زمین برای فروش

سیرجان ، شهرک آب

قیمت: 1,200,000,000 تومان
مبلغ وام: ثبت نشده
مساحت: 285
نوع کاربری: مسکونی
جهت: شمالی,جنوبی
نوع سند: اوقافی
شماره قطعه: 35و 62
عرض معبر: لب خیابان اصلی
ابعاد: 28.5در 10

توضیحات

دو قطعه زمین لب خیابان اصلی -28.5 متر بر خیابان اصلی
+ثبت آگهی رایگان
در حال ارسال اطلاعات به سرور است ...