زمین تجاری مسکونی برای فروش

فاز 5 نجف شهر زمین های امیری

مشخصات

قیمت: 650,000,000 تومان
شرح قیمت: توافقی
مساحت: 210
شماره قطعه: 203
طول بر: 10 در 21
عرض گذر: بر بلوار اصلی
اصلاحی (متر):

لطفاًمعامله خود را فقط به صورت حضوری انجام دهید و پیش از آن هیج مبلغی پرداخت نکنید.

در حال ارسال اطلاعات به سرور است ...