لیست آخرین فایل های اجاره

انبار تجاری برای اجاره : بلوار فاطمیه

کد ملک: 1005012
رهن: 10,000,000 تومان اجاره: 950,000 تومان

موقعیت شمالی ، سال ساخت 8 ، وضعیت سکونت تخلیه

100 متر

انبار تجاری مسکونی برای اجاره : خیابان ولیعصر

کد ملک: 1004996
رهن: 10,000,000 تومان اجاره: 1,500,000 تومان

موقعیت جنوبی ، سال ساخت 5 ، وضعیت سکونت تخلیه

160 متر

انبار تجاری برای اجاره سیرجان خیابان شهید تعویقی لب خیابان

کد ملک: 1004946
رهن: 1,500,000 تومان اجاره: 300,000 تومان

موقعیت جنوبی ، سال ساخت ، وضعیت سکونت

30 متر

انبار برای اجاره سیرجان بلوار گلستان -گلستان 27

کد ملک: 1003992
رهن: 1,000,000 تومان اجاره: 250,000 تومان

موقعیت جنوبی ، سال ساخت ، وضعیت سکونت

80 متر

انبار برای اجاره سیرجان خیابان غفاری روبروی نانوای سنبله

کد ملک: 1003484
رهن: 5,000,000 تومان اجاره: 700,000 تومان

موقعیت جنوبی ، سال ساخت زیر زمین ، وضعیت سکونت

175 متر

انبار تجاری برای اجاره سیرجان بلوار دکتر صادقی چهار راه دانشگاه آزاد

کد ملک: 1003405
رهن: 10,000,000 تومان اجاره: 800,000 تومان

موقعیت غربی ، سال ساخت زیر زمین ، وضعیت سکونت

360 متر

انبار تجاری برای اجاره سیرجان /

کد ملک: 1002268
رهن: 1,000,000 تومان اجاره: 300,000 تومان

موقعیت جنوبی ، سال ساخت ، وضعیت سکونت

90 متر
صفحه 1 از 1
در حال ارسال اطلاعات به سرور است ...