فیلتر بیشتر

اجاره

خانه ویلائی برای اجاره نجف شهر بلوار امام داخل فرعی

کد ملک: 2405
رهن: 10,000,000 تومان اجاره: 1,000,000 تومان

سن بنا: 20 سال ، وضعیت سکونت: تخلیه

180 متر 4 خوابه دارد

آپارتمان برای اجاره ابوریحان فرعی برزخ

کد ملک: 2404
رهن: 10,000,000 تومان اجاره: 800,000 تومان

موقعیت: شمالی ، سن بنا: 5 سال ، وضعیت سکونت: تخلیه

80 متر 2 خوابه طبقه 1 ندارد

خانه ویلائی جهت آرایشگاه یا آموزشگاه برای اجاره خیابان وحید سمت حمام فیروز مند

کد ملک: 2401
رهن: 10,000,000 تومان اجاره: 800,000 تومان

سن بنا: 20 سال ،

130 متر 1 خوابه ندارد

آپارتمان برای اجاره غفاری فرعی شهید تعویقی

کد ملک: 2396
رهن: 10,000,000 تومان اجاره: 1,000,000 تومان

موقعیت: جنوبی ، سن بنا: 2 سال ، وضعیت سکونت: تخلیه

85 متر 2 خوابه طبقه 3 ندارد

آپارتمان برای اجاره انتهای بلوار عباسپور شهرک صنعتی

کد ملک: 2391
رهن: 8,000,000 تومان اجاره: 700,000 تومان

موقعیت: جنوبی ، سن بنا: 8 سال ، وضعیت سکونت: تخلیه

130 متر 2 خوابه طبقه 1 ندارد

خانه بزر گ جهت مدرسه برای اجاره دهخدا شمالی

کد ملک: 2389
رهن: 20,000,000 تومان اجاره: 5,000,000 تومان

زیربنا: 200 ، موقعیت: جنوبی ، سن بنا: 15سال ، وضعیت سکونت: مالک

350 متر 4 خوابه همکف دارد

ویلایی جهت پیش دبستانی برای اجاره بلوار پیروزی

کد ملک: 2388
رهن: 100,000,000 تومان

زیربنا: 180 ، موقعیت: جنوبی ، سن بنا: 30 سال ، وضعیت سکونت: مالک

300 متر 3 خوابه دارد

آپارتمان برای اجاره شهرک ابوالفضل

کد ملک: 2384
رهن: 20,000,000 تومان اجاره: 1,000,000 تومان

موقعیت: شمالی ، سن بنا: نوساز ، وضعیت سکونت: تخلیه

160 متر 3 خوابه همکف دارد

سوئیت برای اجاره بلوار دکتر صادقی

کد ملک: 2382
رهن: 2,000,000 تومان اجاره: 650,000,000 تومان

موقعیت: شمالی ، سن بنا: 2 سال ، وضعیت سکونت: تخلیه

60 متر 1 خوابه ندارد

آپارتمان برای اجاره آباده خیابان حضرت معصومه

کد ملک: 2381
رهن: 5,000,000 تومان اجاره: 800,000 تومان

موقعیت: جنوبی ، سن بنا: 5 سال ، وضعیت سکونت: مستاجر

90 متر 1 خوابه طبقه 1 ندارد

آپارتمان برای اجاره خیابان پرستار

کد ملک: 2379
رهن: 25,000,000 تومان اجاره: 2,500,000 تومان

موقعیت: جنوبی ، سن بنا: 5 سال ، وضعیت سکونت: مستاجر

160 متر 3 خوابه طبقه 2 دارد

نصف خانه برای اجاره بلوار فاطمیه انصار

کد ملک: 2359
رهن: 5,000,000 تومان اجاره: 550,000 تومان

موقعیت: شمالی ، سن بنا: 10 سال ، وضعیت سکونت: مستاجر

70 متر 1 خوابه دارد

خانه ویلائی برای اجاره خیابان ولیعصر

کد ملک: 2358
رهن: 30,000,000 تومان اجاره: 3,200,000 تومان

زیربنا: 300 ، سن بنا: 30 سال ساخت ،

675 متر 5 خوابه دارد

خانه مبله برای اجاره شهرک مروارید خیابان نخل

کد ملک: 2356
رهن: 10,000,000 تومان اجاره: 3,200,000 تومان

موقعیت: شمالی ، سن بنا: 8 سال ، وضعیت سکونت: تخلیه

140 متر 2 خوابه همکف 2

سوئیت برای اجاره غفاری فرعی ایران نژاد

کد ملک: 2335
رهن: 2,000,000 تومان اجاره: 420,000 تومان

موقعیت: جنوبی ، وضعیت سکونت: تخلیه

40 متر 1 خوابه همکف ندارد

آپارتمان برای اجاره خواجه نظام داخل فرعی

کد ملک: 2331
رهن: 15,000,000 تومان اجاره: 700,000 تومان

موقعیت: شمالی ، سن بنا: 8 سال ، وضعیت سکونت: مستاجر

100 متر 2 خوابه طبقه 1 دارد

آپارتمان برای اجاره هواشناسی بلوار سپاه خ هاشمی نژاد

کد ملک: 2304
رهن: 15,000,000 تومان اجاره: 900,000 تومان

سن بنا: نوساز ، وضعیت سکونت: تخلیه

100 متر 2 خوابه طبقه 2 دارد

کلنگی برای اجاره ابوریحان فرعی شهید نادری

کد ملک: 2300
رهن: 40,000,000 تومان

سن بنا: 20 سال ، وضعیت سکونت: تخلیه

60 متر

آپارتمان برای اجاره خیابان شفا

کد ملک: 2298
رهن: 20,000,000 تومان اجاره: 1,600,000 تومان

زیربنا: 140 ، موقعیت: شمالی ، سن بنا: 4سال ، وضعیت سکونت: مستاجر

140 متر 2 خوابه طبقه 1 دارد

مغازه برای اجاره چهارراه ابوریحان اول 17 شهریور

کد ملک: 2293
رهن: 10,000,000 تومان اجاره: 2,500,000 تومان

سن بنا: 15 سال ، وضعیت سکونت: تخلیه

200 متر همکف

مغازه برای اجاره بلوار ولایت

کد ملک: 2292
رهن: 10,000,000 تومان اجاره: 1,200,000 تومان

وضعیت سکونت: تخلیه

55 متر همکف

مغازه برای اجاره خیابان ولی عصر

کد ملک: 2274
رهن: 10,000,000 تومان اجاره: 1,800,000 تومان

موقعیت: شمالی ، سن بنا: 5 سال ، وضعیت سکونت: تخلیه

150 متر

آپارتمان برای اجاره فاز یک گل گهر

کد ملک: 2263
رهن: 2,000,000 تومان اجاره: 1,500,000 تومان

موقعیت: جنوبی ، سن بنا: 4سال ، وضعیت سکونت: تخلیه

80 متر 2 خوابه طبقه 1 ندارد

مغازه تجاری برای اجاره انتهای بلوار فاطمیه

کد ملک: 2260
رهن: 5,000,000 تومان اجاره: 300,000 تومان

موقعیت: جنوبی ، سن بنا: 3 سال ، وضعیت سکونت: تخلیه

20 متر

مغازه برای اجاره صفارزاده

کد ملک: 2241
رهن: 10,000,000 تومان اجاره: 2,500,000 تومان

سن بنا: نوساز ، وضعیت سکونت: تخلیه

50 متر همکف

آپارتمان مبله برای اجاره خیابان فرمانداری

کد ملک: 2237
رهن: 40,000,000 تومان اجاره: 2,500,000 تومان

موقعیت: دو نبش ، سن بنا: 6 سال ، وضعیت سکونت: تخلیه

150 متر 2 خوابه 1

مغازه برای اجاره ده یادگارکمربندی شیراز

کد ملک: 2119
رهن: 70,000,000 تومان اجاره: 50,000 تومان

وضعیت سکونت: تخلیه

90 متر

مغازه برای اجاره بلوار مالک اشتر

کد ملک: 2118
رهن: 10,000,000 تومان اجاره: 2,500,000 تومان

موقعیت: شرقی ، وضعیت سکونت: تخلیه

100 متر

مغازه برای اجاره شهرک فدک

کد ملک: 2117
رهن: 5,000,000 تومان اجاره: 500,000 تومان

وضعیت سکونت: تخلیه

90 متر

مغازه برای اجاره آیت آلله سعیدی

کد ملک: 2115
رهن: 20,000,000 تومان اجاره: 4,000,000 تومان

موقعیت: شمالی ، وضعیت سکونت: تخلیه

150 متر

مغازه برای اجاره بلوار سیدجمال فرعی فیاض بخش

کد ملک: 2114
رهن: 10,000,000 تومان اجاره: 2,000,000 تومان

موقعیت: غربی ، سن بنا: نوساز ، وضعیت سکونت: تخلیه

50 متر

مغازه برای اجاره بلوار گلستان

کد ملک: 2113
رهن: 3,000,000 تومان اجاره: 400,000 تومان

موقعیت: شرقی ، وضعیت سکونت: تخلیه

27 متر همکف

خانه ویلائی برای اجاره خواجه نظام

کد ملک: 2110
رهن: 80,000,000 تومان اجاره: 100,000 تومان

سن بنا: 30 سال ، وضعیت سکونت: تخلیه

200 متر 4 خوابه دارد
در حال ارسال اطلاعات به سرور است ...