فیلتر بیشتر

لیست اجاره

نیم طبقه برای اجاره سیرجان بلوار ولایت

کد ملک: 1005358
رهن: 20,000,000 تومان اجاره: 500,000 تومان

موقعیت: دو کله ، سن بنا: 10 سال ، وضعیت سکونت: مستاجر

100 متر 1 خوابه

تست آگهی خانه ویلایی برای اجاره نجف شهر فاز قدیم نجف شهر

کد ملک: 1005353
رهن: 30,000,000 تومان اجاره: 500,000 تومان

200 متر

تست آگهی خانه باغ برای اجاره سیرجان محمود آباد خ هیئت ابوالفضل

کد ملک: 1005349
رهن: 10,000,000 تومان اجاره: 600,000 تومان

200 متر

تست آگهی خانه مبله برای اجاره سیرجان بلوار عباسپور خ علیار شول

کد ملک: 1005348
رهن: 150,000,000 تومان اجاره: 500,000 تومان

300 متر

تست آگهی سوله برای اجاره سیرجان سمنگان خ سمیه

کد ملک: 1005347
رهن: 20,000,000 تومان اجاره: 400,000 تومان

400 متر

تست آگهی سالن برای اجاره سیرجان بلوار فاطمیه فرعی ایران نژاد

کد ملک: 1005346
رهن: 17,000,000 تومان اجاره: 300,000 تومان

100 متر

تست آگهی انبار برای اجاره سیرجان غفاری فرعی ابوفاضل

کد ملک: 1005345
رهن: 15,000,000 تومان اجاره: تومان

200 متر

تست آگهی سوئیت برای اجاره سیرجان خیابان امام حسن داخل فرعی

کد ملک: 1005344
رهن: 40,000,000 تومان اجاره: 0 تومان

40 متر

تست آگهی مغازه برای اجاره سیرجان خیابان احمد کافی

کد ملک: 1005343
رهن: 10,000,000 تومان اجاره: تومان

50 متر

تست آگهی زمین برای اجاره سیرجان خیابان ارجمند جنوبی

کد ملک: 1005342
رهن: 130,000,000 تومان اجاره: تومان

300 متر

در حال دریافت اطلاعات...
در حال ارسال اطلاعات به سرور است ...