لیست آخرین فایل های اجاره

آپارتمان مسکونی برای اجاره سیرجان فاز دو گل گهر خ ادب

کد ملک: 1004928
رهن: 10,000,000 تومان اجاره: 1,500,000 تومان

موقعیت جنوبی ، سال ساخت طبقه 1 ، وضعیت سکونت

120 متر

آپارتمان مسکونی برای اجاره سیرجان شهرک ثارالله

کد ملک: 1004899
رهن: 5,000,000 تومان اجاره: 500,000 تومان

موقعیت جنوبی ، سال ساخت طبقه 4 ، وضعیت سکونت

70 متر

آپارتمان مسکونی برای اجاره سیرجان خیابان انصار یک

کد ملک: 1004894
رهن: 13,000,000 تومان اجاره: 400,000 تومان

موقعیت جنوبی ، سال ساخت طبقه 1 ، وضعیت سکونت

75 متر

آپارتمان مسکونی برای اجاره سیرجان خیابان ابن سینا روبروی اورژانس

کد ملک: 1004828
رهن: 15,000,000 تومان اجاره: 1,000,000 تومان

موقعیت جنوبی ، سال ساخت طبقه 1 ، وضعیت سکونت

150 متر

آپارتمان دو طبقه برای اجاره سیرجان خیابان رازی داخل کوچه

کد ملک: 1004781
رهن: 20,000,000 تومان اجاره: 2,500,000 تومان

موقعیت شمالی ، سال ساخت ، وضعیت سکونت

180 متر

آپارتمان مسکونی برای اجاره سیرجان بلوار موسی ابن جعفر کوچه سوم سمت چپ

کد ملک: 1004767
رهن: 60,000,000 تومان اجاره: 200,000 تومان

موقعیت جنوبی ، سال ساخت همکف ، وضعیت سکونت

160 متر

آپارتمان برای اجاره سیرجان جنب دانشگاه

کد ملک: 1004752
رهن: 5,000,000 تومان اجاره: 1,000,000 تومان

موقعیت غربی ، سال ساخت طبقه 1 ، وضعیت سکونت

130 متر

آپارتمان برای اجاره سیرجان خیابان خواجه نظام الملک

کد ملک: 1004742
رهن: 5,000,000 تومان اجاره: 600,000 تومان

موقعیت شمالی ، سال ساخت طبقه 1 ، وضعیت سکونت

90 متر

آپارتمان مسکونی برای اجاره سیرجان شهرک لاله خیابان عرفات

کد ملک: 1004693
رهن: 15,000,000 تومان اجاره: 1,200,000 تومان

موقعیت جنوبی ، سال ساخت طبقه 1 ، وضعیت سکونت

120 متر

آپارتمان مسکونی برای اجاره سیرجان خیابان امام کوچه داروخانه رازی

کد ملک: 1004183
رهن: 5,000,000 تومان اجاره: 800,000 تومان

موقعیت جنوبی ، سال ساخت طبقه 1 ، وضعیت سکونت

90 متر
صفحه 3 از 3
در حال ارسال اطلاعات به سرور است ...