فیلتر بیشتر

لیست اجاره آپارتمان

نیم طبقه برای اجاره سیرجان بلوار ولایت

کد ملک: 1005358
رهن: 20,000,000 تومان اجاره: 500,000 تومان

موقعیت: دو کله ، سن بنا: 10 سال ، وضعیت سکونت: مستاجر

100 متر 1 خوابه

آپارتمان برای اجاره سیرجان شهرک نصر

کد ملک: 1005332
رهن: 5,000,000 تومان اجاره: 1,400,000 تومان

موقعیت: جنوبی ، سن بنا: 5 سال ، وضعیت سکونت: تخلیه

160 متر 2 خوابه

آپارتمان برای اجاره سیرجان شهرک امام حسین

کد ملک: 1005331
رهن: 10,000,000 تومان اجاره: 1,000,000 تومان

سن بنا: 5 سال ، وضعیت سکونت: مستاجر

120 متر 2 خوابه

آپارتمان برای اجاره سیرجان محدوده بلوار شیخ مفید

کد ملک: 1005330
رهن: 5,000,000 تومان اجاره: 1,000,000 تومان

موقعیت: جنوبی ، سن بنا: 8 سال ، وضعیت سکونت: مالک

100 متر 2 خوابه

آپارتمان برای اجاره سیرجان بلوار فاطمیه انتهای بلوار

کد ملک: 1005308
رهن: 8,000,000 تومان اجاره: 1,000,000 تومان

موقعیت: جنوبی ، سن بنا: 2 سال ، وضعیت سکونت: مستاجر

140 متر 2 خوابه

آپارتمان برای اجاره سیرجان شهرک سمنگان خ سمیه

کد ملک: 1005304
رهن: 5,000,000 تومان اجاره: 750,000 تومان

سن بنا: 10 سال ، وضعیت سکونت: مستاجر

100 متر 2 خوابه

آپارتمان برای اجاره سیرجان بلوار قاآنی کوچه مروارید

کد ملک: 1005303
رهن: 10,000,000 تومان اجاره: 1,000,000 تومان

موقعیت: شمالی ، سن بنا: نوساز ، وضعیت سکونت: تخلیه

130 متر 2 خوابه

آپارتمان برای اجاره سیرجان بلوار سید احمد خمینی مجتمع نوین سازان

کد ملک: 1005302
رهن: 45,000,000 تومان اجاره: 0 تومان

موقعیت: جنوبی ، سن بنا: 5 سال ، وضعیت سکونت: تخلیه

80 متر 2 خوابه

آپارتمان برای اجاره سیرجان بلوار صفارزاده روبروی پارک

کد ملک: 1005292
رهن: 5,000,000 تومان اجاره: 700,000 تومان

سن بنا: 5 ، وضعیت سکونت: تخلیه

80 متر 1 خوابه

آپارتمان برای اجاره سیرجان گل گهرفاز یک

کد ملک: 1005222
رهن: 10,000,000 تومان اجاره: 1,300,000 تومان

موقعیت: جنوبی ، سن بنا: 8 سال ،

130 متر 2 خوابه

در حال دریافت اطلاعات...
در حال ارسال اطلاعات به سرور است ...