زمین دو نبش برای فروش

سیرجان ، بلوار صفارزاده بعد از دادگستری

قیمت: کارشناسی
مبلغ وام: ثبت نشده
مساحت: 435
نوع کاربری: مسکونی
جهت: شمالی,جنوبی
نوع سند: منگوله دار
عرض معبر: کوچه و بلوار اصلی
ابعاد: 29در 15
+ثبت آگهی رایگان
در حال ارسال اطلاعات به سرور است ...