فیلتر بیشتر

لیست فروش خانه باغ

خانه باغ برای فروش عرب آباد-خونه باغ های نظام پزشکی

کد ملک: 1005229
قیمت کل: 160,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: شمالی ، سند: واگذاری ، سن بنا: 5 سال

تماس امکان معاوضه
جزئیات بیشتر
2,500 متر

خانه باغ برای فروش هماشهر سمت دهنو

کد ملک: 1005227
قیمت کل: 220,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی


گواهی: پروانه ساختمانی

1,625 متر

خانه باغ برای فروش انتهای حجت آباد خیابان معلم

کد ملک: 1005111
قیمت کل: 1,300,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

سند: قولنامه ای ، سن بنا: 4 سال ساخت

6,750 متر

خانه باغ برای فروش فیروزآبادسد تنگوئیه

کد ملک: 1005056
قیمت کل: 150,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: شمالی ،
گواهی: پروانه ساخت

تماس امکان معاوضه
جزئیات بیشتر
300 متر

خانه باغ برای فروش اسطور روستای زمزرج

کد ملک: 1005051
قیمت کل: 480,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

سند: قولنامه ای ، سن بنا: 5 سال
گواهی: پروانه

500 متر

خانه باغ برای فروش فیروز آباد

کد ملک: 1005032
قیمت کل: 230,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

سند: برگ واگذاری ، سن بنا: 2 سال
گواهی: پروانه

1,500 متر

خانه باغ برای فروش فیروزه آباد

کد ملک: 1004916
قیمت کل: 230,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

سند: برگ واگذاری ، سن بنا: 2 سال

1,500 متر

خانه باغ برای فروش فیروز آباد کنار سد تنگوئیه

کد ملک: 1004896
قیمت کل: 250,000,000 تومان شرح قیمت: کارشناسی

سند: برگ واگذاری ، سن بنا: 7 سال

1,600 متر

خانه باغ برای فروش 60 کیلومتری جاده بندر عباس

کد ملک: 1004774
قیمت کل: 250,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت: شمالی ، سند: برگ واگذاری ، سن بنا: 10 سال

100,000 متر
صفحه 1 از 1
در حال ارسال اطلاعات به سرور است ...