لیست آخرین فایل های فروش

زمین مسکونی برای فروش : بلوار ولایت هجرت1

کد ملک: 1004785
قیمت کل: 650,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت دو کله ، سند تک برگ ، سال ساخت 0
گواهی

200 متر

زمین مسکونی برای فروش باسفهرجان خیابان اصلی

کد ملک: 1004776
قیمت کل: 150,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت شمالی ، سند تک برگ ، سال ساخت 0
گواهی

250 متر

زمین مسکونی برای فروش محمود آباد اراضی بهرامی

کد ملک: 1004057
قیمت کل: 40,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت جنوبی ، سند تک برگ ، سال ساخت 0
گواهی

200 متر

زمین مسکونی برای فروش محمود آباد اراضی بهرامی

کد ملک: 1004745
قیمت کل: 35,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت شمالی ، سند تک برگ ، سال ساخت 0
گواهی

200 متر

زمین مسکونی برای فروش محمود آباد اراضی بهرامی فاز

کد ملک: 1004744
قیمت کل: 35,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت شمالی ، سند تک برگ ، سال ساخت 0
گواهی

200 متر

زمین مسکونی برای فروش کوی آباده شهرک امیرالمومنین

کد ملک: 1004728
قیمت کل: 115,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت دو نبش ، سند تک برگ ، سال ساخت 0
گواهی

175 متر

زمین مسکونی برای فروش باسفهرجان باسفهرجان

کد ملک: 1004726
قیمت کل: 150,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت شمالی ، سند برگ واگذاری ، سال ساخت 0
گواهی

251 متر

زمین مسکونی برای فروش کوی طالقانی شهرک طالقانی

کد ملک: 1004706
قیمت کل: 290,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت دو نبش ، سند تک برگ ، سال ساخت 0
گواهی

345 متر

زمین مسکونی برای فروش نصرت آباد نصرت آباد

کد ملک: 1004702
قیمت کل: 80,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت دو نبش ، سند برگ واگذاری ، سال ساخت 0
گواهی

950 متر

زمین مسکونی برای فروش نجف شهر فاز 2 نجف شهر

کد ملک: 1004689
قیمت کل: 200,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت شمالی ، سند نامشخص ، سال ساخت 0
گواهی

360 متر
صفحه 3 از 4
در حال ارسال اطلاعات به سرور است ...