زمین برای فروش

کمر بندی شهرک آب

مشخصات

قیمت: ثبت نشده
مساحت: 250
موقعیت جغرافیایی: شمالی جنوبی
نوع کاربری: مسکونی
نوع سند: واگذاری
نوع گواهی: 360 متر پروانه
شماره قطعه: 102
طول بر: 25 در 10
عرض گذر: کوچه و بلوار

توضیحات

برگ واگذاری از اراضی سعید آباد

لطفاًمعامله خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیج مبلغی پرداخت نکنید.

در حال ارسال اطلاعات به سرور است ...