فیلتر بیشتر

لیست تقاضاهای ملکی

آپارتمان مسکونی جهت اجاره مالک اشتر: مالک اشتر - فرهنگیان - گل گهر -

متقاضی: ابراهیمی

موبایل: 0913×××××××

تلفن تماس: 422××××××

تاریخ ثبت: 1398/03/01

شناسه: 2368

حداقل رهن: 40,000,000

حداکثر رهن: 50,000,000 تومان

حداقل اجاره: 500,000

حداکثر اجاره: 800,000 تومان

100 الی 150 متر

2خوابه

محدوده: مالک اشتر - فرهنگیان - گل گهر -

توضیحات: خانواده 3 نفره شغل کارمند ، کد مشاور:

×

خانه ویلایی مسکونی جهت خرید آیت الله غفاری: غفاری - ابوریحان -

متقاضی: کاظم نادری

موبایل: 0913×××××××

تلفن تماس: 422××××××

تاریخ ثبت: 1398/03/01

شناسه: 2367

حداقل قیمت: 450,000,000 تومان

حداکثر قیمت: 550,000,000 تومان

200 الی 300 متر

محدوده: غفاری - ابوریحان -

توضیحات: ، کد مشاور:

×

خانه ویلایی تجاری جهت خرید :: ابوریحان - امین عباسی - صفار زاده - بلوار موسی ابن جعفر -

متقاضی: یوسف صادقی

موبایل: 0913×××××××

تلفن تماس: 422××××××

تاریخ ثبت: 1398/02/25

شناسه: 2365

حداقل قیمت: 1,000,000,000 تومان

حداکثر قیمت: 2,000,000,000 تومان

200 الی 300 متر

محدوده: ابوریحان - امین عباسی - صفار زاده - بلوار موسی ابن جعفر -

توضیحات: ، کد مشاور:

×
صفحه 2 از 2
در حال ارسال اطلاعات به سرور است ...