جستجوی شناسه ملک

لیست آخرین فایل های اجاره

انبار برای اجاره سیرجان بلوار گلستان -گلستان 27

1396/09/27 کد ملک 1003992
قیمت ملک رهن: 1,000,000 تومان اجاره: 250,000 تومان

امکانات:
توضیحات: درب ماشین رو میباشد.امتیازآب و برق مشترک دارد.

ثبت کننده: املاک 21
تلفن دفتر : 03442263221
جزئیات بیشتر
80 متر جنوبی

انبار برای اجاره سیرجان خیابان غفاری روبروی نانوای سنبله

1396/04/01 کد ملک 1003484
قیمت ملک رهن: 5,000,000 تومان اجاره: 700,000 تومان

امکانات:
توضیحات:

ثبت کننده: املاک 21
تلفن دفتر : 03442263221
جزئیات بیشتر
175 متر زیر زمین جنوبی

انبار تجاری برای اجاره سیرجان بلوار دکتر صادقی چهار راه دانشگاه آزاد

1396/03/16 کد ملک 1003405
قیمت ملک رهن: 10,000,000 تومان اجاره: 800,000 تومان

امکانات:
توضیحات:

ثبت کننده: املاک 21
تلفن دفتر : 03442263221
جزئیات بیشتر
360 متر زیر زمین غربی

انبار تجاری برای اجاره سیرجان /

1395/09/06 کد ملک 1002268
قیمت ملک رهن: 1,000,000 تومان اجاره: 300,000 تومان

امکانات:
توضیحات:

ثبت کننده: املاک 21
تلفن دفتر : 03442263221
جزئیات بیشتر
90 متر 0 جنوبی 0
صفحه 1 از 1
در حال ارسال اطلاعات به سرور است ...