آپارتمان برای فروش بندرعباس رسالت جنوبی خیابان صمدو

کد ملک: 1004111
قیمت کل: 240,000,000 تومان شرح قیمت: مقطوع

موقعیت جنوبی ، سند شخصی ، سال ساخت طبقه 1
گواهی 2 خوابه

93 متر دارد

آپارتمان برای فروش بندرعباس آزادگان زیبا شهر

کد ملک: 1004336
قیمت کل: 110,000,000 تومان شرح قیمت: مقطوع

موقعیت دو نبش ، سند شخصی ، سال ساخت طبقه 1
گواهی 2 خوابه

78 متر دارد

لیست مشاورین املاک فعال از کلیه همکارانی که خواهان همکاری هستند، استقبال می کنیم

مشاورین املاک علیخانی سیرجان، کوی ملا صدار ،

تعداد فایل ها0 فروخته شده 0 رتبه در سایت 0

مشاورین املاک هزاره سوم تهران، بهارستان ، اسماعیل آباد

تعداد فایل ها0 فروخته شده 0 رتبه در سایت 0

مشاورین املاک شاهد کرمان، سیرجان ، /

تعداد فایل ها0 فروخته شده 0 رتبه در سایت 0

مشاورین املاک شهر سیرجان، بافت قدیم شهر ، /

تعداد فایل ها0 فروخته شده 0 رتبه در سایت 0

مشاورین املاک مهرگان کرمان، سیرجان ، .

تعداد فایل ها0 فروخته شده 0 رتبه در سایت 0

مشاورین املاک ابتکار کرمان، سیرجان ، /

تعداد فایل ها0 فروخته شده 0 رتبه در سایت 0
در حال ارسال اطلاعات به سرور است ...