لیست آخرین فایل های فروش

خانه باغ باغ و باغچه برای فروش محدوده شهر فیروزآبادسد تنگوئیه

کد ملک: 1005056
قیمت کل: 150,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت شمالی ، سند برگ واگذاری ، سال ساخت
گواهی پروانه ساخت

تماس امکان معاوضه
جزئیات بیشتر
300 متر

خانه باغ مسکونی برای فروش محدوده شهر اسطور روستای زمزرج

کد ملک: 1005051
قیمت کل: 480,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت ، سند قولنامه ای ، سال ساخت 5 سال
گواهی پروانه

500 متر

خانه باغ مسکونی برای فروش حسین آباد فیروز آباد

کد ملک: 1005032
قیمت کل: 230,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت ، سند برگ واگذاری ، سال ساخت 2 سال
گواهی پروانه

1,500 متر

خانه باغ مسکونی برای فروش : فیروزه آباد

کد ملک: 1004916
قیمت کل: 230,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت ، سند برگ واگذاری ، سال ساخت 2 سال
گواهی

1,500 متر

خانه باغ مسکونی برای فروش : فیروز آباد کنار سد تنگوئیه

کد ملک: 1004896
قیمت کل: 250,000,000 تومان شرح قیمت: کارشناسی

موقعیت ، سند برگ واگذاری ، سال ساخت 7 سال
گواهی

1,600 متر

خانه باغ مسکونی برای فروش سیرجان دارینوویه سمت عمادآباد

کد ملک: 1004855
قیمت کل: 270,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت شمالی ، سند شخصی ، سال ساخت همکف
گواهی 1 خوابه

1,625 متر

خانه باغ مسکونی برای فروش هما شهر محله دهنو

کد ملک: 1004840
قیمت کل: 220,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت ، سند نامشخص ، سال ساخت 3 سال
گواهی

1,625 متر

خانه باغ مسکونی برای فروش : 60 کیلومتری جاده بندر عباس

کد ملک: 1004774
قیمت کل: 250,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت شمالی ، سند برگ واگذاری ، سال ساخت 10 سال
گواهی

100,000 متر

خانه باغ مسکونی برای فروش حسین آباد عرب آباد-خونه باغ های نظام پزشکی

کد ملک: 1004554
قیمت کل: 160,000,000 تومان شرح قیمت: توافقی

موقعیت شمالی ، سند برگ واگذاری ، سال ساخت 5
گواهی

2,500 متر
صفحه 1 از 1
در حال ارسال اطلاعات به سرور است ...