان کوی شریعتی

1397/03/06 کد ملک 1004424
قیمت ملک 0 تومان توافقی

امکانات: انشعاب آب,انشعاب برق,حصار دور
توضیحات: دارای دو سند 6 دانگی می باشد.

ثبت کننده: املاک 21
تلفن دفتر : 03442263221
جزئیات بیشتر
400 متر دو کله

زمین مسکونی برای فروش سیرجان زید آباد

1397/03/03 کد ملک 1004411
قیمت ملک 20,000,000 تومان توافقی

امکانات:
توضیحات: برگ واگذاری از بنیا د مسکن

ثبت کننده: املاک 21
تلفن دفتر : 03442263221
جزئیات بیشتر
250 متر شمالی

زمین مسکونی برای فروش سیرجان پلیس راه پشت شرکت نفت

1397/03/03 کد ملک 1004408
قیمت ملک 90,000,000 تومان توافقی

امکانات:
توضیحات: زمین فوق درب ساختمان و برگ واگذاری از کمیته امداد دارد.

ثبت کننده: املاک 21
تلفن دفتر : 03442263221
جزئیات بیشتر
240 متر جنوبی

زمین مسکونی برای فروش سیرجان فخرآباد فاز 3

1397/02/30 کد ملک 1004395
قیمت ملک 30,000,000 تومان توافقی

امکانات:
توضیحات:

ثبت کننده: املاک 21
تلفن دفتر : 03442263221
جزئیات بیشتر
250 متر جنوبی

زمین مسکونی برای فروش سیرجان اراضی بهرامی محمود آباد

1397/02/20 کد ملک 1004364
قیمت ملک 28,000,000 تومان توافقی

امکانات:
توضیحات: زمین فوق درب حیاط می باشد.

ثبت کننده: املاک 21
تلفن دفتر : 03442263221
جزئیات بیشتر
200 متر جنوبی
صفحه 5 از 6
در حال ارسال اطلاعات به سرور است ...