لیست اجاره

انبار برای اجاره سیرجان بلوار گلستان -گلستان 27

کد ملک: 1003992
رهن: 1,000,000 تومان اجاره: 250,000 تومان

موقعیت جنوبی ، سال ساخت ، وضعیت سکونت

80 متر

زمین برای اجاره سیرجان آباده خیابان اصلی

کد ملک: 1003888
رهن: 0 تومان اجاره: 0 تومان

موقعیت جنوبی ، سال ساخت ، وضعیت سکونت

1,250 متر

مجتمع مسکونی برای اجاره سیرجان انتهای بلوار دانشجو خیابان نجمه خاتم

کد ملک: 1003625
رهن: 50,000,000 تومان اجاره: 5,000,000 تومان

موقعیت شمالی ، سال ساخت ، وضعیت سکونت

200 متر

انبار برای اجاره سیرجان خیابان غفاری روبروی نانوای سنبله

کد ملک: 1003484
رهن: 5,000,000 تومان اجاره: 700,000 تومان

موقعیت جنوبی ، سال ساخت زیر زمین ، وضعیت سکونت

175 متر

انبار تجاری برای اجاره سیرجان بلوار دکتر صادقی چهار راه دانشگاه آزاد

کد ملک: 1003405
رهن: 10,000,000 تومان اجاره: 800,000 تومان

موقعیت غربی ، سال ساخت زیر زمین ، وضعیت سکونت

360 متر

مجتمع مسکونی تجاری برای اجاره سیرجان میدان ابوریحان جنب بلوار موسی ابن جعفر

کد ملک: 1003351
رهن: 15,000,000 تومان اجاره: 2,500,000 تومان

موقعیت شرقی ، سال ساخت ، وضعیت سکونت

500 متر

سالن برای اجاره سیرجان میدان ابوریحان نبش موسی ابن جعفر

کد ملک: 1003349
رهن: 5,000,000 تومان اجاره: 700,000 تومان

موقعیت شرقی ، سال ساخت زیر زمین ، وضعیت سکونت

160 متر

سوله تجاری برای اجاره سیرجان /

کد ملک: 1003033
رهن: 1,000,000 تومان اجاره: 1,900,000 تومان

موقعیت شرقی ، سال ساخت ، وضعیت سکونت

2,000 متر

انبار تجاری برای اجاره سیرجان /

کد ملک: 1002268
رهن: 1,000,000 تومان اجاره: 300,000 تومان

موقعیت جنوبی ، سال ساخت ، وضعیت سکونت

90 متر
صفحه 8 از 8
در حال ارسال اطلاعات به سرور است ...