لیست اجاره

زیر زمین برای اجاره سیرجان جنب دانشگاه بلوار دکتر صادقی

کد ملک: 1004751
رهن: 12,000,000 تومان اجاره: 1,500,000 تومان

موقعیت غربی ، سال ساخت زیر زمین ، وضعیت سکونت

300 متر

مغازه تجاری برای اجاره سیرجان خیابان آیت الله سعیدی

کد ملک: 1004715
رهن: 20,000,000 تومان اجاره: 4,000,000 تومان

موقعیت ، سال ساخت همکف ، وضعیت سکونت

150 متر

آپارتمان مسکونی برای اجاره سیرجان شهرک لاله خیابان عرفات

کد ملک: 1004693
رهن: 15,000,000 تومان اجاره: 1,200,000 تومان

موقعیت جنوبی ، سال ساخت طبقه 1 ، وضعیت سکونت

120 متر

مغازه تجاری برای اجاره سیرجان خیابان شفا

کد ملک: 1004625
رهن: 3,000,000 تومان اجاره: 500,000 تومان

موقعیت جنوبی ، سال ساخت همکف ، وضعیت سکونت

250 متر

مغازه تجاری برای اجاره سیرجان خیابان شفا

کد ملک: 1004624
رهن: 3,000,000 تومان اجاره: 450,000 تومان

موقعیت جنوبی ، سال ساخت همکف ، وضعیت سکونت

70 متر

زیر زمین تجاری برای اجاره سیرجان شهرک امام حسین -کربلائی یک

کد ملک: 1004503
رهن: 2,000,000 تومان اجاره: 450,000 تومان

موقعیت جنوبی ، سال ساخت ، وضعیت سکونت

120 متر

مغازه تجاری برای اجاره سیرجان خیابان شهید فیاض بخش

کد ملک: 1004430
رهن: 10,000,000 تومان اجاره: 1,800,000 تومان

موقعیت غربی ، سال ساخت همکف ، وضعیت سکونت

50 متر

مغازه برای اجاره سیرجان بلوار گلستان

کد ملک: 1004326
رهن: 3,000,000 تومان اجاره: 400,000 تومان

موقعیت شرقی ، سال ساخت همکف ، وضعیت سکونت

27 متر

سالن برای اجاره سیرجان کمربندی نجفشهر به طرف تهران

کد ملک: 1004205
رهن: 15,000,000 تومان اجاره: 1,000,000 تومان

موقعیت غربی ، سال ساخت ، وضعیت سکونت

150 متر

آپارتمان مسکونی برای اجاره سیرجان خیابان امام کوچه داروخانه رازی

کد ملک: 1004183
رهن: 5,000,000 تومان اجاره: 800,000 تومان

موقعیت جنوبی ، سال ساخت طبقه 1 ، وضعیت سکونت

90 متر
صفحه 7 از 8
در حال ارسال اطلاعات به سرور است ...