فیلتر بیشتر

اجاره

آپارتمان برای اجاره شهرک طالقانی / جنب ده یادگار

کد ملک: 2545
رهن: 10,000,000 تومان اجاره: 800,000 تومان

موقعیت: جنوبی ، سن بنا: 3 سال ، وضعیت سکونت: تخلیه

140 متر 2 خوابه طبقه 1 ندارد

مغازه برای اجاره فرعی ابوفاضل

کد ملک: 2540
رهن: 5,000,000 تومان اجاره: 300,000 تومان

سن بنا: 15 سال ،

18 متر همکف

زیرزمین مسکونی برای اجاره بلوار فاطمیه فرعی امین عباسی

کد ملک: 2539
رهن: 2,000,000 تومان اجاره: 350,000 تومان

سن بنا: 15 سال ، وضعیت سکونت: تخلیه

32 متر

مغازه جهت انبار برای اجاره بلوار فاطمیه فرعی امین عباسی

کد ملک: 2538
رهن: 3,000,000 تومان اجاره: 800,000 تومان

موقعیت: جنوبی ، سن بنا: 15 سال ، وضعیت سکونت: تخلیه

64 متر

آپارتمان برای اجاره بلوار فاطمیه خیابان انصار 1

کد ملک: 2537
رهن: 20,000,000 تومان اجاره: 500,000 تومان

سن بنا: 5 سال ، وضعیت سکونت: مستاجر

80 متر 1 خوابه طبقه 1 ندارد

زمین جهت کارواش برای اجاره انتهای خ ابوریحان

کد ملک: 2536
رهن: 10,000,000 تومان اجاره: 1,200,000 تومان

100 متر همکف

آپارتمان برای اجاره صفارزاده فاز 3 گل گهر

کد ملک: 2529
رهن: 100,000,000 تومان

موقعیت: جنوبی ، سن بنا: 5 سال ، وضعیت سکونت: تخلیه

180 متر 2 خوابه طبقه 1 ندارد

سوئیت برای اجاره شهرک آب خیابان سپاس

کد ملک: 2523
رهن: 3,000,000 تومان اجاره: 650,000 تومان

سن بنا: 5 سال ، وضعیت سکونت: مستاجر

70 متر بدون خواب همکف دارد

خانه ویلایی برای اجاره بلوار ابن سینا بعد از پمپ گاز

کد ملک: 2522
رهن: 100,000,000 تومان

موقعیت: شمالی ، سن بنا: نوساز ، وضعیت سکونت: تخلیه

140 متر 3 خوابه دارد

واحد همکف برای اجاره صفارزاده 4

کد ملک: 2520
رهن: 120,000,000 تومان

سن بنا: 15 سال ، وضعیت سکونت: مستاجر

219 متر 3 خوابه همکف دارد

خانه ویلائی برای اجاره ابوریحان فرعی ابوفاضل

کد ملک: 2518
رهن: 10,000,000 تومان اجاره: 1,500,000 تومان

موقعیت: جنوبی ، سن بنا: 5 سال ، وضعیت سکونت: مالک

130 متر 1 خوابه ندارد

خانه ویلائی برای اجاره بلوار امین عباسی داخل کوچه

کد ملک: 2517
رهن: 15,000,000 تومان اجاره: 1,000,000 تومان

موقعیت: جنوبی ، سن بنا: 30سال ، وضعیت سکونت: مالک

90 متر 2 خوابه دارد

آپارتمان برای اجاره خیابان شهید اسکندری داخل کوچه

کد ملک: 2516
رهن: 5,000,000 تومان اجاره: 200,000 تومان

موقعیت: جنوبی ، سن بنا: 3 سال ،

90 متر 2 خوابه طبقه 1 ندارد

طبقه همکف برای اجاره شهرک مشتاق گلستان 9

کد ملک: 2510
رهن: 30,000,000 تومان اجاره: 1,200,000 تومان

موقعیت: جنوبی ، سن بنا: بازسازی شده ، وضعیت سکونت: مالک

150 متر 2 خوابه دارد

آپارتمان برای اجاره نجف شهر مسکن مهر فریکو

کد ملک: 2509
رهن: 50,000,000 تومان اجاره: 5,000 تومان

سن بنا: 5 سال ، وضعیت سکونت: مالک

87 متر 2 خوابه طبقه 1 دارد

سوئیت برای اجاره مکی آباد کوچه شهید ارکیان

کد ملک: 2505
رهن: 5,000,000 تومان اجاره: 500,000 تومان

موقعیت: جنوبی ، سن بنا: 20 سال ،

60 متر 1 خوابه همکف ندارد

مغازه برای اجاره خیابان رجائی

کد ملک: 2504
رهن: 2,000,000 تومان اجاره: 400,000 تومان

سن بنا: 8 سال ، وضعیت سکونت: تخلیه

20 متر همکف

خانه ویلائی برای اجاره بلوار صفارزاده فاز 4 گل گهر

کد ملک: 2499
رهن: 10,000,000 تومان اجاره: 2,000,000 تومان

موقعیت: جنوبی ، سن بنا: 10 سال ، وضعیت سکونت: تخلیه

140 متر 2 خوابه همکف دارد

آپارتمان برای اجاره شهرک مشتاق

کد ملک: 2487
رهن: 25,000,000 تومان اجاره: 650,000 تومان

موقعیت: شمالی ، سن بنا: 5 سال ،

95 متر 1 خوابه طبقه 1 ندارد

مغازه برای اجاره شهرک مشتاق

کد ملک: 2486
رهن: 2,000,000 تومان

موقعیت: جنوبی ،

15 متر

مغازه برای اجاره شهرک مشتاق

کد ملک: 2485
رهن: 3,000,000 تومان اجاره: 500,000 تومان

موقعیت: جنوبی ، سن بنا: 10 سال ،

32 متر

آپارتمان برای اجاره 120 هکتاری شهرک رسالت

کد ملک: 2467
رهن: 8,000,000 تومان اجاره: 700,000 تومان

موقعیت: جنوبی ، سن بنا: 5 سال ،

110 متر 2 خوابه طبقه 1 ندارد

آپارتمان برای اجاره خیابان ابوریحان کوچه روبروی کمیته

کد ملک: 2464
رهن: 25,000,000 تومان اجاره: 1,500,000 تومان

موقعیت: جنوبی ، سن بنا: 2 سال ،

150 متر 2 خوابه طبقه 1 ندارد

سوئیت برای اجاره شهرک آب خ بهشتی - بهشتی 28

کد ملک: 2463
رهن: 5,000,000 تومان اجاره: 450,000 تومان

موقعیت: جنوبی ،

60 متر 1 خوابه همکف ندارد

آپارتمان برای اجاره بلوار گلستان -گلستان 10

کد ملک: 2456
رهن: 65,000,000 تومان

150 متر 2 خوابه طبقه 1

آپارتمان برای اجاره بلوار چمران قطعه شماره یک

کد ملک: 2438
رهن: 150,000,000 تومان

سن بنا: نوساز ،

150 متر 3 خوابه طبقه 1 دارد

خانه ویلائی برای اجاره خیابان ولیعصر

کد ملک: 2358
رهن: 30,000,000 تومان اجاره: 3,200,000 تومان

زیربنا: 300 متر ، سن بنا: 30 سال ساخت ،

675 متر 5 خوابه دارد

خانه مبله برای اجاره شهرک مروارید خیابان نخل

کد ملک: 2356
رهن: 10,000,000 تومان اجاره: 3,200,000 تومان

موقعیت: شمالی ، سن بنا: 8 سال ، وضعیت سکونت: تخلیه

140 متر 2 خوابه همکف 2

آپارتمان برای اجاره هواشناسی بلوار سپاه خ هاشمی نژاد

کد ملک: 2304
رهن: 15,000,000 تومان اجاره: 900,000 تومان

سن بنا: نوساز ، وضعیت سکونت: تخلیه

100 متر 2 خوابه طبقه 2 دارد

مغازه برای اجاره چهارراه ابوریحان اول 17 شهریور

کد ملک: 2293
رهن: 10,000,000 تومان اجاره: 2,500,000 تومان

سن بنا: 15 سال ، وضعیت سکونت: تخلیه

200 متر همکف

مغازه برای اجاره بلوار ولایت

کد ملک: 2292
رهن: 10,000,000 تومان اجاره: 1,200,000 تومان

وضعیت سکونت: تخلیه

55 متر همکف

مغازه برای اجاره خیابان ولی عصر

کد ملک: 2274
رهن: 10,000,000 تومان اجاره: 1,800,000 تومان

موقعیت: شمالی ، سن بنا: 5 سال ، وضعیت سکونت: تخلیه

150 متر

آپارتمان مبله برای اجاره خیابان فرمانداری

کد ملک: 2237
رهن: 40,000,000 تومان اجاره: 2,500,000 تومان

موقعیت: دو نبش ، سن بنا: 6 سال ، وضعیت سکونت: تخلیه

150 متر 2 خوابه 1

مغازه برای اجاره بلوار مالک اشتر

کد ملک: 2118
رهن: 10,000,000 تومان اجاره: 2,500,000 تومان

موقعیت: شرقی ، وضعیت سکونت: تخلیه

100 متر

مغازه برای اجاره شهرک فدک

کد ملک: 2117
رهن: 5,000,000 تومان اجاره: 500,000 تومان

وضعیت سکونت: تخلیه

90 متر

مغازه برای اجاره آیت آلله سعیدی

کد ملک: 2115
رهن: 20,000,000 تومان اجاره: 4,000,000 تومان

موقعیت: شمالی ، وضعیت سکونت: تخلیه

150 متر

مغازه برای اجاره بلوار سیدجمال فرعی فیاض بخش

کد ملک: 2114
رهن: 10,000,000 تومان اجاره: 2,000,000 تومان

موقعیت: غربی ، سن بنا: نوساز ، وضعیت سکونت: تخلیه

50 متر

مغازه برای اجاره بلوار گلستان

کد ملک: 2113
رهن: 3,000,000 تومان اجاره: 400,000 تومان

موقعیت: شرقی ، وضعیت سکونت: تخلیه

27 متر همکف
در حال ارسال اطلاعات به سرور است ...