لیست تقاضاهای ملکی

خانه ویلایی تجاری مسکونی جهت اجاره کوی گل گهر: مالک اشتر - رزمندگان - شریعتی -

متقاضی: احمدی

موبایل: 0913×××××××

تلفن تماس: 422××××××

تاریخ ثبت: 1397/12/18

شناسه: 2343

حداقل رهن: 5,000,000

حداکثر رهن: 10,000,000 تومان

حداقل اجاره: 1,500,000

حداکثر اجاره: 200,000 تومان

100 الی 125 متر

2خوابه

مستقل باشد

محدوده: مالک اشتر - رزمندگان - شریعتی -

توضیحات: جهت شرکت امور مالی واداری بر خیابان یا کوچه عریض ، کد مشاور:

×

خانه ویلایی مسکونی جهت خرید کوی فرهنگیان: شریعتی - دهخدا -

متقاضی: شول

موبایل: 0913×××××××

تلفن تماس: 422××××××

تاریخ ثبت: 1397/12/01

شناسه: 2339

حداقل قیمت: 600,000,000 تومان

حداکثر قیمت: 750,000,000 تومان

200 الی 250 متر

جنوبی

محدوده: شریعتی - دهخدا -

توضیحات: ، کد مشاور:

×

خانه ویلایی مسکونی جهت خرید کوی رزمندگان: مشتاق -

متقاضی: مکی آبادی

موبایل: 0913×××××××

تلفن تماس: 422××××××

تاریخ ثبت: 1397/11/24

شناسه: 2337

حداقل قیمت: 700,000,000 تومان

حداکثر قیمت: 800,000,000 تومان

200 الی 300 متر

شمالی

محدوده: مشتاق -

توضیحات: ، کد مشاور:

×

آپارتمان مسکونی جهت خرید کوی گل گهر: منازل ایساکو -

متقاضی: نصیرزاده

موبایل: 0913×××××××

تلفن تماس: 422××××××

تاریخ ثبت: 1397/11/24

شناسه: 2336

حداقل قیمت: 150,000,000 تومان

حداکثر قیمت: 200,000,000 تومان

100 الی 125 متر

محدوده: منازل ایساکو -

توضیحات: ، کد مشاور:

×

خانه ویلایی مسکونی جهت خرید بافت قدیم شهر: سطح شهر -

متقاضی: نصیر زاده

موبایل: 0913×××××××

تلفن تماس: 422××××××

تاریخ ثبت: 1397/11/24

شناسه: 2335

حداقل قیمت: 350,000,000 تومان

حداکثر قیمت: 400,000,000 تومان

200 الی 300 متر

محدوده: سطح شهر -

توضیحات: ، کد مشاور:

×

زمین مسکونی جهت خرید کوی سعید آباد: 120 هکتاری -

متقاضی: اسدی

موبایل: 0913×××××××

تلفن تماس: 422××××××

تاریخ ثبت: 1397/11/07

شناسه: 2330

حداقل قیمت: 100,000,000 تومان

حداکثر قیمت: 125,000,000 تومان

200 الی 300 متر

شمالی

محدوده: 120 هکتاری -

توضیحات: ، کد مشاور:

×

زمین مسکونی جهت خرید محدوده شهر: شهرک آب - ابوریحان - غفاری -

متقاضی: براوردی

موبایل: 0913×××××××

تلفن تماس: 422××××××

تاریخ ثبت: 1397/10/29

شناسه: 2329

حداقل قیمت: 100,000,000 تومان

حداکثر قیمت: 150,000,000 تومان

200 الی 250 متر

محدوده: شهرک آب - ابوریحان - غفاری -

توضیحات: ، کد مشاور:

×

کلنگی مسکونی جهت خرید بافت قدیم شهر:

متقاضی: شهابی

موبایل: 0913×××××××

تلفن تماس: 422××××××

تاریخ ثبت: 1397/10/29

شناسه: 2328

حداقل قیمت: 425,000,000 تومان

حداکثر قیمت: 650,000,000 تومان

275 الی 300 متر

جنوبی

محدوده:

توضیحات: زمین یا خانه گلنگی ، کد مشاور:

×
صفحه 2 از 2
در حال ارسال اطلاعات به سرور است ...