فیلتر بیشتر

لیست اجاره آپارتمان

آپارتمان برای اجاره سیرجان خیابان شریعتی

کد ملک: 1005212
رهن: 10,000,000 تومان اجاره: 950,000 تومان

موقعیت: شرقی غربی ، سن بنا: 10 سال ، وضعیت سکونت: تخلیه

80 متر 2 خوابه

آپارتمان برای اجاره سیرجان بلوار فاطمیه

کد ملک: 1005262
رهن: 5,000,000 تومان اجاره: 750,000 تومان

موقعیت: جنوبی ، سن بنا: 5 سال ، وضعیت سکونت: مستاجر

90 متر 2 خوابه

آپارتمان برای اجاره سیرجان شهرک رزمندگان

کد ملک: 1005191
رهن: 15,000,000 تومان اجاره: 1,000,000 تومان

موقعیت: شمالی ، سن بنا: 5 سال ، وضعیت سکونت: تخلیه

130 متر 2 خوابه

آپارتمان برای اجاره سیرجان بلوار صفار زاده خیابان شفا

کد ملک: 1005189
رهن: 70,000,000 تومان اجاره: 100,000 تومان

وضعیت سکونت: تخلیه

120 متر 2 خوابه

آپارتمان برای اجاره سیرجان محدوده بلوار گلستان

کد ملک: 1005167
رهن: 10,000,000 تومان اجاره: 1,000,000 تومان

موقعیت: جنوبی ، سن بنا: 4 سال ساخت ، وضعیت سکونت: تخلیه

160 متر 2 خوابه

زیر زمین برای اجاره سیرجان محدوده شهید تعویقی

کد ملک: 1005257
رهن: 20,000,000 تومان اجاره: 700,000 تومان

موقعیت: دو کله ، سن بنا: 5 سال ، وضعیت سکونت: مالک

120 متر 1 خوابه

آپارتمان برای اجاره سیرجان بلوار نبوت خیابان خاتم

کد ملک: 1005239
رهن: 5,000,000 تومان اجاره: 1,100,000 تومان

سن بنا: 3 سال ،

130 متر 2 خوابه

در حال دریافت اطلاعات...
در حال ارسال اطلاعات به سرور است ...