لیست اجاره

آپارتمان مسکونی برای اجاره کوی مشتاق بلوار نبوت

کد ملک: 1005086
رهن: 10,000,000 تومان اجاره: 1,100,000 تومان

موقعیت ، سال ساخت 3 سال ساخت ، وضعیت سکونت مستاجر

140 متر 2 خوابه

خانه ویلایی مسکونی برای اجاره بافت قدیم شهر خیابان شهید تعویقی داخل فرعی

کد ملک: 1005081
رهن: 40,000,000 تومان اجاره: 200,000 تومان

موقعیت ، سال ساخت 15 سال ساخت ، وضعیت سکونت تخلیه

100 متر 2 خوابه

مغازه تجاری برای اجاره : انتهای بلوار دکتر صادقی

کد ملک: 1005075
رهن: 3,000,000 تومان اجاره: 350,000 تومان

موقعیت جنوبی ، سال ساخت ، وضعیت سکونت تخلیه

27 متر

آپارتمان مسکونی برای اجاره : بلوار دانشجوکوچه شماره 2

کد ملک: 1005074
رهن: 17,000,000 تومان اجاره: 1,000,000 تومان

موقعیت ، سال ساخت 10 سال ساخت ، وضعیت سکونت مستاجر

180 متر 2 خوابه

آپارتمان مسکونی برای اجاره کوی سعید آباد خیابان فرزانگان -فرزانگان 12

کد ملک: 1005071
رهن: 10,000,000 تومان اجاره: 500,000 تومان

موقعیت ، سال ساخت 2 سال ساخت ، وضعیت سکونت مستاجر

90 متر 1 خوابه

آپارتمان مسکونی برای اجاره بافت قدیم شهر خیابان صائب کوچه شماره 6

کد ملک: 1005070
رهن: 10,000,000 تومان اجاره: 800,000 تومان

موقعیت ، سال ساخت 20 سال ساخت ، وضعیت سکونت مالک

80 متر 1 خوابه

خانه ویلایی مسکونی برای اجاره کوی گل گهر فاز 3 گل گهر لب بلوار فاطمیه

کد ملک: 1005069
رهن: 65,000,000 تومان اجاره: 0 تومان

موقعیت ، سال ساخت 8 سال ساخت ، وضعیت سکونت مالک

145 متر 2 خوابه

آپارتمان مسکونی برای اجاره کوی فرهنگیان کوی امام خ عمار یاسر

کد ملک: 1005067
رهن: 10,000,000 تومان اجاره: 1,600,000 تومان

موقعیت ، سال ساخت 6 سال ، وضعیت سکونت

150 متر 3 خوابه

آپارتمان مسکونی برای اجاره کوی گل گهر انتهای بلوار صفارزاده

کد ملک: 1005063
رهن: 35,000,000 تومان اجاره: 0 تومان

موقعیت ، سال ساخت 10 سال ساخت ، وضعیت سکونت

90 متر 1 خوابه

آپارتمان مسکونی برای اجاره کوی گل گهر فاز یک گل گهر

کد ملک: 1005059
رهن: 10,000,000 تومان اجاره: 1,700,000 تومان

موقعیت جنوبی ، سال ساخت 5 سال ، وضعیت سکونت تخلیه

130 متر 2 خوابه
صفحه 2 از 8
در حال ارسال اطلاعات به سرور است ...